+ Reageer
Pagina 1 van 3 1 2 3 LaatsteLaatste
1 tot 15 van 38
 1. #1
  MVC Lid

  Reacties
  9.463
  23-10-2013

  Kinderen leren integraal*rekeningen ... niet hoe ze met elkaar moeten samenleven

  Hoe houden we de boel bij elkaar in tijden van extremisme en polarisatie? Filosoof Patrick Loobuyck trekt krijtlijnen in het hitsige diversiteitsdebat. ‘Wie halalmaaltijden toelaat op school, pleegt geen aanslag op onze cultuur. Dat is een kwestie van redelijkheid.’

  Moet de boerkini verboden worden? Vorige zomer waaide de discussie uit Frankrijk over naar België, deze week oordeelde Unia dat er geen juridische grond bestaat voor zo’n verbod. Brugge en Antwerpen legden dat advies alvast naast zich neer. Daar komt het lichaamsbedekkende badpak het zwembad niet binnen.
  Filosoof Patrick Loobuyck (42) zucht bij de zoveelste ronde in de cultuurstrijd rond islamitische symbolen. Hij begrijpt dat mensen de boerkini vreemd of aanstootgevend kunnen vinden. Hij kan er zelfs inkomen dat zwem*baden een dresscode hanteren. ‘Maar op het strand draagt iedereen wat hij of zij wil. Daar een boerkini verbieden kan niet, punt.’
  En dat in tegenstelling tot de boerka of nikab, waarvoor ook volgens Loobuyck geen plaats is in de publieke ruimte. ‘Omdat ze het gezicht helemaal bedekken. En mensen in het gelaat kunnen aankijken, is nu eenmaal een voorwaarde om gezond te kunnen *samenleven.’
  ‘Misschien moeten we dat wat vaker zeggen aan die “bange blanke man”: we hebben het echt wel onder controle. We gaan Kerstmis niet vervangen door een winterfeest’
  Dat onderscheid kunnen maken, tussen een boerka en een boerkini, is geen zaak van geloof of ideologie, maar gewoon een kwestie van gezond verstand. ‘En daar is dringend nood aan in het diversiteitsdebat’, vindt Loobuyck. ‘Onlangs zei iemand me: “Ik denk dat er een burgeroorlog gaat uitbreken in Vlaanderen. De spanningen met de moslims zijn niet te houden.”’
  Meer gezond verstand als *tegengif voor dit soort angsten en de daarmee samengaande polarisering, dat is precies wat de filosoof wil injecteren met zijn boek Samenleven met gezond verstand. De Gentenaar geeft aan hoe we weer grond onder de voeten kunnen krijgen. Waar de grenzen liggen. En waar de redelijkheid.
  ‘Vandaag is het zo: óf je bent een islamhater, óf je behoort tot de moslimknuffelaars. Uit dezelfde werkelijkheid trekken beide *radicaal tegenovergestelde conclusies. De ene ziet een complot van de moslims tegen onze maatschappij. Dat wordt bevestigd met elke aanslag, met elke moskee die hier gebouwd wordt. Ze vinden dat de media en de politiek correcte elite wegkijken van de problemen. De andere ziet vooral een complot van de samenleving *tégen de moslims: ze worden overal gediscrimineerd, straks mogen ze al niet meer onverdoofd slachten. En als ze in de media komen, is het omdat er problemen zijn.’
  Hoe komt het dat die tegenstelling zo fel is?

  ‘Omdat ons brein zo werkt. We gaan op zoek naar informatie die onze mening bevestigt. Input die ons denken uitdaagt, negeren we. Bovendien zit dit debat dicht op onze huid. Sommige mensen zijn echt bang. Ouderen komen me na lezingen vragen: “Gaan onze kleinkinderen Arabisch moeten spreken?” Dit gaat over “onze manier van leven” – wat dat ook moge zijn – waarvan mensen overtuigd zijn dat ze onder druk staat.’
  Speelt mee dat we als samen*leving het noorden kwijt zijn? In enkele decennia werden we ontzuild, ontkerkelijkt én kregen we er via migratie een zelfbewuste religie bij.
  ‘Dat is inderdaad een deel van de verklaring. We zijn nog nooit zo seculier geweest als nu. En dan komt een bevolkingsgroep binnen die daar geen ervaring mee heeft.’
  Dat levert een cultuurschok op langs beide kanten.
  ‘De gastsamenleving verandert de migrant, maar de migrant ook de samenleving. De mensen zijn daarover verward. Een N-VA’er tweette onlangs: “Links heeft jarenlang iedereen uit de kerk gejaagd en nu proberen ze ons allemaal in de moskee te krijgen.” Dat is een typisch voorbeeld van hoe mensen dingen zien die er niet zijn.’
  ‘Als je een beetje redelijk bent en jezelf durft te verplaatsen in het standpunt van de andere, is de liberale democratie het beste model om samen te leven in diversiteit’
  ‘Ik merk het ook op de universiteit. Tien jaar geleden hebben we op de Universiteit Antwerpen de kruisbeelden weggehaald om de neutraliteit uit te dragen. Nu wil de rector halalmaaltijden aanbieden. Sommige collega’s begrijpen de logica niet. Terwijl je perfect beide posities kunt verdedigen. We binden ons niet aan één levensbeschouwing. Maar in onze dienstverlening houden we wel rekening met de groepen die er zijn. Zoals we ook vegetarisch aanbieden. Maar mensen zien *alleen het hellende vlak: vandaag halal, morgen de hoofddoek en straks geven we les in het Arabisch.’

  Superieur model

  Patrick Loobuyck verlaat de loopgraven en slaat de brug. Empathisch, maar zonder taboes om problemen te benoemen. Dat blijkt niet evident. ‘De ene keer krijg ik applaus van de mensen uit het multiculti-kamp, dan weer retweets en likes van wie in het verkrampte kamp zit. Sommigen vinden het lastig dat ik geen partij kies. Of misschien doe ik dat toch: ik kies voor het kamp van de redelijkheid.’
  We hoeven als samenleving niet in een kramp te schieten, zegt hij. ‘Er zijn criteria om te bepalen waar we toegeven en waar niet. Die probeer ik bloot te leggen. In de hoop dat het opnieuw gemoedsrust brengt.’
  Au fond zegt u: we moeten op zoek naar een gedeelde consensus over hoe we hier willen samenleven. Wat houdt die in?
  ‘De krijtlijn is voor mij: is de regel die wij hanteren moreel of praktisch gemotiveerd? In het eerste geval staan we geen uitzonderingen toe. In het tweede wel’
  ‘Dat we het eens zijn over enkele vrijheden die we respecteren. We gaan uit van een mensbeeld waarbij ieder leeft volgens zijn eigen normen en waarden, en aanvaarden dat je daarover van gedacht kunt veranderen. Als je daarop doordenkt, kom je onvermijdelijk bij de liberale rechtsstaat uit die gebaseerd is op grondrechten als vrijheid en gelijkheid. Met een overheid die neutraal is, maar zo veel mogelijk de vrijheden van haar burgers garandeert. Wederkerigheid staat centraal: als een christen niet wil leven in een staat die georganiseerd is volgens de Koran, moet die aanvaarden dat anderen niet willen leven in een staat die de Bijbel centraal stelt.’
  Komt ook een Indiër of een *Marokkaan onvermijdelijk uit op die liberale rechtstaat?
  ‘Ja. Dat is de sterkte ervan. Waar je ook geboren bent of hoe je denkt over het leven… als je een beetje redelijk bent en jezelf durft te verplaatsen in het standpunt van de andere, kom je uit bij de liberale democratie.’
  Open-VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten heeft dus gelijk als ze ons model superieur noemt?
  ‘In feite wel. Maar ik weet dat “superieur” werkt als een rode lap op een stier. Ik zeg liever: ik vind dit voorlopig het beste model om samen te leven in diversiteit. Wie een beter kent, mag het komen zeggen.’
  Een Saudi zal het vermoedelijk niet met u eens zijn. Hij zal zijn *religieus systeem superieur vinden, en het onze verderfelijk.
  ‘Dat is zo. Maar als ik met die Saudi praat, zal snel blijken dat hij onredelijk is. Ik heb imams in mijn les gehad die zeggen: “Loobuyck, allemaal mooi. Maar heel westers hé, wat je hier vertelt. Wij zijn bereid ons te schikken omdat we hier leven. Maar waarom zouden we in onze thuislanden niet volgens de islam aan politiek kunnen doen?” Met een eenvoudig rollenspel maak ik duidelijk waarom: ‘Jij hebt een profeet die zegt dat je geen alcohol mag drinken. Maar christenen móéten tijdens de eucharistie aan de slag met *alcohol. Dat zijn al twee incompatibele claims. Voeg er nog een paar aan toe over wie wat wel of niet mag eten, en je merkt: dit lukt niet.” Ofwel sla je elkaars kop in. Ofwel zeg je: “Wacht, zo moeilijk is dat niet. Ik drink alcohol, jij niet. Ik eet varkensvlees, jij niet. Laten we dus kiezen voor een model waarin die vrijheden het best gegarandeerd zijn.’
  Geven die imams u vervolgens *gelijk?
  ‘Ik heb die klik nog niet echt zien gebeuren. Maar ik ben ervan overtuigd dat mensen daarvoor kunnen vallen. Ons model verbiedt die Marokkaan of Turk niet om moslim te zijn. Integendeel, het maakt het net heel hard mogelijk. Maar je moet het wel goed uitleggen. Dat is mijn grote kritiek op ons onderwijs: we zetten te weinig in de etalage waar we echt voor staan.’
  “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”
  ― Albert Einstein

 2. #2
  MVC Lid

  Reacties
  9.463
  23-10-2013

  Geen onderwerping

  Eens die consensus er is, zegt Loobuyck, is het mogelijk om toegiften te doen. De vraag is vervolgens: waar trek je de grens? Boerka’s kunnen niet, zegt hij, boerkini’s wel. Onverdoofd slachten is een no go, halalmaaltijden moeten kunnen.
  Voor u is dat duidelijk, voor de meeste mensen niet.
  ‘Het is nochtans vrij eenvoudig. De krijtlijn is voor mij: is de regel die wij hanteren moreel of praktisch gemotiveerd? In het eerste geval staan we geen uitzonderingen toe. In het tweede wel. Gedwongen huwelijken zijn strafbaar omdat er een morele reden is om daar tegen te zijn. Hetzelfde voor onverdoofd slachten. Dat verbod heeft niets te maken met moslims pesten, maar met de morele stelling dat we dierenleed vermijden.’
  ‘Op andere punten is die reden er niet. Neem een school met veel moslimleerlingen die één examen in de voormiddag en één in de namiddag organiseert. Dit jaar vielen de examens tijdens de ramadan, en organiseert die school alle examens in de voormiddag om het de vastende moslims niet te lastig te maken. Een examenrooster is gewoon een afspraak en daar wat aan wijzigen, heeft niets met soumission te maken.’
  ‘Om dezelfde reden heb ik er geen probleem mee als scholen met veel moslimkinderen op 4 september starten, omdat 1 september samenvalt met het Offerfeest. We accommoderen hier trouwens al: kinderen moeten volgens de wet niet naar school op religieuze feestdagen. Moeten alle scholen daarom op 4 september beginnen? Natuurlijk niet. We moeten de hele schoolkalender niet aanpassen aan de 7 procent moslims in onze samenleving.’
  Wat doe je met het hoofddoekenverbod voor ambtenaren? Gaat dit over een morele of een praktische regel?
  ‘Ambtenaren zijn vertegenwoordigers van de neutrale staat. De vraag is nu of die neutraliteit zichtbaar moet zijn in de kledij. Puur filosofisch is dit onbeslist. Ofwel neem je het op voor de vrijheid van een ambtenaar om te dragen wat hij wil. Ofwel neem je het op voor de burger, die in zijn relatie met de overheid het recht heeft om niet met religie in contact te komen.’
  Waar staat u zelf in dit dilemma?
  ‘Ik vind dat we het niet op de spits moeten drijven. Kledij is voor mij eerder een afspraak dan een moreel argument. Als het echt gaat over neutraliteit, kun je een hoofddoek of een keppel al zeker niet verbieden voor een ambtenaar die niet aan een loket werkt. Van iemand die in een gezagsrelatie zit, kun je misschien meer neutraliteit eisen. Zoals van politieagenten of leerkrachten. Anderzijds: racisme bij de politie is problematischer dan een loket*bediende met een hoofddoek die goed haar werk doet.’
  Die redelijkheid vereist de kunst ons in te leven in het standpunt van de ander. Is de school de plek waar we dat moeten leren?
  ‘Ik krijg het verwijt dat ik te optimistisch ben over de kracht van het onderwijs. Maar alleen dáár kun je als overheid inbreken. Niet in de hoofden van mensen, niet in de gezinnen. Op school kun je iedereen bij zijn nekvel pakken. Net zoals je in inburgeringscursussen nieuwkomers kunt uitleggen hoe onze samenleving in elkaar zit. Dat is geen betutteling, het is elementaire beleefdheid. Ik begrijp niet waarom progressieven daar zo lastig over doen.’
  U ijvert al jaren voor een vak *Levensbeschouwing, Ethiek en Filosofie (LEF).
  ‘Onze kinderen leren nauwelijks wat de uitgangspunten van onze samenleving zijn. Dat is toch absurd? Ze leren wel Latijn en wiskunde. Maar niet hoe ze met elkaar moeten samenleven. Ik vind absoluut dat dit in de eindtermen moet komen.’
  De katholieke zuil is niet enthousiast, om het zacht uit te drukken.
  ‘Ze vrezen dat op termijn het vak godsdienst op de helling komt te staan. Als je naar de sociologische evolutie kijkt, is die vrees niet ongegrond. Denk twee, drie generaties verder: die zullen nog meer geseculariseerd zijn dan nu. 75 procent van de jongeren zit in katholieke scholen waar ze verplicht rooms-katholieke godsdienst volgen. Maar geen kat is daar echt katholiek, om het gechargeerd uit te drukken. Dat is onhoudbaar.’
  ‘Onderwijs is er om mensen vrij te maken. Dat zijn ze pas als ze goed geïnformeerd zijn. Daarom moeten we ook aan moslims uitleggen dat de Koran niet het letterlijke woord van God is dat geopenbaard werd aan de profeet Mohammed, maar dat het net als de Bijbel een menselijk cultuurproduct is. Zég dat tegen jongeren, ook al is het een lastige boodschap en botst het met de overtuiging van hun ouders.’

  Mirakel

  De katholieke godsdienst ontpopte zich tot een ‘redelijke religie’, schrijft u, die zich niet langer boven de wetenschap stelt en haar voorschriften alleen richt tot de eigen achterban. Kan de islam dat stadium ook bereiken?
  ‘Islampessimisten zeggen dat dit niet kan. Ik geloof dat niet. Omdat je de islam niet mag herleiden tot wat in de teksten staat. Natuurlijk staan daar dingen die ingaan tegen de ideeën van het politieke liberalisme. Geen enkele tekst van voor de Verlichting stemt overeen met die principes. Zelfs verlichtingsfilosoof Spinoza had het moeilijk met de gelijkheid tussen man en vrouw. Mocht God of Allah de mensenrechten geopenbaard hebben, dat zou pas een mirakel geweest zijn. Een redelijke religie zegt daarom: we nemen afstand van die letterlijke interpretatie, en we aanvaarden dat mensen hun geloof mogen afvallen.’
  Heeft de islam genoeg kritisch *leiderschap om dat te kunnen?
  ‘Er is al jaren een gebrek aan kritisch leiderschap, en dat wreekt zich tot vandaag. Maar ik zie ook een seculariserende tendens. De media berichten terecht over de invloed van salafisme en om de zoveel tijd is er een hoofddoekendiscussie, maar meisjes die anders dan hun moeder geen hoofddoek dragen, komen niet in het nieuws. Die tendens wordt geïllustreerd door onderzoek en cijfers. Waarom ook zouden moslims immuun zijn voor de mechanismen die leiden tot secularisering? Probeer maar eens als jongere op vrijdagvoormiddag naar de moskee te gaan. Daar zie je alleen oude mannen. Geen alcohol? Ze mogen niet, maar doen het vaak toch. Geen seks voor het huwelijk? Het zal wel. We moeten daar niet flauw over doen. De sociale dynamiek doet zijn werk. Ik zeg niet dat het makkelijk zal zijn. Voor homo’s binnen de moslimgemeenschap blijft het moeilijk uit de kast te komen. Maar dat was het bij ons vijftig jaar geleden ook.’
  Ondertussen zitten onze inburgeringscursussen wel vol met *mensen die overtuigd blijven dat homofilie zondig is en vrouwen minderwaardig zijn.
  ‘Dit zijn problematische opvattingen maar mensen hebben het recht zo te denken. De paus vindt homoseksualiteit ook zondig hé. Maar wij hebben wel de plicht uit te leggen dat we homo’s en hetero’s hier gelijk behandelen. En dat we hen niet lastigvallen of discrimineren. Je mag daar zelfs veel nadruk op leggen, in de hoop dat je mensen aan het denken zet.’
  U maakt het onderscheid tussen persoonlijke en publieke moraal. Het is iets waar we allemaal mee worstelen: wie tegen boerkini’s is, vindt vaak dat de overheid die moet verbieden.
  ‘We moeten leren aanvaarden dat, hoe hard we ook van iets overtuigd zijn, anderen daar anders over denken. Velen hebben het daar lastig mee. Maar tegelijk vereist een liberale democratie geen relativisme. Je mág er heel fel van overtuigd zijn dat alcohol zondig is, of dat er niets is na de dood. Je mag dat heel luid zeggen ook. Net daarom hebben we een neutrale staat nodig die ons ons ding laat doen.’
  Vergt het geen doctoraat in de filosofie om die denkoefening te kunnen maken? Morele versus praktische regel, publieke en persoonlijke moraal, de kunst van het wederkerig denken: het klinkt eenvoudig, maar het is het niet.
  (fel) ‘Daar ben ik het niet mee eens. Mensen gooien alles op één hoop, omdat ze het verschil nooit uitgelegd hebben gekregen. Iemand die tot zijn achttiende naar school gaat, moet toch in staat zijn tot dit soort redenering? We schotelen onze jongeren integraal*rekeningen voor, maar ze zouden het onderscheid niet kunnen maken tussen een morele of een praktische regel? Komaan zeg! Dat kun je zelfs duidelijk maken aan kinderen van de lagere school.’
  “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”
  ― Albert Einstein

 3. #3
  MVC Lid

  Reacties
  9.463
  23-10-2013

  Maïzena

  De boel bij elkaar houden is niet genoeg, zegt u. We moeten het niet alleen eens zijn over enkele basiswaarden, we hebben ook een gedeeld burgerschap nodig.
  ‘Inderdaad. De samenleving is geen archipel waar iedereen naast elkaar leeft. Ik vind het bijzonder jammer dat het in Vlaanderen zo moeilijk is om progressief én nationalist te zijn. Identiteitsvorming is niet vies. Ik voel wel iets voor het liberale nationalisme. Een gedeeld nationaal bewustzijn is goed voor de gemeenschapsvorming. Het is de maïzena van de samenleving.’
  Waar staat dat liberale nationalisme dan voor?
  ‘Het erkent dat een staat een bepaalde maatschappelijke cultuur heeft. Met een taal, een geschiedenis, gebruiken en gewoontes. Kerk en staat moeten strikt gescheiden zijn, maar die redenering kun je niet doortrekken voor cultuur. De overheid moet namelijk beslissen welke taal we hier spreken, welke feestdagen we aanhouden. We vieren Kerstmis, omdat het onderdeel is van onze cultuur. Ook ik doe dat, als atheïst. Nieuwkomers vallen niet in het luchtledige.’
  Wat is precies het verschil met etnisch nationalisme?
  ‘Dat zegt: onze maatschappelijke cultuur is Vlaams, blank en christelijk. Moslims kunnen daar niet toe behoren. En als ze dat wel willen, moeten ze minstens hun hoofddoek afdoen. De andere kant van het spectrum zegt: we doen afstand van onze cultuur en beginnen allemaal samen opnieuw. We gaan samen inburgeren in onze superdiverse samen*leving. Beide uitersten zijn vals. Er is een maatschappelijke cultuur, maar die evolueert. Nieuwkomers kunnen zich ermee identificeren, en meer: ertoe bijdragen. Vroeger had je in Vlaanderen alleen frietkoten, nu ook kebab*zaken.’
  ‘Misschien moeten we dat wat vaker zeggen aan die “bange blanke man”: we hebben het echt wel onder controle. We gaan Kerstmis niet vervangen door een winterfeest. En neen, we gaan Zwarte Piet niet afschaffen. Maar misschien moeten we de racistische kantjes er wat afvijlen. Onze cultuur is work in progress. Net dat is een teken van beschaving.’

  WIE IS LOOBUYCK?
  ● Geboren in Brugge, op 1 oktober 1974.
  ● Studeerde godsdienstwetenschappen aan de KU Leuven en *moraalwetenschappen aan de UGent.
  ● Professor levens*beschouwing aan het Centrum Pieter Gillis van de Universiteit Antwerpen.
  ● Als gastprofessor verbonden aan de vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen van de UGent.

  http://www.standaard.be/cnt/dmf20170714_02973443
  “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”
  ― Albert Einstein

 4. #4
  MVC Lid

  Reacties
  3.207
  12-03-2017

  Evolutionair humanisme...welke aan de grondslag ligt van dit soort constructies in samenlevingen is mijn inziens de oorzaak van dit soort schrijfsels

  helaas is er geen ethiek binnen evolutionair humanisme (enkel feiten en dat de één beter is dan de ander) dus inzien dat ze verkeerd bezig zijn doen de mensen die deze weg zijn ingeslagen niet.

 5. #5
  MVC Lid

  Reacties
  3.207
  12-03-2017

  Inhoudelijk vertoont het artikel/gedachtegang van de man trouwens ook wel wat manco's en aantal zekerheden die hij niet waar kan maken, vals zijn om in zijn woorden te spreken.
  zwarte piet gaat niet nog 20 jaar mee is mijn verwachting tewijl hij dit toch heel stellig stelt,

  een tegenstrijdigheid is dit...hoe kan je rekening houden met een school en zijn religieuze feestdagen
  Om dezelfde reden heb ik er geen probleem mee als scholen met veel moslimkinderen op 4 september starten, omdat 1 september samenvalt met het Offerfeest. We accommoderen hier trouwens al: kinderen moeten volgens de wet niet naar school op religieuze feestdagen. Moeten alle scholen daarom op 4 september beginnen? Natuurlijk niet. We moeten de hele schoolkalender niet aanpassen aan de 7 procent moslims in onze samenleving.’
  en tegelijkertijd beweren dat onderwijs aan het fundament van diezelfde religie moet gaan zagen.
  ‘Onderwijs is er om mensen vrij te maken. Dat zijn ze pas als ze goed geïnformeerd zijn. Daarom moeten we ook aan moslims uitleggen dat de Koran niet het letterlijke woord van God is dat geopenbaard werd aan de profeet Mohammed, maar dat het net als de Bijbel een menselijk cultuurproduct is. Zég dat tegen jongeren, ook al is het een lastige boodschap en botst het met de overtuiging van hun ouders.

  nope deze man bedoelt het misschien goed maar snapt het niet echt...in het beste geval kun je deze verwarring als een pleidooi voor hernieuwde verzuiling lezen.

  maar hij zal zijn standpunten vast wel coherent vinden en wellicht zelfs superieur daar hij ook al een samenlevingsmodel voorstelt waar religie een versiersel is en de ware kern van de samenleving gebasseerd is op taal en waar een overheid zich laat leiden door de cultuur van het verleden en de geschiedenis bepaalt,

  slappe hap, praat van een bange witte man die zichzelf als leidsman positioneert.

 6. #6
  MVC Lid

  Reacties
  3.207
  12-03-2017

  Kan er niets meer van maken dan dit Hobbit.

 7. #7
  MVC Lid

  Reacties
  9.463
  23-10-2013

  Ik vind het nochtans heel logisch en redelijk bedacht.
  Morele gronden en pragmatische redelijkheid.
  Cultuurhistorische realiteit ... geëvolueerd, geëngageerd en divers burgerschap ...

  Als ook dit de praat is van de bange witte man ... dan ben jij ofwel overmoedig ofwel dwaas, en misschien wel een beetje van beide.

  Welke exquise hap heb jij bij mekaar gekookt? Ben ik wel benieuwd naar.
  “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”
  ― Albert Einstein

 8. #8
  MVC Lid

  Reacties
  9.463
  23-10-2013

  Citaat Geplaatst door Neoborn Bekijk reactie
  Kan er niets meer van maken dan dit Hobbit.
  Dat begrijp ik.
  Het zal ook nooit genoeg zijn.
  Je verkeert in extreem gezelschap wat dat betreft.
  “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”
  ― Albert Einstein

 9. #9
  MVC Lid

  Reacties
  3.207
  12-03-2017

  Citaat Geplaatst door HoBBiT123 Bekijk reactie
  Ik vind het nochtans heel logisch en redelijk bedacht.
  Morele gronden en pragmatische redelijkheid.
  Cultuurhistorische realiteit ... geëvolueerd, geëngageerd en divers burgerschap ...

  Als ook dit de praat is van de bange witte man ... dan ben jij ofwel overmoedig ofwel dwaas, en misschien wel een beetje van beide.

  Welke exquise hap heb jij bij mekaar gekookt? Ben ik wel benieuwd naar.

  wat vind je van de tegenstrijdigheid die ik constateer...hij vindt duidelijk dat religie niet meer is dan wat cultureel gedoe.

  hij vindt bovendien dat zijn standpunt van liberaal humanisme superieus en onwrikbaar is...ik zeg echter dat het meer is dan dat en vermengd wordt met evolutionair humanisme en zelfs socialisitscht humanisme want de overheid moet gaan bepalen wat cultuur is en wat niet.

  gisteren had ik vis volgens eigen recept, Githiri, Kachumbari en witte rijst..niets bijzonders als je er mee bekend bent.

  en daar zit hem de crux...je bent er mee bekend of niet...dat elitaire gelul van mensen zonder dat ze ooit in de keuken hebben gekeken, thuis bij iemand die uit een andere cultuur komt.

 10. #10
  MVC Lid

  Reacties
  3.207
  12-03-2017

  Citaat Geplaatst door HoBBiT123 Bekijk reactie
  Dat begrijp ik.
  Het zal ook nooit genoeg zijn.
  Je verkeert in extreem gezelschap wat dat betreft.
  want kritiek op een filsoof die de middenweg probeert te bewandelen is extreem?

  wat is je doel? discussie vanuit eigen standpunten of angstvallig de vrede bewaren?

 11. #11
  MVC Lid

  Reacties
  9.463
  23-10-2013

  Citaat Geplaatst door Neoborn Bekijk reactie
  Kan er niets meer van maken dan dit Hobbit.
  slappe hap, praat van een bange witte man die zichzelf als leidsman positioneert.
  Valt er nog iets te discussiëren?
  Daar lijkt het thans niet op.

  Ik ga strijken. Omdat het moet. Om de vrede te bewaren.
  “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”
  ― Albert Einstein

 12. #12
  MVC Lid

  Reacties
  3.207
  12-03-2017

  Citaat Geplaatst door HoBBiT123 Bekijk reactie
  Valt er nog iets te discussiëren?
  Daar lijkt het thans niet op.

  Ik ga strijken. Omdat het moet. Om de vrede te bewaren.

  dat strijken....er is niets mis met je geheugen hobbit hahaha

  nee man laat je niet afschrikken door een paar ferme woorden en lees de inhoud, heb ik ook gedaan, het hele artikel.

  de discussie over wel of geen hoofddoek aan het gemeentelokket bijvoorbeeld, heeft hij geen duidelijke mening over...de term bange witte man heeft hijzelf in de discussie gebracht..of lees ik dat verkeerd?

  nee Hobbit, niet zo schrikken als er kritiek komt, ook niet als die fel wordt geuit...en anders ga je maar weer terug de boom in

  zijn pleidooi komt in mijn opinie in het beste geval neer op een revival van het zuilensysteem, met een overheid die bepaalt wat cultuur is en wat niet, gebaseerd op het dominante verleden van de natie.

  kortom, de bange witte man die zijn cultuur beschermd ;-)

 13. #13
  MVC Lid

  Reacties
  9.463
  23-10-2013

  Citaat Geplaatst door Neoborn Bekijk reactie
  wat vind je van de tegenstrijdigheid die ik constateer...hij vindt duidelijk dat religie niet meer is dan wat cultureel gedoe.

  hij vindt bovendien dat zijn standpunt van liberaal humanisme superieus en onwrikbaar is...ik zeg echter dat het meer is dan dat en vermengd wordt met evolutionair humanisme en zelfs socialisitscht humanisme want de overheid moet gaan bepalen wat cultuur is en wat niet.

  gisteren had ik vis volgens eigen recept, Githiri, Kachumbari en witte rijst..niets bijzonders als je er mee bekend bent.

  en daar zit hem de crux...je bent er mee bekend of niet...dat elitaire gelul van mensen zonder dat ze ooit in de keuken hebben gekeken, thuis bij iemand die uit een andere cultuur komt.
  Ik lees geen tegenstrijdigheid daar waar jij er wel een leest.
  Ik lees ook niet dat hij het liberaal humanisme superieur en onwrikbaar vindt. Wel dat hij de liberale democratie voorlopig het beste model om in diversiteit te leven vindt.
  “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”
  ― Albert Einstein

 14. #14
  MVC Lid

  Reacties
  9.463
  23-10-2013

  Citaat Geplaatst door Neoborn Bekijk reactie
  dat strijken....er is niets mis met je geheugen hobbit hahaha

  nee man laat je niet afschrikken door een paar ferme woorden en lees de inhoud, heb ik ook gedaan, het hele artikel.

  de discussie over wel of geen hoofddoek aan het gemeentelokket bijvoorbeeld, heeft hij geen duidelijke mening over...de term bange witte man heeft hijzelf in de discussie gebracht..of lees ik dat verkeerd?

  nee Hobbit, niet zo schrikken als er kritiek komt, ook niet als die fel wordt geuit...en anders ga je maar weer terug de boom in

  zijn pleidooi komt in mijn opinie in het beste geval neer op een revival van het zuilensysteem, met een overheid die bepaalt wat cultuur is en wat niet, gebaseerd op het dominante verleden van de natie.

  kortom, de bange witte man die zijn cultuur beschermd ;-)
  Afschrikken? Bijlange niet.
  Teleurgesteld in de toon van jouw reactie, dat wel. Loobuyck heeft het over 'in een kramp schieten ' en zo ...

  Hoofddoek ... geen duidelijke mening? Enerzijds neen, omdat die filosofisch niet te bepalen is. En anderzijds ja toch wel, nl daar waar hij pleit voor redelijkheid, pragmatisme, context, ... Maar jij wil een mening, voor of tegen, altijd en overal geldend? Consensus door overleg is zelfs voor jou niet meer goed genoeg? Nuance, neen? Enkel hapklare brokken? En dan vind je het nog nodig de term 'elitair' ertegenaan te gooien.

  Revival zuilensysteem? Hoe kom je daar bij?

  Ik verbaas me telkens weer over hoe hetzelfde Nederlands verschillend begrepen wordt.
  “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”
  ― Albert Einstein

 15. #15
  mohamed

  Reacties
  48
  16-03-2017

  whatthefackk
  elmexrood - let op proset31 gebruikt mijn naam en foto, waarschuwing dus