1. #346
  المملكة المغربية ♥️

  Reacties
  18.853
  10-01-2009

  MVC Premium MVC Premium
  Moge Allah azza wa jall jullie harten vullen met zijn liefde & barmhartigheid.♥️Allah ya7afdék Vôtre Majesté Vive Sidna

 2. #347
  المملكة المغربية ♥️

  Reacties
  18.853
  10-01-2009

  MVC Premium MVC Premium
  Moge Allah azza wa jall jullie harten vullen met zijn liefde & barmhartigheid.♥️Allah ya7afdék Vôtre Majesté Vive Sidna

 3. #348
  المملكة المغربية ♥️

  Reacties
  18.853
  10-01-2009

  MVC Premium MVC Premium
  De vier principes van de goede manieren

  In het algemeen kunnen we stellen dat goede manieren gestoeld zijn op vier basiseigenschappen; geduld, kuisheid, moed en rechtvaardigheid.

  1: Geduld zorgt ervoor dat je eerst zaken tegen elkaar afweegt, dat je je woede onder controle houdt, dat je kan vergeven, dat je zacht en vriendelijk kan zijn, dat je je ogen neerslaat en niet roekeloos bent.

  2: Kuisheid staat aan het hoofd van vele goed gedrag; het zorgt voor eerlijkheid en bescheidenheid, het zorgt voor vroomheid en tevredenheid met wat je hebt, het zorgt voor nederigheid en helpt je om altijd te blijven zoeken naar kennis.

  3: Moed is een eigenschap die ervoor zorgt dat je je eigenwaarde niet verliest, dat je vrijgevig bent op het pad van Allah, dat je onbaatzuchtig bent, dat je jezelf afrekent en de spiegel voorhoudt en je je eigen behoeftes onder controle houdt.

  4:Rechtvaardigheid zorgt voor een eerlijke onderhoud, zorgt voor een balans tussen gierigheid en verspilling van je vermogen, zorgt voor eerlijkheid, goede buurschap goede vriendschap en zorgt ervoor dat je niets of niemand onrecht aandoet.

  Dit zijn vier karaktereigenschappen die je zullen helpen vele andere goede eigenschappen te verkrijgen die je band met jou Schepper zullen verbeteren, maar ook je relatie met je medemensen.


  Daar tegenover staan vier eigenschappen. Als je deze karaktereigenschappen hebt, zal jou gedrag slecht zijn met zowel Allah, als met je omgeving

  Onwetendheid, onrechtvaardigheid, behoeftigheid en boosheid. Deze eigenschappen hebben als gevolg ongeloof, gierigheid, valsheid, bedriegen en liegen, hoogmoed en jaloezie en zelfs tot moord en verderf.
  Moge Allah azza wa jall jullie harten vullen met zijn liefde & barmhartigheid.♥️Allah ya7afdék Vôtre Majesté Vive Sidna

 4. #349
  المملكة المغربية ♥️

  Reacties
  18.853
  10-01-2009

  MVC Premium MVC Premium
  Vervolmaak jouw imaan

  Om onze imaan te vervolmaken dienen wij dus aan ons gedrag en aan onze eigenschappen te werken. De profeet vrede zij met hem zegt in een hadith:

  “De beste gelovige in het geloof zijn degenen met het beste karakter; en de beste van hen zijn degenen die zich het beste gedragen tegenover hun vrouwen”

  Verander jouw gedrag van slecht naar goed

  Hoe kan iemand zijn gedrag en karakter veranderen van slecht naar goed? Dit kan alleen als er een sterke vastenberadenheid en een sterke wilskracht is. Als iemand écht graag wilt en vastberaden is een draai te geven aan wie hij is en hoe hij of zij is. Dan kan dat zeker;

  Neem een voorbeeld aan- en verdiep je in het leven van de profeet ﷺ en van zijn vrome metgezellen, zorg dat je je band met Allah aanhaalt en Hem gehoorzaamt, doe veel du’a voor jezelf en wees geduldig. Het veranderen van gedrag vraagt om een strijd met je zelf en een lange adem.

  Ibn alqasim, een student van Imam Malik heeft gezegd:

  “Ik heb imam Malik twintig jaar vergezeld. Ik heb er 18 jaar over gedaan om goed gedrag van hem te leren en ik heb er twee jaar over gedaan om zijn kennis van hem te leren”  En tot slot misschien wel de eerste stap die je moet zetten; kijk naar je omgeving, wie zijn je vrienden, met wie ga je om, van wie neem je gedrag over? Wie zijn je voorbeelden.

  De profeet ﷺ zegt hierover: “Een man is geneigd het geloof van zijn beste vriend te volgen, laat eenieder van jullie dus opletten wie hij neemt als beste vriend.”

  Ya Allah, Verbeter onze eigenschappen en stel ons in staat om door ons gedrag en eigenschappen ambassadeurs te zijn voor uw geloof. Amien ❤
  Moge Allah azza wa jall jullie harten vullen met zijn liefde & barmhartigheid.♥️Allah ya7afdék Vôtre Majesté Vive Sidna

 5. #350
  المملكة المغربية ♥️

  Reacties
  18.853
  10-01-2009

  MVC Premium MVC Premium
  The Verse of Light (Arabic: آیة النور‎, romanized: āyat an-nūr) is the 35th verse of the 24th Surah of the Quran, Surah an-Nur.

  Allah is the Light of the heavens and the earth.
  The example of His light is like a niche with in which is a lamp,

  The lamp is within glass, the glass as if it were a pearly [white] star,Lit from [the oil of] a blessed olive tree,

  Neither of the east nor of the west,
  Whose oil would almost glow even if untouched by fire.

  Light upon light.
  Allah guides to His light whom He wills.
  And Allah presents examples for the people,
  and Allah is Knowing of all things.
  Moge Allah azza wa jall jullie harten vullen met zijn liefde & barmhartigheid.♥️Allah ya7afdék Vôtre Majesté Vive Sidna

 6. #351
  المملكة المغربية ♥️

  Reacties
  18.853
  10-01-2009

  MVC Premium MVC Premium
  when does Allah azza wa jall bless a persons face with ‘Noor’?

  1) Praying obligatory prayers on time. the prophet (saw) said “The Salah (prayer) is ‘Noor’ (Light)” [authentic]

  2) Praying Qiyam Al-Layl (Voluntary Night Prayers)..

  3) Filling the heart with knowledge and faith. the light on the face is actually a reflection of that in the heart. so filling the heart with all the good qualities and cleansing it from bad ones would fill it with ‘Noor’.. also reading the Quran on daily basis.excelling in good deeds ❤
  Moge Allah azza wa jall jullie harten vullen met zijn liefde & barmhartigheid.♥️Allah ya7afdék Vôtre Majesté Vive Sidna

 7. #352
  المملكة المغربية ♥️

  Reacties
  18.853
  10-01-2009

  MVC Premium MVC Premium
  Oprecht berouw tonen (at-tawbah – التوبة) wordt sterk aangeraden om salaat at-tawbah (صلاة التوبة) te verrichten, oftewel het gebed van berouw.

  Wegens de barmhartigheid van Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij) voor deze oemmah (gemeenschap) heeft Hij de poort van berouw geopend, en deze zal niet sluiten totdat de ziel de keel bereikt (bij het overlijden) of de zon opkomt vanuit het westen (een van de tekenen dat het Laatste Uur spoedig zal aanbreken).

  Door deze barmhartigheid voor deze oemmah heeft Hij voor hen een daad van aanbidding voorgeschreven welke behoort tot de beste daden van aanbidding, waarmee de zondaar dichter tot zijn Heer kan komen in de hoop dat zijn berouw geaccepteerd zal worden.

  Dit is salaat at-tawbah (het gebed van berouw) en nu volgen enkele zaken die betrekking hebben op dit gebed.

  [Al-Boekhaarie leverde over dat Ibn Mas’oed (moge Allah tevreden over hem zijn) zei: “De gelovige beschouwt zijn zonden alsof hij onder aan een berg zit waarvan hij vreest dat die op hem zal vallen, en de zondaar beschouwt zijn zonden als vliegen die voor zijn neus passeren en hij doet zoals dit bij hen (hen met zijn hand weg wuiven).”
  Moge Allah azza wa jall jullie harten vullen met zijn liefde & barmhartigheid.♥️Allah ya7afdék Vôtre Majesté Vive Sidna

 8. #353
  المملكة المغربية ♥️

  Reacties
  18.853
  10-01-2009

  MVC Premium MVC Premium
  DE GELEERDEN ZIJN HET UNANIEM EENS dat het gebed van berouw voorgeschreven is in de sharie’ah (islamitische wetgeving).

  Aboe Daawoed (1521) leverde over dat Aboe Bakr as–Siddieq (moge Allah tevreden over hem zijn) zei: “Ik hoorde de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) zeggen (Nederlandstalige interpretatie): ‘Er is niemand die een zonde begaat en zich daarna goed reinigt (middels de woedhoe-e, wudu) en twee rak’aat bidt en vervolgens Allah om vergeving vraagt, of Allah zal hem vergeven.’

  Vervolgens reciteerde hij dit vers (Nederlandstalige interpretatie): ‘En degenen die, wanneer zij een gruweldaad #1 begaan hebben of zichzelf onrecht aangedaan hebben, Allah gedenken en vervolgens vergeving vragen voor hun zonden – en wie vergeeft de zonden behalve Allah!? – en zij gaan niet halsstarrig door met wat zij deden, terwijl zij het weten.’ [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 135].” [Door al-Albaanie als sah’ieh’ (authentiek) geclassificeerd in Sah’ieh’ Abie Daawoed.]

  [#1 Noot van de vertaler: gruweldaden (al-fah’shaa-e) zijn daden die de natuurlijke aanleg van de mens schenden en te buiten gaan. Het omvat zonden zoals overspel, het drinken van alcohol, het zaaien van verderf op aarde, het ophitsen van mensen middels laster en geroddel en dergelijke andere zonden. (Zahrat at-Tafaasier.) – Einde noot.]
  Moge Allah azza wa jall jullie harten vullen met zijn liefde & barmhartigheid.♥️Allah ya7afdék Vôtre Majesté Vive Sidna

 9. #354
  المملكة المغربية ♥️

  Reacties
  18.853
  10-01-2009

  MVC Premium MVC Premium
  Waarlijk, de goede daden verwijderen de slechte daden…” (Soerat Hoed (11), aayah 114.)
  Moge Allah azza wa jall jullie harten vullen met zijn liefde & barmhartigheid.♥️Allah ya7afdék Vôtre Majesté Vive Sidna

 10. #355
  المملكة المغربية ♥️

  Reacties
  18.853
  10-01-2009

  MVC Premium MVC Premium
  Moge Allah azza wa jall jullie harten vullen met zijn liefde & barmhartigheid.♥️Allah ya7afdék Vôtre Majesté Vive Sidna

 11. #356
  المملكة المغربية ♥️

  Reacties
  18.853
  10-01-2009

  MVC Premium MVC Premium
  Citaat Geplaatst door prinses3arbia Bekijk reactie

  Sluit je ogen
  en open je ❤

  https://youtu.be/NrsCej6SVxM

  .
  Moge Allah azza wa jall jullie harten vullen met zijn liefde & barmhartigheid.♥️Allah ya7afdék Vôtre Majesté Vive Sidna