1. #46
  المملكة المغربية ♥️

  Reacties
  20.268
  10-01-2009

  MVC Premium MVC Premium
  Citaat Geplaatst door Utmankhalif Bekijk reactie
  Zuster ik vraag me af waar je beste hijra kan doen want de systeem van de djaal is er overal zelf in onze landen . Ik denk dat je dan naar de dorpen of kleine steden heen moet gaan waar de fitna minder is Allah weet het beste
  Beste broeder,

  Fitna is wereldwijd verspreid

  De keuze is naar gelang persoonlijke voorkeuren/ wensen.

  Wat ik wel weet ALLES beter dan in een land van kufaar verblijven


  Een leven zonder hidjrah is onmogelijk voor een moslim. De hidjra houdt ook in dat je de plekken verlaat waarbij het onmogelijk is om bijvoorbeeld halal etenswaren te vinden.

  Elke omstandigheid, die het leven volgens de Islamitische normen en waarden onmogelijk maakt, dient zoveel mogelijk vermeden te worden.

  Profeet Mohammed (vrede zij met hem) had hier iets over gezegd (iets met "kijk niet naar hun vuur" ) zodra ik het vind zal ik het delen hier.
  Moge Allah azza wa jall jullie harten vullen met zijn liefde & barmhartigheid.♥️Allah ya7afdék Vôtre Majesté Vive Sidna

 2. #47
  المملكة المغربية ♥️

  Reacties
  20.268
  10-01-2009

  MVC Premium MVC Premium
  Interessant om te lezen, zal het in delen plaatsen (dit had ik ooit gedownload)  Al-Hijrah te verdelen in 2 soorten, dat wat te maken kan hebben met verplaatsing van land naar land zoals ALLAH de Verhevene zegt in Zijn Boek:
  Interpretatie:

  Wie terwille van Allah emigreert, zal op aarde toevluchtsoorden en overvloed vinden.

  En wie van zijn huis weggaat, zijn land verlatend terwille van Allah en Zijn boodschapper, en de dood achterhaalt hem - zijn beloning bij Allah staat vast; Allah is Vergevensgezind,Genadevol.
  (Surah Al-Nissa vers 100)

  Maar ook iemand die zich weghoudt van zondes en deze verlaat is een Muhajir. Zoals
  overgeleverd is in Bukhari door Ibn Umar (Moge ALLAH tevreden met hen zijn) dat de Profeet (vrede zij met hem) zei:
  Vertaling:

  De Ware moslim is hij waarvan de moslims veilig zijn voor zijn tong en handen, en de
  muhajir is degene die datgene verlaat wat ALLAH heeft verboden.

  In dit artikel zullen we het vooral hebben over de Hijrah van land naar land.

  Vaak wordt er gedacht dat Hijrah er alleen is indien er gevaar voor leven is, natuurlijk is dit een reden om Hijrah te verrichten, maar er zijn belangrijkere redenen, zoals het veilig stellen van je geloof.

  Ook is er hedendaags een misvatting dat het vanzelfsprekend toegestaan is om tussen de
  ongelovigen te wonen in hun landen, men vergeet dat er enkel een tijdelijke ruksah(toestemming) is afgegeven door ALLAH azza wa jall die aan voorwaarden verbonden is

  Voorwaarden die vele moslims niet kennen en waaraan ze ook niet aan voldoen, alles zal
  besproken worden met de wil van ALLAH.


  Allereerst is het handig om te weten waarom de Hijrah zo belangrijk is, wat zijn de doelstellingen van de hidjra
  Moge Allah azza wa jall jullie harten vullen met zijn liefde & barmhartigheid.♥️Allah ya7afdék Vôtre Majesté Vive Sidna

 3. #48
  المملكة المغربية ♥️

  Reacties
  20.268
  10-01-2009

  MVC Premium MVC Premium
  Wat zijn de doelstellingen van Hijrah:

  1- Het veiligstellen van Het geloof en de aanbidding voor ALLAH: Allah zegt in Surah Al-Ankaboot vers 56: Interpretatie:
  O Mijn gelovige dienaren Mijn aarde is uitgestrekt, aanbidt derhalve Mij alleen.

  Vertaling:
  Ibn Kathir zegt in zijn Tafseer 4/52: Zijn Uitspraak
  “Mijn Aarde is uitgestrekt”, Mujahid
  heeft gezegd: Emigreer dan daarin en verricht de Jihad en vermijd de afgodsymbolen”


  2- Het veiligstellen van het leven:

  Dit is zoals de eerste 2 emigraties van de Sahaba naar Ethiopie, weet dat deze 2
  emigraties die voor de emigratie naar Medina plaats hebben gevonden noodzakelijk
  waren voor vooral de zwakkeren onder de Metgezellen, omdat zij anders aan zware
  martelingen onderworpen zouden worden en er dus een grote dreiging was voor hun
  leven.

  Zij emigreerden op bevel van de Profeet(vrede zij met hem) naar Habasha(Ethiopie) dat
  een christelijk land was en geregeerd werd door Al-Nadjasie, dit is een bewijs in de Islam
  dat het zelfs toegestaan is om hijrah te verrichten naar een ander land van de ongelovigen
  als daar reden toe is en de situatie niet erger of gelijk is aan het land waarvan men vlucht.


  Een andere les die wij kunnen leren van de emigratie naar Habasha is dat de Metgezellen
  ( moge ALLAH tevreden met hem zijn) naar Habasha gingen maar dat ze hun godsdienst
  niet gingen verbergen of verbloemen voor de ongelovigen aldaar, zelfs toen zij
  geconfronteerd werden bij de Koning Al-Nadjasie hebben zij hun geloof geuit en dat
  heeft er toe geleid dat Al-Nadjasie de islam omarmde en stierf als een Muwahhid, waarna
  de Profeet(vrede zij met hem) zelfs Salat Al-Ghaa-ieb voor hem verrichte, namelijk het dodengebed voor de afwezige
  Moge Allah azza wa jall jullie harten vullen met zijn liefde & barmhartigheid.♥️Allah ya7afdék Vôtre Majesté Vive Sidna

 4. #49
  المملكة المغربية ♥️

  Reacties
  20.268
  10-01-2009

  MVC Premium MVC Premium
  3
  Het sterker maken van de Moslims en het zwakker maken van de mushrikeen.

  Allah zegt in Surah Al-Anfaal vers 72:
  Interpretatie:
  Voorzeker, degenen die hebben geloofd en hun huizen verlieten en met hun bezittingen en
  hun persoon voor de zaak van Allah hebben gestreden en degenen die schuilplaats
  verstrekten en hielpen, zijn vrienden van elkander.

  Allah zegt in Surah Al-Baqarah vers 218:
  Interpretatie:

  Zij, die geloven en zij die voor de zaak van Allah hun land verlaten en de Jihad
  verrichten, zijn het, die Allah's barmhartigheid verwachten en Allah is Vergevensgezind,
  Genadevol.

  Allah zegt in Surah Al-Nahl vers 110:
  Interpretatie:

  Dan is uw Heer voorzeker voor degenen die emigreerden, nadat zij worden vervolgd en
  ter wille van Allah de Jihad verrichten en geduld tonen, Vergevensgezind, Genadevol.
  Allah zegt in Surah Al-Tawbah vers 20:
  Interpretatie:

  Zij, die geloven en emigreren en met hun bezit en met hun persoon voor de zaak van
  Allah strijden, hebben in de ogen van Allah de hoogste rang.

  Dezen zullen zegevieren. Wanneer we al deze prachtige verzen bekijken zien we hoe ALLAH azza wa jall elke keer de Hijrah noemt
  Moge Allah azza wa jall jullie harten vullen met zijn liefde & barmhartigheid.♥️Allah ya7afdék Vôtre Majesté Vive Sidna

 5. #50
  From the South

  Reacties
  982
  06-09-2020

  Notificatie

 6. #51
  المملكة المغربية ♥️

  Reacties
  20.268
  10-01-2009

  MVC Premium MVC Premium
  In de Naam van ALLAH de Barmhartige de Meeste Genadevolle,

  Vrede en Zegeningen zij met de Zegel der Profeten en Boodschappers, degene die is
  gestuurd als Barmhartigheid naar de wereld en vernietiger van al dat naast ALLAH
  wordt aanbeden, Mohammed ons voorbeeld tot aan de Dag des Oordeels.

  Vervolgens,

  Het is nu meer dan 1400 jaar geleden dat onze geliefde Profeet en Boodschapper
  Mohammed (vrede zij met hem) de Hijrah van Mekka naar Medina heeft gemaakt.
  De dag dat onze geliefde Profeet (vrede zij met hem) deze emigratie heeft verricht is een
  zeer belangrijke dag, niet zo zeer om als de christenen en de joden deze dag te gaan
  vieren zoals zij hun dagen vieren, maar deze dag is ons nagelaten als een voorbeeld en als
  een weg naar een aanbidding die zal blijven tot het Uur zal komen.

  Het mag ons niet ontgaan dat ALLAH de Verhevene het heeft bepaald dat zijn dienaar
  Omar ibn Al-Khattab(moge ALLAH tevreden met hem zijn) als Khalief samen met de
  andere Metgezellen(moge ALLAH met hun allen tevreden zijn) de dag en het jaar van de
  Hijrah naar Medina als startdatum van de Islamitische jaartelling hebben genomen.

  Vergaan zijn de dagen van glorie en edelmoedigheid die we lezen over onze eerste
  generatie Moslims, helaas bevinden de Moslims zich in een tijd waarin vernedering aan
  de orde van de dag is, vele redenen zijn hiervoor aan te merken, doch is 1 van de
  belangrijkste reden dat de moslims zich hebben gevestigd tussen de ongelovigen, met als
  gevolg het immiteren van de ongelovigen in alle facetten van het leven en soms zelfs
  volledige assimilatie wat natuulijk puur ongeloof met zich meebrengt.

  Vandaar dit artikel, een artikel wat met de wil van ALLAH zal bijdragen aan de Hijrah
  van onze broeders en zusters naar de landen van Islaam.
  Moge Allah azza wa jall jullie harten vullen met zijn liefde & barmhartigheid.♥️Allah ya7afdék Vôtre Majesté Vive Sidna

 7. #52
  المملكة المغربية ♥️

  Reacties
  20.268
  10-01-2009

  MVC Premium MVC Premium
  Krijg gewoon tranen, besef dat ze moesten vluchten naar Ethiopië (christelijk land) en dat ze daar zijn ontvangen en door hun standvastigheid heeft de koning van Ethiopië de islam omarmd ❤
  Moge Allah azza wa jall jullie harten vullen met zijn liefde & barmhartigheid.♥️Allah ya7afdék Vôtre Majesté Vive Sidna

 8. #53
  Zelfreflectie

  Reacties
  21.530
  12-04-2008

  MVC Premium MVC Premium
  Citaat Geplaatst door Utmankhalif Bekijk reactie
  Je hebt wel kritiek maar komt niet met oplossingen .Wat is er mis mee om volgens de richtlijnen van de Koran en sunnah te leven en ga nou niet doen alsof de islamitische landen van nu wel volgens de richtlijnen van de Koran sunnah leven . Dus wat is er mis mee dat moslims naar een plek verhuizen waar je wel volgens de richtlijnen van de Koran en sunnah kan leven .
  Lees mijn reactie nogmaals begrijpend akhi. Baraka Allahu fiek.

  Let op je eigen tekortkomingen en zonden en streef ernaar om een betere moslim(a) te worden en spoor je broeders en zusters tot hetzelfde aan op een goede en vriendelijke manier met wijsheid en kennis zodat onze generatie een betere generatie zal voortbrengen in sha Allaah!


 9. #54
  المملكة المغربية ♥️

  Reacties
  20.268
  10-01-2009

  MVC Premium MVC Premium
  Al-Hijrah in zijn taalkundige betekenis houdt in:


  Het verplaatsen of vertrekken van het ene land naar het andere.

  Een wat ruimere taalkundige betekenis is:
  Vertaling:
  Een mens die iets anders verlaat ofwel met zijn lichaam of zijn tong of zijn hart.

  De betekening van Al-Hijrah in het geloof houdt in:
  Vertaling:

  Het emigreren omwille van ALLAH van een Dar Al-Kufr(een land van Kufr) naar een
  Dar Al-Islaam( een land van islaam) of van een land waar veel fitnah is naar een land waar minder fitnah is.


  De betekenis zowel taalkundig als in het geloof komen bijna overeen, alleen is Hijrah niet enkel het zichzelf verplaatsen van land naar land, zoals ook te zien is in de taalkundige
  betekenis,

  Het is ook het verlaten van zondes, personen, gesprekken enz, omwille van ALLAH azza wa jall .

  En daarom heeft Shaych Abu Hajr Al-Asqalani (RahimahuLLAH) schrijver van
  Fath Al-Baari de volgende betekenis gegeven aan Al-Hijrah:

  Al-Hijrah in de Shar’ (Het Geloof) houdt in het verlaten wat ALLAH heeft verboden.

  Fatah al- Baari 1/16)
  Moge Allah azza wa jall jullie harten vullen met zijn liefde & barmhartigheid.♥️Allah ya7afdék Vôtre Majesté Vive Sidna

 10. #55
  MVC Lid

  Reacties
  644
  09-05-2016

  Citaat Geplaatst door A_bdars Bekijk reactie
  Lees mijn reactie nogmaals begrijpend akhi. Baraka Allahu fiek.
  Veel mensen doen geen geringste moeite om iets begrijpen. Als je op ze reageert zien ze dit als aanval en gaan op hun beurt direct aanvallen.


 11. #56
  MVC Lid

  Reacties
  636
  28-08-2020

  Citaat Geplaatst door prinses3arbia Bekijk reactie
  Beste broeder,

  Fitna is wereldwijd verspreid

  De keuze is naar gelang persoonlijke voorkeuren/ wensen.

  Wat ik wel weet ALLES beter dan in een land van kufaar verblijven


  Een leven zonder hidjrah is onmogelijk voor een moslim. De hidjra houdt ook in dat je de plekken verlaat waarbij het onmogelijk is om bijvoorbeeld halal etenswaren te vinden.

  Elke omstandigheid, die het leven volgens de Islamitische normen en waarden onmogelijk maakt, dient zoveel mogelijk vermeden te worden.

  Profeet Mohammed (vrede zij met hem) had hier iets over gezegd (iets met "kijk niet naar hun vuur" ) zodra ik het vind zal ik het delen hier.
  Citaat Geplaatst door A_bdars Bekijk reactie
  Lees mijn reactie nogmaals begrijpend akhi. Baraka Allahu fiek.
  Ik begrijp wat je bedoelt broeder zuster maar ik bedoel hijra in de islamitische landen. Een kleinere plaats in bv in Marokko waar de fitna minder is .En ik bedoel geen khuruj tegen de koning of de regering .Ik wens het beste voor mijn land en zie wat khuruj heeft opgeleverd in de andere islamitische landen . Wat ik bedoel klein beginnen en dan inshallah dan komt het wel goed . Ik ben benieuwd naar die Hadith zuster wat je zei.

 12. #57
  المملكة المغربية ♥️

  Reacties
  20.268
  10-01-2009

  MVC Premium MVC Premium
  Citaat Geplaatst door Utmankhalif Bekijk reactie
  Ik begrijp wat je bedoelt broeder zuster maar ik bedoel hijra in de islamitische landen. Een kleinere plaats in bv in Marokko waar de fitna minder is .En ik bedoel geen khuruj tegen de koning of de regering .Ik wens het beste voor mijn land en zie wat khuruj heeft opgeleverd in de andere islamitische landen . Wat ik bedoel klein beginnen en dan inshallah dan komt het wel goed . Ik ben benieuwd naar die Hadith zuster wat je zei.
  In sha Allah

  Kleine sprongetjes, de beloning zal groots zijn.

  Ben ernaar op zoek. Zodra ik deze 7adith heb gevonden zal ik het plaatsen bi idni Allah
  Moge Allah azza wa jall jullie harten vullen met zijn liefde & barmhartigheid.♥️Allah ya7afdék Vôtre Majesté Vive Sidna

 13. #58
  Zelfreflectie

  Reacties
  21.530
  12-04-2008

  MVC Premium MVC Premium
  Citaat Geplaatst door Utmankhalif Bekijk reactie
  Ik begrijp wat je bedoelt broeder zuster maar ik bedoel hijra in de islamitische landen. Een kleinere plaats in bv in Marokko waar de fitna minder is .En ik bedoel geen khuruj tegen de koning of de regering .Ik wens het beste voor mijn land en zie wat khuruj heeft opgeleverd in de andere islamitische landen . Wat ik bedoel klein beginnen en dan inshallah dan komt het wel goed . Ik ben benieuwd naar die Hadith zuster wat je zei.
  Ik heb je nergens tegengesproken akhi. Ik zeg slechts dat hijrah van een slechtere plaats naar een betere plaats hijrah is. En ook je zonden verlaten is hijrah. Dus als je gaat emigreren naar Maroc dan is dit voor een moslim zeer zeker beter dan leven in de landen van kuffaar. In Maroc zijn wereldse zaken minder maar vrijheden en respect voor je Deen is er groter dan is landen van kuffaar. De enige reden waarom men ging van Maroc naar NL bv was omwille van geld verdienen en niet omdat NL beter is betreffende islamitische vrijheden en respect enz.

  Let op je eigen tekortkomingen en zonden en streef ernaar om een betere moslim(a) te worden en spoor je broeders en zusters tot hetzelfde aan op een goede en vriendelijke manier met wijsheid en kennis zodat onze generatie een betere generatie zal voortbrengen in sha Allaah!


 14. #59
  المملكة المغربية ♥️

  Reacties
  20.268
  10-01-2009

  MVC Premium MVC Premium
  Moge Allah azza wa jall jullie harten vullen met zijn liefde & barmhartigheid.♥️Allah ya7afdék Vôtre Majesté Vive Sidna

 15. #60
  المملكة المغربية ♥️

  Reacties
  20.268
  10-01-2009

  MVC Premium MVC Premium
  Wat voor excuus heb je als je morgen voor Allah komt te staan ?  Alle lof is voor Allah die ons heeft geschapen om Hem te aanbidden en ons Zijn dien (geloof) en shariaah (islamitische wetgeving) heeft voorgeschreven om daar aan vast te houden.

  Hij is Degene die onze fouten accepteert en vergeeft.

  Allah heeft ons bevolen krachtig vast te houden aan Zijn religie, zoals Hij zegt:  “Houdt vast aan hetgeen Wij jullie hebben gegeven.”
  [Al-Baqarah:63]
  Moge Allah azza wa jall jullie harten vullen met zijn liefde & barmhartigheid.♥️Allah ya7afdék Vôtre Majesté Vive Sidna