1. #1
  MVC Lid

  Reacties
  1.616
  07-09-2011

  Lightbulb Vasten maar niet bidden

  asten maar niet bidden!

  [Reeks Ramadanberichten - Ramadanbericht nr. 2]

  Alle lof zij aan Allah onze barmhartige Heer. Als gunst aan Zijn dienaren heeft Hij het gebed verplicht gesteld. Dit zodat wij Hem daarmee gedenken. Allah zegt:

  "Onderhoud het gebed om Mij te gedenken." [20:14]

  Het is tegenstrijdig om te vasten, maar vervolgens niet te bidden. We hopen met het vasten op Allah’s tevredenheid en vergiffenis, maar we zijn Hem ongehoorzaam in één van Zijn grootste geboden?!

  We gehoorzamen Allah in het laten van onze geliefde eten en drinken, maar vervolgens zijn we laks in het gehoorzamen van Allah in het verrichten van de vijf verplichte gebeden, welke belangrijker zijn dan het vasten.

  Belang gebed
  Het gebed is de tweede zuil van ons geloof, beste broeders en zusters, en het eerste waarover we worden gevraagd op de Dag des Oordeels:

  "Het eerste waarover de dienaar op de Dag des Oordeels verantwoording af zal leggen van zijn daden is zijn gebed. Als het correct is, dan behoort hij tot de succesvollen en als het incorrect is, behoort hij tot de verliezers." [Tirmidhi]

  Het gebed is zo belangrijk dat het nooit komt te vervallen, zolang het verstand aanwezig is. Zelfs degene die zo ernstig verlamd is dat hij geen enkel lichaamsdeel kan bewegen, dient het gebed met de intentie te verrichten.

  Het gebed was het laatste advies van onze profeet vrede zij met hem aan de moslimgemeenschap toen hij op zijn sterfbed lag. Hij bleef het advies tot het gebed herhalen totdat het hem te zwaar werd.

  Weet dat Allah ons heeft bevoordeeld met dit gebed. Dit gebed waarmee wij dagelijks onze band met Hem onderhouden, waar wij onze rust uit putten en dat onze steun is in moeilijke tijden.

  Laksheid
  Velen onder degenen die het gebed verrichten, zijn laks in het verrichten van het gebed op haar voorgeschreven tijdstippen en stellen haar zonder geldige reden uit. Dit is niet toegestaan en behoort tot de grote zonden, Allah zegt:

  "Voorwaar, het gebed is de gelovigen op vastgestelde tijden verplicht gesteld" [4:103]

  Het gebed mag niet na haar eindtijd (elk gebed heeft een begin en eindtijd) worden verricht en ook niet zonder geldige reden met andere gebeden worden samengevoegd. Allah heeft degenen die laks zijn met het gebed door o.a. haar tijdstippen te verwaarlozen, gewaarschuwd. Allah zegt:

  "Wee (bestraffing) voor de verrichters van het gebed. Degenen die onachtzaam zijn met hun gebed." [107-4,5]

  Beste broeders en zusters

  Het is een feit dat degene die niet bidt, weinig zal genieten van deze gezegende maand en haar vele verdiensten. Het is gezellig om met familie en vrienden iedere avond samen het vasten te verbreken, maar is de gelovige niet uit op meer?
  In een authentieke overlevering zegt de profeet vrede zij met hem:

  "Voor de vastende zijn er twee vreugdes; een vreugde wanneer hij zijn vasten verbreekt en een vreugde wanneer hij zijn Heer ontmoet." [Bukhari]

  De eerste vreugde is omdat de vastende blij is dat hij de vastende dag heeft afgerond en weer mag eten. Deze vreugde ervaren alle vastende moslims. De tweede vreugde is wanneer de gelovige zijn Heer ontmoet en ziet wat zijn grote beloning is.

  Vreest de gelovige die het gebed heeft gelaten of er laks in is niet dat het voor hem zal blijven bij de eerste vreugde en dat de tweede o zo belangrijke vreugde in het hiernamaals er niet zal zijn voor hem? Dit omdat het vasten niet méér was dan honger en dorst overdag en gezelligheid in de avond ...

 2. #2
  MVC Lid

  Reacties
  726
  20-07-2011

  Weetje ik hoop inshalah dat deze maand weer veel mensen zal redden!

  Het is wel zo dat de mensen die vastten en niet bidden in elk geval 1 zuil van de 5 zuilen vervullen.
  We weten allemaal dat het niet hoort en niet kan als je de pubertijd voorbij bent en dan nog steeds niet bid.
  Sterker nog je hoort op je 7e al te beginnen. En in je pubertijd serieus het gebed uit te voeren.

  Alleen de mensen die op zijn minst vastten zijn beter af dan wanneer zij ook niet zouden vastten.

  Dan worden zij tenminste op 1 ding minder ondervraagd.

 3. #3
  -

  Reacties
  1.095
  14-04-2009

  Het is een liefde van het heden, doorweven met herinneringen uit het verledenen dromen van de toekomst. Mama !

 4. #4
  MVC Lid

  Reacties
  1.616
  07-09-2011

  .

Stap nu over!