1. #1
  MVC Lid

  Reacties
  679
  17-11-2010

  Turkije En hun bestrijding tegen de mensen van de sunnah

  shaykh hamaad alansaari (moge Allah hem genadig zijn) heeft gezegd: Geen enkel land ter wereld heeft zoveel geschreven, gepublicieerd en gedrukt tegen de Salafi Dawah als Turkije en het land van de Rawaafid in Iran.


  *De salafi Aqidah werd niet weinig verspreid, totdat de turken de macht kregen en zij zijn Naqshbandiyah. De Naqshbandiyah zijn de vijanden van de sunnah*


  *Bron: Al-majmuu3 fie tarjamatihi*


  Shaykh ibn badies ( moge Allah hem genadig zijn) heeft gezegd:*


  *Turkije zijn degenen die de Hanabilah ( de volgelingen van de wetschool van (Imam Ahmad) uit Najd Wahhabisten noemen. En zij zijn het die beschuldigingen en leugens over hun vertellen in de islamitische wereld. En zij zijn het die Fuqaha huren in alle delen op de wereld om boeken vol met leugens te schrijven over de Hanabila in Najd.*


  bron:Majlatu siraad


  *shaykh saalih alfawzaan ( moge Allah hem behouden) heeft gezegd:*


  *Het ottomaanse rijk heeft zaken van bijgeloof, graftomben en sufisme en innovaties. Dus zij waren bang dat de uitnodiging van Shaykh Mohammed ibn Abdulwahaab ( Moge Allah hem genadig zijn) hun land zou bereiken. En daarom bestrijden zij Saudi Arabie *


  Bron: Al-ijabaat alfaasilah*


  *shaykh albani ( moge Allah hem genadig zijn) heeft gezegd:*


  *Het woord wahaabiyah is een turkse politieke tactiek om de mensen af te houden van de juiste islam. Bron: Silsato Alhuda wa noor sharied 176


  Vertaald door : Aboe Abdelrahmaan

 2. #2
  Speed is a price....

  Reacties
  710
  26-04-2020

  Interessant valt me inderdaad op dat zij afwijken van de Sunnah.. vooral als ik me in de Turkse moskee bevindt .. De handelingen zijn erg vreemd en voelt niet prettig aan ..
  Ken je vijand
  • Zijn naam: Iblis. Zijn belofte: Hij belooft ellende
  • Wat hem doet huilen:Heel vaak neerknielen
  • Zijn valstrik: De vrouwen
  • Zijn hobby: Mensen misleiden en doen afdwalen

 3. #3

 4. #4
  MVC Lid

  Reacties
  679
  17-11-2010

  Eigenschappen van de khawaarij

  Imām ʿAbdullah b. ʿAbd ar-Raḥmān Abā Buṭayn [1282NH] zei het volgende:

  Wat betreft de Khawārij: Zij zijn degenen die onder het gezag uittraden van ʿAlī (رضي الله عنه) en daarvoor ʿUthmān (رضي الله عنه) hadden gedood. Zij verklaarden ʿUthmān, ʿAlī, Talḥa, Az-Zubayr, Muʿāwiyya en de groep van ʿAlī en Muʿāwiyya tot ongelovigen wiens bloed was toegestaan!

  De oorsprong van hun methodiek is extremisme (ghulūw) wat Allah verboden heeft en waar de Profeet ﷺ tegen heeft gewaarschuwd. Zij verklaren één ieder tot ongelovige die een grote zonde begaat en sommige van hen verklaren anderen tot ongelovige vanwege kleine zonden. Zij verklaarden ʿAlī en zijn metgezellen niet tot ongelovige vanwege een zonde maar vanwege (de toestemming die ʿAlī gaf voor) het komen tot een oordeel (arbitrage) door ʿAmr b. al-ʿĀs en Abī Mūsa al-Ashʿarī. Zij (de Khawārij) zeiden hierover: “Het oordeel is voor Allah alleen!”

  Zij gebruiken foutieve algemene bewijsvoeringen als bewijs voor het ongelovig verklaren van anderen vanwege zonden. Zoals de uitspraken van Allah (سبحانه):

  “En wie Allah en Zijn boodschapper ongehoorzaam is, voor hem is er dan waarlijk het hellevuur voor eeuwig en voor altijd daarin verblijvend.”*[Al-Jinn (72):23]

  “En wie Allah en Zijn boodschapper ongehoorzaam is en Zijn grenzen overschrijdt, Hij zal hem een vuur doen binnentreden voor eeuwig daarin verblijvend.”*[An-Nisāʾ (3):14]

  “En wie een gelovige opzettelijk doodt, zijn bestraffing is de hel waarin hij voor eeuwig zal verblijven.”*[An-Nisāʾ (3):93]

  En andere soortgelijke verzen.

  En Ahlus-Sunna wal-Jamāʿa zijn overeengekomen dat degenen die grote zonden plegen niet voor eeuwig in het hellevuur zullen verblijven wanneer zij op tawḥīd overlijden. En dat degene vanonder hen die het hellevuur binnentreedt vanwege zijn zonde eruit zal komen, zoals dit in vele overleveringen is overgeleverd van de Profeet ﷺ. Daarnaast, als de overspelpleger, de alcoholdrinker, de lasteraar, de dief en dergelijke ongelovigen en afvalligen waren, dan zou hun oordeel in dit wereld de doodstraf zijn zoals Allah dit bepaald heeft voor de afvalligen. Maar sinds Allah zweepslagen heeft bepaald voor de overspelpleger (die ongetrouwd is), de alcoholdrinker, de lasteraar en het verwijderen van de hand van de dief, duidt dit erop dat zij geen ongelovigen worden vanwege deze zonden zoals de Khawārij dit (wel) beweren!

  De oorsprong van hun madhab is dus het ongelovig verklaren van zondaars en het ongelovig verklaren van de metgezellen van de Boodschapper ﷺ wiens bloed was toegestaan! Zij deden dit om dichter bij Allah te komen!

  Wanneer dit duidelijk is dan wordt de dwaling van velen mensen in deze tijd duidelijk in hun bewering dat Shaykh Muḥammad b. ʿAbd al-Wahhāb (رحمه الله) en zijn volgelingen Khawārij zijn. Terwijl hun madhab tegenstrijdig is aan de madhab van de Khawārij! Want zij (ʿAbd al-Wahhāb en zijn volgelingen) tonen loyaliteit aan alle metgezellen van de Boodschapper van Allah ﷺ, erkennen hun gunsten, verplichten het opvolgen van hen, verrichten duʿāʾ voor hen en zij verklaren één ieder die hen lastert of bekritiseert tot dwalende! Zij (ʿAbd al-Wahhāb en zijn volgelingen) verklaren niemand tot ongelovige vanwege een zonde en zetten niemand buiten de islam vanwege een zonde.

  Echter, degene die afgoderij (shirk) pleegt of shirk goedkeurt, die verklaren zij tot ongelovige. En de mushrik (degene die shirk pleegt) is een ongelovige door middel van het boek (de Qurʾān), de Sunna en de overeenstemming van de geleerden. Dus hoe kunnen zij met hen (de Khawārij) worden vergeleken?!!!

  Degene die dit zegt is een koppig persoon die wenst om de mensen van deze daʿwa weg te jagen of een onwetende persoon die niets weet van de madhab van de Khawārij en dit uit blindheid zegt.

  Bron: Ad-Durar as-Saniyya fīl-Ajwiba an-Najdiyya Deel 1 blz. 360-362. Zie screenshots hieronder.
  Vertaling: Yūsuf Abū Ṣafiyya
  Publicatie:*www.ahloelhadieth.nl

 5. #5
  MVC Lid

  Reacties
  679
  17-11-2010

  -

 6. #6
  MVC Lid

  Reacties
  679
  17-11-2010

  Wat is wahabisme

  Aasim alhakeem geeft antwoord

  https://youtu.be/G8DNS-xqqAI

 7. #7
  MVC Lid

  Reacties
  679
  17-11-2010

  -