1. #226
  81:26

  Reacties
  1.867
  04-01-2017

  If you knew the true value of yourself, you will never allow yourself to be humiliated by committing sins.

  -
  Als je de echte waarde van jezelf wist, zul je jezelf nooit toestaan om vernederd te worden door zonden te begaan.
  -

  Ibn Qayyim Al-Jawziyya
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 2. #227
  81:26

  Reacties
  1.867
  04-01-2017

  Women are one half of society which gives birth to the other half so it is as if they are the entire society.

  -
  Vrouwen zijn de helft van de maatschappij die de andere helft baart, dus het is alsof ze de hele samenleving zijn.
  -

  Ibn Qayyim Al-Jawziyya
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 3. #228
  81:26

  Reacties
  1.867
  04-01-2017

  When people help one another in sin and transgression, they finish by hating each other.

  -
  Wanneer mensen elkaar helpen in zonde en overtreding, eindigen ze door elkaar te haten.
  -

  Ibn Taymiyyah
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 4. #229
  81:26

  Reacties
  1.867
  04-01-2017

  Speech remains as a slave to you, but the moment it leaves your mouth, you become its slave.

  -
  Spraak blijft als een slaaf voor je, maar op het moment dat het je mond verlaat, word je zijn slaaf.
  -

  Ibn Qayyim Al-Jawziyya
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 5. #230
  81:26

  Reacties
  1.867
  04-01-2017

  When there is money in your hand and not in your heart, it will not harm you even if it is a lot; and when it is in your heart, it will harm you even if there is none in your hands.

  -
  Wanneer er geld in uw hand is en niet in uw hart, zal het u geen kwaad doen, zelfs als het veel is; en wanneer het in uw hart is, zal het u schaden, zelfs als er niks in uw handen is.
  -

  Ibn Qayyim Al-Jawziyya
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 6. #231
  81:26

  Reacties
  1.867
  04-01-2017

  Every love that leads away from His love is in fact a punishment; only a love that leads to His love is a heartfelt and pure love.

  -
  Elke liefde die wegleidt van Zijn liefde is in feite een straf; alleen een liefde die tot Zijn liefde leidt, is een oprechte en zuivere liefde.
  -

  Ibn Qayyim Al-Jawziyya
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 7. #232
  81:26

  Reacties
  1.867
  04-01-2017

  If you do good in secret, Allah will shower His good on you in public.

  -
  Als je goed doet in het geheim, zal Allah zijn goeds over je uitdelen in het openbaar.
  -

  Ibn Taymiyyah
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 8. #233
  81:26

  Reacties
  1.867
  04-01-2017

  The soul will never become pious and purified except through undergoing afflictions. It is the same as gold that can never be pure except after removing all the base metals in it.

  -
  De ziel zal nooit vroom en gezuiverd worden behalve door het ondergaan van beproevingen. Het is hetzelfde als goud dat nooit zuiver kan zijn, behalve na het verwijderen van alle basismetalen erin.
  -

  Ibn Qayyim Al-Jawziyya
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 9. #234
  81:26

  Reacties
  1.867
  04-01-2017

  He who keeps his heart near God will find peace and tranquility, whilst he who gives his heart to the people will find restlessness and apprehension.

  -
  Hij die zijn hart bij God houdt, zal vrede en rust vinden, terwijl hij die zijn hart aan de mensen geeft, rusteloosheid en vrees zal vinden.
  -

  Ibn Qayyim Al-Jawziyya
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 10. #235
  81:26

  Reacties
  1.867
  04-01-2017

  Everyone experiences bouts of jealousy; but the dignified person conceals it, while the vulgar one acts upon it.

  -
  Iedereen ervaart aanvallen van jaloezie; maar de waardige persoon verbergt het, terwijl de vulgaire persoon er op handelt.
  -

  Ibn Taymiyyah
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 11. #236
  81:26

  Reacties
  1.867
  04-01-2017

  Man comes from a drop of semen and leaves as a piece of dust. He doesn't know when he came and he doesn't know when he's leaving, yet he walks on the earth thinking he knows everything.

  -
  De mens komt van een druppel sperma en vertrekt als een stukje stof. Hij weet niet wanneer hij kwam en hij weet niet wanneer hij weggaat, toch loopt hij op de aarde denkend dat hij alles weet.
  -

  Ali Ibn Abi Talib
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib