Salaam

Zijn hier moskeevrijwilligsters uit Rotterdam aanwezig?