1. #1
  Anti-Sektes

  Reacties
  2.447
  24-04-2018

  Laat je niet leiden door verdriet!

  Laat je niet leiden door verdriet!

  Ibn ul-Qayyim heeft gezegd: “De Profeet (vrede zij met hem) heeft ons opgedragen om onze toevlucht te zoeken tegen verdriet. Verdriet verzwakt immers het hart, doet de vastberadenheid van een persoon dalen en tast zijn wil aan. Om deze reden is er niets zo geliefd bij de satan als het verdriet van de gelovige. Allah, de Verheven zegt:

  “Het voeren van (slechte) heimelijke gesprekken is slechts (het werk) van de satan, zodat hij (daarmee) verdriet veroorzaakt bij degenen die geloven.”

  (Soerat al-Moedjaadilah:10)

  Verdriet wordt gezien als één van de ziektes van het hart en vormt een belemmering voor het hart om te herleven, een weg in te slaan en zich in te spannen.

  De redenen die ten grondslag liggen aan verdriet, alsook de bron en de zaken die hieruit voortvloeien kunnen daarentegen wel als prijzenswaardig gezien worden. Dit in tegenstelling tot verdriet an sich. Zo raakt een gelovige verdrietig, omdat hij tekort is geschoten in het dienen van zijn Heer of hij raakt verdrietig omdat hij ten prooi is gevallen aan het zondigen en het verkwanselen van zijn levensduur en tijd.

  Dit alles duidt erop dat het geloof in het hart aanwezig is en in leven verkeert, aangezien hij zijn hart heeft beziggehouden met deze pijn die hij ervaart. Was hij namelijk in het bezit van een dood hart, dan zou hij ook niets voelen, geen verdriet of pijn. Een dode persoon heeft ook geen last van een wond.

  Des te levendiger zijn hart is, des te sterker de pijn zal zijn die hij ervaart. Maar verdriet alleen levert uiteindelijk niets op. Het zal het hart alleen maar verzwakken.

  (Tarieq ul-Hidjratayn, boekdeel 2, blz. 607-608)
  Manhaj van de salaf: https://forums.marokko.nl/showthread.php?t=5654486
  NIET DE SALAFI SEKTE: https://forums.marokko.nl/showthread.php?t=5663263
  Umm Suhayla - adviseren omwille van Allah aza wa jall

 2. #2
  Anti-Sektes

  Reacties
  2.447
  24-04-2018

  “Had ik maar…”


  Vraag:

  Mijn vraag heeft betrekking op een uitspraak van een man die tegen een andere man het volgende zei: “Als je dat niet had gedaan, dan was dit jou niet overkomen.” Vervolgens zei een andere man die dit hoorde: “De Profeet (vrede zij met hem) heeft die woorden afgeraden. Het uitspreken ervan kan een persoon naar ongeloof leiden.”

  Vervolgens zei een andere man: “De Profeet (vrede zij met hem) zei over het verhaal van Moesa en al-Khidr: “Moge Allah Moesa begenadigen. Had hij maar meer geduld, dan zou Allah ons meer vertellen over wat zich heeft afgespeeld tussen hen.”

  En een andere man haalde vervolgens een overlevering aan waarin de Profeet (vrede zij met hem) zei: “De sterke gelovige is geliefder bij Allah dan een zwakke gelovige…” De overlevering eindigde met: “…De woorden: “had ik maar” openen de deur van de satan.”

  Doet deze overlevering de vorige overlevering eigenlijk teniet?

  Antwoord:

  Alle lof zij Allah.

  Alles wat Allah en Zijn Boodschapper gezegd hebben berust op waarheid. Het woordje “als” of “had ik maar” kan in twee scenario’s gebruikt worden:

  1. Uiten van verdriet om het verleden en het voorbeschikte leed. Dit is niet toegestaan. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

  “O, jullie die geloven, wees niet als degenen die ongelovig zijn en (die) over hun broeders zeggen wanneer zij over de aarde reizen of in strijd verwikkeld zijn: “Wanneer zij bij ons gebleven waren, zouden zij niet gestorven of gedood zijn.” Opdat Allah dat tot (een bron van)wroeging in hun harten maakt…”

  (Soerat Aali cImraan: 156)

  Dit is wat de Profeet (vrede zij met hem) verbood. Hij (vrede zij met hem) zei: “Als er iets met je gebeurt, zeg dan niet: “Als ik zus en zo had gedaan, dan zou dit niet gebeurd zijn.” Zeg in plaats daarvan: “QaddarAllah wa maa shaa’a facal (Allah heeft dit voorbeschikt en wat Hij wil gebeurt). De woorden “had ik maar” openen de deur van de satan.”

  Met andere woorden, het gebruiken van die woorden maken je kwetsbaar voor verdriet en angst die schadelijk is en jou van geen enkele nut zullen zijn. Weet echter dat wat jou overkomt je niet had kunnen vermijden, en wat jou niet is overkomen jou niet zou treffen. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

  “Er is niemand die een ramp overkomt, of deze gebeurt met het Verlof van Allah. En wie in Allah gelooft: Hij zal diens hart leiden…”

  (Soerat at-Taghaaboen: 11)

  Over dit vers is gezegd: “Het gaat hier om een persoon die wanneer hij getroffen wordt door een rampspoed en vervolgens weet dat deze afkomstig is van Allah, hij hier vrede mee heeft en zich hierbij neerlegt.”

  2. Wanneer de woorden: “had ik maar” worden gebruikt omwille van profijtvolle kennis. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

  “Als er (andere)goden dan Allah in zouden zijn, dan zou zij (de hemelen en de aarde) zeker vergaan…”

  (Soerat al-Anbiyaa’: 22)

  Tevens wordt de tweede manier gebruikt om liefde voor goedheid te uiten. Men kan bijvoorbeeld zeggen: “Als ik had wat hij heeft, dan zou ik doen net zoals hij doet.” Het zeggen van zulke zaken is toegestaan.

  De Profeet (vrede zij met hem) zei in een overlevering: “Had hij (Moesa) maar meer geduld, dan zou Allah ons meer vertellen over wat er gebeurd is tussen hen.” Deze uitspraak is hetzelfde als het volgende vers waarin Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

  “Zij wensen dat jij toegeeflijk zal worden, dan zullen zij (ook) toegeeflijk worden.”

  (Soerat al-Qalam: 9)

  Onze Profeet (vrede zij met hem) wenste dat Allah ons meer van Moesa en al-Khidr zou hebben verteld. Hij benoemde dit om te wijzen op zijn liefde voor geduld en de baatvolle zaken die daaruit voortkomen. Er was hier geen sprake van angst of verdriet of verwaarlozing van de plicht van geduld tonen ten opzichte van het voorbeschikte.

  En Allah weet het het best.

  Sheikh ul-Islaam ibnoe Taymiyah
  (Madjmoec Fataawa al-Koebra, boekdeel 9, blz. 1033)
  Manhaj van de salaf: https://forums.marokko.nl/showthread.php?t=5654486
  NIET DE SALAFI SEKTE: https://forums.marokko.nl/showthread.php?t=5663263
  Umm Suhayla - adviseren omwille van Allah aza wa jall

 3. #3
  ^_^

  Reacties
  490
  29-01-2009

  Up
  Alhamdolilah 3alla kolli 7al.

 4. #4
  Anti-Sektes

  Reacties
  2.447
  24-04-2018

  Hoe geweldig is de toestand van de gelovige

  De Profeet (salalahu alaihi wa salam) zei: “Hoe geweldig is de toestand van de gelovige, want zijn toestand is altijd goed, en dit is op niemand van toepassing behalve op de gelovige. Als hem iets goeds overkomt, doet hij dankbetuigingen, en dat is goed voor hem. En als hem iets slechts overkomt, dan verdraagt hij het met geduld, en hij zal daarvoor beloond worden.”

  (Moeslim)
  Manhaj van de salaf: https://forums.marokko.nl/showthread.php?t=5654486
  NIET DE SALAFI SEKTE: https://forums.marokko.nl/showthread.php?t=5663263
  Umm Suhayla - adviseren omwille van Allah aza wa jall

 5. #5
  Anti-Sektes

  Reacties
  2.447
  24-04-2018

  Gebruik van Talbienah


  Vraag:

  Kunt u mij vertellen wat Talbienah is en hoe dat gebruikt wordt als remedie, zoals beschreven staat in de Profetische geneeskunde?

  Antwoord:

  Alle lof zij Allah.

  Talbienah is genoemd in een aantal authentieke overleveringen, waaronder de volgende:

  Het is overgeleverd van cAa’ishah, de vrouw van de Profeet (vrede zij met hem), dat als een familielid kwam te overlijden de vrouwen bijeenkwamen en vervolgens weer vertrokken, behalve haar eigen familie en goede vrienden. Zij gaf opdracht om een pot Talbienah te koken, vervolgens werd er wat Tharied gemaakt, waarna de Talbienah eroverheen werd gegoten. Dan zou ze zeggen: “Eet er wat van, want ik hoorde de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zeggen: “Talbienah verzacht het hart van de zieke persoon, en het neemt wat van het verdriet weg.”

  (al-Boekhaarie en Moeslim)

  Er is overgeleverd van haar dat zij opdroeg om Talbienah te maken voor de zieken en degenen die rouwden om het verlies van een overledene. En zij was gewoon te zeggen: “Ik hoorde de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zeggen: “Talbienah verzacht het hart van de zieke en neemt wat van het verdriet weg.”

  (al-Boekhaarie en Moeslim)

  Uit deze twee overleveringen is duidelijk af te leiden dat Talbienah gebruikt werd om de zieke persoon te behandelen en om het verdriet van degene die treurt te verkleinen, zijn hart te kalmeren en hem energie te geven.

  Talbienah is een bouillon die gemaakt wordt van twee lepels gerstbloem met zemelen, vervolgens wordt hier een glas water aan toegevoegd en wordt het gedurende vijf minuten op een laag vuurtje gekookt. Sommige mensen voegen hier nog een lepel honing aan toe. Het wordt Talbienah genoemd, omdat het qua witheid en samenstelling lijkt op melk (Laban).

  Ibn ul-Qayyim zei: “Als je de gunst wilt weten van Talbienah, denk dan aan de gunst van gerstewater, want het is gerstewater. Het is een soep die gemaakt is van gerstebloem met zemelen. Het verschil met Talbienah en gerstewater is dat laatstgenoemde gemaakt is van hele granen, terwijl Talbienah gemaakt is van bloem, wat baatvoller is omdat de eigenschappen van gerst door het malen zijn vrijgekomen.

  We hebben hierboven al opgemerkt dat gewoontes een effect hebben op de vraag of geneesmiddelen en voedingsmiddelen van voordeel kunnen zijn. De mensen waren gewoon om gerstewater te drinken dat gemaakt werd van bloem en niet van hele granen, wat voedender en effectiever is…”

  (Zaad ul-Macaad, boekdeel 4, blz. 120)

  Al-Haafidh ibnoe Hadjar beschreef Talbienah als volgt: “Het is een voedselsoort dat gemaakt is van bloem (gemalen gerst) of zemelen, waaraan honing toegevoegd kan worden. Het wordt zo genoemd omdat het wat betreft haar witheid en samenstelling gelijkenissen heeft met melk. Het voordeel is dat het zacht en goed gekookt is, niet hard en rauw.”

  (Fath ul-Baarie, boekdeel 9, blz. 550)

  Er is geen twijfel dat gerst vele voordelen met zich meebrengt waarvan sommige zijn ontdekt in moderne studies, zoals: het verlagen van het cholesterolgehalte, het behandelen van het hart, depressie, hoge bloedsuiker en hoge bloeddruk. Ook versoepelt het de stoelgang en verzacht het de dikke darm. Onderzoeken hebben tevens het belang van gerst uitgewezen in het verminderen van het voorkómen van darmkanker.

  Dr. Sahba’ Boendoeq zei, na de hierboven genoemde voordelen te hebben vastgesteld en ze in detail te hebben besproken: “In die zin is Talbienah een bescherming tegen ziektes van het hart en de bloedsomloop, omdat het de slagaders beschermt tegen aderverkalking, met name de grote slagaders van het hart. Het beschermt ook tegen keelontsteking, vermindering van de doorbloeding en hartinfarct.

  Wat betreft degenen die reeds getroffen zijn door hart- en vaatproblemen kan Talbienah, met haar gezondheidsvoordelen, een belangrijke rol spelen in het voorkómen van het verergeren van de symptomen. Dit toont de wonderbaarlijke aard van de woorden van de Profeet (vrede zij met hem) aan: “Talbienah verzacht het hart van de zieke.”

  En Allah weet het het beste.

  Islamqa.com
  Manhaj van de salaf: https://forums.marokko.nl/showthread.php?t=5654486
  NIET DE SALAFI SEKTE: https://forums.marokko.nl/showthread.php?t=5663263
  Umm Suhayla - adviseren omwille van Allah aza wa jall

 6. #6
  Verbannen

  Reacties
  329
  21-09-2018

  Up

 7. #7

 8. #8

 9. #9
  ^_^

  Reacties
  490
  29-01-2009

  Noti
  Alhamdolilah 3alla kolli 7al.

 10. #10
  Anti-Sektes

  Reacties
  2.447
  24-04-2018

  Djaazakunna Allahu khairan zusters.
  Manhaj van de salaf: https://forums.marokko.nl/showthread.php?t=5654486
  NIET DE SALAFI SEKTE: https://forums.marokko.nl/showthread.php?t=5663263
  Umm Suhayla - adviseren omwille van Allah aza wa jall

 11. #11
  MVC Lid

  Reacties
  234
  04-03-2018

  Het verdriet is helaas sterker dan mezelf.

 12. #12
  Anti-Sektes

  Reacties
  2.447
  24-04-2018

  Citaat Geplaatst door Imane001 Bekijk reactie
  Het verdriet is helaas sterker dan mezelf.
  Dat kan, maar het vertrouwen in Allah aza wa jall zou nog sterker moeten zijn.
  Manhaj van de salaf: https://forums.marokko.nl/showthread.php?t=5654486
  NIET DE SALAFI SEKTE: https://forums.marokko.nl/showthread.php?t=5663263
  Umm Suhayla - adviseren omwille van Allah aza wa jall

 13. #13
  MVC Lid

  Reacties
  665
  26-02-2015

  Citaat Geplaatst door Manhajsalaf2018 Bekijk reactie
  Dat kan, maar het vertrouwen in Allah aza wa jall zou nog sterker moeten zijn.
  Maar Bro het is echt moeilijk deze tij. Ik heb zware tegenslagen ervaren alsnog blijf ik geduldig. Alleen huwelijk is iets wat nu moeilijk is je hebt nu eenmaal gebrek aan zusters met een hoog imaan. Ook al dragen zij zich islamitisch correct wanneer je begint over gehoorzaamheid van de man. Lijkt het alsof je knoflook gooit naar een vampier gooit Ze zeggen gelijk niet islam gebruiken gebruiken in jouw voordeel. Dan komen nog die eisen pffffffffffffffffffffffff je moet 185 cm, heel aantrekkelijk, gespierd, goeie baan hebben, HBO of WO gestuurd maar ze vragen niet op zn minst 5 hizb van el Quran.

 14. #14
  MVC Lid

  Reacties
  665
  26-02-2015

  Citaat Geplaatst door BrokenInside Bekijk reactie
  Jou comment spreekt mij wel aan, want ik heb eenTopbaan topuiterlijk topleven, sportwagens. ALHAMDOULILAAH.

  Wollah ik zocht een nederig en lief en teder meisje, BEWUST.

  En gelooooooooof mij, het is de 7e HEMEL om te leven met een niet hoogmoedige en een niet egoïstische karakter.


  Vooral als die gene de lghair verdiend ipv lghair opeist.

  Het bespaart je een hoop tijdverspilling en een hoop gezucht.

  je hebt zeker een garage vol net als bruce wayne van batman?

 15. #15
  Verbannen

  Reacties
  56
  21-02-2017

  Citaat Geplaatst door Imane001 Bekijk reactie
  Het verdriet is helaas sterker dan mezelf.
  heb ik ook
  is te sterk gwn