De beste vrouw is de vrouw die het minst vraagt aan bruidsschat