1. #1
  Anti-Sektes

  Reacties
  2.212
  23-04-2018

  De groep die gered zal worden


  Zij zijn degene die zich vasthouden aan het Boek en de authentieke soenna, niet zoals sommige sektes vandaag beweren en zeggen dat het de groep is die zich vasthouden aan een bepaalde sheikh of stichting. Het is geen sekte zoals sommige denken, ze willen geen sekte vormen, geen verdeeldheid, ze houden zich niet vast aan elkaar zoals sektes dit doen maar ze houden zich vast aan het touw van Allah.

  In deze topic zal ik in chaa Allah bewijzen plaatsen uit de Koran, de sunnah en uitspraken van betrouwbare geleerden over de kenmerken van de groep die gered zal worden.

  Vermijd onzinnige discussies
  Een discussie hoort om feiten te draaien en niet om meningsverschillen.

  Manhaj van de salaf: https://forums.marokko.nl/showthread.php?t=5654486
  NIET DE SALAFI SEKTE: https://forums.marokko.nl/showthread.php?t=5663263
  Umm Suhayla - adviseren omwille van Allah aza wa jall

 2. #2
  Anti-Sektes

  Reacties
  2.212
  23-04-2018

  Er zal altijd een groep standvastig vast blijven houden aan de authentieke islaam. Dit is een gunst van Allah aza wa jall zodat deze religie blijft voortbestaan en het bewijs geleverd wordt aan degenen die zich verzetten.

  De Profeet salalahu alaihi wa salam zei:

  ''Zij zijn degenen die zich bevinden op het gelijke van datgene waar ik en mijn Metgezellen ons vandaag op bevinden.''

  (at-Tirmidhi e.a.)
  Manhaj van de salaf: https://forums.marokko.nl/showthread.php?t=5654486
  NIET DE SALAFI SEKTE: https://forums.marokko.nl/showthread.php?t=5663263
  Umm Suhayla - adviseren omwille van Allah aza wa jall

 3. #3
  Anti-Sektes

  Reacties
  2.212
  23-04-2018

  De groep die gered zal worden is de groep die zich vasthoudt aan de leer van de profeet salalahu alaihi wa salam en zijn metgezellen (het boek en de authentieke sunna).

  Allah ta'ala zegt:

  ''En houdt jullie allen stevig vast aan het touw van Allah en weest niet verdeeld.''

  (Surat Aal-'Imraan, aayah 103)
  Manhaj van de salaf: https://forums.marokko.nl/showthread.php?t=5654486
  NIET DE SALAFI SEKTE: https://forums.marokko.nl/showthread.php?t=5663263
  Umm Suhayla - adviseren omwille van Allah aza wa jall

 4. #4
  Anti-Sektes

  Reacties
  2.212
  23-04-2018

  Zij geven geen voorrang aan de woorden van de mensen boven de woorden van Allah en die van de Profeet salalahu alaihi wa salam.

  Allah ta'ala zegt:

  ''En als jullie ergens onenigheid over hebben, voer het dan terug naar Allah en de Boodschapper, als jullie geloven in Allah en de Laatste Dag. Dat is beter en gunstiger wat resultaat betreft.

  (Surah an-Nisaa, aayah 59)

  Na de Koran en de sunna nemen zij van datgene waar de geleerden van Ahlus Sunnah overeenstemming over hebben.
  Manhaj van de salaf: https://forums.marokko.nl/showthread.php?t=5654486
  NIET DE SALAFI SEKTE: https://forums.marokko.nl/showthread.php?t=5663263
  Umm Suhayla - adviseren omwille van Allah aza wa jall

 5. #5
  Anti-Sektes

  Reacties
  2.212
  23-04-2018

  Ze zijn in de minderheid en Allah heeft ze geprezen.

  Allah ta'ala zegt:

  ''Maar weinigen van Mijn dienaren zijn dankbaar.''

  (Surat Saba-e, aayah 13)
  Manhaj van de salaf: https://forums.marokko.nl/showthread.php?t=5654486
  NIET DE SALAFI SEKTE: https://forums.marokko.nl/showthread.php?t=5663263
  Umm Suhayla - adviseren omwille van Allah aza wa jall

 6. #6
  Anti-Sektes

  Reacties
  2.212
  23-04-2018

  De profeet salalahu alaihi wa salam zei:

  ''Het succes is voor de vreemdelingen: vrome mensen tussen veel slechte mensen, diegenen die niet naar hen luisteren zijn meer dan diegenen die dat wel doen.''

  (Ahmad)
  Manhaj van de salaf: https://forums.marokko.nl/showthread.php?t=5654486
  NIET DE SALAFI SEKTE: https://forums.marokko.nl/showthread.php?t=5663263
  Umm Suhayla - adviseren omwille van Allah aza wa jall

 7. #7
  Anti-Sektes

  Reacties
  2.212
  23-04-2018

  Het zijn de geleerden.

  De profeet salalahu alaihi wa salam zei:

  ''Er zal een groep van mijn volk zichtbaar met de waarheid strijden. Zij zijn degenen met kennis,''

  (Al-Bucharie)
  Manhaj van de salaf: https://forums.marokko.nl/showthread.php?t=5654486
  NIET DE SALAFI SEKTE: https://forums.marokko.nl/showthread.php?t=5663263
  Umm Suhayla - adviseren omwille van Allah aza wa jall

 8. #8
  Anti-Sektes

  Reacties
  2.212
  23-04-2018

  De profeet salalahu alaihi wa salam heeft ook gezegd:

  ''Van mijn volk zal een groep zichtbaar blijven, totdat de verlossing van Allah komt en zij zullen zichtbaar blijven.'' (zichtbaar blijven tussen degenen met velen zijn).

  (Al-Bucharie)
  Manhaj van de salaf: https://forums.marokko.nl/showthread.php?t=5654486
  NIET DE SALAFI SEKTE: https://forums.marokko.nl/showthread.php?t=5663263
  Umm Suhayla - adviseren omwille van Allah aza wa jall

 9. #9
  Anti-Sektes

  Reacties
  2.212
  23-04-2018

  Zij plaatsen zichzelf niet voor de Boodschapper en verrichten geen handelingen of uitspraken die de Profeet salalahu alaihi wa salam niet goed zou keuren.

  Allah ta'ala zegt:

  ''O jullie die geloven, plaatst jullie zelf niet voor Allah en Zijn Boodschapper, maar vreest Allah. Voorwaar, Allah is Alhorend, Alwetend.''

  (Surat Al-Hudjuraat, aayah 1)
  Manhaj van de salaf: https://forums.marokko.nl/showthread.php?t=5654486
  NIET DE SALAFI SEKTE: https://forums.marokko.nl/showthread.php?t=5663263
  Umm Suhayla - adviseren omwille van Allah aza wa jall

 10. #10
  Anti-Sektes

  Reacties
  2.212
  23-04-2018

  Zij nodigen de mensen uit naar Allah. De Profeet salalahu alaihi wa salam nodigde de mensen uit naar het Pad van Allah , niet naar het pad van een bepaalde shaykh zoals sommige afgedwaalde sektes vandaag doen.

  Allah ta'ala zegt:

  ''Zeg: ''Dit is mijn weg, ik nodig uit tot Allah met zekere Kennis, IK EN IEDEREEN DIE MIJ VOLGT. En verheerlijkt en verheven is Allah. En ik behoor niet tot de afgodenaanbidders.''

  (Yoesoef, aayah 108)


  En zij beginnen met hun uitnodiging naar Allah (tawhid)
  Manhaj van de salaf: https://forums.marokko.nl/showthread.php?t=5654486
  NIET DE SALAFI SEKTE: https://forums.marokko.nl/showthread.php?t=5663263
  Umm Suhayla - adviseren omwille van Allah aza wa jall

 11. #11
  Verbannen

  Reacties
  3.133
  11-01-2016

  Citaat Geplaatst door Manhajsalaf2018 Bekijk reactie
  Ze zijn in de minderheid en Allah heeft ze geprezen.

  Allah ta'ala zegt:

  ''Maar weinigen van Mijn dienaren zijn dankbaar.''

  (Surat Saba-e, aayah 13)
  Umm kechie liegt duidelijk over een vers en plaatst het niet in context zodat ze kan liegen en bedriegen voor haar eigenbelang en die van haar sekte ahl paleismonniken  يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَّاسِيَاتٍ ۚ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا ۚ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ*13

  Zij (d.w.z. de djinns) maakten voor hem wat hij wenste aan gebedshuizen, standbeelden, schalen (zo groot) als bassins en enorme pannen. “O familie van Daawoed, verricht (goede) daden uit dankbaarheid.” En weinig van Mijn dienaren zijn dankbaar.


  Zie hoe ze liegt en de vers verdraaid voor haar eigen begeerten laat staan de rest van haar onzin

 12. #12
  Verbannen

  Reacties
  3.133
  11-01-2016

  Citaat Geplaatst door Manhajsalaf2018 Bekijk reactie
  Er zal altijd een groep standvastig vast blijven houden aan de authentieke islaam. Dit is een gunst van Allah aza wa jall zodat deze religie blijft voortbestaan en het bewijs geleverd wordt aan degenen die zich verzetten.

  De Profeet salalahu alaihi wa salam zei:

  ''Zij zijn degenen die zich bevinden op het gelijke van datgene waar ik en mijn Metgezellen ons vandaag op bevinden.''

  (at-Tirmidhi e.a.)
  Dit gaat niet over ahl paleismonniken maar over Ahloes Sunnah Wa'l Jamaa'ah en dat zijn niet ahl paleismonniken, in je natste dromen niet umm kechie

 13. #13
  Verbannen

  Reacties
  3.133
  11-01-2016

  Citaat Geplaatst door Manhajsalaf2018 Bekijk reactie
  De groep die gered zal worden is de groep die zich vasthoudt aan de leer van de profeet salalahu alaihi wa salam en zijn metgezellen (het boek en de authentieke sunna).

  Allah ta'ala zegt:

  ''En houdt jullie allen stevig vast aan het touw van Allah en weest niet verdeeld.''

  (Surat Aal-'Imraan, aayah 103)
  Het is duidelijk dat ahl paleismonniken de Touw hebben losgelaten en een eigen sekte zijjn gaan vormen met daaruit vele andere sekten.
  Verdeeldheid is het voornaamste wat ahl paleismonniken doen, ze doen 24/7 moslims in hokjes en een etiketje eraan hangen

 14. #14
  Bon bon

  Reacties
  8.179
  08-10-2013

  Dat jullie niet ziek worden van jullie zelf... Vreselijk dit
  Umm Hurairah.

 15. #15
  Verbannen

  Reacties
  3.133
  11-01-2016

  Citaat Geplaatst door Manhajsalaf2018 Bekijk reactie
  Zij plaatsen zichzelf niet voor de Boodschapper en verrichten geen handelingen of uitspraken die de Profeet salalahu alaihi wa salam niet goed zou keuren.

  Allah ta'ala zegt:

  ''O jullie die geloven, plaatst jullie zelf niet voor Allah en Zijn Boodschapper, maar vreest Allah. Voorwaar, Allah is Alhorend, Alwetend.''

  (Surat Al-Hudjuraat, aayah 1)
  Jij doet niks anders umm kechie
  Jij weet en ziet alles