1. #16
  MVC Lid

  Reacties
  3.829
  08-12-2013

  @abdars

  Je nuanceert je stamdpunt nu iets meer. Maar je hebt de leiders voorheen geprezen en iedereen die kritiek uitte neergezet als takfaris, terwijl het niet zo zwart wit is zoals jij denkt. Kritiek uitte op onrecht wil niet zeggen dat je sumpathie hebt voor isis. Zoals ik bijvoorbeeld, heb mij altijd uitgesproken tegen deze groep. We zien grote onrecht in ksa, dat kan niemand ontkennen.

 2. #17
  Verbannen

  Reacties
  8.158
  08-10-2013

  @yasc zie jij de leiders van ksa als ongelovigen nu?

 3. #18
  Voorzichtig

  Reacties
  17.167
  12-04-2008

  Citaat Geplaatst door yasirc Bekijk reactie
  @abdars

  Je nuanceert je stamdpunt nu iets meer. Maar je hebt de leiders voorheen geprezen en iedereen die kritiek uitte neergezet als takfaris, terwijl het niet zo zwart wit is zoals jij denkt. Kritiek uitte op onrecht wil niet zeggen dat je sumpathie hebt voor isis. Zoals ik bijvoorbeeld, heb mij altijd uitgesproken tegen deze groep. We zien grote onrecht in ksa, dat kan niemand ontkennen.
  We zien ook de ahadith over het verbod van het openlijk bekritiseren van de leiders, waarom hou jij je daar niet aan? Op welke wijze heb ik de leiders geprezen? Ik zeg altijd moge Allaah hen beschermen en het land en de leiders beter maken. Ik zeg moge Allaah hen belonen voor het goede die ze doen voor de Islam en de moslims enz en nooit kun je mij betrappen dat ik wie dan ook steun in zonden. Er waren ook films geplaatst over de vorige leider dat hij danste in een zaal en ook de huidige leider dat hij danst met trumph enz, maar waar was ik het eens hiermee? Ik zelf zal niet lachen met een vijand zoals bush of wie dan ook noch zal ik hen goud geven noch zou ik vrouwen hun handen schudden noch dansen noch naar muziek luisteren. Mij ging het altijd om takfir op hen, sommige deden takfir om de claim dat er riba banken zijn in KSA of dat ze dansen met kuffaar of dat ze bush enz cadeautjes geven van goud of hand in hand lopen met hen enz enz. Dit is allemaal geen tenietdoener van de Islam. De leiders van nu zijn allemaal zondig en wij zijn ook allemaal zondig en de ene meer dan de ander maar betreffende de omgang met leiders zijn er bepaalde regels in de Islaam die moeten worden nagekomen ookal slaat de leiders onze ruggen en pakt hij onze bezit af. Dus niet als je onrecht van hen ziet dat je openlijk gaat gillen en schreeuwen en de leiders aanvallen en uitschelden enz, of word de Deen enkel in praktijk gebracht als het overeenkomt met onze begeerten?

  Er is een lange geschiedenis hier op m.nl met mij en takfiris en ik heb altijd gezegd: ik keur hun slechte daden af en verwerp wat tegenstrijdig is aan de Islaam, maar het openlijk aanvallen van de leiders en hen zwart maken en zelfs hopen dat dat land wordt binnen gestormt en de leiders en politie en alles afgeslacht wordt om het daar over te nemen? Nee, daar ben ik fel tegen en dat uit ik ook waar dan ook. Ik zie hen niet als ongelovigen totdat de duidelijke bewijs tot mij is gekomen waardoor er geen twijfel over blijft en dat is nog niet tot mij gekomen.

  Let op je eigen tekortkomingen en zonden en streef ernaar om een betere moslim(a) te worden en spoor je broeders en zusters tot hetzelfde aan op een goede en vriendelijke manier met wijsheid en kennis zodat onze generatie een betere generatie zal voortbrengen in sha Allaah!


 4. #19
  Happy

  Reacties
  2.506
  13-02-2017

  Altijd dat gejank weer. Het leven draait hier niet om wat Abdars doet of zegt. Dit zijn dus de toekomstige hoeders.

 5. #20
  MVC Lid

  Reacties
  3.829
  08-12-2013

  Citaat Geplaatst door romais Bekijk reactie
  @yasc zie jij de leiders van ksa als ongelovigen nu?
  Nee, absoluut niet niet. Ik zie ze als gelovigen.

 6. #21
  MVC Lid

  Reacties
  3.829
  08-12-2013

  Citaat Geplaatst door A_bdars Bekijk reactie
  We zien ook de ahadith over het verbod van het openlijk bekritiseren van de leiders, waarom hou jij je daar niet aan? Op welke wijze heb ik de leiders geprezen? Ik zeg altijd moge Allaah hen beschermen en het land en de leiders beter maken. Ik zeg moge Allaah hen belonen voor het goede die ze doen voor de Islam en de moslims enz en nooit kun je mij betrappen dat ik wie dan ook steun in zonden. Er waren ook films geplaatst over de vorige leider dat hij danste in een zaal en ook de huidige leider dat hij danst met trumph enz, maar waar was ik het eens hiermee? Ik zelf zal niet lachen met een vijand zoals bush of wie dan ook noch zal ik hen goud geven noch zou ik vrouwen hun handen schudden noch dansen noch naar muziek luisteren. Mij ging het altijd om takfir op hen, sommige deden takfir om de claim dat er riba banken zijn in KSA of dat ze dansen met kuffaar of dat ze bush enz cadeautjes geven van goud of hand in hand lopen met hen enz enz. Dit is allemaal geen tenietdoener van de Islam. De leiders van nu zijn allemaal zondig en wij zijn ook allemaal zondig en de ene meer dan de ander maar betreffende de omgang met leiders zijn er bepaalde regels in de Islaam die moeten worden nagekomen ookal slaat de leiders onze ruggen en pakt hij onze bezit af. Dus niet als je onrecht van hen ziet dat je openlijk gaat gillen en schreeuwen en de leiders aanvallen en uitschelden enz, of word de Deen enkel in praktijk gebracht als het overeenkomt met onze begeerten?

  Er is een lange geschiedenis hier op m.nl met mij en takfiris en ik heb altijd gezegd: ik keur hun slechte daden af en verwerp wat tegenstrijdig is aan de Islaam, maar het openlijk aanvallen van de leiders en hen zwart maken en zelfs hopen dat dat land wordt binnen gestormt en de leiders en politie en alles afgeslacht wordt om het daar over te nemen? Nee, daar ben ik fel tegen en dat uit ik ook waar dan ook. Ik zie hen niet als ongelovigen totdat de duidelijke bewijs tot mij is gekomen waardoor er geen twijfel over blijft en dat is nog niet tot mij gekomen.
  Ik ben ook fel tegen takfiris, maar kritiek uitten is noodzakelijk. Als iedereen zijn mond houdt verandert er niks.
  Shaykh Albaani uiite kritiek op regeringsleiders van KSA. Wie dienen niet de leiders te prijzen zoals de Neo salafisten doen.


 7. #22
  الهلال

  Reacties
  2.856
  11-01-2016

  Abdarsje hoort ook bij de madhkali sekte
  Hij heeft dus 1000 en 1 gezichten, daarom niet te serieus nemen  Madaakhilah is de naam van een sekte die zichzelf aan Salafeeyah toeschrijft. Deze sekte is genoemd naar Rabee’ bin Haadee al-Madkhalee (van de Madkhalee stam), net zoals de Ashaa'irah genoemd zijn naar Abul-Hasan al-Ash'aree (van de Ash'aree stam).  Zij hebben ook andere benamingen:

  Jaameeyah: genoemd naar Muhammad Amaan al-Jaamee, een geleerde uit Afrika, die vroegtijdig is begonnen met het bekritiseren van geleerden, studenten en personen Persoonlijk hou ik niet van deze naam, omdat Muhammad Amaan al-Jaamee niet zo welbekend is als Rabee', noch bekleedt hij een hogere positie onder de sekte, noch was hij zo extreem als Rabee'.

  Salafeeyah Jadeedah: Neo-Salafeeyah.

  Jamaa'at at-Tabdee' wal-Hijrah: De groep die andere bestempelen als vernieuwers en boycotten.

  Ad'iyaa' as-Salafeeyah: Claimers dat zij Salafies zijn

  Khuloof: wat min of meer “ zij die na (de Salaf) kwamen” betekend, met betrekking tot de hadieth in Saheeh Muslim, “ Dan zullen er Khuloof komen, die zeggen wat ze niet doen, en doen wat hen niet is bevolen te doen, dus wie dan ook Jihaad tegen hen doet met zijn handen, is een gelovige... etc.”

  Salafeeyoo Ahl al-Walaa': Zij met alliantie/vriendschap (aan de regering) Salafees. Dit begrip werd verzonnen door een groep Madaakhilah in een onderzoeksdocument dat zij voor de binnenlandse minister van Saudi-Arabië schreven, om hem te helpen tegen de oproepers tot revolutie. Deze benaming is ook tegen hen gebruikt door sommige geleerden.

  Murji'at al-'Asr: De Murji'ah van het tijdperk, wegens het feit dat Irjaa' wild onder hun aanhangers stroomt.

  Ik geef de voorkeur om hen Madaakhilah te noemen, omdat de persoon die deze verdorvenheid van oost tot west heeft verspreidt Rabee' is, Moge Allaah hem geven wat hij verdiend. Hij is bovendien de favoriete van hun geleerden.

  Wat betreft hun uniekste karaktereigenschap ( niet hun ergste) geloof ik persoonlijk dat, dat hun overdreven en extreme inzichten van Jarh en Tabdee’ is. Jarh is de wetenschap van minachtende vertellers vanwege gebrek in hun betrouwbaarheid. Dit werd uitgeoefend door de geleerden om erachter te komen van wie de Hadeeth aangenomen konden worden, en van wie het geweigerd dient te worden. Ze gebruikten de methode ook in latere generaties met de bedoeling om erachter te komen van wie kennis genomen kan worden. Tabdee' is iemand voor vernieuwer uitmaken.

  Dit extremisme komt overduidelijk voort uit hun verkeerde gebruik van het principe "diegene die een vernieuwer niet uitmaakt voor een vernieuwer, hij is zelf een vernieuwer." En dus passen zij dit principe verkeerd toe zoals de Takfeeree groepen de juiste principe van “ degene die de Kaafir niet verklaart van het zijn van een Kaafir, hij is een Kaafir” verkeerd toepassen. Het startpunt voor een gemiddelde en typerende Madkhalee (amateur of geleerde) is Sayyid Qutb. Wie hem niet verklaart van het zijn van een vernieuwer, is een vernieuwer. Wie dan ook niet verklaard; dat degene die zich onthoudt van Tabdee' van Sayyid, van het zijn van een vernieuwer, dan is hij ook een vernieuwer, en zo gaat het door, totdat niemand op de aarde over is behalve de enkele leden van hun sekte.

  Vanwege hun extremisme, volgen zij de gewoontes van de voorgaande Ahl al-Bida', waardoor zij verder in subsekten vertakten. Zij die de partij kozen van Rabee' in sommige kwesties en zij die de partij kozen van een Egyptenaar, genaamd Abul-Hasan al-Ma'ribee. De onenigheid begon met betrekking tot Abul-Hasan, toen hij zich onthield van bepaalde individuen als vernieuwers te bestempelen (naast andere dingen), en degene die Abul-Hasan niet uitmaakten voor vernieuwer, werden tot zijn groep gerekend. Hierin zitten onder andere ook de Jordaanse Madaakhilah inbegrepen, die overigens beweren de studenten van Shaykh al-Albaanee te zijn ( Dat terwijl er al bewezen is door een aantal die hecht met de Shaykh waren, zoals Aboo Maalik Muhammad Ibraaheem Shaqrah, een ex-Madkhalee, dat deze bewering een leugen is)

  De innovaties en afwijkingen van de Madaakhilah omvatten:

  Geloven dat het creëren van mensgemaakte wetten, zich compleet onthouden van het regeren met de Sharee'ah, of weerstand bieden om met de Sharee'ah te regeren, het oordeel zoeken bij de Taaghoot, allen minder belangrijke Kufr zijn, dat doet een persoon niet uit de oevers van de Islaam treden, tenzij er sprake is van*Istihlaal. Istihlaal is geloven dat zijn zonde toegestaan is. Dus ze maken de zonden van grootste Kufr en grootste Shirk gelijk aan kleine zonden zoals overspel, alcohol drinken, etc., door de voorwaarde van Istihlaal te plaatsen op de grootste Kufr, welke alleen als voorwaarde gezien kan worden bij kleine Kufr.

  Geloven dat de handelingen van de ledematen geen pilaar noch een voorwaarde van het bestaan van Imaan zijn. Dus voor hen kan iemand die het gebed nalaat, de Zakaat nooit betaald, nooit vast, of de Hadj niet verricht, noch ooit de Wudoo', heeft gedaan, nooit is gereinigd, etc., nog steeds als moslim gezien worden. Wiens Islaam hem uiteindelijk van het hellevuur kan redden. Zij zouden hem een zondaar noemen, wat betreft hem zien als een Kafir, dan nee. Aldus hebben ze de Murji’ah van het verleden gevolgd.

  Overdrijven in het begrip van verontschuldigen wegens onwetendheid met betrekking tot de regels van dit leven. Dus voor hen verontschuldigen zij een ieder die zichzelf moslim noemt (d.w.z. ze geven hem de rechten van een moslim), in alle situaties, in elke kwestie. Aldus voor hun, is er geen verschil tussen de basis van Islaam, de zaken die bekend staan om zijn noodzaak in de godsdienst, of die zaken die minder duidelijk of voor de hand liggend zijn. Er is geen verschil tussen één die is opgevoed, omgeven door moslims en één die dat niet is. Er is geen verschil tussen een nieuwe moslim, en andere. Ze zijn allen altijd moslim, zelfs als zij in vele soorten van duidelijke Kufr and Shirk vallen, het feit dat er een " kans " is door onwetendheid. Deze verwarring onder hen heeft ook betrekking tot de kwestie Ta'weel (verkeerde interpretatie) waardoor ze (bijvoorbeeld) vele van de heersers excuseren die hun Istihlaal verklaren over hun wetgeving van door mensgemaakte wetten.

  Geloven dat belangrijke Walaa’ (alliantie/vriendschap) met de Kuffar geen grote Kufr is, tenzij de persoon een kufr intentie verbergt. Net zoals het wensen om de godsdienst van Kufr te helpen, of Allaah’s godsdienst te vernietigen, etc. Dus als iemand de kruistocht tegen de Islaam wil leiden, of steunen met bezittingen en bloed, zou hij nog steeds een moslim zijn totdat hij zijn kufr intenties die hij verborg bekendmaakt. Dus vinden zij dat de daad op zichzelf geen kufr is, totdat deze voorwaarde, dat overigens geïnnoveerd is in het geloof, is bewezen.

  Geloven dat Jihaad niet Fard ‘Ayn kan zijn op de gehele Ummah. En ook verwant met Jihaad, is geloven dat Jihaad niet toegestaan is zonder een islamitische staat wiens Imam het leidt. Geloven dat Jihaad verboden is zonder instemming van de Imam. Dit alles is ten opzichte van de verdedigende Jihaad.

  Degene die Takfeer doet op de afvallige heersers en hun soldaten voor Khawaarij of Takfeerees uitmaken. Zij verbieden Khurooj tegenover deze afvallige heersers, door het feit dat zij oordelen dat zij (afvallige heersers) moslims zijn. Als zij oordelen dat sommige van hen Kuffaar zijn, dan verhinderen zij dit nog steeds door het feit dat het niet geleid is door een Imaam (hoofd van een Moslims staat).

  Het kleineren van het belang om bewust te zijn van de huidige situaties en gebeurtenissen, zeggend dat zoiets alleen voor de heersers en geleerden is, en dat de gemiddelde moslim er geen behoefte aan heeft. Dit absurde idee leidt vele onwetende moslims ertoe te geloven dat de heersers in hun landen Moslims zijn, omdat ze onbewust zijn van de Kufr die hij uitoefent. En dus eindigen deze leken soms henzelf opofferend voor de afvallige heerser door het zijn van zijn oprechte bedienden en slaven.

  Mensen testen op hun standpunten betreffende bepaalde personen die ze geëtiketteerd hebben als vernieuwers. Als de persoon het eens is met hen betreffende hun Tabdee’ dan is hij bevriend met hen, zo niet, dan wordt hij genomen als vijand en vernedert. Deze personen testen mensen, en vele malen worden zij gelabeld als vernieuwers, gebaseerd op bovenstaande misvattingen. Een voorbeeld: 'Abdullaah 'Azzaam heeft gezegd dat Jihaad Fard 'Ayn is, volgens de Madaakhilah is dit een innovatie, en dus is hij een vernieuwer. Tijdens een lezing van Fulaan in de moskee vroegen ze hem wat hij van 'Azzaam vindt, Hij zei hij is goed, bijgevolg; Ze zien hem nu als vernieuwer, of houden hem verdacht.
  Er is geen goedheid in kennis als die niet wordt bevestigd door daden, of woorden die niet worden bevestigd door handelingen.

 8. #23
  الهلال

  Reacties
  2.856
  11-01-2016

  Citaat Geplaatst door romais Bekijk reactie
  @yasc zie jij de leiders van ksa als ongelovigen nu?
  Dat is nog te zacht uitgedrukt
  Ongelovigen die helemaal niet in Allah geloven zijn nog beter als KSA moslimhypocrieten
  Met nifaaq akbar wat de KSA dus uitstraalt ben ik helemaal niet bang om hun kufar te noemen.
  Noem me maar takfiri. Mag.

  Ze volgen de officiële overheidsgeleerden blindelings, betreffende de standpunten tegenover hun regimes en bestuur. In die mate dat als de overheidsgeleerde zegt, vrede met de Joden is goed in Palestina, herhaalt de Madaakhilah zijn woorden Aantekening: Niet alle overheidsgeleerden zijn Madaahkilah, maar de Madaakhilah volgen hen blindelings in bestuur. Om als voorbeeld te nemen; , Ibn Baaz, en Ibn ; Uthaymeen zijn geen Madaakhilah, ondanks het feit dat zij mogelijk enkele vertakkingen kunnen hebben van de Madkhalee grondbeginselen, en toch volgen de Madaakhilah hen blindelings in hun standpunten dat met politiek verwant is.

  Menen dat er maar een paar mensen geleerde zijn in het zogenoemde "Manhaj." Niemand anders kan gevraagd worden over deze "Manhaj" kwesties. Deze"Manhaj" geleerden bevatten onder andere Rabee', 'Ubayd al-Jaabiree, etc. Zij volgen hen blindelings in zaken betreffende Jarh and Tabdee'.

  Madaakhilah neigt om een steunende positie van het afvallige Saoedi-Arabische regime te hebben. Dit neemt niet af dat zij de meeste van de afvallige regimes in het algemeen steunen. Desondanks dat sommige Takfeer doen op bepaalde regimes (Syrië, Libië, etc.), staan ze nog altijd klaar om het regime van Saoedi-Arabië te prijzen en steunen met hart en ziel.

  Ze zijn heel gemakkelijk in mensen te bestempelen van het zijn van een vernieuwer, zelfs over kwesties die niets te maken hebben met innovaties, maar eerder te maken heeft met het beste van Islaam! Zoals Jihaad. Wat betreft zaken die daadwerkelijk innovaties zijn, en iemand valt erin, verbieden zij het lezen en prijzen van alles wat een persoon heeft geschreven. Om als voorbeeld te nemen; Sayyid Qutb had een aantal innovaties, maar zo hadden vele geleerden van het verleden en het heden*die, Ahl as-Sunnah, evenals Madaakhilah, allebei kunnen aanhalen, zoals Ibn Hazm, an-Nawawee, Ibn Hajr, etc. Maar toch verbieden ze absoluut om de boeken van Sayyid Qutb te behandelen, of andere zoals hem in dezelfde opzicht.

  Vanwege het feit dat zij vele afvallige heersers als legitieme moslimsleiders beschouwen, en zij die tegen hen in opstand komen opstandige Khawaarij bandieten noemen, staan ze het aansluiten bij en het bevriende met de afvallige regering toe, zelfs als dat eindigt in het helpen van deze afvalligen tegen een Moslim. Dit is hoogstwaarschijnlijk het slechtste van de Madaakhilah’s misdaden (voor diegene die deze standpunt aanhouden) aangezien het afvalligheid is,*de afvalligheid van Mudhaaharah ( De Mushrikeen helpen tegen de moslims).  En tot slot, dragen zij bij om de standpunten in te nemen die voor de vijanden van de Islaam gunstig zijn, ruwheid tegenover de moslims, de Khawaarij nabootsen in het “ doden van de moslims, die niets of niemand naast Allaah aanbidden”

  Dit is de werkelijkheid van de etiketten die door Madaakhilah worden gebruikt:  Jihaadee: Eenieder die gelooft dat Jihaad vandaag de dag Fard 'Ayn is.  Takfeeree: Eenieder die Takfier doet op de afvallige heersers.  Khaarijee: Iedereen die zegt dat het is toegestaan om in opstand te komen tegen de afvallige heersers.  Khaarijee bandiet: Iemand die zich actief tegen de afvallige heersers verzet.  Qutubee: Eenieder die Sayyid Qutb aanhaalt. Iedereen die naar hem refereert. Eenieder die niet aandringt om hem als vernieuwer te bestempelen. Iemand die erkent dat hij fouten heeft, maar looft hem nog steeds tengevolge van zijn opoffering en martelaarschap.  Ze schelden de geleerden uit: Eenieder die de fouten van de slechte en regeringsgeleerden bekritiseerd; hij is beschuldigd -door de Madaakhilah - van dat - zelfs al bereiken zijn critici het niveau dat de slechten of regeringsgeleerden verdienen.  Surooree: Voor eenieder die geïnteresseerd is over de situatie van de Ummah, dus hij beslist om het nieuws te lezen, of de politiek te volgen.  Hizbee: iedereen die zich bij een groep aansluit voor verbetering van sommige islamitische

  activiteiten. Zij laten het slechts toe als de persoon een Tazkiyah heeft ondergaan van een of andere afgeweken geleerden.  Naast dit, gebruiken zij nog de volgende termen:  holkruiper (referent naar Shaykh Hamood ash-Shu3aybee)

  Qutubee hond (Met betrekking tot Sasjamal van CG)

  Rabid honden (Met betrekking tot eenieder die met één van de boven gedefinieerde termen geëtiketteerd wordt)

  De hond ( Met betrekking op al-Imaam Ibn Laadin)

  De blijvende verdediger van Vernieuwers en verrader van de Salafee ‘Aqeedah ( met betrekking op Ibn Jibreen)
  Er is geen goedheid in kennis als die niet wordt bevestigd door daden, of woorden die niet worden bevestigd door handelingen.

 9. #24
  MVC Lid

  Reacties
  671
  17-10-2016

  Citaat Geplaatst door Espirite Bekijk reactie
  Dat is nog te zacht uitgedrukt
  Ongelovigen die helemaal niet in Allah geloven zijn nog beter als KSA moslimhypocrieten
  Met nifaaq akbar wat de KSA dus uitstraalt ben ik helemaal niet bang om hun kufar te noemen.
  Noem me maar takfiri. Mag.

  Ze volgen de officiële overheidsgeleerden blindelings, betreffende de standpunten tegenover hun regimes en bestuur. In die mate dat als de overheidsgeleerde zegt, vrede met de Joden is goed in Palestina, herhaalt de Madaakhilah zijn woorden Aantekening: Niet alle overheidsgeleerden zijn Madaahkilah, maar de Madaakhilah volgen hen blindelings in bestuur. Om als voorbeeld te nemen; , Ibn Baaz, en Ibn ; Uthaymeen zijn geen Madaakhilah, ondanks het feit dat zij mogelijk enkele vertakkingen kunnen hebben van de Madkhalee grondbeginselen, en toch volgen de Madaakhilah hen blindelings in hun standpunten dat met politiek verwant is.

  Menen dat er maar een paar mensen geleerde zijn in het zogenoemde "Manhaj." Niemand anders kan gevraagd worden over deze "Manhaj" kwesties. Deze"Manhaj" geleerden bevatten onder andere Rabee', 'Ubayd al-Jaabiree, etc. Zij volgen hen blindelings in zaken betreffende Jarh and Tabdee'.

  Madaakhilah neigt om een steunende positie van het afvallige Saoedi-Arabische regime te hebben. Dit neemt niet af dat zij de meeste van de afvallige regimes in het algemeen steunen. Desondanks dat sommige Takfeer doen op bepaalde regimes (Syrië, Libië, etc.), staan ze nog altijd klaar om het regime van Saoedi-Arabië te prijzen en steunen met hart en ziel.

  Ze zijn heel gemakkelijk in mensen te bestempelen van het zijn van een vernieuwer, zelfs over kwesties die niets te maken hebben met innovaties, maar eerder te maken heeft met het beste van Islaam! Zoals Jihaad. Wat betreft zaken die daadwerkelijk innovaties zijn, en iemand valt erin, verbieden zij het lezen en prijzen van alles wat een persoon heeft geschreven. Om als voorbeeld te nemen; Sayyid Qutb had een aantal innovaties, maar zo hadden vele geleerden van het verleden en het heden*die, Ahl as-Sunnah, evenals Madaakhilah, allebei kunnen aanhalen, zoals Ibn Hazm, an-Nawawee, Ibn Hajr, etc. Maar toch verbieden ze absoluut om de boeken van Sayyid Qutb te behandelen, of andere zoals hem in dezelfde opzicht.

  Vanwege het feit dat zij vele afvallige heersers als legitieme moslimsleiders beschouwen, en zij die tegen hen in opstand komen opstandige Khawaarij bandieten noemen, staan ze het aansluiten bij en het bevriende met de afvallige regering toe, zelfs als dat eindigt in het helpen van deze afvalligen tegen een Moslim. Dit is hoogstwaarschijnlijk het slechtste van de Madaakhilah’s misdaden (voor diegene die deze standpunt aanhouden) aangezien het afvalligheid is,*de afvalligheid van Mudhaaharah ( De Mushrikeen helpen tegen de moslims).  En tot slot, dragen zij bij om de standpunten in te nemen die voor de vijanden van de Islaam gunstig zijn, ruwheid tegenover de moslims, de Khawaarij nabootsen in het “ doden van de moslims, die niets of niemand naast Allaah aanbidden”

  Dit is de werkelijkheid van de etiketten die door Madaakhilah worden gebruikt:  Jihaadee: Eenieder die gelooft dat Jihaad vandaag de dag Fard 'Ayn is.  Takfeeree: Eenieder die Takfier doet op de afvallige heersers.  Khaarijee: Iedereen die zegt dat het is toegestaan om in opstand te komen tegen de afvallige heersers.  Khaarijee bandiet: Iemand die zich actief tegen de afvallige heersers verzet.  Qutubee: Eenieder die Sayyid Qutb aanhaalt. Iedereen die naar hem refereert. Eenieder die niet aandringt om hem als vernieuwer te bestempelen. Iemand die erkent dat hij fouten heeft, maar looft hem nog steeds tengevolge van zijn opoffering en martelaarschap.  Ze schelden de geleerden uit: Eenieder die de fouten van de slechte en regeringsgeleerden bekritiseerd; hij is beschuldigd -door de Madaakhilah - van dat - zelfs al bereiken zijn critici het niveau dat de slechten of regeringsgeleerden verdienen.  Surooree: Voor eenieder die geïnteresseerd is over de situatie van de Ummah, dus hij beslist om het nieuws te lezen, of de politiek te volgen.  Hizbee: iedereen die zich bij een groep aansluit voor verbetering van sommige islamitische

  activiteiten. Zij laten het slechts toe als de persoon een Tazkiyah heeft ondergaan van een of andere afgeweken geleerden.  Naast dit, gebruiken zij nog de volgende termen:  holkruiper (referent naar Shaykh Hamood ash-Shu3aybee)

  Qutubee hond (Met betrekking tot Sasjamal van CG)

  Rabid honden (Met betrekking tot eenieder die met één van de boven gedefinieerde termen geëtiketteerd wordt)

  De hond ( Met betrekking op al-Imaam Ibn Laadin)

  De blijvende verdediger van Vernieuwers en verrader van de Salafee ‘Aqeedah ( met betrekking op Ibn Jibreen)
  Dat wat jij zegt is vergeleken met wat ik vind nog zacht uitgedrukt. De Madkhalies zijn een grote vijanden van binnen in. De irritantste mensen die ik me leven heb gezien, akhlaq 0.0.

  Maar niet iedereen die makhali volgt is zo. En sommige zijn onwetend hun bedoel ik niet, moge allah hun leiden.

  Mar je hebt ook een andere groep die op hun lijken, die zijn hier ook op de forum actief maar je herkend het meteen aan hun gedrag.
  pas met het zeggen van Godverdomme.
  Godverdomme is een vloek die je over jezelf uit spreekt letterlijk betekent het god verdoem mij.

 10. #25
  mag doodvallen.

  Reacties
  94
  27-02-2017

  Moge Allah shaykh rabee3 beschermen en ksa.

 11. #26
  Dat zit wel snor ~

  Reacties
  2.972
  26-04-2002

  Voor alle Selefiyien staat vast dat er geen gehoorzaamheid behoort te zijn wanneer dat ongehoorzaamheid aan Allah betekent.

  Moge Allah onze zaakwaarnemers hun zaken recht zetten, en ook van onze geleerden en het Moslimse gewone volk, zowel de regeerders als waarover geregeerd wordt. Aameen Aameen yaa Rabb al-'aalamīn

 12. #27
  mag doodvallen.

  Reacties
  94
  27-02-2017

  Ameen.

  Wel jammer wat ze aan t doen zijn. Niet jammer meer munkar. Moge Allah hun ervoor straffen. Religie verkopen voor macht en de ulama moet zich hierover uitspreken als prive advies niet helpt

 13. #28
  MVC Lid

  Reacties
  188
  16-02-2016

  De salafisten zijn soms heel arrogant. Weinig kennis meestal, maar ze houden van het woord salafiyah.
  Ik zou zeggen hou je aan je wetschool. Ik probeer me te houden aan de hanafi wetschool. Dan zit je sws altijd goed.

 14. #29
  MVC Lid

  Reacties
  6.687
  09-03-2013

  Citaat Geplaatst door Taktubu Bekijk reactie
  Jullie jullie jullie. Kap met dat gesplitst van Oemma. Abdars zegt toch duidelijk dat hij hun steunt in het goede sukkel
  Ja, want ashaaboe l-manhadj doen niet aan splitsing. Wat een grap! Het is een van de speerpunten van hun manhadj (en noem ze maar hoe je ze wilt noemen) om te waarschuwen en te boycotten onder het mom van al-djarh wa t-ta3diel. Leuk als de theorie het tegenspreekt, maar in real-life kan je niet eens verder komen bij deze extreme sekte, omdat iemand die een andere mening heeft wordt verguist. Het is niet gebaseerd op de waarheid en het echte selefiyyah, maar op peer-pressure, manipulatie en hiërarchische structuren met bijbehorende terminologie ("hij is student" of "vraag deze student"). Als je iemand het Arabisch schrift wilt leren lezen zodat die de Qoer-aan kan lezen, dan komen deze haters naar voren met hun domme vragen ("van wie neemt hij kennis?" of "is hij op de manhadj.")

  Ik heb me gewillig opgesteld om deze mensen te steunen in het goede en dat blijf ik doen hoe naïef ik ook ben. Ik wilde een lesmethode opzetten met iemand van deze sekte, een aardige broer met weinig kennis die veel wilde doen met de da3wah. Hij zei dingen en ik gaf aan dat er meer dan slechts een mening was over het specifieke feit. Vervolgens heeft hij "een student" gebeld en die zei niet dat ik niet perse dat ik niet op "de manhadj" was, maar dat het beter was om niet met mij te werken op punten die helemaal geen raakvlak hadden met hun zieke manhadj. Want zo blijkt, die student heeft mij een x aantal jaren geleden gesproken en bewijzen aan mij voorgelegd die ik weigerde te accepteren. Ik vroeg wie dat was. Naam mocht niet genoemd worden. Ik zei dat hij moest zeggen dat die persoon geen echte man is, en dat hij mij zou moeten contacteren. Nog niets gehoord. Maar goed, dat is de praktijk van die sekte.

  En dan komen ze met uitleggen dat Rabie3 zeven jaar mensen waarschuwde voordat hij ze weerlegde en kijk, ma shaa Allaah, naar zijn geduld. Hij is puur en dit en dat. En ik dan? Hij weerlegt toch geleerden die beter moeten weten, waarom krijgt zo een domme idioot als ik dan geen 14 jaar van mensen die niet eens 1% hebben van zijn enorme kennis?

  Maar goed, er is een grote kloof tussen hun theorie en hun praktijk en een nog grotere kloof tussen hen en de selef.
  "Veel mensen die in een rolstoel rijden hebben een ongeval gehad, dus rijden met een rolstoel is gevaarlijk."

 15. #30
  MVC Lid

  Reacties
  171
  26-10-2017