De Marokkaanse minister van Cultuur en Communicatie is niet te spreken over de verspreiding van de foto's van de slachtoffers.Geconfronteerd met de schokkende beelden van de schietpartij van Marrakech, spreekt de minister van Cultuur en Communicatie, Mohamed El Aaraj, zijn "verontwaardiging" hierover uit aan het nieuwsmedium HuffpostMaroc. De minister betreurt het gebrek aan professionaliteit en het gebrek aan respect voor ethiek. Hij beschouwt het als een prioriteit om een Nationale Persraad op te richten en geeft een overzicht van de maatregelen die zijn genomen om dergelijke misstanden te voorkomen.

"Ik wil op mijn beurt mijn verontwaardiging uitspreken over de publicatie door een aantal elektronische informatiesites - gelukkig een minderheid - van de macabere en bloederige afbeeldingen, die met weinig fatsoen in relatie tot de menselijke waardigheid worden behandeld. Ik betreur het oprecht dat deze beelden worden verspreid, close-ups soms, en niet wazig gemaakt, vol onprofessioneel handelen en die getuigen van een flagrante schending van de basisregels voor ethiek en professioneel gedrag."

"Aan de andere kant viel het me met trots op dat een groot deel van de pers er de voorkeur aan heeft gegeven zich er van te onthouden. Het heeft niet toegegeven aan deze gewetenloze scooprace, en aan deze banalisering van de verspreiding van gewelddadige beelden, in feite alleen 'clickbaits voor commerciële en reclamedoeleinden'. Ze heeft veel respect getoond voor de ethiek van het beroep en heeft afbeeldingen gepubliceerd die het slachtoffer niet identificeren. En dit met als enig doel geweld af te keuren."

Er is een nieuwe perscode aangenomen en gepubliceerd waarin de teksten met betrekking tot de pers en het publiceren in één wet worden geïntegreerd, aldus de minister; het gaat om drie wetten:
- Wet nr. 88-13 ten opzichte van de pers en uitgeverij
- Wet nr. 89-13 vormt de status van professionele journalisten
- Wet nr. 90-13 voor de oprichting van de Nationale Persraad

De minister vervolgde: "Deze teksten hebben van het behoud van het recht op beeld en privacy en de menselijke waardigheid een cruciaal en expliciet concept gemaakt. Verschillende artikelen hebben een zeer precieze definitie gegeven van privacy en het recht op afbeelding . Ik citeer: "vormt een inbreuk op de privacy van elke toerekening aan een persoon, waarvan de identificatie mogelijk wordt gemaakt, van ongegronde beschuldigingen of onthulling van feiten, foto's of video's van een intieme aard van personen of in relatie tot hun persoonlijke leven, tenzij de laatstgenoemde een nauwe band met het openbare leven heeft of een impact op het beheer van publieke aangelegenheden". Ze verbieden ook elke aanzetting tot misdaden, haat en rassendiscriminatie"