1. #1
  MVC Lid

  Reacties
  7.132
  09-10-2015

  Eerste Wereldoorlog: het koloniale, racistische geweld kwam terug naar Europa

  ‘We slaapwandelden de Eerste Wereldoorlog in.’ Die dominante visie op het begin van de Grote Oorlog klopt niet, zegt de Indiase auteur Pankaj Mishra. Wie de geschiedenis vanuit het Zuiden bekijkt, ziet dat genocide, concentratiekampen en vooral de blanke suprematie allang aanwezig waren voor 1914. Europa kende “een lange vrede”, maar oefende intussen extreem geweld uit tegen niet-blanke volkeren.
  Pankaj Mishra . 11 november 2017

  Dit essay is de volledige tekst van de Elfnovemberlezing 2017 die Pankaj Mishra op 10 november uitsprak in het Vlaams Parlement. De 11 Novemberlezing is een initiatief van het Vlaams Vredesinstituut, het Vlaams Parlement, de stad Ieper en het In Flanders Fields Museum.

  Vandaag”, schreef Max Weber in september 1917, “staat er aan het westfront een bende Afrikaanse en Aziatische wilden, en een allegaartje van dieven en armoezaaiers van over de hele wereld.” Weber verwees daarmee naar de miljoenen Indiase, Afrikaanse, Arabische, Chinese en Vietnamese soldaten en arbeiders die aan het westfront werden ingeschakeld, net als op diverse andere, minder belangrijke slagvelden van de Eerste Wereldoorlog.

  In zijn roman In Stahlgewittern beschreef de Duitse auteur Ernst Jünger hoe hij tot zijn ontzetting vaststelde dat de mannen die hij neerschoot en verwondde Indiërs waren, volslagen vreemdelingen die “duizenden kilometers ver over zee hadden gereisd, gewoon om hier hun bloed te komen vergieten” en die om hulp smeekten met stemmen die hem deden denken aan “het geluid van kikkers in het gras na een stortbui.”

  Het Britse imperium dat met een tekort aan manschappen kampte, rekruteerde tot 1,4 miljoen Indiase soldaten. Frankrijk bracht bijna 500.000 mannen uit zijn kolonies in Afrika en Indochina onder de wapens. Bijna 400.000 Afro-Amerikanen werden bij de Amerikaanse strijdkrachten ingelijfd. Ho Chi Minh, die een groot deel van de oorlog in Europa doorbracht, veroordeelde deze gedwongen inlijving van onderworpen volkeren. In zijn ogen waren deze soldaten “niets meer dan vuile negers” die vervolgens tot “menselijk slachtvee” voor de oorlogsmachine in Europa werden herleid. Vele andere tegenstanders van het koloniale systeem – onder meer Mahatma Gandhi en W.E.B. Du Bois – steunden de oorlogsinspanningen van hun blanke overheersers ten volle in de hoop na afloop een waardige beloning voor hun landgenoten te kunnen losweken.

  Zij realiseerden zich niet hoe vele Europeanen de fysieke nabijheid vreesden en haatten van hun “new-caught sullen peoples” (versgevangen, sombere volkeren) zoals Kipling de gekoloniseerde Aziaten en Afrikanen noemde in zijn gedicht The White Man’s Burden uit 1898. Alle westerse mogendheden hielden in die tijd een wereldwijde raciale hiërarchie in stand die rond hun gezamenlijke plannen voor territoriale expansie opgebouwd was. De Amerikaanse president Woodrow Wilson gaf tijdens een kabinetsvergadering in 1917 onverbloemd toe dat het zijn bedoeling was om “het blanke ras sterk te houden tegenover het gele ras” en om ervoor te zorgen dat “de blanke beschaving en haar overheersing van de planeet” in stand werden gehouden.

  De ideeën van eugenetici over rassenselectie waren in die tijd overal algemeen aanvaard en de bezorgdheid van The Daily Mail omtrent blanke vrouwen die blootgesteld zouden worden aan “inlanders die erger zijn dan bruten wanneer hun passie werd opgewekt”, werd overal in het Westen bijgetreden. In de meeste Amerikaanse staten was rassenvermenging bij wet verboden. In de jaren vóór 1914 werd in alle Europese kolonies in Afrika een verbod op seksuele relaties tussen Europese vrouwen en zwarte mannen ingevoerd (maar niet tussen Europese mannen en Afrikaanse vrouwen). De aanwezigheid van deze “vuile negers” in Europa na 1914 leek een diepgeworteld taboe te doorbreken.

  “Deze wilden zijn een vreselijk gevaar voor de Duitse vrouwen”, zo waarschuwde het Duitse nationale parlement in een gezamenlijke verklaring uit 1920

  Toen in mei 1915 in The Daily Mail een foto verscheen van een Britse verpleegster die achter een gewonde Indiase soldaat stond, veroorzaakte dit een schandaal. Legerofficieren probeerden blanke verpleegsters te bannen uit de ziekenhuizen waar Indiërs werden verzorgd en het werd hen bovendien verboden om het ziekenhuisgebouw te verlaten zonder een blanke mannelijke metgezel. Toen Frankrijk tijdens de naoorlogse bezetting van Duitsland soldaten uit Afrika (voor het merendeel uit de Maghreb) inzette, was de ontzetting hierover ook bijzonder groot en bovendien wijdverspreid. Duitsland had bij de verdediging van zijn kolonies in Oost-Afrika ook gebruikgemaakt van duizenden Afrikaanse soldaten, maar het had ze niet ingezet in Europa en het had zich niet ingelaten met wat Wilhelm Solf, de Duitse minister van Buitenlandse Zaken (en voormalige gouverneur van Samoa), omschreef als een “vanuit raciaal oogpunt schaamteloos gebruik van kleurlingen”.

  “Deze wilden zijn een vreselijk gevaar voor de Duitse vrouwen”, zo waarschuwde het Duitse nationale parlement in een gezamenlijke verklaring uit 1920. Toen Adolf Hitler in de jaren 20 Mein Kampf schreef, beschreef hij de aanwezigheid van Afrikaanse soldaten op Duitse bodem als een Joodse samenzwering om de blanken “van hun hoge culturele en politieke niveau” naar beneden te halen. De nazi’s, die zich door Amerikaanse nieuwlichterijen op het vlak van rassenhygiëne lieten inspireren, gingen in 1937 over tot de verplichte sterilisatie van honderden kinderen van Afrikaanse soldaten. De angst en de haat tegenover de “gewapende negers” (zoals Weber hen noemde) op Duitse bodem bleven niet beperkt tot Duitsland, noch tot de politieke rechterzijde. Ook de paus en de Britse Labour Party protesteerden tegen hun aanwezigheid. In The Daily Herald, een socialistische Britse krant, verscheen in 1920 een redactioneel artikel onder de titel Black Scourge in Europe (zwarte plaag in Europa).
  1. https://www.mo.be/essay/eerste-werel...ug-naar-europa
  2. https://www.theguardian.com/news/201...irst-world-war
  Citaat Geplaatst door Khodabanda Bekijk reactie
  In principe is er niks mis mee om met Israel samen te werken of te steunen.
  Een rawafid aan het woord

 2. #2
  MVC Lid

  Reacties
  7.132
  09-10-2015

  De Grote Oorlog was geen ongeval, het raciale geweld was al aanwezig

  Nu racisme en xenofobie in het Westen weer hoogtij vieren en blanke supremacisten koortsachtig aan transnationale allianties sleutelen, moeten we ons wel – net zoals Du Bois in 1910 – de volgende vraag stellen: “Wat maakt blank zijn zo begerenswaardig?” Tevens moeten we de eerste wereldwijde oorlog waaraan bijna honderd jaar geleden een einde kwam, bekijken binnen de context van het plan dat alle westerse staten deelden en dat de voor de hand liggende tegenstellingen tijdens de oorlog oversteeg: de hele wereld overheersen. Alleen vanuit dit ruimere analysekader kunnen we de huidige getormenteerde tijdsgeest duiden, en begrijpen waarom de onstuitbare neergang van de blanke wereldsuprematie en de assertiviteit van de voorheen ‘sombere volkeren’ politieke tendensen en neigingen de kop doen opsteken in het Westen die lange tijd onderdrukt werden.

  De conventionele kijk op de oorzaken van de Grote Oorlog focust steeds op rigide allianties, militaire schema’s, de koloniale wedijver, de wapenwedloop en het Duitse militarisme. Die oorlog, zo kregen we al zo vaak te horen, was de oer-catastrofe van de 20ste eeuw. Het was Europa’s erfzonde die tot nog grotere uitbarstingen van barbarij zou leiden, zoals de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. In de bijzonder uitgebreide literatuur over de oorlog – er werden letterlijk tienduizenden boeken en wetenschappelijke artikels over gepubliceerd – gaat heel wat aandacht uit naar het westfront en de impact van de wederzijdse slachtpartijen op Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland. Het is veelzeggend dat meer wordt gefocust op het moederland van de diverse wereldrijken dan op hun kolonies.

  Als we deze orthodoxe verhaallijn volgen – met de Russische revolutie en de Balfour-verklaring als vaste ijkpunten – begon de oorlog in 1914 met de ‘guns of August’ waarop in heel Europa soldaten naar het front werden gestuurd door uitgelaten vaderlandslievende massa’s. De vrede volgde bij de wapenstilstand op 11 november 1918, al werd zij in 1919 op tragische wijze gecompromitteerd door het Verdrag van Versailles.

  Het waren de Europeanen, zegt Arendt, die allemaal samen “de mensheid ordenden in rassen van meesters en slaven” toen ze Azië, Afrika en Amerika veroverden en plunderden.

  Met meer dan acht miljoen doden en ruim eenentwintig miljoen gewonden was deze oorlog de bloedigste uit de Europese geschiedenis, totdat in 1940 een tweede vuurzee het continent overspoelde. Oorlogsgedenktekens in de meest afgelegen Europese dorpen en begraafplaatsen in Verdun, bij de Marne, in Passendale en aan de Somme vormen een hartverscheurende herinnering aan het onnoemelijke leed. Het lijkt echter steeds ongepaster – om niet te zeggen narcistisch – om de oorlog als een grote breuklijn in de moderne westerse beschaving te bekijken en als een onverklaarbare catastrofe te beschouwen waar de Europese mogendheden na de ‘lange vrede’ in de 19de eeuw nietsvermoedend in belandden en waarvan de onopgeloste kwesties tot een ander rampzalig conflict tussen de liberale democratie en het autoritarisme zouden leiden, voordat eerstgenoemde stroming naar haar Europese thuis kon terugkeren.

  Volgens deze overheersende visie die sinds de Koude Oorlog algemeen gangbaar is, waren de wereldoorlogen samen met het fascisme en het communisme een monsterlijke misstap binnen de wereldwijde vooruitgang op weg naar democratie en vrijheid. In vele opzichten waren echter de decennia na 1945, toen Europa beroofd van zijn kolonies uit het puin van twee oorlogen herrees, een buitengewone periode. Terwijl in West-Europa een algemene vermoeidheid ten aanzien van militante ideologieën was opgetreden, leken de deugden van de democratie – vooral het respect voor de individuele vrijheden – duidelijk overeind te staan. Ook de praktische voordelen van het herziene sociale contract en van de welvaartstaat waren duidelijk. Maar deze decennia van relatieve stabiliteit, noch de ineenstorting van de communistische regimes in 1989 waren een reden om aan te nemen dat mensenrechten en democratie definitief in de Europese bodem verankerd waren.
  Citaat Geplaatst door Khodabanda Bekijk reactie
  In principe is er niks mis mee om met Israel samen te werken of te steunen.
  Een rawafid aan het woord

 3. #3
  MVC Lid

  Reacties
  7.132
  09-10-2015

  Zoals Hannah Arendt in The Origins of Totalitarianism (1951) opmerkte, waren het de Europeanen die allemaal samen “de mensheid ordenden in rassen van meesters en slaven” toen ze Azië, Afrika en Amerika veroverden en plunderden, en overal ter wereld blanke nederzettingen stichtten. Deze onterende hiërarchie was noodzakelijk omdat alleen via een buitenlandse expansie van het rijk de belofte van gelijkheid en vrijheid in het eigen land – en dan nog slechts gedeeltelijk – kon worden waargemaakt. We vergeten weleens dat het imperialisme, dat mensen land, voedsel en grondstoffen beloofde, op het einde van de 19de eeuw algemeen werd beschouwd als een cruciaal element voor de nationale vooruitgang en welvaart. Racisme was – en is – méér dan een lelijk vooroordeel, het is een realiteit die via juridische en sociale verbodsbepalingen moet worden uitgeroeid. Het racisme kreeg vorm in echte pogingen, zowel in Australië als in de Verenigde Staten, om via uitsluiting en degradatie de problemen op te lossen die eigen zijn aan het vestigen van een politieke orde in een samenleving die een snelle sociale en economische verandering ondergaat.

  De toekomst van elke heersende klasse hing af van de mate waarin zij een geslaagde alliantie tot stand wist te brengen tussen – in de woorden van Arendt – “kapitaal en gepeupel” en tussen “de veel te rijken en de veel te armen”. Het sociaal Darwinisme definieerde in het begin van de 20ste eeuw de meeste wereldvisies en kwam tot de consensus dat naties als biologische organismen gedoemd zijn om uit te sterven of te degenereren, indien ze er niet in slagen om vreemde lichamen uit te stoten of tegen te houden, en levensruimte te vinden voor hun burgers. Blank zijn werd “de nieuwe godsdienst”, zoals Du Bois schreef, die te midden van desoriënterende economische en technologische veranderingen zekerheid bood, en een belofte aan macht en gezag over een meerderheid van de menselijke bevolking inhield.

  De huidige heropleving van dit gedachtengoed in het Westen en de bijbehorende stigmatisering van hele bevolkingsgroepen als fundamenteel gewelddadig, biologisch inferieur of toch minstens cultureel onverenigbaar met de westerse naties, laten uitschijnen dat de Eerste Wereldoorlog geen diepgaande historische breuklijn vormde. Zoals Liang Qichao, de meest vooraanstaande moderne Chinese intellectueel, meent, was er in 1918 veeleer sprake van een “overgangsfase die het verleden en de toekomst met elkaar verbindt”. Bij de honderdste verjaardag van deze oorlog is het onze complexe taak om na te gaan hoe het grimmige verleden waartoe hij behoort, in ons huidige tijdsgewricht is doorgesijpeld en onze toekomst dreigt vorm te geven.
  Citaat Geplaatst door Khodabanda Bekijk reactie
  In principe is er niks mis mee om met Israel samen te werken of te steunen.
  Een rawafid aan het woord

 4. #4
  MVC Lid

  Reacties
  2.506
  13-02-2007

  Citaat Geplaatst door Wouldcha3b Bekijk reactie
  De Grote Oorlog was geen ongeval, het raciale geweld was al aanwezig

  Nu racisme en xenofobie in het Westen weer hoogtij vieren en blanke supremacisten ...
  Racisme en xenofobie zijn gewoon een uiting van groepsdenken:
  het de eigen groep beter vinden en het zich afzetten tegen andere groepen.

  Het door jouw op dit forum plempen van artikelen over "blank" racisme
  zijn ook gewoon een vorm van het zich afzetten tegen een andere groep mensen
  dan de groep waartoe jijzelf behoort.

  Jij bent je echter niet bewust van je eigen racisme ...

 5. #5
  MVC Lid

  Reacties
  4.569
  15-08-2016

  Citaat Geplaatst door ejsnah Bekijk reactie
  Racisme en xenofobie zijn gewoon een uiting van groepsdenken:
  het de eigen groep beter vinden en het zich afzetten tegen andere groepen.

  Het door jouw op dit forum plempen van artikelen over "blank" racisme
  zijn ook gewoon een vorm van het zich afzetten tegen een andere groep mensen
  dan de groep waartoe jijzelf behoort.

  Jij bent je echter niet bewust van je eigen racisme ...
  Doet denken aan die cartoon. Donker poppetje zegt tegen Charlie Brown, vind het fijn "zwart" te zijn. Mooi zegt Charle, ik om blank te zijn.
  Donker poppetje; racist!
  You seemed so pleased, you're not so happy now

 6. #6
  MVC Lid

  Reacties
  2.038
  05-03-2017

  Ach, hier in Europa hebben we al twee wereldoorlogen gehad door deze ongein. Inmiddels weten we beter.

  In het MO is er wel oorlog en instabiliteit, was er in Europa voorhand ook al, maar men beseft blijkbaar nog niet wat een echte wereldoorlog is. In plaats van te leren van onze fouten willen ze het klaarblijkelijk liever zelf ervaren, ik kan ze alvast vertellen dat het geen leuke ervaring zal zijn. De oorlogen in Irak en Syrie zullen verbleken wanneer het echt mis gaat zoals dat in Europa is gebeurt.

 7. #7
  MVC Lid

  Reacties
  31.552
  13-03-2012

  Ze hadden bijvoorbeeld beloofd na ww1 dat ze geen gifgassen meer zouden gebruiken maar net daarbuiten in de rifgebergte gebruikten ze die wel tegen abdel karim ghattabi ra of tegen het lybische volk
  Help Tarik ibn ali
  Help tarik ibn ali
  Help tariq ibn ali

 8. #8
  MVC Lid

  Reacties
  7.132
  09-10-2015

  Citaat Geplaatst door ejsnah Bekijk reactie
  Racisme en xenofobie zijn gewoon een uiting van groepsdenken:
  het de eigen groep beter vinden en het zich afzetten tegen andere groepen.

  Het door jouw op dit forum plempen van artikelen over "blank" racisme
  zijn ook gewoon een vorm van het zich afzetten tegen een andere groep mensen
  dan de groep waartoe jijzelf behoort.

  Jij bent je echter niet bewust van je eigen racisme ...
  Typerend weer van de tokkies geen argumenten dan ga je maar de topicstarter aanvallen
  Citaat Geplaatst door Khodabanda Bekijk reactie
  In principe is er niks mis mee om met Israel samen te werken of te steunen.
  Een rawafid aan het woord

 9. #9
  MVC Lid

  Reacties
  1.558
  12-09-2017

  De reden van W.O. I was heel simpel, zoals zo vaak oorlogen werden gevoerd; macht.
  Die keer liep het gruwelijk uit de klauw.

  Pruisen had zich tussen de vele Duitse vorstendommen omhoog gewerkt tot een geduchte (militaire) macht onder de IJzeren Kanselier Bismarck.
  Zoals gewoonlijk waren de Fransen (Napoleon III) weer eens bezig met het stoken in Europa.
  Bismarck was dat op enig moment zat (Emser Depesche); Frans-Pruisische oorlog, 1870.
  De Pruisische/Duitse oorlogmachine rolde het Franse leger snel op. Om het nog erger te maken werd de Pruisische koning in Versailles.
  uitgeroepen tot Keizer van Duitsland!
  Elzas-Lotheringen werden geannexeerd. Frankrijk wilde daarna zo snel mogelijk een nieuwe oorlog met Duitsland om deze schande uit te wissen.
  De Britten waren de wereldmacht. Eiland, klein staand leger, maar enorme vloot.
  Die moest altijd groter zijn dan die van Frankrijk en de Duitsers.
  Duitsland had niet zo'n grote vloot, maar begon in het nieuwe keizerrijk te bouwen aan een veel grotere vloot.
  Britten zagen die steeds toenemende macht van de Duitsers met lede ogen aan.

  Dit was de kern van de oorlog die zou komen. 3 machtige landen met bondgenoten die de nieuwe verhoudingen wilden vastleggen.
  Men zocht een excuus om de lont in het kruitvat te kunnen gooien. De moord van Servische nationalist Princip op de Oostenrijkse kroonprins werd dat excuus.

  De generaals van de deelnemers hadden een totaal verkeerde inschatting; voor de kerst zijn we weer thuis!
  Oud gedienden die nog dachten in de oorlog van de 19e eeuw, cavalerie terwijl er inmiddels enorm krachtige kanonnen waren, mitrailleurs!

  Het werd een enorme slachting, de zelfmoord van Europa.

 10. #10
  Verbannen

  Reacties
  6.646
  07-09-2016

  Citaat Geplaatst door Wouldcha3b Bekijk reactie
  Typerend weer van de tokkies geen argumenten dan ga je maar de topicstarter aanvallen
  Leden aanvallen, met het argument dat ze geen argumenten hebben,
  terwijl je er zelf totaal geen geeft....


  Tja....

 11. #11
  MVC Lid

  Reacties
  7.132
  09-10-2015

  oday on the Western Front,” the German sociologist Max Weber wrote in September 1917, there “stands a dross of African and Asiatic savages and all the world’s rabble of thieves and lumpens.” Weber was referring to the millions of Indian, African, Arab, Chinese and Vietnamese soldiers and labourers, who were then fighting with British and French forces in Europe, as well as in several ancillary theatres of the first world war.
  Citaat Geplaatst door Khodabanda Bekijk reactie
  In principe is er niks mis mee om met Israel samen te werken of te steunen.
  Een rawafid aan het woord

 12. #12
  MVC Lid

  Reacties
  7.132
  09-10-2015

  The White Man's Burden


  TAKE up the White Man's burden -
  Send forth the best ye breed -
  Go bind your sons to exile
  To serve your captives' need;
  To wait in heavy harness
  On fluttered folk and wild -
  Your new-caught sullen peoples,
  Half devil and half child.

  Take up the White Man's burden -
  In patience to abide
  To veil the threat of terror
  And check the show of pride;
  By open speech and simple,
  An hundred times made plain,
  To seek another's profit,
  And work another's gain.

  Take up the White Man's burden -
  The savage wars of peace -
  Fill full the mouth of famine
  And bid the sickness cease;
  And when your goal is nearest
  The end for others sought,
  Watch Sloth and heathen Folly
  Bring all your hopes to nought.

  Take up the White Man's burden -
  No tawdry rule of kings,
  But toil of serf and sweeper -
  The tale of common things.
  The ports ye shall not enter,
  The roads ye shall not tread,
  Go make them with your living,
  And mark them with your dead !

  Take up the White Man's burden -
  And reap his old reward,
  The blame of those ye better,
  The hate of those ye guard -
  The cry of hosts ye humour
  (Ah slowly !) towards the light:-
  "Why brought ye us from bondage,
  "Our loved Egyptian night ?"

  Take up the White Man's burden -
  Ye dare not stoop to less -
  Nor call too loud on Freedom
  To cloak your weariness;
  By all ye cry or whisper,
  By all ye leave or do,
  The silent sullen peoples
  Shall weigh your Gods and you.

  Take up the White Man's burden -
  Have done with childish days -
  The lightly proffered laurel,
  The easy, ungrudged praise.
  Comes now, to search your manhood
  Through all the thankless years,
  Cold-edged with dear-bought wisdom,
  The judgement of your peers.
  Citaat Geplaatst door Khodabanda Bekijk reactie
  In principe is er niks mis mee om met Israel samen te werken of te steunen.
  Een rawafid aan het woord