Geliefde broeders en zusters,


Help mee met de bouw van moskee El Feth in Tilburg. De beloningen hiervoor zijn heel groot!

Onze profeet Mohammed, vrede en zegeningen zij met hem, heeft vermeld dat de daden ophouden na het overlijden behalve als men “Sadaqa djariyyah” heeft gegeven. (Dârimi, Muqaddime, 46).

“Sadaqa djariyyah” is een sadaqa (liefdadigheid/aalmoes) die gegeven is aan een langdurige liefdadigheidsproject die nog voort zal bestaan na de dood van degene die daaraan heeft bijgedragen. Zoals in dit geval een moskee.

Ook heeft onze geliefde profeet, vzmh, het volgende vermeld: “Bescherm jezelf tegen het vuur, al is het door het weggeven van een halve dadel’

Voor een donatie bezoek: www.el-feth.nl


Graag deze oproep vaak uppen...

Moge Allah jullie belonen en jullie rizk ver