Nederlanders zijn verdeeld over de eventueel gedwongen komst van een asielzoekerscentrum (azc) in hun eigen gemeente.

Het kabinet kan gemeenten passeren bij het aanwijzen van opvanglocaties voor asielzoekers. Begin augustus gebeurde dat voor het eerst.

Ruim vier op de tien Nederlanders hebben er bezwaar tegen als dit ook in hun gemeente zou gebeuren. Het Kieskompas heeft voor het ANP en LocalFocus tussen 31 augustus en 12 september een enquête gehouden onder ongeveer 9000 mensen. 44 procent van de Nederlanders geeft aan bezwaar te hebben tegen een ‘geforceerd’ azc in hun gemeente, terwijl zo'n 46 procent hier geen problemen mee zou hebben. 10 procent staat er neutraal in of heeft geen mening over het onderwerp.

Op dit moment is er een landelijk tekort aan opvanglocaties voor asielzoekers. Gemeenten zijn momenteel verantwoordelijk voor het creëren van huisvesting van statushouders. Mede doordat het niet lukt statushouders te huisvesten zit de asielketen in Nederland verstopt. Statushouders die in Nederland mogen blijven, kunnen geen woonruimte krijgen en blijven daardoor noodgedwongen in een asielzoekerscentrum wonen. Daardoor is er te weinig plek voor nieuwe asielzoekers.

Jongeren minder vaak bezwaar
Wanneer een gemeente blijft weigeren om de bestemming aan te passen van een gebouw dat als azc kan fungeren, kan het kabinet de gemeente passeren. Begin augustus gebeurde dit voor het eerste in het Overijsselse Albergen (gemeente Tubbergen). Dat leidde in de gemeente tot een protestmars en demonstraties.

Jongeren hebben minder vaak bezwaar tegen een azc in hun gemeente dan ouderen. 54 procent van de jongeren vindt het niet erg als het kabinet een locatie in hun gemeente aanwijst, onder 65-plussers is dat 44 procent. Vrouwen hebben minder vaak bezwaar tegen een door het kabinet opgelegd azc dan mannen.

Ook tussen regio’s zijn er verschillen: in Zeeland, Limburg en Drenthe heeft meer dan de helft van de respondenten bezwaar tegen de komst van een azc, in Friesland, Noord-Holland en Gelderland heeft juist een meerderheid geen bezwaar tegen een azc.

Ondanks de bezwaren asielzoekerscentra niet vaak tot overlast. In de dertig gemeenten waar de grootste azc’s zitten wordt geen of weinig overlast ervaren, meldde nu.nl onlangs na een rondgang.