1. #16
  Heimelijk

  Reacties
  2.330
  04-03-2003

  Religieus bewijs

  Het schijnt dat alle wereldreligies de consumptie van varkensvlees verbieden. Het Judaïsme, het Christendom in het algemeen en de Islam in het bijzonder, verbieden het allemaal. Het is ironisch te zien dat de Christenen varkensvlees eten omdat ze veronderstellen dat het aan hen toegestaan is door de discipel (Christenen volgen nu opeens een discipel in plaats van de Profeet Jezus -as-) Petrus: "Petrus had geen onrein gegeten, de stem zei om te eten." (Handelingen 11:11)

  Maar als we de boeken erop naslaan, zien we dat Jezus tijdens zijn leven de Joodse wetten volgde en kwam om die te bevestigen, te reinigen en uit te breiden. (Vlg. Mattheus 5:17)

  [Na het heengaan van Jezus, en door het verwerpen van Jezus door de Joden, zochten bepaalde discipelen van Jezus naar nieuwe wegen. Om zoveel heidense Romeinen en Grieken te bekeren, werden de spijswetten, het vlees van dieren geofferd aan afgoden 1) , besnijdenis 2) etc. verdraaid danwel afgeschaft. Dit alles was om de nieuwkomers het makkelijk te maken.]

  I) I Korinthiers 8:4-10
  2) I Korinthiers 7:19
  ["En toen Petrus naar Jeruzalem gegaan was, verschilden zij,
  die uit de besnijdenis waren, met hen van mening, en zij zei-
  den gij zijt binnen gegaan bij onbesnedenen en hebt met hen gegeten."]
  (Handelingen 11:2-3)

  Nergens wordt gezegd dat Jezus varkensvlees heeft gegeten tijdens zijn leven.
  "Ook het zwijn want het heeft wel gespleten hoeven en de hoeven vertonen wel een volledige kloof, maar het herkauwt niet. Het is voor u onrein.
  Van hun vlees moogt gij niet eten, en hun dode lichaam moogt gij niet aanraken. Ze zijn voor u onrein.
  (Leviticus 11:7-8)

  "Gij moogt in het geheel geen vet... (Lev. 7:23)
  "Gij moogt in het geheel geen bloed eten...
  "Elke ziel die enig bloed eet, die ziel moet van zijn volk worden afgesneden." (Lev. 7:26-27)

  Een bekende Bijbelexegeet, H.L. Hastings, zegt in zijn boek "Zal het Oude Boek stand houden",
  Pag. 92: "Varkens waren bestemd reinigers te zijn, om smerigheid en gruwelen op te eten; maar als zij hun werk gedaan hadden was het niet bestemd dat mensen zich om zouden keren om het varken op te eten."

  Gedragsbewijzen

  Het oude spreekwoord dat zegt, "zeg me wat je eet en ik zeg je wat je bent", is nog steeds tot op bepaalde hoogte waar. Er is een groot aantal experimenten op moleculaire basis uitgevoerd op kinderen om de effecten van voeding op hun persoonlijkheid, karakter en gedrag te bestuderen.
  Onthouding van een vitamine, een aminozuur of een amine heeft het gedrag van kinderen beïnvloed. Het is bevonden dat borstvoeding betere menselijke eigenschappen voortbrengt dan flesvoeding. Het is bewezen dat eten van vlees van kadavers die met het diethylstilbesterol-hormoon (DES) ingespoten zijn, het karakter van mensen heeft beïnvloed, d.w.z. het heeft homoseksualiteit doen toenemen.
  Andere experimenten werden uitgevoerd bij schoolgaande kinderen om de effecten van verkeerde voeding op hun intellectuele prestaties en zintuiglijke waarnemingen te bestuderen. Het mechanisme werd direct of indirect beïnvloed en het resultaat was verlies aan leertijd, storingen in het leerproces gedurende kritieke perioden van ontwikkeling, veranderingen in motivatie en veranderingen in de persoonlijkheid.

  Uit de voorafgaande bevindingen kunnen we concluderen dat de voedselsoort die gegeten wordt, het karakter en gedrag van het individu beïnvloeden. Het effect kan voortkomen uit het eten van speciale, zware voeding of een bepaald bestanddeel in de voeding.
  Als we naar het dieet van sommige mensen kijken, zien we dat er vegetariërs zijn en vleeseters. Onder de laatste groep zijn mensen die herbivoren eten maar ook mensen die zowel herbivoren als carnivoren eten. Het vreemde is echter dat de laatste van de carnivoren alleen varkens eten en geen katten, ratten, honden, muizen enz.

  Dr. EI-Fangary heeft gerapporteerd dat veel mensen die het vlees van carnivoren eten, verdorven neigingen en gebrek aan menselijk gedrag ten opzichte van andere mensen vertonen, snel klaar staan andere mensen zonder reden te doden en van sommigen is het zelfs bekend dat zij mensenvlees gegeten hebben. Als we verder naar het gedrag van het varken kijken, zien we dat het een uniek dier is. De beer (mannetjes varken) vindt het niet erg als zijn zeug voor zijn ogen paart met een andere beer. Deze eigenschap is uniek omdat dieren dit niet kunnen tolereren. Bij het varken kan het niemand wat schelen zolang de zeug maar toestemming geeft aan andere beren, ook op haar eigen beer heeft het geen uitwerking.

  Zo fungeert de zeug dus als een prostituée terwijl de beer immoreel handelt door zijn wijfje toe te staan met andere te paren zonder zich daar iets van aan te trekken.

  Door het vlees van dergelijke dieren te eten kan het karakter van de mens beïnvloed worden. We hebben gezien dat hormoon injecties die aan kalveren gegeven worden ook de mensen beïnvloeden die dat vlees eten. Daaruit kunnen we afleiden dat eten van varkensvlees ook het karakter van het individu zal aantasten en onzedelijkheid, homoseksualiteit, lesbianisme, overspel en prostitutie zal doen toenemen. De vrije omgang van beide seksen die men in niet-moslim samenlevingen kan zien is ver beneden alle peil gedaald. Er is geen enkel concept van ethiek of moraal meer bij vele mensen, maar alleen nog seksgenot en vrij uitwisseling van seks, zonder daarvoor verantwoordelijkheid te (willen) dragen.
  De seksuele relaties voor het huwelijk en het steeds toenemende aantal zwangerschappen waarvan de verwekker onbekend is, zijn overheersende kenmerken van westerse samenlevingen.

  De "streakers" en de hoeveelheid publiciteit die zij krijgen en de vele nudistensociëteiten die gevestigd zijn, vormen enkele van de symptomen van de zieke samenleving die zijn verontreinigd door het verkeerde voedsel dat wordt geconsumeerd. Het aantal verkrachtingen en de algemene overgave aan seks zijn oncontroleerbaar geworden in westerse samenlevingen. Het aantal roofovervallen, wurg en sluipmoorden, het aanleggen van wapenvoorraden en al dat soort dingen behoren tot het kwaad van de moderne samenlevingen die eigenlijk niet meer getolereerd kunnen worden. De voedingswijze heeft hierbij een grote invloed, als we ergens gaan beginnen is dat misschien een van de makkelijkst begrijpbare, tastbare punten.

  Drogredenen en feiten

  1) Vele mensen denken dat zolang men varkensvlees kookt, het gevaar trichinose op te lopen niet bestaat. In de V.S.D.A. brochure, I-I 34 wordt op pag. 8 verklaard dat van een serie van 24 gevallen van trichinose die waren doorgegeven, 22 gevallen het resultaat van gekookt varkensvlees waren.

  2) Het is een feit dat varkensvet hoge meervoudig onverzadigde vetzuren heeft. Het menselijk lichaam heeft er geen profijt van. Zij kunnen niet afgebroken worden door de alvleesklier- stoffen en worden geabsorbeerd als varkensvet en als zodanig opgeslagen in het menselijk lichaam.

  3) "Varkensvlees is voedzaam, daarom moeten we doorgaan het te eten als bron van dierlijke proteïne."
  Dr. O.S. Parret zegt in zijn boek "Zieken van voederdieren", "varkensvlees is ook moeilijker verteerbaar dan de meeste andere vleessoorten."
  Dit betekent dat de biologische waarde laag is. Een andere vraag is waarom we dan ook geen honden, katten, ratten en soortgenoten, eten.

  4) "Varkensvlees was in Arabië verboden om hygienische redenen. Tegenwoordig groeien varkens op onder gezondere omstandigheden."
  Het is een feit dat het varken een bij uitstek smerig en vuil dier is; het staat erop naar vuilstortplaatsen te gaan om zichzelf te voeden; het loopt achter het vee en andere dieren op de boerde- rij aan om op te eten wat zij laten vallen en het om te zetten in varkensvlees voor de openbare verkoop. Eerwaarde Vories zegt in zijn boekje "Het zwijn", "Zie de bruut als hij zich in modder wentelt. Zie hem op het hoogtepunt van zijn glorie, bovenop de mesthoop met zijn kop begraven in het drek terwijl hij van die verheven plaats uitdrukking geeft aan zijn plezier en tevre- denheid met zijn ritmisch geknor."
  Een antropoloog Dr. Marvin Harris, schrijft in "De menselijke strategie":...het bedekt de huid met eigen urine en uitwerpselen.

  5) "Varkensvlees was in Arabië verboden omdat het een heet woestijngebied is. De mensen daar kunnen er last en diaree van krijgen, maar mensen buiten Arabie kunnen het rustig eten."
  Het is een feit dat varkensvlees doortrokken is van het hoogste percentage vet en er is geen manier om het vet van het vlees te scheiden. Een hoog vetgehalte in voedsel kan diarree in hete gebieden veroorzaken, maar spruw in andere gebieden. Het kan zwaarlijvigheid en een hoog percentage van driewaardige vetten in het plasma en hoog cholesterolgehalte veroorzaken en kan leiden tot hart- en vaatziekten.

  6) Professor M. Harris van de universiteit van Columbia, trachtte een antropologisch antwoord te geven op het raadsel van het varken, waarom God de Joden en de Muslims verboden had varkensvlees te eten. Hij zei: "Varkens smaakten goed, maar ze eten je oren van je hoofd en als je ze de kans geeft maken ze ook al je water op. Nou, dat is mijn antwoord op het raadsel waarom God de Joden en de Muslirns gebood geen varkensvlees te eten. Heeft er iemand een beter idee?

  ©wasiem Bakhtali®
  Gewoon Yups.

 2. #17
  Heimelijk

  Reacties
  2.330
  04-03-2003

  Origineel gepost door wtc
  kijk dit is aardig wat overthuigender
  gevaarlijke ondertekening, maar turkse pizza's
  zijn toch de beste
  Gewoon Yups.

 3. #18
  Heimelijk

  Reacties
  2.330
  04-03-2003

  Origineel gepost door jacko
  Tja, sommige vragen lijken echt belangrijk....

  Zelden zo'n gedegen antwoord op zo'n futiele vraag gezien.
  Ook nog nooit zulke lariekoek en lintwormen in het antwoord gezien...
  Noch zulke drog- en cirkelredeneringen...

  (Hoe zit het eigenlijk met het wapenbezit in een doordeweeks, gewoon Afghaans dorpje in vergelijk met een dorp in laten we zeggen Brabant?
  Daar waar men varkens eet zal men minder kogels in den lucht suizende horende)
  jongen ga je gal maar ergens anders spuwen

  het is wetenschappelijk bewezen.

  Mensen moeten niet zomaar dingen roepen
  terwijl ze er geen kennis van hebben.

  En wat heeft afghanistan er mee te maken, elke moslim weet dat de taliban van regels afliepen. Laten we dat afghaanse dorpje nou eens vervangen door een amerikaanse ghetto. Tot ziens. Volgende please.
  Gewoon Yups.

 4. #19
  Heimelijk

  Reacties
  2.330
  04-03-2003

  Origineel gepost door jacko
  He , he, rustig aan...
  Wat ik je presenteer is ook bewijs...

  Jij suggereert een relatie tussen gedrag en eetwijze, niet ik.
  Ik riposteer je bewijs. Ik ontkracht je bewijs.
  Niet mekkeren vriend.
  Discussieren houdt in dat je redenering ontkracht kan worden....
  ik suggereer geen relatie tussen gedrag en eetwijze. Dat zeg jij. Ik zeg alleen dat varkensvlees slechte gevolgen heeft op het lichaam. Ontkrachten mijn bewijs. Haha met wat, dat kan niet eens is wetenschappelijk bewezen. Of heb jij toevallig een masterdiploma op zak in biotechnologie. Dus niet zo mekkeren he. Discussieren houdt in dat je de redenering ontkracht kan worden, maar daar is dus tot nu nog een sprake van.
  Gewoon Yups.

 5. #20
  Heimelijk

  Reacties
  2.330
  04-03-2003

  Origineel gepost door wtc
  de 3tak (of taliban) in afganistan heeft ook aanslagen gepleegt op gewone moslims bijvoorbeeld in algerije.
  eindelijk begin je je verstand op niveau te zetten, maar
  turkse pizza zijn toch lekkerder. En dat voor maar 1,50
  Gewoon Yups.

 6. #21
  Heimelijk

  Reacties
  2.330
  04-03-2003

  Origineel gepost door jacko
  Ik heb zelden zo'n zwakzinnig stuk tekst gelezen.
  Op geen enkele logische wijze komt hieruit naar voren dat het eten van varkensvlees slechter is dan het eten van eender welk vlees.
  Het is een tendentieus en wetenschappelijk ongegrond pamflet voor vegetarisme.
  Maar geen bewijs dat het eten van varkensvlees exclusief slecht is.

  Ben je met me eens of niet?
  heb je alles gelezen neen, kom dan maar terug

  je bent nu net zo als an3sdej bezig.
  Gewoon Yups.

 7. #22
  Heimelijk

  Reacties
  2.330
  04-03-2003

  Origineel gepost door jacko
  Heb alles gelezen....
  ok wat wil je nu van mij weten
  Gewoon Yups.

 8. #23
  Heimelijk

  Reacties
  2.330
  04-03-2003

  Origineel gepost door pista
  Heb je de connecties gevonden betreffende het eten van varkensvlees (verkeerd voedsel) en verkrachtingen, roofovervallen en sluipmoorden...
  Heb je ook de naam van de auteur van dit stuk gelezen...wel grappige kerel...beetje naief, maar grappig.
  ohh nee daar heb ons gefrustreerde huisvrouwtje weer.
  Gewoon Yups.

 9. #24
  Heimelijk

  Reacties
  2.330
  04-03-2003

  Origineel gepost door jacko
  Ik weet voorlopig genoeg...
  laf heel laf. Weglopen, maar jah doen er wel meer.
  Gewoon Yups.

 10. #25
  Heimelijk

  Reacties
  2.330
  04-03-2003

  Origineel gepost door pista
  Waar haal je het dat ik een huisvrouwtje zou zijn.
  En zeker niet gefrustreerd.

  He ik ben hier diegene die bepaalt wie er een huisvrouw is he.

  Soulgirl is vuilnisvrouw en jij bent huisvrouw dus wees maar blij.

  En gefrustreerd niet ontkennen, want dat doen er meer hier.
  Gewoon Yups.

 11. #26
  Heimelijk

  Reacties
  2.330
  04-03-2003

  Origineel gepost door jacko
  Joh, tegen zoveel domheid kan ik niet op...
  Je hele stuk is een grote, zogenaamde rechtvaardiging om te verantwoorden waarom er zulke vreemde, niet te verklaren dingen in de Koran staan.
  Ik gun je je geloof maar kom niet aanzetten met hele slechte argumenten om datgeen wat "gelooft" en aanvaardt moet worden te onderbouwen met bewijs.
  Want je argumenten zijn gewoonweg erg slecht...

  Geloof je eigenlijk wel?
  Wat wil Islam ook al weer zeggen?


  Overgave toch, is het niet?
  tegen zoveel domheid, je hebt niet eens inhoudelijk beargumenteerd waarom men geen varkensvlees zou eten. Dat jij zegt dat ik met argumenten aankwam om mensen te laten aanvaarden waarom dat slechte gewoonten zijn dat zijn jouw woorden.

  Ik heb gereageerd op an3sdej en die heb ik nog steeds niet teruggezien. Aangezien hij handelde uit ontwetendheid.

  Mijn argumenten gewoonweg slecht je hebt ze nog steeds niet bestreden.
  Gewoon Yups.

 12. #27
  Heimelijk

  Reacties
  2.330
  04-03-2003

  Origineel gepost door pista
  Jij kan dan wel bepalen wie of wat ik ben, doet er niks toe...ene amazoeloe doet dat ook, en ie denkt ook dat ie mister intelligent himself is.
  Maar enkel ik weet wat en wie ik ben, heb jij lekker het raden naar.
  en dan hebben ze het dat er mensen geen gevoel voor humor hebben
  MAar eeh zit ik in de buurt.
  Gewoon Yups.

 13. #28
  Heimelijk

  Reacties
  2.330
  04-03-2003

  Origineel gepost door jacko
  Jij claimt dat de eter de eigenschap van het gegetene overneemt.
  Hoor je jezelf wel?
  Moet ik dit serieus ontkrachten?
  Ik deed al een poging om de absurditeit van deze gedachte aan te tonen door de analogie met het eten van gras.
  Maar blijkbaar kan jij niet lezen.

  Maar een andere vraag:
  Waarom doe jij zo hard je best om je geloof te onderbouwen met logisch bewijs?
  Is geloof niet een kwestie van overgave?
  Mijn opmerking was serieus.... Geloof jij wel?

  heb ik dat gezegd neen, dat heeft die meneer in dat betoog gezegd ja. Dat wil nog niet zeggen dat ik het er mee eens ben. Het gaat om de redenenen waarom wij geen varkensvlees mogen eten.

  Ik doe niet mijn best om geloof te onderbouwen met logisch bewijs, ik snap niet dat jij dit logisch bewijs noemt op dat ene stuk na wat jij aanhaalde. Geloof is inderdaad een kwestie van overgave en om op jou vraag een antwoord te geven ja ik geloof. Ik geloof dat er een Schepper is en dat Hij de koran heeft neergezonden. Ja dat geloof ik.

  Dat ik dit stuk plaatste was nog een keer omdat an3sdej er niet met zijn hoofd bij kon waarom wij geen varkensvlees mochten eten.

  Mijn antwoord is serieus.
  Gewoon Yups.

 14. #29
  Heimelijk

  Reacties
  2.330
  04-03-2003

  Origineel gepost door jacko
  Waarom post je dan dat stuk? Dat stuk slaat nergens op....
  Om iemand te overtuigen gebruik je onzinnige post?
  Ik snap je niet.

  Waarom zeg je niet gewoon?: Omdat het in de Koran staat.

  En dat stuk van die vent staat niet in de Koran.

  ik had ook dat stuk weg kunnen laten. Maar dat heb ik niet gedaan.

  Onzinnig, ja dat kleine stukje tekst wat jij aanhaalde maar de rest niet.

  Omdat ans3dej zei dat het niet in de koran stond zonder uitleg vandaar.

  En over welk stuk heb je het over dat niet staat in de koran. Ik volg je even niet.
  Gewoon Yups.

 15. #30
  Heimelijk

  Reacties
  2.330
  04-03-2003

  Origineel gepost door pista
  Je had gewoon dat hele stuk niet moeten plaatsen, zeker als je er niet 100% achter staat.
  Het staat bol van de nonsens...kom eens met iets ernstig af om aan te tonen dat varkensvlees slecht is om te eten.
  Er zit meer vet in dan in runds of paardenvlees, maar voor de rest heb ik nog nooit de neiging gehad iemand aan te randen of te verkrachten na het eten van een lekker varkenshaasje, jij wel
  Het gaat vooral om dat eerste stuk tekst, ik kan ook zo een nieuwe plaatsen hoor waarom moslims geen varkensvlees mogen eten. Alleen dat ene stukje was nonsen maar de rest niet. Het is allemaal wetenschappelijk bewezen dus ontkennen gaat niet op. En om een antwoord op jouw laatste vraag te geven. ik zou het niet weten ik heb het nog nooit gegeten en zal het ook nooit van plan zijn.
  Gewoon Yups.