1. #211
  MVC Lid

  Reacties
  121
  05-05-2016

  Citaat Geplaatst door gekke-meid Bekijk reactie
  waar heb je dat gelezen, nog nooit van gehoord.
  https://wikiislam.net/wiki/Qur%27an,...sha.27s_tongue

  Muhammad sucked Aisha's tongue[edit]
  Narrated Aisha, Ummul Mu'minin:
  The Prophet (peace be upon him) used to kiss her and suck her tongue when he was fasting.

  Muhammad fondles Aisha[edit]
  Narrated 'Aisha: The Prophet and I used to take a bath from a single pot while we were Junub. During the menses, he used to order me to put on an Izar (dress worn below the waist) and used to fondle me.
  Sahih Bukhari 1:6:298

  Sunan Abu Dawud 13:2380
  Two days for Aisha[edit]
  Due to her aging, Muhammad wanted to divorce his second wife, Sawda. To prevent this, Sawda gave up her turn to the young Aisha.

  Narrated Aisha:
  Whenever Allah's Apostle wanted to go on a journey, he would draw lots as to which of his wives would accompany him. He would take her whose name came out. He used to fix for each of them a day and a night. But Sauda bint Zam'a gave up her (turn) day and night to 'Aisha, the wife of the Prophet in order to seek the pleasure of Allah's Apostle (by that action).
  Sahih Bukhari 3:47:766, See also: Sahih Bukhari 3:48:853, Sahih Muslim 8:3451 & Sahih Muslim 8:3452
  Abu Dawud At-Tayalisi recorded that Ibn `Abbas said, "Sawdah feared that the Messenger of Allah might divorce her and she said, `O Messenger of Allah! Do not divorce me; give my day to `A'ishah.' And he did, and later on Allah sent down,And if a woman fears cruelty or desertion on her husband's part, there is no sin on them both." Ibn `Abbas said, "Whatever (legal agreement) the spouses mutually agree to is allowed." At-Tirmidhi recorded it and said, "Hasan Gharib." In the Two Sahihs, it is recorded that `A'ishah said that when Sawdah bint Zam`ah became old, she forfeited her day to `A'ishah, and the Prophet used to spend Sawdah's night with `A'ishah. There is a similar narration also collected by Al-Bukhari. Al-Bukhari also recorded that `A'ishah commented: And if a woman fears cruelty or desertion on her husband's part, that it refers to, "A man who is married to an old woman, and he does not desire her and wants to divorce her. So she says, `I forfeit my right on you.' So this Ayah was revealed."
  The Ruling Concerning Desertion on the Part of the Husband
  Tafsir Ibn Kathir
  'Urwah narrated from 'Aishah: that when Saudah bint Zam'ah grew old, she gave her day to 'Aishah, and the Messenger of Allah went to 'Aishah on Saudah's day. (Sahih)

 2. #212
  Verbannen

  Reacties
  1.094
  25-06-2016

  Het gaat om de intentie stelletjes schizofrenen. Profeet kuste al zijn vrouwen tijdens ramadan maar beheerste wel zijn lusten. Dat heidenen zich hierover verbazen vertelt meer over hun dan over de profeet.

 3. #213
  MVC Lid

  Reacties
  9.667
  23-10-2013

  Due to her aging, Muhammad wanted to divorce his second wife, Sawda.
  Euh ...

  Sawdah feared that the Messenger of Allah might divorce her and she said, `O Messenger of Allah! Do not divorce me; give my day to `A'ishah.' And he did, and later on Allah sent down,And if a woman fears cruelty or desertion on her husband's part, there is no sin on them both."
  Hm. How convenient.
  “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”
  ― Albert Einstein

 4. #214
  MVC Lid

  Reacties
  9.667
  23-10-2013

  Citaat Geplaatst door HoBBiT123 Bekijk reactie
  Het lijkt me allesbehalve een goed idee om een morele code enkel te baseren op wat de natuur biologisch mogelijk maakt.

  Natuurlijk moeten we een bronstijdmaatschappij geen verwijten maken ten aanzien van bepaalde - oa culturele - gebruiken die wij tegenwoordig om goede redenen immoreel achten.
  Die mensen waren produkten van hun tijd en een heel specifieke context.
  Net zoals wij dat zijn.
  Met onze over generaties heen geaccumuleerde kennis en inzichten, dikwijls met scha en schande verworven, en soms met reuzenstappen in de toekomst gecatapulteerd door geniale, onderzoekende en kritische breinen.

  Gekke-meid haar verontwaardiging richt zich op een aspect van dit historische verhaal dat amper onze verontwaardiging behoeft.
  De vraag die zij eigenlijk zou moeten stellen is waarom Allahs boodschap zo sterk met die tijdgeest en moraal verbonden is?
  Waarom gaf Allah geen tijdloze, universeler morele code aan de mensheid?
  .
  “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”
  ― Albert Einstein

 5. #215
  MVC Lid

  Reacties
  11.498
  06-05-2008

  Ik heb van een imam tijdens een preek gehoord dat Aisha ongeveer 22 was toen ze met onze profeet trouwde.
  De leeftijd werd pas geteld wanneer een meisje voor het eerst ongesteld werd.
  Ondertekening verwijderd door een Moderator
  Klik hier voor meer info

 6. #216
  MVC Lid

  Reacties
  1.584
  17-02-2014

  Citaat Geplaatst door HoBBiT123 Bekijk reactie
  .
  'Waarom gaf Allah geen tijdloze, universeler morele code aan de mensheid?'

  Zoals ik vaker heb gehoord is de islam dus voor iedereen gekomen, dus ook voor mensen van deze tijd.
  Alhoewel mensen wel zeggen dat het huwelijk van Aisha op 6 jarige leeftijd van ''die tijd'' was

 7. #217
  MVC Lid

  Reacties
  1.584
  17-02-2014

  Citaat Geplaatst door mohand_serieus Bekijk reactie
  Ik heb van een imam tijdens een preek gehoord dat Aisha ongeveer 22 was toen ze met onze profeet trouwde.
  De leeftijd werd pas geteld wanneer een meisje voor het eerst ongesteld werd.
  Dat is dan toch heel raar
  De hadith geeft aan dat ze 6 jaar oud was toen ze trouwde dus dan wil je zeggen dat het toen niks voorstelde?
  Dus dan was ze volgens sommige 16 jaar
  Wat was er dan die afgelopen 10 jaar
  Was het dan een verloving
  Hoe kan het dan dat de hadith 9 jaar zeg

  Narrated Hisham's father:

  Khadija died three years before the Prophet departed to Medina. He stayed there for two years or so and then he married 'Aisha when she was a girl of six years of age, and he consumed that marriage when she was nine years old. (Sahih Al-Bukhari, Volume 5, Book 58, Number 236)

 8. #218
  MVC Lid

  Reacties
  661
  17-10-2016

  Citaat Geplaatst door mohand_serieus Bekijk reactie
  Ik heb van een imam tijdens een preek gehoord dat Aisha ongeveer 22 was toen ze met onze profeet trouwde.
  De leeftijd werd pas geteld wanneer een meisje voor het eerst ongesteld werd.
  De profeet (saw) was al overleden toen Aisha 22 jaar oud was, ik denk dat je het niet goed gehoord hebt broeder.

 9. #219
  MVC Lid

  Reacties
  661
  17-10-2016

  Citaat Geplaatst door gekke-meid Bekijk reactie
  'Waarom gaf Allah geen tijdloze, universeler morele code aan de mensheid?'

  Zoals ik vaker heb gehoord is de islam dus voor iedereen gekomen, dus ook voor mensen van deze tijd.
  Alhoewel mensen wel zeggen dat het huwelijk van Aisha op 6 jarige leeftijd van ''die tijd'' was
  Het was een bevel van Allah dat heb ik toch al uitgelegd of niet ?

 10. #220
  MVC Lid

  Reacties
  9.667
  23-10-2013

  Citaat Geplaatst door gekke-meid Bekijk reactie
  'Waarom gaf Allah geen tijdloze, universeler morele code aan de mensheid?'

  Zoals ik vaker heb gehoord is de islam dus voor iedereen gekomen, dus ook voor mensen van deze tijd.
  Alhoewel mensen wel zeggen dat het huwelijk van Aisha op 6 jarige leeftijd van ''die tijd'' was
  Dat wás ook iets van die tijd, die cultuur. Maar ook van vroegere en latere tijden en andere culturen.

  Iets wordt onderdeel van een cultuur (en eventueel van een ideologie) onder invloed van al dan niet bewust beoogde doelstellingen en/of uit noodzaak en/of uit onwetendheid.
  Door die variatie aan motivaties is het kindhuwelijk tot de dag van vandaag in sommige culturen en regio's eerder gewoon , en in andere niet (meer).

  Dat hoeft allemaal niet echt te verbazen.

  Wat wel opmerkelijk is en tot vragen oproept is waarom zoiets als het kindhuwelijk binnen een religieus-ideologische context tot goddelijke moraal zou kunnen verheven worden?
  Terwijl het alle kenmerken heeft van een evoluerend natuurbiologisch en vervolgens door gemeenschappen gecultiveerd fenomeen.
  “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”
  ― Albert Einstein

 11. #221
  MVC Lid

  Reacties
  121
  05-05-2016

  Citaat Geplaatst door HoBBiT123 Bekijk reactie
  Wat wel opmerkelijk is en tot vragen oproept is waarom zoiets als het kindhuwelijk binnen een religieus-ideologische context tot goddelijke moraal zou kunnen verheven worden?
  Terwijl het alle kenmerken heeft van een evoluerend natuurbiologisch en vervolgens door gemeenschappen gecultiveerd fenomeen.
  Heeft ethisch handelen een goddelijke of menselijke bron?

  J.L. Mackie
  Ian Markham beschrijft in het derde hoofdstuk van zijn boek Do morals matter? De visie van J.L. Mackie. Mackie betoogt namelijk in zijn boek Ethic: Inventing Right and Wrong, dat moraal niet langer de vraag is over wat waarheid is maar van het gevoel en uitvinding door mensen. Goddelijke inspiratie is niet aan de orde en Mackie staat trouwens afstotend tegenover elke vorm van religie. In zijn boek The Miracle of Theïsm, beschrijft hij dat religie een bedenksel van de mens is. Moraal is volgens Mackie uitgevonden door de mens. Hij heeft daar twee argumenten voor. Het eerste argument is dat elk land en de bijbehorende cultuur haar eigen morele code heeft ontwikkeld. Die code kan niet overgezet worden op een ander land. Sommige Afrikaanse normen en waarden kun je bijvoorbeeld niet overzetten in Nederland. Het tweede argument is dat elk volk haar eigen bronnen voor een morele code gebruikt. Christenen gebruiken de Bijbel als bron, Joden de Thora, en Moslims de Koran.

  Volgens Mackie zou religie en ethiek tegelijk met de evolutie van de mens zijn ontstaan om betekenis aan het leven te geven. Volgens hem zou dan de mens zelf een goddelijke wetgever hebben bedacht. Dat zou de perfecte oplossing zijn om orde in de samenleving te houden. Het sterke punt van Mackie is de verbinding tussen te constateren feiten en de vertaling ervan in een waardeoordeel. Dit is tegelijk het zwakke punt van Mackie. Feiten kunnen niet als norm worden gezien. Eigenlijk is het geen sterk punt maar meer een logische redenering die uit het handelen voort komt. Als het gebruik van bijvoorbeeld verslavende middelen het plezier van jongeren vergroot dan kan dat nog niet als norm worden aangenomen. Als het om alcohol gaat zullen velen zeggen ‘het is te koop dus dan mag het’. Het zijn dan de jongeren zelf die de norm bepalen.

  Divine Command Theory
  De mens kan zijn eigen wetgever zijn maar het is ook aannemelijk dat God of meerdere goden de bron van leven en daarmee ook de bron van de rede zijn. De drie grote wereldgodsdiensten Christendom, Jodendom en Islam hebben als bron voor hun moraal respectievelijk de Bijbel, Thora en Koran. De Divine Command Theory loopt echter vast in het Euthyphro- dilemma van Sokrates. Het strekt te ver om hier dieper op in te gaan maar het komt er op neer “of het goede afhankelijk is van God of zelfstandig”. Sokrates twijfelt er overigens aan of er een God of meerdere goden bestaan. Als dat zo is kan er dan wel iets goeds van hen komen? Hij is namelijk van mening dat de verschillende goden het ook met elkaar oneens kunnen zijn. Dat argument houdt echter geen stand bij de monotheïstisch wereldgodsdiensten. Zij vinden namelijk dat:
  God schepper is van alles. Hij is almachtig (omnipotent).
  God volledig rationeel doordacht is. Hij handelt met wijsheid (omniscient).
  God liefdevol en altruïstisch is (omnibenevolent).
  We willen nog een zwakke plek aanduiden dat, als we net als Aristoteles nastreven naar de eudaimonia, de volledige welgelukzaligheid, moeten we ook veronderstellen dat we van oorsprong slecht zijn. Als er een volledige deugdzame moraal is dan is er ook een ondeugdzame moraal. Eudaimonia kan niet op zichzelf bestaan of enkelvoudig zijn.

  Innerlijk of uiterlijk doel?
  In het artikel Wetenschap en ethiek stelt Alan E. Donant dat we ons af moeten vragen wat ethiek beoogt. Gaat het om innerlijke of uiterlijke vooruitgang? Ondanks alle (morele) vooruitgang blijft bijvoorbeeld het lijden in deze wereld aanwezig. In sommige gevallen lijden we als gevolg van de wetenschappelijke vooruitgang en bedreigen de mens in zijn essentie. Donant is voorstander van meer onderzoek naar de ‘eenheid van dingen’ (oorzaak en gevolg). Donant is van mening dat de kern van de moraal bestaat in het besef van wie we zijn en waar we naar toe gaan. “Als alle dingen onderling verbonden zijn- en als alle dingen weerspiegelingen zijn van het Ene- verandert dit de manier waarop we onze handelingen beschouwen”. Dit is wat hij noemt de zuiverste vorm die naar een universele ethiek kan leiden.

  http://wetenschap.infonu.nl/diversen...ijke-bron.html

 12. #222

 13. #223

 14. #224
  MVC Lid

  Reacties
  121
  05-05-2016

  Het is geen enkele schande om je af te vragen of we op het gebied van moraliteit / ethisch handelen, een innerlijke of slechts een uiterlijke (uiterlijk vertoon) vooruitgang boeken. Dat heeft niets met atheïsten te maken. Het was ook een heel zinnige en weldenkende vraag of dat proces van God/Allah afkomstig is, of dat dit een evolutionair proces is die wij mensen nog steeds doormaken. Hij heeft gelijk als hij zegt dat die situatie rond Aisha en hoe toen alles was ten opzichte van nu, dat soort vragen opwerpen. Juist iemand die gelovig is moet zich met dit soort vragen bezig houden, zorgt alleen maar voor verdere persoonlijke ontwikkeling. Allah wil trouwens blijkbaar ook niet dat we dom blijven en iets met dat verstand doen, anders was ons brein fysiek niet steeds groter en meer complex geworden. Ook dat proces is nog steeds in volle gang.

 15. #225
  MVC Lid

  Reacties
  9.667
  23-10-2013

  Citaat Geplaatst door Valkuil Bekijk reactie
  Het is geen enkele schande om je af te vragen of we op het gebied van moraliteit / ethisch handelen, een innerlijke of slechts een uiterlijke (uiterlijk vertoon) vooruitgang boeken. Dat heeft niets met atheïsten te maken. Het was ook een heel zinnige en weldenkende vraag of dat proces van God/Allah afkomstig is, of dat dit een evolutionair proces is die wij mensen nog steeds doormaken. Hij heeft gelijk als hij zegt dat die situatie rond Aisha en hoe toen alles was ten opzichte van nu, dat soort vragen opwerpen. Juist iemand die gelovig is moet zich met dit soort vragen bezig houden, zorgt alleen maar voor verdere persoonlijke ontwikkeling.
  Twijfel. Het is de enige houding die er in deze toe doet.
  “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”
  ― Albert Einstein