De Profeet salAllahu alayhi wa salam zei:

“Wanneer je in jouw bed ligt in de nacht, reciteer dan: {qoel yaa ayuhal kaafiroun} ga daarna slapen nadat je tot en met het einde (van Surat al-Kaafiroun) bent gekomen want dat is een veiligheid tegen Shirk (veelgoderij).”

[Sahih al-Djaami3 292]

Ik zeg: uit ervaring weet ik dat je dan goed en snel in slaap valt alhamdulillah. Wallahu a3lam wasalaam