1. #1
  MVC Lid

  Reacties
  746
  20-07-2011

  Waarom waarom???

  Velen van ons zeggen wel eens pfff waarom overkomt mij alleen slechte dingen. Terwijl ik zo goed ben. Doe altijd mijn best, heb een goed hart, gun iedereen altijd alles, maar mij overkomt alleen slechtheid en ben altijd verdrietig. Terwijl iedereen om mij heen slecht is en plezier heeft.

  De prachtige Oase,

  Er was eens een prachtige oase. Zo groen en weelderig, mooier kon eigenlijk niet. Op een dag keek de oase om zich heen, maar zag aan alle kanten zo ver het oog reikte niets anders dan woestijn. Ze speurde tevergeefs naar ander groen en werd heel droevig. Hardop klaagde ze: “Oh arme ik, eenzame oase! Ik zal altijd alleen blijven! Nergens is er groen als ik. Nergens is er iemand die vreugde beleeft aan mij en mijn schoonheid. Om mij heen niets dan treurige, rotsige, levenloze woestijn.

  Wat heb ik aan al mijn voortreffelijke eigenschappen en rijkdommen in deze grote verlatenheid?”

  Toen sprak de oude en wijze moeder woestijn: “Mijn kind, als het anders was geweest en niet ik – deze treurige, dorre woestijn – om je heen lag, maar wanneer alles om je heen groeide en bloeide, dan was je geen oase. Dan zou je geen bevoordeelde plek zijn, waarover reizigers in vreemde roemrijke verhalen vertellen. Dan zou je niet meer zijn dan een klein stukje van mijn droge woestijn!

 2. #2
  MVC Lid

  Reacties
  746
  20-07-2011

  Why oh why!

 3. #3

  Reacties
  84
  20-11-2017

  Ik haat het als islamtische mensen niezen of iets en dan meteen erna zeggen TFOEE of ‘’kk’’ zooi.. echt zo schandalig
  ❌Geen PM's van mannen en vrouwen. Ik ben niet geinteresseerd. Thanks.❌

 4. #4
  MVC Lid

  Reacties
  4.702
  31-12-2014

  Salaam alaykum

  Zit in het menselijke aard snel klagen maar je hebt er niks aan en daarom altijd proberen dankbaar te zijn voor wat je wel hebt en denk aan mensen die er veel slechter aan toe zijn.

  Hadith van onze geliefde profeet Mohammed salla Allahu alaihi wasalam.

  Kijk naar degenen die minder dan jullie hebben en kijk niet naar degenen die meer dan jullie hebben.
  Jullie zullen dan minder geneigd zijn om de gunsten waarmee Allah subhana hoewwa ta'gala jullie heeft voorzien te minachten.

  Sahih Muslim

  Fi amaani Allah
  He who created death and life to test you (as to) which of you is best in deed ,and he is the Exalted in Might ,the Forgiving.
  Surah al Mulk 67 aya 2.

 5. #5
  MVC Lid

  Reacties
  43
  26-10-2016

  Fout: “Waarom, o mijn Heer? Waarom doet u mij dit aan? Waar heb ik dit aan verdient?”

  Dit is een bezwaar tegen Allah (verheven is Hij) wat betreft Zijn voorbeschikking. Dit bezwaar is een vorm van ongelovigheid. Allah (verheven is Hij) heeft namelijk gezegd:

  ”Het kan zijn dat jullie een afkeer hebben voor een bepaalde zaak terwijl deze in jullie voordeel is. Het kan zijn dat jullie iets liefhebben terwijl dat een kwaad voor jullie inhoudt. Allah weet en jullie weten niet.”
  [Al-Baqarah: 216]

  De boodschapper van Allah (sallallaahoe ‘alayhi wa sallam) heeft gezegd:

  “De geloofsovertuiging houdt in dat men gelooft in Allah, Zijn engelen, Zijn boeken, Zijn boodschappers, de Dag des Oordeels en dat men gelooft in de voorbeschikking - het zoete en het bittere ervan.”
  Overgeleverd door Moeslim.
  Correct: “Dit is de voorbeschikking van Allah. Hij heeft gedaan wat Hij heeft gewenst. Voorzeker, wij behoren Allah toe en wij zullen zeker naar Hem wederkeren.

  Degene die getroffen wordt door een ramp, dient ondanks deze ramp alle lof toe te schrijven aan Allah. Mocht hij bijvoorbeeld zijn hand breken, dan dient hij Allah te loven voor het feit dat zijn voet of rug niet is gebroken. Over de geduldige mensen heeft Allah (verheven is Hij) het volgende gezegd:

  “Wij zullen jullie beproeven met iets van vrees, honger en verlies van geld, zielen en opbrengsten. Geef de blijde tijding aan de geduldige mensen: degene die, wanneer hen een ramp overkomt zeggen: “Voorzeker, wij behoren Allah toe en wij zullen zeker naar Hem wederkeren.” Voor hen is er lof en genade van hun Heer. Zij zijn de geleiden.”
  [Al-Baqarah: 156-157]

  De profeet (sallallaahoe ‘alayhi wa sallam) zei:

  “Zeg niet: “Als ik zus en zo had gedaan, dan zou het anders zijn gelopen.” Zeg in plaats daarvan: “Dit is Allahs voorbeschikking. Hij heeft gedaan wat Hij heeft gewenst.” Uitingen als “Had ik maar zo gedaan” zetten de Satan aan het werk.”
  Overgeleverd door Moeslim.

  Boek: Veel voorkomende fouten die gecorrigeerd moeten worden
  Auteur: Moehammad Ibn Djamiel Zaynoe
  Vertaling: Aboe ismaa’iel Anaz Sezgin
  Bladzijde: 25, 26, 27, 28

  Dit boek is nagekeken door sunnah center.