1. #1
  Anti-Sektes

  Reacties
  2.190
  24-04-2018

  De ‘Salafi’ sekte

  Bismillah Irahmaan Iraheem

  Een afgedwaalde sekte die zichzelf ''salafis'' noemen, maar niet de weg van de salaf volgen. Zij volgen hun geleerden blindelings in weerleggingen, roddelen over geleerden en studenten en boycotten alle moslims die niet aansluiten bij hun groepje/stichting, kritiek heeft of van andere geleerden kennis neemt, deze worden door hen geboycot en innoveerder genoemd, een aantal van hen hebben kenmerken van de khawaaridj en die van de Murjiaa.

  Een aantal voorbeelden van de sekte:
  1. Ze hebben een vaste leider en deze heeft aanhangers

  2. De leider wordt geprezen en vereerd boven andere moslims

  3. Ze geloven dat zij de enige zijn op de waarheid en alle andere moslims zitten volgens hen op dwaling

  4. Sekteleden worden streng gecontroleerd, indien zij kennis nemen of een lezing bijwonen van een andere geleerde buiten hun sekte/groep om dan wordt tegen hem/haar gewaarschuwd en uit de sekte gegooid.

  5. De groep vraagt donaties

  6. Ze reageren overdreven heftig op kritiek (partijdig)

  7. Nodigen uit naar hunzelf of stichting/groep in plaats van naar Allah

  8. Flirten en roddelen onder het mom van dawa

  9. Volgens hen mogen alleen de geleerden takfir doen op een mushrik of een duidelijk afvallige

  10. Ze behandelen leiders die regeren met kufr en shirk als een islamitische leider die bescherming verdient en waar je U tegen moet zeggen

  11. Ze laten de vijanden met rust en vermoorden moslims of roddelen en lasteren over hen

  12. Vertellen leugens over islamitische geleerden en studenten

  13. Ze overdrijven in het prijzen en misprijzen van personen


  In deze topic zal ik in chaa Allah uitspraken van betrouwbare geleerden en studenten plaatsen die deze sekte weerleggen.


  Vermijd onzinnige discussies
  Een discussie hoort om feiten te draaien en niet om meningsverschillen.

  Manhaj van de salaf: https://forums.marokko.nl/showthread.php?t=5654486
  NIET DE SALAFI SEKTE: https://forums.marokko.nl/showthread.php?t=5663263
  Umm Suhayla - adviseren omwille van Allah aza wa jall

 2. #2
  Anti-Sektes

  Reacties
  2.190
  24-04-2018

  Shaykh Ibn 'Uthaymeen waarschuwt de moslims voor de ‘Salafi’ sekte.


  De Profeet sallAllahu 'aleihi wasalam heeft gezegd:

  “Wie van jullie voort zal leven, hij zal veel verschillen zien, dus houdt
  vast aan mijn Soennah.”


  We kunnen leren dat als partijen (Ahzaab) in de Oemmah met toenemende
  getallen verschijnen, dan zal er een zich niet moeten aannemen als partij
  (Hizb).

  In de geschiedenis, zijn er veel groepen opgedoken Khawaarij, Mu'tazilah,
  Jahmiyyah, Shee'ah en zelfs Raafidah. Later verschenen de Ikhwanis, Salafis,
  Tablighis en de groepen die op hen lijken.

  -Schuif al deze partijen naar links, en neem het pad rechtdoor-. En dat is
  tevens wat de Profeet sallAllahu 'aleihi wasalam heeft gezegd: “Hou vast aan
  mijn Soennah, en de Soennah van de rechtgeleide khaliefen.”

  Er is geen twijfel, dat het een verplichting is voor iedere moslim om de weg
  van de Salaf en hun madhab eigen te maken, en NIET van een specifieke partij
  genaamd:
  “De Salafies”

  Het is dus plicht de van de Islamitische Oemmah de weg van de Salaf as-Sali7
  en hun madhab te volgen. En dus NIET de dweepzucht (overdreven en met
  nadrukkelijke bewondering) en kwezelarij (overdreven vroomheid,
  onzin/beuzelarij) van degenen die zichzelf “Salafies” noemen!

  Let goed op het verschil: Er is de weg van de Salaf en er is een partij (hizb) genaamd “de salafies”


  Wat is het doel? Het volgen van de Salaf. Waarom? De ‘salafie broeders’ zijn
  de dichtstbijzijnde sekte tot het goede (van bovenstaande sektes), geen
  twijfel over dat. Maar hun probleem is dezelfde als die van anderen; dat
  sommige van deze sektes anderen tot dwalend verklaren, ze verklaren hen tot
  ahlul bid3ah (innoveerders) en het verklaren van anderen tot zondaars.

  We keuren dit niet af, als zij het verdienen, maar wij verwerpen het
  handelen naar deze bid3ah op deze manier.

  Het is een verplichting voor de leiders van deze sektes om samen te komen en
  te zeggen: “Tussen ons is het Boek van Allah, en de Soennah van zijn Profeet
  sallAllahu 'aleihi wasalam, dus laten we oordelen bij het Boek en de
  Soennah. Dus NIET oordelen volgens verlangens, meningen en ‘volgens die en
  die persoon’.”

  Iedereen maakt fouten en bereikt terechtwijzing; het doet er niet toe wat
  deze persoon heeft bereikt betreft kennis en aanbidding. Alleen de Deen van
  de Islaam is onfeilbaar.

  In de bovengenoemde hadith geeft de Profeet sallAllahu 'aleihi wasalam hoe
  men zich veilig kan stellen.

  Hij heeft zichzelf niet toegeschreven aan een sekte, enkel en alleen aan de
  weg van de Salaf as-Sali7 en de Soennah van de Profeet sallAllahu 'aleihi
  wasalam en de rechtgeleide khaiefen.

  Door: Shaykh Muhammad Ibn Saalih Ibn 'Uthaymeen
  Bron: Lezing: "Alaykum Bissunnah"*

  *De tape is een deel van zijn Sharh van An-Nawawi's 40 hadeeth, in de sharh
  van de hadeeth van Irbaad ibn Saariyah (no.28).  https://www.youtube.com/watch?v=2v_qeMxc_vY
  Manhaj van de salaf: https://forums.marokko.nl/showthread.php?t=5654486
  NIET DE SALAFI SEKTE: https://forums.marokko.nl/showthread.php?t=5663263
  Umm Suhayla - adviseren omwille van Allah aza wa jall

 3. #3
  Anti-Sektes

  Reacties
  2.190
  24-04-2018

  Allah gebood moslims om samen te komen op de waarheid en verbood hen om onenigheid te hebben en zich op te splitsen.

  Allah de Verhevene zegt:

  وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَٱخۡتَلَفُواْ مِنۢ بَعۡدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلۡبَيِّنَـٰتُ*ۚ وَأُوْلَـٰٓٮِٕكَ لَهُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٌ۬

  'En wees niet als degenen die zich opsplitsten en onenigheid hadden, nadat de duidelijke Tekenen tot hen waren gekomen. (Soerah Aal 'Imraan 3:105)
  Manhaj van de salaf: https://forums.marokko.nl/showthread.php?t=5654486
  NIET DE SALAFI SEKTE: https://forums.marokko.nl/showthread.php?t=5663263
  Umm Suhayla - adviseren omwille van Allah aza wa jall

 4. #4
  Anti-Sektes

  Reacties
  2.190
  24-04-2018

  De waarheid is vasthouden aan de Koran en de sunna en niet aan personen, groepjes en of stichtingen.


  Houd vast aan het Koord van Allah

  Alle lof zij Allah, de Heer van alles dat bestaat. Ik getuig dat niets het recht heeft aanbeden te worden behalve Allah, zonder enige deelgenoten. En ik getuig dat Mohammed (vrede zij met hem) Zijn dienaar en Boodschapper is. Moge vrede en zegeningen zijn met hem, zijn familie en al zijn metgezellen.

  Edele broeders en zusters, moge Allah jullie al het succes in het goede schenken. Allah de Almachtige en Majestueuze zegt (interpretatie van de betekenis):

  “En houd jullie allen stevig vast aan het Koord van Allah en wees niet verdeeld.”

  (Soerat Aali cImraan: 103)

  Dit vers bevat duidelijke en gezegende Woorden over één van de grootste gunsten waarmee Allah de islamitische landen en de mensen van deze rechtvaardige religie heeft begunstigd. Deze (gunst) is dat de religie van Islam verenigt en niet verdeelt. De Islam brengt samen en veroorzaakt geen scheiding. Het is een religie van verbondenheid en genade. En het is geen religie van bestraffing en verdeeldheid. Het zijn van een collectief lichaam van moslims is een genade, en verdeeldheid is een straf. Allah heeft de islamitische gemeenschap vereerd met deze geweldige religie die de in onenigheid verkerende harten en tegenover elkaar staande zielen samenbrengt.

  Allah heeft de moslims geëerd met saamhorigheid, verbondenheid, betrekkingen en samenwerkingen (met elkaar) in rechtschapenheid en vroomheid. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

  “En gedenk de Gunst van Allah aan jullie, toen jullie vijanden (van elkaar) waren en Allah jullie harten nader tot elkaar bracht.”

  (Soerat Aali cImraan: 103)

  Het verbinden en verenigen van de harten is een geweldige zegening en gunst. Het betaamt iedere moslim om de gewichtigheid ervan te kennen. Allah, de Almachtige en Majestueuze, zegt (interpretatie van de betekenis):

  “En houd jullie allen stevig vast aan het Koord van Allah en wees niet verdeeld.”

  (Soerat Aali cImraan: 103)

  Hierin bevindt zich een gebod om bij elkaar te blijven en een waarschuwing voor het opsplitsen. Bij elkaar blijven is alleen mogelijk door vast te houden aan het Koord van Allah. Het Koord van Allah is Zijn Religie, Zijn Wetgeving, Zijn Boek en de Soennah van Zijn Profeet (vrede zij met hem). Er kan anders geen sprake zijn van eenheid. Daarom is datgene dat verenigt het Boek van Allah (de Koran) en de Soennah van Zijn Profeet (vrede zij met hem). Datgene wat verenigt is de Wetgeving van Allah: Zijn Religie. Alles hierbuiten zorgt alleen voor opsplitsing. Daarom beschrijven de mensen van kennis de mensen van de waarheid als degenen die zich vastklampen aan de Religie van Allah met het volgende: “Ahl us-Soennah wal-Djamaacah zijn tegengesteld aan de mensen van innovatie en groeperingen, omdat de Soennah (de mensen) verenigt en innovaties (hen) opsplitst.”

  Het is onmogelijk om de harten te verenigen op innovaties (in de religie). Dat wat de mensen verenigt is het Koord van Allah: Zijn Religie. Daarom heeft Allah in het voorgaande vers niet bevolen om onvoorwaardelijk samen vast te houden. Daarentegen heeft hij bevolen om met een voorwaarde bij elkaar te blijven, namelijk (interpretatie van de betekenis):

  “Aan het Koord van Allah.”

  (Soerat Aali cImraan: 103)

  Dit is de ware eenheid en het samen vasthouden dat Allah Zijn dienaren heeft bevolen en toe heeft opgeroepen. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

  “En wees niet verdeeld.”

  (Soerat Aali cImraan: 103)

  Verdeling is door af te wijken van (en tegengesteld zijn aan) de religie en ervan afscheiden. Verdeeld zijn betekent het niet naleven en onderwerpen aan de religie. Of als iemand tegendraads of koppig is en zijn begeertes volgt. Daarom is dit een oorzaak van splitsing. Met het vastklampen aan en volharden in de religie komt eenheid en saamhorigheid. De Heer van alles dat bestaat is Degene Die (de mensen) samenbrengt, en datgene waarop zij verenigen is de Religie van Allah. Daarom zegt Allah (interpretatie van de betekenis):

  “En houdt jullie allen stevig vast aan het Koord van Allah en wees niet verdeeld.”

  (Soerat Aali cImraan: 103)

  Tot de kwaliteiten van de mensen van de waarheid behoort het ijverig zijn in het aansporen van de mensen en hen bijeen brengen op het Boek van Allah en de Soennah van Zijn Boodschapper (vrede zij met hem). Ook het verre blijven van het verdelen en het opsplitsen is een kwaliteit van de mensen van de waarheid. Als een individu uitnodigt naar het Boek (de Koran) en de Soennah, dan is hij eigenlijk een uitnodiger naar eenheid en saamhorigheid. Dit is wat de mensen bijeenbrengt en verenigt. Daarom is het uitnodigen naar het Boek van Allah en de Soennah van Zijn Boodschapper (vrede zij met hem) van zichzelf een oproep naar eenheid en verbondenheid. Dit omdat als de mensen kennis hebben van het Boek en de Soennah en ernaar handelen, zij (op basis hiervan) nader tot elkaar zullen komen, met elkaar zullen verbinden, van elkaar zullen houden, broeders worden en met elkaar zullen samenwerken. Dit Boek van Allah en de Soennah verenigen de harten en verenigen de zielen.

  Ik vraag Allah, de Vrijgevige, Heer van de Grootse Troon, middels Zijn Schone Namen en Verheven Eigenschappen om de zaken tussen ons te corrigeren en onze harten te verenigen.

  Ik vraag Allah ons te leiden naar de wegen van vrede en ons te brengen van de duisternis naar het licht.

  Ik vraag Allah ons te zegenen in ons gehoor, zicht, echtgenotes, kinderen, bezit en tijd.

  Ik vraag Allah dat Hij ons zegent waar we ook zijn en al onze zaken recht te zetten en ons, onze ouders, geleerden moslimmannen en –vrouwen, gelovige mannen en vrouwen en zowel de levenden als de overledenen te vergeven.

  Sheikh cAbdoer-Razzaaq ibnoe cAbdil-Moehsin al-Badr
  Al-Badr.net
  Manhaj van de salaf: https://forums.marokko.nl/showthread.php?t=5654486
  NIET DE SALAFI SEKTE: https://forums.marokko.nl/showthread.php?t=5663263
  Umm Suhayla - adviseren omwille van Allah aza wa jall

 5. #5
  Anti-Sektes

  Reacties
  2.190
  24-04-2018

  Opsplitsing is verboden, of je het nu Salafiyya of iets anders noemt. Lees hieronder over salafiya nemen als een groep.


  The true Salafis are the followers of the path of the Prophet (blessings and peace of Allah be upon him) and his Companions

  We want to know what Salafiyyah is as a manhaj (path or methodology), and can we claim to belong to it? Can we criticise those who do not belong to it or who object to the word Salafi and so on?.


  Praise be to Allaah.

  The Salafis are the followers of the way of the Prophet (blessings and peace of Allah be upon him) and his Companions, because they are the ones who came before us (the Salaf) and who advanced ahead of us, so their followers are the Salafis.

  With regard to taking Salafiyyah as a path or methodology which a person follows and regards as misguided those Muslims who differ with him, even if they are following the truth, and taking Salafiyyah as a partisan path is undoubtedly contrary to Salafiyyah. All of the Salaf or early generations called for unity and harmony around the Sunnah of the Messenger (blessings and peace of Allah be upon him) and did not regard as misguided those who differed with them with on the basis of their understanding and interpretation, except when it came to matters of ‘aqeedah or beliefs, because they regarded those who differed with them in these matters as misguided. But with regard to practical issues they were often easy-going.

  But some of those who followed the path of Salafiyyah in modern times started to regard as misguided everyone who differed from them, even if that person was correct, and some of them adopted a partisan approach like that of other parties which claimed to belong to the religion of Islam. This is something that is to be denounced and cannot be approved of, and it should be said to these people: Look at the way of the righteous early generation (al-salaf al-saalih), what did they used to do? Look at their way and how open hearted they were in the case of differences in which ijtihaad is justified (and differences of opinion are allowed). They even used to differ concerning major issues, matters of belief and practical issues. You will find some of them, for example, denying that the Messenger (blessings and peace of Allah be upon him) saw his Lord, whereas others say that he did see Him. You will see some of them saying that what will be weighed on the Day of Resurrection is deeds, whereas others will say that it is the books of deeds that will be weighed. You will also see them differing a great deal with regard to matters of fiqh having to do with marriage, shares of inheritance, buying and selling, and other issues. Yet despite all that they did not regard one another as misguided.

  Salafiyyah in the sense of being a particular party with its distinguishing characteristics and in which the members regard everyone else as misguided, these people have nothing to do with Salafiyyah at all. As for the Salafiyyah which means following the path of the Salaf in belief, word and deed, in calling for unity and harmony and mutual compassion and love, as the Prophet (blessings and peace of Allah be upon him) said: “The likeness of the believers in their mutual love, mercy and compassion is that of a single body; when one part of it is suffering the rest of the body joins it in fever and staying awake” -- this is the true Salafiyyah. End quote.


  Shaykh Muhammad ibn ‘Uthaymeen (may Allah have mercy on him).
  Liqaa’aat al-Baab al-Maftooh, 3/246
  Manhaj van de salaf: https://forums.marokko.nl/showthread.php?t=5654486
  NIET DE SALAFI SEKTE: https://forums.marokko.nl/showthread.php?t=5663263
  Umm Suhayla - adviseren omwille van Allah aza wa jall

 6. #6
  Anti-Sektes

  Reacties
  2.190
  24-04-2018

  Monopolizing Salafiyyah by Shaykh Saalih al-Fawzaan


  https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=LHRYn293gMU
  Manhaj van de salaf: https://forums.marokko.nl/showthread.php?t=5654486
  NIET DE SALAFI SEKTE: https://forums.marokko.nl/showthread.php?t=5663263
  Umm Suhayla - adviseren omwille van Allah aza wa jall

 7. #7
  Anti-Sektes

  Reacties
  2.190
  24-04-2018

  The trend of testing people according to personalities


  Question: Virtuous Shaykh – may Allaah give you Tawfeeq – there is a trend among some of the youth, that they test people according to personalities. If you agree with them [on these personalities] then you are from Ahlus Sunnah, and if you disagree with them then you are an innovator. So what is your advice regarding this?

  Response: The advice is that we say: whoever conforms to the Book and the Sunnah, he is from Ahlus Sunnah, without paying attention to personalities – except Muhammad (sal Allaahu alayhi wa sallam). We do not follow anybody except the Messenger of Allaah (sal Allaahu alayhi wa sallam).

  {Certainly, there is a good example for you in the Messenger of Allah for the one who has hope in Allah, the Last Day and remembers Allah often} [33:21]

  As for other than him, then whoever obeys [Allaah and His Messenger], we follow his guidance; and whoever opposes [Allaah and His Messenger], we oppose him.

  The person who deserves to be followed is the Messenger of Allaah (sal Allaahu alayhi wa sallam).

  This is why Shaykhul Islaam [Ibn Taymiyyah] said, ‘whoever claims there is a person who it is obligated to be followed other than the Messenger of Allaah (sal Allaahu alayhi wa sallam), then he should be asked to repent. Either he repents or he is to be killed.’

  This is because he has affirmed that somebody else apart from the Messenger of Allaah (sal Allaah alayhi wa sallam) should be followed.

  The only person who should be followed is the one who shows obedience to Allah and His Messenger. We don’t test people according to personalities; rather we test people according to the Book, the Sunnah and being obedient to the Messenger of Allaah (sal Allaahu alayhi wa sallam).

  […unclear] to test a person according to a personality, then test him according to the Messenger of Allaah (sal Allaahu alayhi wa sallam), as he is the only one who it is obligated to obey and follow.  Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan
  http://www.madeenah.com/the-trend-of...personalities/
  Manhaj van de salaf: https://forums.marokko.nl/showthread.php?t=5654486
  NIET DE SALAFI SEKTE: https://forums.marokko.nl/showthread.php?t=5663263
  Umm Suhayla - adviseren omwille van Allah aza wa jall

 8. #8
  Anti-Sektes

  Reacties
  2.190
  24-04-2018

  Restricting the Salafee Manhaj to a Few Mashaykh (partijdigheid)  https://www.youtube.com/watch?v=znHxjxXyFrM
  Manhaj van de salaf: https://forums.marokko.nl/showthread.php?t=5654486
  NIET DE SALAFI SEKTE: https://forums.marokko.nl/showthread.php?t=5663263
  Umm Suhayla - adviseren omwille van Allah aza wa jall

 9. #9
  Anti-Sektes

  Reacties
  2.190
  24-04-2018

  O youth! Do not enter into the conflicts between the scholars


  https://www.youtube.com/watch?v=ME7F7JIxjd8
  Manhaj van de salaf: https://forums.marokko.nl/showthread.php?t=5654486
  NIET DE SALAFI SEKTE: https://forums.marokko.nl/showthread.php?t=5663263
  Umm Suhayla - adviseren omwille van Allah aza wa jall

 10. #10
  Anti-Sektes

  Reacties
  2.190
  24-04-2018

  Shaykh AbdulMuhsin al-Abbaad advises students who busy themselves with Tabdee' & boycotting  https://www.youtube.com/watch?v=y42t7_-2aZo
  Manhaj van de salaf: https://forums.marokko.nl/showthread.php?t=5654486
  NIET DE SALAFI SEKTE: https://forums.marokko.nl/showthread.php?t=5663263
  Umm Suhayla - adviseren omwille van Allah aza wa jall

 11. #11
  Anti-Sektes

  Reacties
  2.190
  24-04-2018


 12. #12
  Anti-Sektes

  Reacties
  2.190
  24-04-2018

  Degenen die de fouten van de geleerden gebruiken om kwaad over hen te spreken en hen te lasteren

  Shaych Mohammed ibn Saalih al-`Othaymien (رحمه الله) werd het volgende gevraagd:

  Vraag:

  Wat is uw advies aan degenen die de fouten van de geleerden gebruiken om kwaad over hen te spreken en hen te lasteren? En wat is het advies dat u (hieromtrent) aan de studenten van kennis kan geven?

  Antwoord:

  De geleerden kunnen zonder twijfel fouten maken en zij kunnen het bij het juiste eind hebben. Niemand van hen is feilloos. Het is voor ons niet toegestaan om hun fouten te gebruiken om hen zodoende te lasteren! Want dit is de natuurlijke staat van alle mensen. Zij kunnen fouten maken als zij niet geleid worden naar de waarheid.

  Echter wanneer wij horen dat een geleerde, een uitnodiger of een iemaam van een moskee een fout heeft gemaakt, dan dienen wij contact met hem op te nemen ter verduidelijking. Want het kan zijn dat deze fout incorrect is toegeschreven aan hem, of men kan zijn woorden verkeerd hebben begrepen, of het kan zijn dat degene die dit overlevert een slechte intentie heeft om iemands reputatie te schenden.

  Hoe dan ook, wanneer iemand van jullie iets ongewenst hoort van een geleerde, uitnodiger, iemaam van de moskee of ieder ander persoon met verantwoordelijkheid, dan dient hij hem te bellen en te verifiëren of hij daadwerkelijk in deze fout is vervallen of niet. Mocht het zo zijn dat hij dus wel in de fout is getreden dan dient hij hem deze fout te verduidelijken. En als hij (degene die men adviseert) fout is dan dient hij terug te keren van zijn fout.

  Echter wanneer hij (degene die geadviseerd wordt) degene is die correct is, dan dient hij zijn kant aan te tonen, zodat de chaos verdwijnt die we zo nu en dan zien, en in het specifiek bij de jeugd.

  Het is een plicht voor de jeugd en anderen wanneer zei dit horen dat zij hun tongen behoeden en zich haasten in het geven van advies. Zij dienen degene te bellen aan wie iets wordt toegeschreven zodat de zaak duidelijk wordt! Echter het gepraat wat plaatsvindt in zittingen, (vooral bij de gewone mensen) waarin wordt gezegd:

  "Wat zegt u over die persoon?"

  "Wat zegt u over die ander persoon die over de anderen spreekt?"

  Dit is een zaak die absoluut niet verspreid mag worden. Want dit veroorzaakt fitnah en chaos. Het is dus een plicht om de tong te beschermen. De profeet (صلى الله عليه و سلم) zei tegen Moe`aad bin Djabal (رضي الله عنه):

  "…zal ik je niet over het fundament van dit allen berichten?"

  Ik (Moe`aad) zei:

  "Ja, o boodschapper van Allah."

  Hierop pakte hij (de profeet) zijn tong beet en zei:

  "Bedwing dit!"

  Moe`aad zei vervolgens:

  "En worden de mensen verantwoordelijk gehouden voor hetgeen hun tongen oogsten?"

  De profeet (صلى الله عليه و سلم) zei hierop:

  "Moge je moeder van je beroofd worden! En is er iets anders wat de mensen in het hellevuur zal gooien op hun gezichten (of hun neuzen) behalve wat hun tongen geoogst hebben?"

  Ik adviseer de studenten van kennis en anderen om Allah te vrezen. En zij dienen de eer van de geleerden en leiders niet als iets lichtzinnig te zien. Want als roddelen over de gewone mensen een grote zonde is, dan is het roddelen over de geleerden en leiders nog erger!

  Moge Allah ons beschermen tegen hetgeen wat Hem kwaad maakt. En moge Hij ons beschermen tegen vijandschap tegen onze broeders. Voorwaar Hij is al-Djawaad, al-Kariem.

  Bron: Kitaab al-`Ilm, vraag nr. 100, blz. 202.
  Vertaling: Youssef aboe Safiyyah
  Gepubliceerd op: www.ahloelhadieth.com
  Manhaj van de salaf: https://forums.marokko.nl/showthread.php?t=5654486
  NIET DE SALAFI SEKTE: https://forums.marokko.nl/showthread.php?t=5663263
  Umm Suhayla - adviseren omwille van Allah aza wa jall

 13. #13
  Anti-Sektes

  Reacties
  2.190
  24-04-2018

  Overdrijven in het prijzen en misprijzen van personen

  De Profeet salalahu alaihi wa salam zei: “Ik waarschuw jullie tegen extremisme in het geloof. Want waarlijk, degenen die vóór jullie waren, werden vernietigd ten gevolge van extremisme in de religie.”

  (Imam Ahmad)
  Manhaj van de salaf: https://forums.marokko.nl/showthread.php?t=5654486
  NIET DE SALAFI SEKTE: https://forums.marokko.nl/showthread.php?t=5663263
  Umm Suhayla - adviseren omwille van Allah aza wa jall

 14. #14
  Anti-Sektes

  Reacties
  2.190
  24-04-2018

  Zoals jullie kunnen zien heb ik een nieuwe topic aangemaakt omdat de ander helaas was bevuilt met vuile praat, ook heb ik de tekst aangevuld met extra punten, ik zal in chaa Allah al deze punten nog inhoudelijk uitleggen aan de hand van duidelijke bewijzen.
  Manhaj van de salaf: https://forums.marokko.nl/showthread.php?t=5654486
  NIET DE SALAFI SEKTE: https://forums.marokko.nl/showthread.php?t=5663263
  Umm Suhayla - adviseren omwille van Allah aza wa jall

 15. #15
  Verbannen

  Reacties
  3.133
  11-01-2016

  Jezelf salafi noemen is bid3ah en jezelf afsplitsen van de Geredde Groep Ahlul Sunnah Wa'l Jamaa'ah
  Wanneer dring het door bij ahl paleismonniken/paleispriesters?