Aboe Ayyoeb al-Ansaarie (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Het is voor een moslim niet toegestaan om zijn broeder meer dan drie nachten te verlaten, elk van hen van de ander afkerend als zij elkaar ontmoeten. De betere van hen is degene die de ander het eerst groet met de Salaam.”