1. #181
  Offline.

  Reacties
  179
  25-01-2019

  De grootste misleiding voor ons, is het denken dat de Dood nog ver weg ligt. Wees je ervan bewust dat elke ademhaling die je uitblaast, misschien wel de laatste kan zijn.

 2. #182
  81:26

  Reacties
  1.787
  04-01-2017

  Citaat Geplaatst door LaMujer-DeSalek Bekijk reactie  And to have spent the night sleeping and awoken regretful, is better than to have spent the night standing (in prayer) and awaken impressed with oneself.

  -
  En om de nacht slapend te hebben doorgebracht en spijtig wakker te worden, is beter dan de nacht staand (in gebed) te hebben doorgebracht en wakker te worden onder de indruk van zichzelf.
  -

  Ibn Qayyim Al-Jawziyya
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 3. #183
  a sis with a poor <3

  Reacties
  414
  03-02-2013

  up

  Me perdí


 4. #184
  81:26

  Reacties
  1.787
  04-01-2017

  Citaat Geplaatst door Elixir Bekijk reactie
  up  Patience is that the heart does not feel anger towards that which is destined and that the mouth does not complain.

  -
  Geduld is dat het hart geen woede voelt jegens datgene wat is voorbestemd en dat de mond niet klaagt.
  -

  Ibn Qayyim Al-Jawziyya
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 5. #185
  81:26

  Reacties
  1.787
  04-01-2017

  A tear that runs down a believer's cheek is more beneficial than a thousand raindrops on the earth.

  -
  Een traan die langs de wang van een gelovige loopt, is nuttiger dan duizend regendruppels op aarde.
  -

  Ibn Qayyim Al-Jawziyya
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 6. #186
  81:26

  Reacties
  1.787
  04-01-2017

  As you can taste a pot full of food with a spoon likewise someone's tongue can tell you about his heart.

  -
  Zoals je met een lepel een pot vol voedsel kunt proeven, zo kan iemands tong je ook vertellen over zijn hart.
  -

  Ibn Qayyim Al-Jawziyya
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 7. #187
  81:26

  Reacties
  1.787
  04-01-2017

  When Allah tests you it is never to destroy you. When He removes something in your possession it is only in order to empty your hands for an even greater gift.

  -
  Wanneer Allah je test, is het nooit om je te vernietigen. Wanneer Hij iets in je bezit verwijdert, is het alleen maar om je handen te legen voor een nog groter geschenk.
  -

  Ibn Qayyim Al-Jawziyya
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 8. #188
  81:26

  Reacties
  1.787
  04-01-2017

  Happiness is attained by three things: being patient when tested, being thankful when receiving a blessing, and being repentant upon sinning.

  -
  Geluk wordt bereikt door drie dingen: geduldig zijn tijdens beproevingen, dankbaar zijn bij het ontvangen van een zegen en berouw tonen bij zondigen.
  -

  Ibn Qayyim Al-Jawziyya
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 9. #189
  81:26

  Reacties
  1.787
  04-01-2017

  The heart becomes sick, as the body becomes sick, and its remedy is al-Tawbah (repentance) and protection [from transgression]. It becomes rusty as a mirror becomes rusty, and its clarity is obtained by remembrance. It becomes naked as the body becomes naked, and its beautification is al-Taqwa. It becomes hungry and thirsty as the body becomes hungry, and its food and drink are knowledge, love, dependence, repentance and servitude.

  -
  Het hart wordt ziek, zoals het lichaam ziek wordt, en de remedie is al-Tawbah (berouw) en bescherming [van zonde]. Het wordt roestig zoals een spiegel roestig wordt en de helderheid wordt verkregen door herinnering. Het wordt naakt zoals het lichaam naakt wordt en de verfraaiing is al-Taqwa. Het wordt hongerig en dorstig zoals het lichaam honger krijgt en het voedsel en de drank zijn kennis, liefde, afhankelijkheid, berouw en dienstbaarheid.
  -

  Ibn Qayyim Al-Jawziyya
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 10. #190
  Offline.

  Reacties
  179
  25-01-2019

  De grootste misleiding voor ons, is het denken dat de Dood nog ver weg ligt. Wees je ervan bewust dat elke ademhaling die je uitblaast, misschien wel de laatste kan zijn.

 11. #191
  81:26

  Reacties
  1.787
  04-01-2017

  Had Allah lifted the veil for his slave and shown him how He handles his affairs for him, and how Allah is more keen for the benefit of the slave than his own self, his heart would have melted out of the love for Allah and would have been torn to pieces out of thankfulness to Allah. Therefore if the pains of this world tire you, do not grieve. For it may be that Allah wishes to hear your voice by way of Dua'a. So pour out your desires in prostration and forget about it and know; that verily Allah does not forget it.

  -
  Als Allah de sluier voor zijn slaaf had opgeheven en hem had getoond hoe Hij zijn zaken voor hem afhandelde, en hoe Allah meer belang hecht aan het voordeel van de slaaf dan zijn eigen zelf, dan zou zijn hart zijn gesmolten uit de liefde voor Allah en zou in stukken zijn gescheurd uit dankbaarheid aan Allah. Daarom, als de pijnen van deze wereld je vermoeien, rouw dan niet. Want het kan zijn dat Allah jouw stem wil horen via Dua. Dus stort je verlangens uit in prostratie en vergeet het en weet; dat waarlijk Allah het niet vergeet.
  -

  Ibn Qayyim Al-Jawziyya
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 12. #192
  81:26

  Reacties
  1.787
  04-01-2017

  If the heart becomes hardened, the eye becomes dry.

  -
  Als het hart wordt verhard, wordt het oog droog.
  -

  Ibn Qayyim Al-Jawziyya
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 13. #193
  a sis with a poor <3

  Reacties
  414
  03-02-2013

  up

  Me perdí


 14. #194
  81:26

  Reacties
  1.787
  04-01-2017

  Sitting with the poor and less fortunate people removes the ego and pride from your heart.

  -
  Zitten met de armen en minder gelukkige mensen verwijdert het ego en trots van je hart.
  -

  Ibn Qayyim Al-Jawziyya
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 15. #195
  81:26

  Reacties
  1.787
  04-01-2017

  Truly in the heart there is a void that can not be removed except with the company of Allah. And in it there is a sadness that can not be removed except with the happiness of knowing Allah and being true to Him. And in it there is an emptiness that can not be filled except with love for Him and by turning to Him and always remembering Him. And if a person were given all of the world and what is in it, it would not fill this emptiness.

  -
  Werkelijk in het hart is er een leegte die niet kan worden verwijderd behalve met het gezelschap van Allah. En daarin is er een droefheid die niet kan worden verwijderd, behalve met het geluk van het kennen van Allah en trouw te zijn aan Hem. En daarin is er een leegte die niet gevuld kan worden behalve met liefde voor Hem en door zich naar Hem te keren en Hem altijd te herinneren. En als een persoon de hele wereld wordt gegeven en wat erin zit, zou het deze leegte niet vullen.
  -

  Ibn Qayyim Al-Jawziyya
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib