Inzamelingsactie bewoonbaar maken huis weduwe Bni Touzine

Asalaam ou aleikoum wa rahmatoe Allahi wa barakatuhu,

Graag willen wij jullie aandacht vragen voor een nieuwe inzamelingsactie die wij willen starten. Deze actie is bedoeld om de woning van een weduwe met 3 kinderen uit Bni Touzine (in de buurt van Kassita) verder af te maken. Deze weduwe heeft 2 dochters en een zoontje en heeft haar man ongeveer 2 jaar geleden verloren aan kanker. Het gezin woont momenteel in een oud huis dat familieleden hebben achtergelaten. Dit huis staat op instorten en vormt voor het gezin een gevaar met dit weer. Een broeder uit de familiekring van deze weduwe heeft daarom grond geregeld voor dit gezin en heeft een inzamelingsactie met de familie en mohsinien in de buurt gehouden. Met het ingezamelde geld heeft men een huis kunnen bouwen voor dit gezin. Het is echter niet gelukt om het huis volledig af te maken omdat het geld op was geraakt. De verdere bouw van het huis is daarom in oktober gestaakt en ligt sindsdien stil.

Stichting actie voor Marokko is nu voornemens om dit gezin te helpen met het afmaken van het huis. De werkzaamheden die hiervoor nodig zijn, betreffen het stuken van het huis aan de binnen- en buitenkant, het plaatsen van ramen en deuren, het aanleggen van de vloeren en tegels in het huis, de aanleg en het verder afmaken van de douche en keuken in het huis. Daarnaast is ook nog een tweede laag op het dak van het huis nodig, omdat de laag die in eerste instantie is aangebracht niet goed is.

Wij denken dat wij een bedrag van ongeveer € 4.000,- nodig zullen hebben om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren. Indien er na voltooiing van alle werkzaamheden geld over blijft van het ingezamelde bedrag, dan willen wij ook voor dit gezin spullen voor de inrichting van het huis kopen, zoals bijvoorbeeld sedari. De werkzaamheden aan het huis en de verdere afwerking ervan, zullen gecoördineerd en geregeld worden door een tussenpersoon. Deze tussenpersoon zal zelf naar Marokko gaan om alles te regelen. Wij hebben afgesproken dat wij foto’s van de werkzaamheden en het eindresultaat zullen ontvangen en ook zullen wij voorzien worden van een verantwoording van de uitgegeven bedragen, zodat wij jullie als donateurs ook op de hoogte kunnen houden van de ontwikkelingen en jullie inzage kunnen geven in wat er met het door jullie gedoneerde geld is gebeurd.

Wij doen daarom bij dezen weer een beroep op jullie goedheid en vrijgevigheid en vragen jullie een donatie te doen zodat wij dit gezin kunnen helpen. Een donatie kunnen jullie overmaken naar: Bankrekening (ING) NL02INGB0006364736
Ten name van: Stichting acties voor Marokko
Onder vermelding van: "Actie bewoonbaar maken huis weduwe Bni Touzine"

Namens dit gezin en namens Stichting Actie voor Marokko willen wij jullie alvast heel hartelijk bedanken voor jullie bijdrage aan deze actie. Moge Allah subhanahu wa ta'ala jullie en jullie naasten beschermen, jullie goedheid en bezittingen doen vermeerderen opdat wij samen nog meer mensen in nood kunnen helpen en de erbarmelijke situatie waarin zij soms verkeren te verlichten. Ameen.