1. #1
  Off to a new start.

  Reacties
  2.722
  29-10-2006

  18 Eigenschappen waar Allah van houdt

  18 Eigenschappen waar Allah van houdt

  Span je in om de Tevredenheid van Allah te verwerven!

  18 eigenschappenVertaald en bewerkt door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah.

  “O degenen die geloven! Wie van jullie afvallig wordt jegens zijn religie (de Islaam), Allah zal dan een volk brengen van wie Hij houdt en zij houden van Hem, nederig (en mild) tegenover de gelovigen, krachtig [a’iezzah (#1)] tegenover de ongelovigen, strijdend op de weg van Allah en niemands verwijt vrezend (#2)
  …” [Soerat al-Maa-idah (5), aayah 54.]

  <<< (#1) A’iezzah: het vertonen van kracht (en vastberadenheid), roem en trots voor het volgen van hun religie. (Tefsier al-Qor-aan al-Kariem van Ibn ‘Oethaymien.)
  <<< (#2) Zijn enige zorg is het verwerven van de Tevredenheid van Allah de Verhevene en afkeuring, bezwaren en bespotting etc. door zijn tegenstanders deren hem niet.>>>

  Dit artikel is een opsomming van 18 eigenschappen waar Allah de Verhevene, onze Schepper en Onderhouder, van houdt. Probeer deze eigenschappen te verwerven; of als je ze al hebt, verder te ontwikkelen. En denk daarbij aan je intentie.


  Ps.[De Nederlandse vertaling van de betekenis van de aayaat (Koranverzen) en de ah’aadieth (profetische overleveringen) zijn interpretaties van de ware betekenissen. Vele uitdrukkingen en grammaticale structuren in de Qor-aan en profetische overleveringen kunnen niet letterlijk in de Nederlandse taal vertaald worden omdat de Nederlandse taal niet beschikt over voldoende en juiste equivalenten.]
  18 Eigenschappen waar Allah van houdt. http://forums.marokko.nl/showthread.php?t=5455580

  https://curiouscat.me/Kajol <-- voor vragen ed.

 2. #2
  Off to a new start.

  Reacties
  2.722
  29-10-2006

  Eigenschap nummer 1

  1.) Geduld
  “…En Allah houdt van de geduldigen.” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 146.]
  18 Eigenschappen waar Allah van houdt. http://forums.marokko.nl/showthread.php?t=5455580

  https://curiouscat.me/Kajol <-- voor vragen ed.

 3. #3
  Off to a new start.

  Reacties
  2.722
  29-10-2006

  Eigenschap nummer 2

  2.) Rechtvaardigheid
  …Waarlijk, Allah houdt van de rechtvaardigen.” [Soerat al-Maaidah (5), aayah 42.]

  Ibn Abie H’aatim verhaalde dat ‘Abdoellaah ibn ‘Amr zei dat de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei: “Waarlijk, degenen die rechtvaardig zijn in dit leven, zullen op een verhoging zijn gemaakt van parels tegenover ar-Rah’maan (de Meest Barmhartige), Glorieus en Verheven is Hij, wegens hun rechtvaardigheid in dit leven.” (Overgeleverd door an-Nasaa-ie.)
  18 Eigenschappen waar Allah van houdt. http://forums.marokko.nl/showthread.php?t=5455580

  https://curiouscat.me/Kajol <-- voor vragen ed.

 4. #4
  Off to a new start.

  Reacties
  2.722
  29-10-2006

  Eigenschap nummer 3

  3.) Vertrouwen op Allah.

  “…waarlijk, Allah houdt van degenen die vertrouwen (op Hem).”
  [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 159.]
  18 Eigenschappen waar Allah van houdt. http://forums.marokko.nl/showthread.php?t=5455580

  https://curiouscat.me/Kajol <-- voor vragen ed.

 5. #5
  Off to a new start.

  Reacties
  2.722
  29-10-2006

  Eigenschap nummer 4

  4.) Vriendelijkheid.

  ‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden zijn met haar) verhaalde: “De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd: ‘Allah houdt van vriendelijkheid in alle kwesties.’” (Al-Boekhaarie.)
  18 Eigenschappen waar Allah van houdt. http://forums.marokko.nl/showthread.php?t=5455580

  https://curiouscat.me/Kajol <-- voor vragen ed.

 6. #6
  Off to a new start.

  Reacties
  2.722
  29-10-2006

  Eigenschap nummer 5

  5.) Berouw.

  “…Waarlijk, Allah houdt van degenen die continue berouw tonen…” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 222.]
  18 Eigenschappen waar Allah van houdt. http://forums.marokko.nl/showthread.php?t=5455580

  https://curiouscat.me/Kajol <-- voor vragen ed.

 7. #7
  Off to a new start.

  Reacties
  2.722
  29-10-2006

  Eigenschap nummer 6

  6.) Vroomheid.

  …Allah houdt van al-moettaqien (de vromen).” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 76.]

  Al-Moettaqoen of moettaqien: degenen met taqwaa (godsvrees). Het wordt vaak vertaald als ‘godvrezenden’, maar dit geeft niet de volledige betekenis weer. Het beduidt meer de vrome gelovigen in het islamitische monotheïsme die Allah veel vrezen (en daardoor alle soorten zonden en slechte daden die Hij heeft verboden of waar Hij een afkeer van heeft mijden) en veel van Allah houden (en daardoor alle soorten goede daden verrichten die Hij heeft opgedragen of waar Hij van houdt).
  18 Eigenschappen waar Allah van houdt. http://forums.marokko.nl/showthread.php?t=5455580

  https://curiouscat.me/Kajol <-- voor vragen ed.

 8. #8
  Verbannen

  Reacties
  2.137
  23-03-2016

  Upppppppp!!!! Moge Allah onze karakter perfectioneren. Ameen

 9. #9
  Off to a new start.

  Reacties
  2.722
  29-10-2006

  Eigenschap nummer 7

  7.) Goede daden verrichten.

  “…Waarlijk, Allah houdt van de weldoeners.” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 195.]

  Al-Moeh’sinien: de weldoeners, degenen die goede daden verrichten volledig omwille van Allah de Verhevene zonder enige vorm van indruk proberen te maken of opscheppen of om geprezen te worden of faam te verwerven, en in overeenstemming met de Soennah (manieren) van Allahs boodschapper Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem).
  18 Eigenschappen waar Allah van houdt. http://forums.marokko.nl/showthread.php?t=5455580

  https://curiouscat.me/Kajol <-- voor vragen ed.

 10. #10
  Off to a new start.

  Reacties
  2.722
  29-10-2006

  Eigenschap nummer 8

  8.) Reinheid.

  …Allah houdt van degenen die zich reinigen.” [Soerat at-Tawbah (9), aayah 108.]

  “…Waarlijk, Allah houdt van degenen die continue berouw tonen (innerlijke reinheid) en Hij houdt van degenen die zich reinigen (uiterlijke reinheid).” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 222.]
  18 Eigenschappen waar Allah van houdt. http://forums.marokko.nl/showthread.php?t=5455580

  https://curiouscat.me/Kajol <-- voor vragen ed.

 11. #11
  Off to a new start.

  Reacties
  2.722
  29-10-2006

  Eigenschap nummer 9

  9.) Nederigheid van de rijken.

  Sa’d ibn Abie Waqqaas (moge Allah tevreden zijn met hem) zei: “Allahs boodschapper (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd: ‘Allah houdt van de gelovige die vroom en rijk is, maar hij pronkt niet.’” (Moeslim.)
  18 Eigenschappen waar Allah van houdt. http://forums.marokko.nl/showthread.php?t=5455580

  https://curiouscat.me/Kajol <-- voor vragen ed.

 12. #12
  Off to a new start.

  Reacties
  2.722
  29-10-2006

  Eigenschap nummer 10

  10.) Edelmoedigheid.

  Al-Haakim leverde over dat de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd: “Allah is de Meest Vrijgevige en Hij houdt van vrijgevigheid bij verkopen, inkopen en oordelen.”
  18 Eigenschappen waar Allah van houdt. http://forums.marokko.nl/showthread.php?t=5455580

  https://curiouscat.me/Kajol <-- voor vragen ed.

 13. #13
  Verbannen

  Reacties
  5.606
  02-07-2012

  ♡♡...Masha Allah...♡♡ introspectie ♡♡

 14. #14
  Off to a new start.

  Reacties
  2.722
  29-10-2006

  Eigenschap nummer 11

  11.) Deugdzaamheid.

  De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd: “Allah houdt van de gelovige die arm is maar deugdzaam genoeg om niet te bedelen hoewel hij veel kinderen heeft.” (Moeslim en Ah’med.)
  18 Eigenschappen waar Allah van houdt. http://forums.marokko.nl/showthread.php?t=5455580

  https://curiouscat.me/Kajol <-- voor vragen ed.

 15. #15
  Off to a new start.

  Reacties
  2.722
  29-10-2006

  Eigenschap nummer 12

  12.) Liefde omwille van Allah.

  At-Tabaraanie, Ibn Ya’laa, Ibn Hibaan en al-Haakim leverden over dat de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft: “Als twee individuen van elkaar houden omwille van Allah, Allah zal meer houden van degene die de meeste liefde voor zijn broeder heeft.”
  18 Eigenschappen waar Allah van houdt. http://forums.marokko.nl/showthread.php?t=5455580

  https://curiouscat.me/Kajol <-- voor vragen ed.