1. #1
  Bijna Lid

  Reacties
  24.678
  23-06-2006

  Parels van geluk!!!
  Alle lof zij aan Allah onze Barmhartige Heer. Hij Die de kinderen als versiering van het wereldse leven heeft gemaakt. Allah zegt:

  “Het bezit en de kinderen zijn de versieringen van het wereldse leven ...” [18:46]

  We neigen als mens van nature naar het krijgen van kinderen. Wanneer een stel na een tijdje hun kinderwens niet in vervulling ziet gaan, wordt geen middel onbenut gelaten om zo snel mogelijk een kind te krijgen.

  Het is ongetwijfeld een grote gunst van Allah de meest Verhevene. Met Zijn wijsheid verdeelt Hij deze gunst onder de mensen. De één krijgt enkel zonen, de ander enkel dochters, een ander zowel dochters als zonen en sommigen maakt Hij met Zijn wijsheid onvruchtbaar.

  Eerste jaren
  Wanneer de kinderen in hun eerste jaren zijn, vullen ze het huis vreugde en gezelligheid. Als parels schitteren ze in huis. In hun beginjaren bestaat de opvoeding voornamelijk uit aandacht en lichamelijke verzorging.

  Wanneer ze dan wat ouder worden en op de leeftijd van spreken en begrijpen zijn, ontstaat het besef bij de ouders dat kinderen meer zijn dan alleen geknuffel en gezelligheid.

  Verantwoordelijkheid
  Hier ontstaat het besef dat kinderen naast een grote gunst, zeer zeker ook een grote verantwoordelijkheid zijn. Het is alsof de kinderen tegen hun ouders zeggen: ‘papa en mama, jullie hebben ons met de wil van Allah op aarde gebracht, hoe verder nu?’

  De islam leert ons dat degenen die onder onze hoede zijn, een grote verantwoordelijkheid zijn waar we bij Allah verantwoording voor zullen moeten afleggen. Onze profeet vrede zij met hem zei:

  "Iedereen is verantwoordelijk voor degenen die onder zijn hoede vallen. De man is een 'hoeder' voor zijn gezin en is verantwoordelijk voor degenen die onder zijn hoede vallen. De vrouw is de 'hoedster' in het huis van haar echtgenoot en is verantwoordelijk voor degenen die onder haar hoede vallen." [Bukhari]

  Er komt veel kijken bij de opvoeding, maar ongetwijfeld is het belangrijkste aspect van de opvoeding, de kinderen islamitisch opvoeden. Dit zodat zij leven en sterven als moslims en in het Hiernamaals worden behoed van het Vuur. Allah zegt:

  “O jullie die geloven, behoed julliezelf en jullie gezinsleden voor het Vuur ...” [66:6]

  Eerste stap
  Wetende dat de kinderen naast een grote gunst, ook een grote verantwoordelijkheid zijn en dat de ouders de taak hebben om hen van het Vuur te behoeden, is de vraag die zich vanzelf voordoet: 'waar begin ik als ouder mee?'

  De belangrijkste stap die we zetten bij de opvoeding van onze kinderen is hen al op jonge leeftijd de correcte geloofsovertuiging bijbrengen. Dit door ze o.a. mee te geven dat Allah onze Schepper is, dat Hij alleen Heerschappij heeft over het heelal en dat Hij ons voorziet. En dat Allah om deze redenen de enige is die het recht heeft om aanbeden te worden.

  Dit was ook hoe de vrome dienaar Luqman zijn zoon raad en advies gaf. Allah zegt:

  En (gedenkt) toen Luqman tot zijn zoon zei, hem raad gevende: “O mijn zoon, ken Allah geen deelgenoten toe (shirk): voorwaar, shirk is zeker een geweldig onrecht.” [31:13]

  Daarnaast proberen we ervoor te zorgen dat de harten van onze kinderen sterk verbonden zijn met Allah. Lees mee hoe onze nobele profeet Mohammed vrede zij met hem dit in de praktijk bracht met zijn neefje ibn 'Abbas:

  Op een dag zei hij tegen hem: ‘Ik ga je een aantal woorden bijbrengen’. En wat voor woorden! De profeet vrede zij met hem zei tegen hem:

  “Waak over (de voorschriften van) Allah en Hij zal over jou waken. Waak over (de voorschriften van) Allah en je zult Hem voor jou treffen. Als je vraagt, vraag dan aan Allah en als je hulp zoekt, zoek deze dan bij Allah. En weet dat als de (gehele) gemeenschap zich verzamelt om jou van enig voordeel te voorzien, zij daar niet in zal slagen, behalve als Allah dit reeds voor jou heeft voorgeschreven. En als zij zich verzamelt om jou met iets te benadelen, dan zal zij daar niet in slagen, behalve als Allah dit reeds voor jou heeft voorgeschreven." [Tirmidhi]

  Ook vertellen we onze kinderen over de profeet Mohammed vrede zij met hem en zijn metgezellen en maken hen geliefd bij onze kinderen. Dit is met name in deze tijd waar het doorsnee kind geen andere rolmodellen kent dan rappers en andere onzinnige figuren, erg belangrijk.

  Wanneer de geloofsovertuiging - wat het fundament van ons geloof is - correct is, wordt het praktiseren van de rest van het geloof voor onze kinderen gemakkelijk.

  Hulp
  Het islamitisch opvoeden van de kinderen is op de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de ouders. Daarnaast is het mooi meegenomen wanneer de kinderen de belangrijke zaken, zoals de geloofsovertuiging, Arabisch, Koran etc ook onderwezen krijgen op een islamitische basisschool of middels eventuele bijscholing in de moskeeën die bekend staan om hun vakbekwaamheid op dit gebied.

  De wijze ouders stimuleren hun kinderen al van jongs af aan tot het goede door hun prestaties met bijvoorbeeld cadeautjes en leuke uitjes te belonen. Zodra de kinderen worden overgelaten aan het verslavende moderne vermaak van vandaag, zul je ze moeilijk zover krijgen dat ze een deel van hun vrije tijd opgeven voor islamitische bijscholing.

  Gebed
  Het belangrijkste wat je jouw kinderen na de correcte geloofsovertuiging bijbrengt, is het gebed. De profeet vrede zij met hem zei:

  "Spoor jullie kinderen aan tot het gebed wanneer zij zeven zijn (i.e. wanneer zij zeven jaar hebben volmaakt en net acht zijn) ...[Abu Dawood]

  Dit is indirect een boodschap aan de ouders. Wanneer de ouders zelf laks zijn met het gebed, kunnen ze niet verwachten dat de kinderen de grote waarde van het gebed zullen inzien. Dit geldt uiteraard voor alle zaken die we onze kinderen willen bijbrengen.

  Naast het onze kinderen bijbrengen van de islamitische richtlijnen, is het ook belangrijk om waar mogelijk achtergrondinformatie te geven. Je legt bijvoorbeeld uit waarom wij bidden, waarom je geen relatie met het andere geslacht mag voor het huwelijk etc.

 2. #2
  Bijna Lid

  Reacties
  24.678
  23-06-2006

  Normen en waarden
  Vervolgens gaat de opvoeding verder met de kinderen de juiste normen en waarden bijbrengen. In andere woorden betekent dat, dat je ze de richtlijnen van de islam onderwijst. Want de islam, dát is het geloof van de verheven normen en waarden!

  Elke mooie eigenschap, zoals respect voor de ouders, respect voor de ouderen, beleefdheid, oprechtheid etc vindt zijn oorsprong in ons geloof. Ook hier geldt dat de ouders het juiste voorbeeld moeten geven.

  Zachtheid
  Als zachtheid voorheen een onmiskenbare eigenschap was in de opvoeding, dan des te meer vandaag de dag. Bij een harde omgang in huis en een gebrek aan liefde en aandacht zullen de kinderen deze elders zoeken. En zoals we allen weten, zijn er genoeg zieke geesten online die deze kwetsbare kinderen maar al te graag met open armen ontvangen.

  De kunst is om gezag in huis af te dwingen met liefde en een sterke vriend-achtige relatie gebaseerd op geven en nemen. Niet met hardheid en het zaaien van angst.

  Belast als onze profeet vrede zij met hem was met het verkondigen van de boodschap van Allah, weerhield dit hem er niet van om zacht te zijn met de kinderen om hem heen en ze de nodige aandacht te geven.

  Beschermen
  De opvoeding bestaat tegenwoordig voor een groot gedeelte uit het beschermen van de kinderen tegen het wijdverspreide kwaad. Was de zorg voorheen voornamelijk met wie je kinderen buitenshuis optrekken, is de grotere zorg vandaag met wie ze allemaal online contact hebben. En wat voor beelden ze dagelijks allemaal voorbij zien komen en wat de invloed daarvan is op hun doen en laten.

  Daar waar onderwerpen als intimiteit met het andere geslacht pas op een relatief late leeftijd speelden, is dit nu op een steeds jongere leeftijd het geval. Dit o.a. door de sterk toenemende zedeloosheid van media. Zelfs in tekenfilms achten ze het nodig om de figuren schaars te kleden.

  Wetende als ouder dat je kinderen opgroeien in een omgeving waar de norm is dat je z.s.m. een vriendje of vriendinnetje hebt, of erger nog: waar maagdelijkheid een last is waar je z.s.m. vanaf moet zien te komen!, kan je als ouder niet wegkijken en op goed geluk hopen dat alles wel goedkomt. Vanaf jongs af aan geven we onze kinderen mee dat wij als moslims intimiteit met het andere geslacht enkel kennen binnen het huwelijk.

  Obstakel
  Net zoals bij elk doel dat je wil bewerkstelligen je eerst de obstakels uit de weg moet ruimen, geldt dit ook voor het opvoeden van je kinderen. De misschien wel grootste obstakel die bij ons allen tot de verbeelding spreekt, is de smartphone die dagelijks uren van ons in beslag neemt.

  Wanneer het kind zijn moeder om aandacht vraagt, krijgt deze als antwoord: 'wacht even.' Mama is even bezig op Facebook. Wanneer hij het dan bij zijn vader probeert, krijgt hij hetzelfde antwoord. Als oplossing geven sommigen hun kinderen maar ook een ipad of smartphone, zodat die 'lastige' kinderen überhaupt niet meer om aandacht vragen.

  Als deze asociale invasie geen halt wordt toegeroepen, zal het enkel van erg naar erger gaan.

  Wat smartphone-vrije momenten op een dag, of een smartphone-vrije plaats in huis waar het gezin enkel met elkaar bezig is, is een optie.

  Smeekbede
  Hoe erg je ook je best doet om je kinderen goed op te voeden, het resultaat is in de Handen van Allah. Hij is de schenker van succes. Naast het doen van wat binnen je vermogen is, vraag je Allah de meest Verhevene dan ook continu om jouw kinderen te leiden en te beschermen.

  Beste broeders en zusters

  Het goed opvoeden van de kinderen in deze moeilijke tijd waarin we leven is geen makkelijke opgave. Toch is het met de wil van Allah mogelijk. Het is mogelijk voor degenen die de grootte van de verantwoordelijkheid inzien en daarom hun kinderen tot prioriteit maken.

  Deze onschuldige kinderen die zich van geen kwaad bewust zijn, hebben recht op een prachtige jeugd. Je hoeft geen pedagoog te zijn om te begrijpen dat veel (psychische) problemen op een latere leeftijd voortkomen uit een slechte thuissituatie in de jeugd.

  Wees zacht, lief, motiverend en geduldig met je kinderen en maak ze geen middel om je frustraties op af te reageren. Dit geduld zal worden beloond en met de wil van Allah zullen ze schitteren als parels van geluk. In dit leven én in het hiernamaals. Want als je een vroom kind nalaat, zal je hier ook na je dood de vruchten van plukken.

  Moge Allah onze kinderen beschermen en leiden. En moge Allah iedereen wiens kinderwens nog niet in vervulling is gegaan, spoedig van een kind voorzien.

  Wilt u dit soort berichten ook ontvangen, meld u dan simpel aan via:

  Kennisviamail.nl

 3. #3
  Be happy

  Reacties
  26.179
  08-02-2009

  MVC Premium MVC Premium
  Wij hebben echt een mooi geloof. Alhamdulillaah ♡
  Moge Allah ons en onze kinderen behoeden van het slechte en leiden . Ameen.
  Trotse mama ♡♡

 4. #4
  Alhamdoelilah.

  Reacties
  624
  09-07-2008

  Prachtig om te lezen Mascha Allah !

 5. #5
  Alhamdullillah

  Reacties
  1.745
  08-03-2007

  Djazakallahoe gairan voor het delen broeder!!!

 6. #6
  MVC Lid

  Reacties
  9
  09-12-2012

  MachaAllah! Bedankt voor het delen broeder. Mooi stuk tekst.