1. #1
  المملكة المغربية ♥️

  Reacties
  20.268
  10-01-2009

  MVC Premium MVC Premium

  Hoe kieskeurig ben jij...?

  Goed gezelschap / vriendschap

  Auteur: Shaikh Saleem Al- Hilaalee

  Bron: Een lezing die hij heeft gegeven met dezelfde titel http://www.al-manhaj.com/Page2.cfm?ArticleID=57 (Engelse versie)

  Vertaald vanuit het Engels door Zahra bint Ahmad

  Goed gezelschap, het kiezen en het hebben van de juiste vrienden is extreem belangrijk om veel redenen en aspecten.

  1. De mensheid kan niet alleen leven; iedere individu moet in interactie leven met anderen.

  2. Die mensen met wie jij omgaat en als metgezellen/ vrienden neemt vallen onder twee categorieën.

  Zij zijn of goede mensen die jou de goede weg wijzen en stimuleren jou om datgene te doen wat Allah gebied of zij zijn slechte mensen die jou aanmoedigen om datgene te doen wat de shaytan tevreden stelt, datgene wat jou zal misleiden en jou naar het hellevuur zal leiden.

  3. Toen de profeet (Salla Allahu ‘alayhi wa salam) gestuurd werd met de boodschap om de religie van de Islam te verspreiden heeft hij dit niet alleen gedaan, echter, Allah koos voor hem metgezellen die hem hebben vergezeld en die de boodschap verder hebben verspreid.

  Deze drie aspecten laten ons het belang zien van het hebben van goede vrienden, vrienden die Saalih (rechtschapen) zijn.

  Een rechtschapen vriend zal jou helpen om datgene te doen wat goed is en zal je herinneren aan Allah (Subhana wa Ta'ala). Hij zal datgene wat goed is aanmoedigen en datgene wat slecht is afwijzen.


  Deze aspecten laten ook het belang zien van het vermijden van slechte vrienden. Zulke vrienden zullen een slechte invloed hebben op jou, zij helpen jou om daden te verrichten die Allah’s ontevredenheid oproepen en leiden tot het hellevuur en we zoeken onze toevlucht bij Allah hiertegen.

  De profeet (Salla Allahu ‘alayhi wa salam) heeft het onderwerp van goede vriendschap zodanig uitgelegd dat er geen ruimte overblijft voor twijfel of verwarring toen hij (Sallaa Allahu ‘alayhi wa salam) zei:

  ‘Een persoon is op de Dien van zijn khaleel (vriend) dus kijk uit wie je als vriend neemt. (Aboe Dawoed en At-Tirmidie)

  Dit betekent dat een persoon op dezelfde Manhaj zit als zijn vriend, dezelfde tareeq (pad) als zijn vriend, dezelfde manieren en gedrag aanneemt als zijn vriend.

  Dus we moeten voorzichtig zijn met wie we als vriend nemen. Er is een Arabische uitspaak die luidt: ‘Jou vriend is degene die jou tot dingen aanzet’. Dus als jou vriend goed is zal hij jou aanzetten tot datgene wat goed is, maar als hij slecht is dan zal hij jou aanzetten tot datgene wat slecht is.

  We dienen onze vrienden en metgezellen voorzichtig te kiezen zodat we vrienden kiezen die oprecht zijn, en die ons het goede gebieden en het slechte verbieden.

  Als hij ziet dat je zonden begaat zal hij je waarschuwen, als hij zich bewust wordt van jou tekortkomingen zal hij je adviseren en als hij een fout bij je ontdekt zal hij dit verbergen.

  Over dit laatste punt heeft de profeet (Salla Allahu ‘alayhi wa salam) gezegd:

  Een Moslim is de broeder van een andere Moslim. Hij verraadt hem niet, liegt hem niet voor en laat hem niet in de steek. Alles van een moslim is verboden voor een moslim: zijn eer, zijn eigendommen en zijn bloed.

  Godsvrede is hier belangrijk. Om slecht te worden volstaat het voor een moslim om op zijn broeder neer te kijken.’ At-Tirmidie

  Dus wanneer je een fout ziet bij je broeder, moet je proberen om die fout van hem te verwijderen en het niet zichtbaar te maken voor andere mensen.

  Dit is wat broederschap nodig heeft. Weer wordt het belang duidelijk van het kiezen van de juiste vrienden die op de juiste weg zitten, loyaal zijn en die jou fouten verbergen terwijl zij jou het goede gebieden en het slechte verbieden, die naast jou staan en jou steunen in het goede.

  De profeet (Salla Allahu ‘alayhi wa salam) legt dit belangrijke principe verder uit in een andere overlevering, waarin hij zegt:
  ‘Houd geen gezelschap behalve met een gelovige, en voedt niet behalve degene die Taqwaa (godsvrede) heeft. (Aboe Dawoed en At-Tirmidie)

  Dit principe is belangrijk voor hoe de religie vastgesteld dient te worden en wat broederschap is en wat het doet. Inderdaad, de reden dat iemand een vriend neemt is om hem te helpen om de Islam in zijn hart te stichten en om hem te helpen Allah (Subhana wa Ta’ala) te aanbidden. We vinden een goed voorbeeld in de Profeet Moesa (‘alayhi as-salaa)- degene die Allah gekozen heeft en tegen gesproken heeft. Toen Allah hem naar Farao stuurde, zei hij:

  "En stel voor mij een helper aan uit mijn familie, Haroen- mijn broeder; Versterk met hem mijn kracht, en laat hem delen in mijn taak, zodat wij u veel kunnen prijzen en u veel zullen gedenken."
  Soerah Taaha vers 29-34

  Moesa (‘alayhi as-salaaam) wilde dat zijn broer hem ging helpen, hem beschermen en hem ging vergezellen. En dit is wat de gelovigen voor elkaar doen. Hetgeen de gelovigen verbindt en hen broeders maakt is Iemaan (geloof).

  De profeet (Salla Allahu ‘alayhi wa salam) heeft gezegd: Er zijn drie karaktereigenschappen; degene die deze karaktereigenschappen bezit zal de zoetheid van het geloof proeven. Dat Allah en zijn Boodschapper hem meer geliefd zijn dan wat dan ook, dat hij wanneer hij van een persoon houdt dit enkel doet omwille van Allah, en dat hij het vervallen in ongeloof nadat Allah hem geleid heeft net zo erg haat als dat hij het haat om in het vuur gegooid te worden.”(Boechaarie en Moslim).

  De band tussen de gelovigen is dus gebaseerd op geloof en oprecht broederschap. Wees gewaarschuwd tegen vriendschap die ergens anders op gebaseerd is dan geloof en oprecht broederschap. Wanneer je jezelf toch inlaat met vriendschap die hier niet op gebaseerd is zul je hier spijt van krijgen. Net zoals de onrechtvaardigen spijt zullen voelen op de dag der opstanding, Zeggend;

  "Had ik maar een Weg genomen met de boodschapper. Wee mij! Had ik maar niet zo’n (ongelovige) als boezemvriend genomen. Voorzeker, hij heeft mij doen afdwalen van de Vermaning nadat die tot mij gekomen was: en de Satan is de mensen ontrouw." Soerah Al Foerqan vers 27, 28 en 29.

  En Allah (Subhana Ta’ala) zegt: "En wie nalatig is in het gedenken van de Erbarmer: voor hem zullen wij een Satan aanstellen en die zal een metgezel voor hem zijn. Soerah Az zoekhroef vers 36

  Dus alle gezelschap die jij nu om je heen hebt, die gebaseerd is op iets anders dan Iemaan zal op de dag der opstanding weggevaagd worden en het zal een bron van verdriet en pijn voor je zijn. Allah (Subhana wa Ta’ala) zegt dat degenen die van elkaar houden omwille van iets anders dan Allah op de dag van de opstanding elkaars vijanden zullen zijn.

  Allah Subhana wa Ta’ala zegt:
  "De boezemvrienden zullen op die dag elkaars vijanden zijn, behalve de moettaqoen. Soerah Az-zoekhroef vers 67

  Ware broederschap is alleen de broederschap die gebaseerd is op Iemaan en Taqwa.

  Al diegenen die bij elkaar komen om materialistische redenen; om uiterlijkheden, nationaliteit of wat voor reden dan ook zullen vijanden van elkaar zijn “behalve al-moettaqoen” Degenen die Taqwa hebben en enkel van een broeder houden omdat hij op het pad van Allah is en hetzelfde geloofd als hij; hij volgt de weg van de boodschapper van Allah (Salla Allahu ‘alayhi wa salam) en de Salafoe as-saalih (vrome voorgangers).

  Dus wees voorzichtig voordat je jezelf in een fitnah bevindt, waar je je nooit een voorstelling van hebt kunnen maken, allemaal doordat je onachtzaam was in het kiezen van je vrienden.
  Moge Allah azza wa jall jullie harten vullen met zijn liefde & barmhartigheid.♥️Allah ya7afdék Vôtre Majesté Vive Sidna

 2. #2
  المملكة المغربية ♥️

  Reacties
  20.268
  10-01-2009

  MVC Premium MVC Premium
  De profeet (Salla Allahu ‘alayhi wa salam) heeft gezegd:

  ‘De gelijkenis met de goede metgezel en de slechte metgezel is niet anders als die met degene die Misk verkoopt en degene die in een oven blaast.

  Degene de Misk verkoopt geeft je er misschien van of je koopt er misschien wat van, of je ruikt er in ieder geval de goede geur van.

  En degene die in een oven blaast steekt misschien je gewaad aan en je krijgt van hem een vieze geur. Boechaarie en Moeslim

  Aan het goede gezelschap is deze vergelijking gegeven omdat hij rechtschapen is en hij jou zal helpen om Allah te gedenken.

  Als hij jou een misstap ziet maken zal hij adviseren en jou bijstaan. Slecht gezelschap zal jou echter in de steek laten op het moment dat je hem het meest nodig hebt.

  En gedenkt de Dag waarop de onrechtvaardige op zijn handen bijt, terwijl hij zegt: "Had ik maar een Weg genomen met de boodschapper. Wee mij! Had ik maar niet zo’n (ongelovige) als boezemvriend genomen.

  Voorzeker, hij heeft mij doen afdwalen van de Vermaning nadat die tot mij gekomen was en de Satan is de mensen ontrouw."
  Soerah Al Foerqan vers 27, 28 en 29.

  Dus in deze Hadith waarin de profeet (Salla Allahu ‘alayhi wa salam) zegt dat goed gezelschap te vergelijken is met de verkoper van Musk- wat een type parfum is (een van de beste). Het is gezegd dat of je neem iets van hem of er blijft iets van zijn geur op jou.

  Je kunt het zien als dat je van goed gezelschap goede daden zult overnemen van zijn voorbeeld terwijl hij Allah aanbiedt en omdat hij jou daarin aanmoedigt, het goede gebiedend en het slechte verbiedend.

  Bij hem kun je goede karaktereigenschappen aantreffen en er zelf naar streven, profijtvolle kennis en wanneer hij ziet dat je Iemaan verzwakt zal hij jou adviseren en jou helpen.

  Een goed voorbeeld hiervan kunnen we vinden bij de profeet (Salla Allahu ‘alayhi wa salam) die ma’soom was (vrij van het begaan van zonden), toen hij hijra maakte (immigratie) van Mekka naar Medina vertrok hij niet totdat hij een metgezel had gekozen om hem op zijn weg te vergezellen.

  Aboe Bakr (Radia Allahu ‘anhu) bood aan om met hem mee te gaan en zelf ook hijra te maken, maar de profeet (Salla Allahu ‘alayhi wa salam) gebood hem te wachten totdat Allah hem liet gaan.

  Dit impliceert dat de keuze om Aboe Bakr de metgezel te laten zijn bij de Hijra was een keus van Allah (Subhana wa Ta’ala) en zo’n belangrijke keus en zo’n grote zegen dat Allah het in de Qur’an vermeld:

  "Als jullie hem (de profeet) niet helpen: waarlijk, Allah heeft hem reeds geholpen, toen degenen die ongelovig waren hen (uit Mekka) hadden verdreven, (en) hij de tweede van twee was toen zij zich in de grot bevonden, en toen hij tot zijn metgezel (Aboe Bakr) zei: treur niet, voorwaar, Allah is met ons. Soerah At taubah vers 40

  Hij (Salla Allahu ‘alayhi wa salam) zei ‘Voorwaar, Allah is met ons ’, niet ‘met mij’, aangezien Aboe Bakr heeft bijgedragen aan het vestigen van de religie van Allah.

  Aboe Bakr, een goede vriend en metgezel, een die bereid was om alles te offeren omwille van Allah en in dienst was van de boodschapper (Salla Allahu alayhi wa salam) zijn bloed, gezondheid, zweet, zijn tranen en alles dat hij bezat gaf hij omwille van Allah.

  Aboe Bakr As-Siddiq (Radia Allahu ‘anhu), de eerste khalief na de boodschapper van Allah en zijn grote metgezel, de beste van de Oemma na de profeet, heeft ons een groot voorbeeld gegeven van het goede gezelschap die net zoals de parfumverkoper is.
  Moge Allah azza wa jall jullie harten vullen met zijn liefde & barmhartigheid.♥️Allah ya7afdék Vôtre Majesté Vive Sidna

 3. #3
  المملكة المغربية ♥️

  Reacties
  20.268
  10-01-2009

  MVC Premium MVC Premium
  Moge Allah azza wa jall jullie harten vullen met zijn liefde & barmhartigheid.♥️Allah ya7afdék Vôtre Majesté Vive Sidna

 4. #4
  je m'en fous

  Reacties
  220
  07-08-2007

  Ware broederschap is alleen de broederschap die gebaseerd is op Iemaan en Taqwa. Vandaag de dag kennen vele niet tegen de waarheid worden zelfs boos op je gekke tijden man

 5. #5
  المملكة المغربية ♥️

  Reacties
  20.268
  10-01-2009

  MVC Premium MVC Premium
  Een rechtschapen vriend zal jou helpen om datgene te doen wat goed is en zal je herinneren aan Allah (Subhana wa Ta'ala).

  Hij zal datgene wat goed is aanmoedigen en datgene wat slecht is afwijzen.
  Moge Allah azza wa jall jullie harten vullen met zijn liefde & barmhartigheid.♥️Allah ya7afdék Vôtre Majesté Vive Sidna

 6. #6
  المملكة المغربية ♥️

  Reacties
  20.268
  10-01-2009

  MVC Premium MVC Premium
  Er steekt geen kwaad in als iemand beleefd een grapje maakt en alleen de waarheid zegt. De profeet Mohammed maakte ook grapjes maar zei nooit iets dat niet waar was.

  Er is overgeleverd dat hij op een keer tegen een oude vrouw zei:

  “Nee, oude vrouwen zullen al-Djannah niet binnen gaan.” Vervolgens reciteerde hij ,

  إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاء 35 فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا

  “Wij hebben hen (gezellinnen) opnieuw geschapen. En Wij hebben hen maagdelijk gemaakt.” (Soerah al-Waqi’ah: 35,36) (at-Tirmidhi)
  Moge Allah azza wa jall jullie harten vullen met zijn liefde & barmhartigheid.♥️Allah ya7afdék Vôtre Majesté Vive Sidna

 7. #7
  المملكة المغربية ♥️

  Reacties
  20.268
  10-01-2009

  MVC Premium MVC Premium
  Beste dienaren van Allah,

  Het hart wordt soms versterkt en soms verzwakt, soms verduisterd en soms verlicht, wordt soms aangewakkerd en soms vervalt het hart in onachtzaamheid en soms leeft het en soms sterft het.

  Al deze dingen hebben slechts met twee hoofdzaken te maken namelijk:

  Het doorgaan met zonden plegen en daarin te gemakkelijk in zijn door de ernst er niet van in te zien, of streng en scherp te zijn door ervoor te zorgen dat je niet in zonden vervalt en op tijd er afstand van neemt.

  Wanneer een persoon onachtzaam is aangaande zijn hart, dan zal zijn hart beetje bij beetje geopend worden zodat de zonden gemakkelijk een voor een het hart binnentreden en zal het begaan van de zondes soepel verlopen met alle gevolgen van dien.

  Het hart zal dan verslaafd raken aan deze zondes en zullen de zondes een onderdeel zijn van de persoon.

  Moge Allah ons hiervoor behoeden. Ameen!
  Moge Allah azza wa jall jullie harten vullen met zijn liefde & barmhartigheid.♥️Allah ya7afdék Vôtre Majesté Vive Sidna

 8. #8
  المملكة المغربية ♥️

  Reacties
  20.268
  10-01-2009

  MVC Premium MVC Premium


  Een moslim is een spiegel voor een moslim
  Alle lof is voor Allah, Heer der werelden, en moge de vrede en de zegeningen van Allah neerdalen op onze geliefde profeet Moh’ammed, alsook op zijn familie, al zijn metgezellen en iedereen die hun voorbeeld volgt.

  ONZE GELIEFDE PROFEET (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “De gelovige is de spiegel voor de gelovige.” [Verhaald door Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden over hem zijn), overgeleverd door Aboe Daawoed, nr. 4918, met een goede keten van overleveraars.]

  De boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft ook gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “De gelovige is de spiegel voor zijn broeder…” [Al-Adab al-Moefrad (232) en anderen, als onderdeel van langere overleveringen.]

  Het is zo’n korte h’adieth, in het Arabisch zijn het maar drie woorden ( الْمُؤْمِنُ مِرْآةُ الْمُؤْمِنِ – of – الْمُؤْمِنُ مِرْآةُ أَخِيهِ ), maar zoals zo veel uitspraken van de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) bevat het een diepe betekenis…

  Het beduidt dat we verplicht zijn een moslimbroeder op de hoogte te brengen van zijn tekortkomingen. Volgens de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) is een moslim een spiegel voor een moslim, hij zei niet dat een moslim een zwaard is (met betrekking tot het corrigeren van tekortkomingen) van een andere moslim!.
  Moge Allah azza wa jall jullie harten vullen met zijn liefde & barmhartigheid.♥️Allah ya7afdék Vôtre Majesté Vive Sidna

 9. #9
  المملكة المغربية ♥️

  Reacties
  20.268
  10-01-2009

  MVC Premium MVC Premium
  Ik vraag me soms wel eens oprecht af hoe echt en eerlijk we onderling zijn?

  Zijn we bang om onze mening te delen? In hoeverre leven we voor de goedkeuring van anderen?

  Persoonlijk zal ik altijd mijn mening blijven geven immers wat ik voor mezelf wens wens ik ook voor een ander. Akhirah moet ons streven zijn dit wereldse leven is maar tijdelijk.

  Natuurlijk mogen wij genieten van alles waar Allah azza wa jall ons mee begunstigd heeft echter dienen wij het hiernamaals in acht te nemen en de dood regelmatig te gedenken. Niemand is morgen beloofd NIEMAND!

  Moge Allah azza wa jall onze ziel pas nemen tot hij er tevreden over is. Ameen
  Moge Allah azza wa jall jullie harten vullen met zijn liefde & barmhartigheid.♥️Allah ya7afdék Vôtre Majesté Vive Sidna

 10. #10
  المملكة المغربية ♥️

  Reacties
  20.268
  10-01-2009

  MVC Premium MVC Premium
  Het is Allah azza wa-jall die engelen heeft aangesteld als wakers over jullie zielen. Abdullah ibn Abbas ra zegt hierover: Dit zijn de engelen die over de mensen waken met het Bevel van Allah

  Een van de geleerde zei ooit, Allah azza wa jall waakt over de kinderen van de oprechte dienaren en de kinderen van zijn kinderen en de familieleden.

  Refererend naar een vers in Surat al-Kahf waarin Allah zegt: En wat betreft de jongen: zijn ouders waren gelovigen. [18:80]. Dit vers vertelt ons over de twee weesjongens en hun vermogen die door Allah beschermd werd doordat hun ouders oprechte dienaren van Allah waren.

  Dit is een duidelijk bewijs dat wanneer een persoon oprecht is, zijn nageslacht beschermd wordt door Allah azza wa jall . Bescherming en Bewaking door middel van goed karakter en gedrag en goede opvoeding.
  Moge Allah azza wa jall jullie harten vullen met zijn liefde & barmhartigheid.♥️Allah ya7afdék Vôtre Majesté Vive Sidna

 11. #11
  المملكة المغربية ♥️

  Reacties
  20.268
  10-01-2009

  MVC Premium MVC Premium
  Moge Allah azza wa jall over ons blijven waken en ons en onze kinderen en naasten beschermen tegen al het kwade.

  Ameen.
  Moge Allah azza wa jall jullie harten vullen met zijn liefde & barmhartigheid.♥️Allah ya7afdék Vôtre Majesté Vive Sidna

 12. #12
  المملكة المغربية ♥️

  Reacties
  20.268
  10-01-2009

  MVC Premium MVC Premium
  Sommige mensen gaan zo graag op de stoel van de rechter zitten.

  Met een vergrootglas op zoek naar andermans fouten: ze staan snel klaar met een veroordeling. We vergeten vaak dat bij het wijzen van slechts één vinger naar een ander, er maar liefst drie naar onszelf wijzen.

  Ook vergeten we dat Allah Al Hakam is en enkel Hij kan oordelen met gehele rechtvaardigheid en wijsheid.

  Genoeg werk om onszelf geregeld aan de tand te voelen, opdat we voorbereid voor de Rechter komen te staan, hopend op een positief verdict. Genoeg om troost te vinden bij Zijn oordeel boven dat van de mensen.

  Tijd om de Schone Naam Al Hakam onder de loep te nemen en te integreren in ons leven.
  Moge Allah azza wa jall jullie harten vullen met zijn liefde & barmhartigheid.♥️Allah ya7afdék Vôtre Majesté Vive Sidna

 13. #13
  المملكة المغربية ♥️

  Reacties
  20.268
  10-01-2009

  MVC Premium MVC Premium
  De naam van Allah, Al Hakam, komt slechts op één plek voor in de Koran.

  Al Hakam is Degene Die altijd en iedereen recht aandoet, in elke situatie. Al Hakam is nooit onrechtvaardig en onderdrukt niet.

  Hij is de Enige Ware Rechter; niemand zal ooit in beroep kunnen gaan tegen Zijn uitspraak.
  Moge Allah azza wa jall jullie harten vullen met zijn liefde & barmhartigheid.♥️Allah ya7afdék Vôtre Majesté Vive Sidna

 14. #14
  المملكة المغربية ♥️

  Reacties
  20.268
  10-01-2009

  MVC Premium MVC Premium
  Hakam komt van de wortel haa-kaaf-miem, wat verwijst naar het kenmerk van oordelen, wijsheid bezitten, een vonnis uitspreken en voorkomen of beperken dat mensen wangedrag plegen.

  Deze wortel komt 210 keer voor in de Koran in 13 verschillende vormen. Voorbeelden hiervan zijn hakama (om te oordelen), al hoekm (het bevel, de wijsheid, het oordeel), hikmah (wijsheid) en ahkamoe (meest rechtvaardig).

  Taalkundig gezien komen hakam en hakeem van dezelfde wortel; hakam is een verbaal zelfstandig naamwoord en benadrukt de daad van recht doen (aan iets of iemand), terwijl hakeem verwijst naar de essentiële aard van het bezitten van wijsheid.

  Al-Hakam verwijst naar de totaliteit van Allah’s macht om te (kunnen) oordelen en te arbitreren met perfecte gerechtigheid en immense genade. Een genade die niet te vergelijken valt met het oordeel van om het even welk schepsel.
  Moge Allah azza wa jall jullie harten vullen met zijn liefde & barmhartigheid.♥️Allah ya7afdék Vôtre Majesté Vive Sidna

 15. #15
  المملكة المغربية ♥️

  Reacties
  20.268
  10-01-2009

  MVC Premium MVC Premium
  Later meer in sha Allah ❤
  Moge Allah azza wa jall jullie harten vullen met zijn liefde & barmhartigheid.♥️Allah ya7afdék Vôtre Majesté Vive Sidna