1. #196
  a sis with a poor <3

  Reacties
  414
  03-02-2013

  Dank je voor het delen=) ^^

  Me perdí


 2. #197
  81:26

  Reacties
  1.787
  04-01-2017

  Citaat Geplaatst door Elixir Bekijk reactie
  Dank je voor het delen=) ^^
  Natuurlijk graag gedaan


  The heart, in its journey to Allah, Majestic is He, is like that of a bird; Love is its head, and fear and hope are its two wings. When the head and two wings are sound, the bird flies gracefully; if the head is severed, the bird dies; if the bird loses one of its wings, it then becomes a target for every hunter or predator.

  -
  Het hart, in zijn reis naar Allah, Majestueus is Hij, is als dat van een vogel; Liefde is het hoofd, en angst en hoop zijn de twee vleugels. Wanneer het hoofd en twee vleugels gezond zijn, vliegt de vogel gracieus; als het hoofd wordt afgesneden, sterft de vogel; als de vogel een van zijn vleugels verliest, dan wordt het een doelwit voor elke jager of roofdier.
  -

  Ibn Qayyim Al-Jawziyya
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 3. #198
  81:26

  Reacties
  1.787
  04-01-2017

  Allah will never humiliate the one who takes his Lord as friend and patron.

  -
  Allah zal nooit diegene vernederen die zijn Heer als vriend en beschermheer neemt.
  -

  Ibn Qayyim Al-Jawziyya
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 4. #199
  kaal of kammen

  Reacties
  21
  16-03-2019

  “De Sunnah is zoals de Ark van Noah, vrede zij met hem. Wie aan boord gaat en zich eraan vasthoudt zal gered zijn en wie zich ervan afkeert is verdronken!”

  Imam Malik

  https://i.pinimg.com/originals/b6/fd...f1b15a4fe0.jpg
  Spijkers met koppen slaan

 5. #200
  81:26

  Reacties
  1.787
  04-01-2017

  Citaat Geplaatst door SlashHamer Bekijk reactie
  “De Sunnah is zoals de Ark van Noah, vrede zij met hem. Wie aan boord gaat en zich eraan vasthoudt zal gered zijn en wie zich ervan afkeert is verdronken!”

  Imam Malik

  https://i.pinimg.com/originals/b6/fd...f1b15a4fe0.jpg
  Mooi. Dank je wel.


  Whoever desires to purify his heart, then let him prefer Allah to his desires.

  -
  Wie zijn hart wenst te zuiveren, laat hem dan Allah prefereren boven zijn verlangens.
  -

  Ibn Qayyim Al-Jawziyya
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 6. #201
  81:26

  Reacties
  1.787
  04-01-2017

  There is no captive in a worse state than the one who is captivated by his worst enemy (Shaytan) and there is no prison which is tighter than the prison of hawa (desire) and there is no bond/fetter more strong than the bond of desire. How, then, will a heart which is captivated, imprisoned and fettered travel unto Allah and the Home of the Hereafter?

  -
  Er is geen gevangene in een slechtere staat dan degene die geboeid is door zijn ergste vijand (Shaytan) en er is geen gevangenis die nauwer is dan de gevangenis van hawa (verlangen) en er is geen band/boei sterker dan de band van verlangen. Hoe dan zal een hart dat geboeid, gevangen en gebonden is, naar Allah en het Huis van het Hiernamaals reizen?
  -

  Ibn Qayyim Al-Jawziyya
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 7. #202
  81:26

  Reacties
  1.787
  04-01-2017

  Whoever prefers Allah to all others, Allah will prefer him to others.

  -
  Wie Allah verkiest boven alle anderen, Allah zal hem verkiezen boven anderen.
  -

  Ibn Qayyim Al-Jawziyya
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 8. #203
  Definitief uitgelogd

  Reacties
  521
  24-12-2011

  Up

 9. #204
  81:26

  Reacties
  1.787
  04-01-2017

  Beware of every hour and how it passes, and only spend it in the best possible way, do not neglect yourself, but render it accustomed to the noblest and best of actions, and send to your grave that which will please you when you arrive to it.

  -
  Pas op voor elk uur en hoe het voorbijgaat, en besteed het alleen op de best mogelijke manier, verwaarloos jezelf niet, maar laat het wennen aan de edelste en beste daden en stuur naar je graf wat je zal plezieren wanneer je daar aankomt.
  -

  Ibn Qayyim Al-Jawziyya
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib