STICHTING WEESKINDEREN IN MAROKKO


Bent u vader of moeder, of wellicht ook al opa of oma? U weet dan dat een kind niet veel nodig heeft om gelukkig te zijn. Een warm gezin, een verwarming die thuis brandt wanneer het kouder wordt en een keukentafel die gedekt wordt wanneer er wordt gegeten. Een luisterend oor en advies, ook waar het om huiswerk gaat. In Nederland is dit allemaal vanzelfsprekend.


Stichting Weeskinderen in Marokko zorgt voor praktische hulp. Onze medewerkers, die verbonden zijn aan de Stichting in Marokko, gaan op huisbezoek. Zij inventariseren de benodigde hulp. Onderhouden contact met familie en


Hulpverlenen kan eenvoudig en hoeft geen massa’s geld te kosten. Wij voorzien de primaire behoeften, zoals schoon drinkwater en voeding. Hulp verlenen is mensen motiveren, initiëren, verantwoordelijkheid geven en het gevoel creëren dat zij iets betekenen.


Wij hebben als één van onze doelen om de weeskinderen te voorzien van kleren en schrijfmateriaal voor het onderwijs. Het is helaas niet mogelijk om spullen van buiten Marokko naar binnen te krijgen. Daarom is het noodzakelijk om kleding en lesmateriaal in Marokko zelf aan te schaffen. U kunt hierbij ook helpen.


Als u de weeskinderen in Marokko wilt helpen, dan kunt u dat doen met een donatie van een willekeurig bedrag. Daarvoor kunt u hiernaast het machtigingsformuliertje gebruiken. Uw bedrag wordt éénmalig overgemaakt, of maandelijks als u dat wenst. Natuurlijk kunt uw maandelijkse donatie stopzetten wanneer u wilt. Neemt u hiervoor contact op met ons. Wij stellen uw hulp zeer op prijs!

Doneren (eenmalig 5 euro):
https://tikkie.me/pay/iumm1kbaf9fj2a8ea0od

Doneren (eenmalig 15euro):
https://tikkie.me/pay/8pi9ijqglphbnrdgnk3v

Doneren (eenmalig 50euro):
https://tikkie.me/pay/s0cfimih15ebuuck1k62

Doneren (maandelijks 2euro):
https://tikkie.me/pay/7f32rhs5eliranonfl31

Doneren ( groter bedrag dan 50euro? Neem dan contact op, via onze website)!


Website:
http://www.weeskindereninmarokko.nl/...o-weeskinderen


allahoemma laa sahla iella maa dja'altahoe sahlan wa anta tadj'aloe al-hazena iedha shie-ta sahlan!

Alle hulp is welkom!