+ Reageer
Pagina 3 van 3 EersteEerste 1 2 3
31 tot 37 van 37
 1. #31
  Be yourself

  Reacties
  1.490
  28-10-2012

  Overgeleverd door Anas ibn Malik (radiAllahu anhu) dat de Profeet (sallaAllahu alayhi wa salam) heeft gezegd:

  None of you will believe until you love for your brother what you love for yourself.’ (Overgeleverd door al-Bukhari en Muslim)

  Ga eens bij jezelf na beste Moslim, voldoe jij aan de eisen voor het hebben van een compleet imaan in het licht van het voor je broeders en zusters wensen wat je voor jezelf wenst? Voldoe jij aan de eisen voor het hebben van een compleet imaan in het licht van het staan met en het opkomen voor dienaren van Allah (azza wa djal) die worden vastgehouden in de gevangenissen van de ongelovigen? Voldoe jij aan de eisen voor het hebben van een compleet imaan in het licht van het troosten en/of (onder)steunen van de gebroken en verdrietige families (en dan met name hun ouders en kinderen) die achter blijven?

  Ibn Rabab overlevert dat in AHmad via Umamah ibn Sahl via zijn vader wordt overgeleverd dat de Profeet (sallaAllahu alayhi wa salam) heeft gezegd:

  If in someone’s presence a mu’min is humiliated and he doesn’t help him even though he is able to help him, Allah will humiliate him in front of all people on the Day of Rising.

  Ibn Rajab overlevert dat in al-Bazzar via Imran bin Husayn wordt overgeleverd dat de Profeet (sallaAllahu alayhi wa salam) heeft gezegd:

  Whoever helps his brother in his absence while he is able to help him, Allah will help him in the dunya and the akhirah.

  And Allah will aid His slave so long as he aids his brother.’ (Dit citaat is onderdeel van een langere Hadith in saHiH Muslim die via Abu Hurayrah (radiAllahu anhu) van de Profeet (sallaAllahu alayhi wa salam) is overgeleverd)

  Zolang de dienaar van Allah (azza wa djal) zijn broeder helpt zal Allah (azza wa djal) hem ook helpen. Deze woorden zijn algemeen veel omvattend en duiden op rechtschapenheid, oprechtheid, het houden van elkaars als broeders/zusters. Wie zijn broeder/zuster op een der welke wijze helpt zal door Allah (azza wa djal) geholpen worden. Dit kan bijvoorbeeld zijn in het iets uitleggen, iets goeds adviseren, het helpen met geld, het helpen met kracht (door bijvoorbeeld iets op te tillen voor iemand die hier de kracht niet voor heeft), het iemand de weg wijzen, het voor hun du’a doen, het geven van morele en emotionele support, etc. Alles wat een dienaar aan het goede jegens zijn broeder/zuster doet en hen daarmee helpt zal door Allah (azza wa djal) vergolden worden en Allah (azza wa djal) zal deze dienaar ook helpen net zoals hij zijn broeder/zuster hielp.

  And Allah will aid His slave so long as he aids his brother.

  Laat degene die de Hulp van Allah (azza wa djal) wil zijn broeder/zuster helpen. Is degene die de Hulp van Allah (azza wa djal) niet verzekert van succes?

  'Is not Allah sufficient for His Servant [Prophet Muhammad]?' (Surah 39:36)

  “O you who are patient! Bear a little more, just a little more remains.”


 2. #32
  Be yourself

  Reacties
  1.490
  28-10-2012

  “O you who are patient! Bear a little more, just a little more remains.”


 3. #33
  Be yourself

  Reacties
  1.490
  28-10-2012

  Aanstaande woensdag zijn Abou hafs en Sheikh Abdelhamid 'Ayn Al-Hayaat in shaa Allah te gast bij de Arabisch/Belgische zender Al-Mouwatin in Brussel om te spreken over de situatie van moslims in Nederland, en in het bijzonder de omstandigheden op de TA Vught en onze campagne daartegen.  Moslims die 'hun nek uitsteken' om voor andere Moslims op te komen. Laten wij hun in de steek of zullen wij hun steun en support geven en hun bijstaan in hun missie (al is het alleen maar middels het hun woorden met onze vrienden en kennissen delen)? Dat Allah (azza wa djal) het van hun moge accepteren.

  “O you who are patient! Bear a little more, just a little more remains.”


 4. #34
  Be yourself

  Reacties
  1.490
  28-10-2012

  Beter laat dan nooit.

  Hierbij de uitzending bij de Belgisch Arabische zender al-Mouwatin waarin Abou Hafs en Sheikh Abdel-Hamid 'Ayn al-Hayaat hebben gesproken over de situatie van Moslims in Nederland en in het bijzonder de omstandigheden op de Terroristen Afdeling in de P.I. Vught.  https://www.youtube.com/watch?v=PTWgLescOm8

  Afgezien van de eerste paar minuten spreekt broeder Abou Hafs in het gesprek in het Nederlands en is het dus voor iedereen te volgen. De gespreksleider en sheikh Abdel-Hamid ‘Ayn al-Hayaat spreken uitsluitend in het Arabisch en voor degenen die het Arabisch niet machtig zijn zal ik wat van de woorden van de sheikh samenvatten.

  De sheikh zegt onder andere dat het opsluiten van de zuster, zie post 27, met mannelijke gevangenen tegen alle ((inter)nationale) wetgeving ingaat en onacceptabel is. De Moslims moeten echter verder kijken dan deze gebeurtenis alleen en de boodschap begrijpen die hier mee wordt gezonden.

  De opstelling van Nederland tegenover de Moslims is veranderd; waar de Moslims welkom waren om Europa te helpen zich van de Nazi’s te bevrijden en de Europese economieën (vanaf de jaren ’60 en ’70) mee op te bouwen heeft Nederland zich nu tegen de Moslims gekeerd met als (voorlopig) dieptepunt dat er nu zelfs een gevangenis is die uitsluitend bedoeld is voor Moslims.

  Anti-Islam en Moslim retoriek is effectief en lucratief gebleken en de politiek en media (gesteund door lobbies) gebruiken dergelijke anti-Islam en Moslim taal om angst aan te wakkeren en hier zelf de vruchten van te plukken. Om de ongegrondheid van de hetze tegen Islam en Moslims aan te tonen vult Abou Hafs dit gegeven nog aan met cijfers van Interpol die laten zien dat maar 2% van alle terreur in Europa aan mensen uit de Islamitische hoek kan worden toegeschreven en dat 98% van de terreur in Europa van anderen, zoals onder andere extreemrechts, afkomstig is. Ondanks dat politiek en media de mensen willen doen geloven dat de Islam en Moslims een gevaar vormen en ingedamd dient te worden wijzen de cijfers anders uit. De Moslims moeten zich er bewust van zijn en zich niet als speelballen, in de handen van degenen die hun kwaad willen doen, laten gebruiken, zich het zwijgen op laten leggen en hun rechten met voeten laten treden.

  Op een vraag van de interviewer aan de sheikh of er steun is van Arabische/Moslim landen in het beschermen of promoten van de rechten van de Moslims in Nederland (en/of Europa in het geheel) antwoord de sheikh dat er geen enkele sprake is van steun en/of druk uitoefenen op de Nederlandse regering (vanuit de regeringen in de Islamitische wereld) om de Moslims goed te behandelen en hun rechten te waarborgen. Hij zegt zelfs dat het omgekeerde het geval is en dat er landen zijn die de Europese overheden aansporen om tegen de Moslims op te treden en hun geen vrijheden te geven (dit uit angst dat zij de Moslims in hun landen van afkomst kunnen beïnvloeden).

  De sheikh gaat door dat er wat hem betreft geen steun van buitenlandse overheden nodig is en dat de Moslim gemeenschap (in Nederland) zelf goed in staat is om zichzelf te beschermen en haar belangen veilig te stellen. De moskeeën, geleerden, studenten van kennis, imaams, organisaties, welwillenden, etc., moeten echter gaan samenwerken en verantwoordelijkheid nemen om de Islamitische gemeenschap te beschermen, haar rechten op te eisen en zich sterk te maken tegen krachten die haar kwaad willen doen.

  Dat Allah (azza wa djal) het van eenieder die hier een aandeel in heeft gehad moge accepteren en dat dit een begin zal zijn van het samenbrengen van de Moslims om zich samen hand in hand hard te maken voor hun mensen (onder andere de gedetineerden) en belangen.

  Veel mensen zijn zich bewust van en klagen over de moeilijkheden die onze gemeenschap treffen maar zien geen mogelijkheid (of ze willen niet) om zich voor de gemeenschap in te zetten. Hier dient de mogelijkheid zich aan beste Moslim(a); er zijn nu mensen opgestaan die hun nek uitsteken voor onze gemeenschap en zich uitspreken tegen het onrecht dat onze gemeenschap wordt aangedaan. Al ben je zelf misschien niet in de positie bent om het voortouw te nemen, met het delen van de woorden van de mensen die wel het voortouw nemen in het opkomen voor de Islam en Moslims (en/of het lokale imaams wijzen op deze problematiek en hun vragen hierover te spreken) kun je wellicht alsnog het verschil maken. Mogelijk dat jouw moeite iemand bereikt die iets voor de Islam en Moslims kan betekenen en jij zo kan meedelen in de beloning.

  Deel deze (en andere) video(‘s) opdat het zoveel mogelijk mensen moge bereiken en de Islamitische gemeenschap zich in-sha’Allah meer bewust zal worden en haar potentie gaat benutten.

  “O you who are patient! Bear a little more, just a little more remains.”


 5. #35
  Be yourself

  Reacties
  1.490
  28-10-2012

  Brandbrief van BewustMoslim die zij stuurden naar de directeur van P.I. Vught dhr. Huizer inzake het inhumane detentiebeleid op de TA.

  Brandbrief: Stop inhumane detentie TA Vught

  Geachte heer Huizer,

  Wij zijn BewustMoslim, een organisatie die opkomt voor de belangen van de moslimgemeenschap in Nederland, ter bevordering van hun rechtspositie. Wij zijn zeer verontrust en verontwaardigd over de detentieomstandigheden in uw gevangenis te Vught, op het meest strikte regime dat we in Nederland kennen, de zeer omstreden TerroristenAfdeling (TA). De afdeling waar (uitsluitend) Moslims, die van een bepaald misdrijf verdacht worden, automatisch mee te maken krijgen en die expliciet niet bedoeld is voor resocialisatie en re-integratie in de samenleving.

  Allereerst baart het ons zorgen dat er sprake lijkt te zijn van een discriminatoire plaatsing, waarbij uitsluitend moslims automatisch op de TA geplaatst worden. Vaak gaat het slechts om verdachten die first offender zijn. Deze worden dan al bij voorbaat als terroristen behandeld, terwijl 70% van de gevangenen die in de TA zijn beland, door de rechter vrijgesproken worden voor hetgeen waarvan ze verdacht worden. En omdat men bang is voor beïnvloeding van andere gevangenen in verband met hun islamitische gedachtegoed, worden de verdachten maar gelijk op het meest strikte regime van Nederland geplaatst. Dit beïnvloedingsaspect dat tot op heden niet toetsbaar is, kan geen argument zijn om de TA in de nodeloze strenge en repressieve vorm voort te zetten.

  Ze worden hier totaal afgezonderd van de maatschappij uit angst dat zij medegedetineerden zullen beïnvloeden. Maar hoe willen zij na afloop van hun verblijf op de TA weer re-integreren in de samenleving? Hoe immens is het verschil met de samenleving waarnaar zij moeten terugkeren? Het kan toch niet de bedoeling zijn dat uw gevangenis slechts door de politiek gebruikt wordt om de moslimgedetineerden nóg extra te straffen? Het volstaat allang niet meer dat u zich louter kunt beroepen op het overheidsbeleid, om uzelf zo aan de verantwoordelijkheid voor de door u genomen beslissingen te onttrekken.

  Tevens bevat het regime, waarvoor u verantwoordelijk bent, vele onnodige vernederingen die de gedetineerden moeten ondergaan om onbenullige zaken. Zo moeten de gedetineerden vele lichamelijke ‘onderzoeken’ ondergaan alvorens ze hun geliefden mogen zien; van achter een glazen wand welteverstaan. Want ook dit kleine geluk van onschatbare waarde wordt de verdachte ontnomen. Een maatregel die voor veel verdriet en frustratie zorgt bij beide partijen. Het is niet zo dat een bezoek zonder de beperking van een glazen wand de veiligheid binnen de inrichting in gevaar zou brengen. Het lijkt meer op een van de blinde vlekken waaraan uw gevangenisbeleid gaandeweg is gaan lijden.

  Wij durven te beweren dat een dergelijk beleid, waar belangrijke penitentiaire beginselen niet worden nageleefd en die ten onrechte de blik slechts heeft gericht op veiligheid, niet het beoogde doel zal kunnen realiseren; integendeel zelfs. Het uitermate strenge regime in combinatie met het onrechtvaardige plaatsingsbeleid en de onnodige vernederingen, zullen slechts tot gevolg hebben dat de verdachten (nog) ver(der) van de maatschappij verwijderd zullen raken. En wij weten allen dat de kans op onveilige situaties veel groter is wanneer een persoon om wat voor reden dan ook buiten de maatschappij staat.

  De hevige kritiek, al vóór het ontstaan van de TA, heeft tot op heden helaas niet geleid tot ingrijpende aanpassingen van het nodeloze strenge regime, waar u primair verantwoordelijk voor bent.

  Om een menswaardige detentie tot stand te brengen waar gedetineerden conform internationale verdragen recht op hebben, dringen wij bij u met klem aan op een versoepeling van het beleid binnen de TA, waarin wordt benadrukt dat het leven in de gevangenis zoveel mogelijk de positieve aspecten van het leven in de samenleving benadert. Dit betekent bijvoorbeeld dat er voldoende fysieke en geestelijke activiteiten plaatsvinden zoals deelname aan arbeid, afschaffing van seksueel vernederende visitaties door een bodyscan, het serieus nemen van geestelijke en lichamelijke klachten van gedetineerden, mogelijkheden bieden om ouder-kind relatie te bevorderen, versoepeling van de bezoekregeling, het garanderen van een minimum aan privacy en de mogelijkheid om door middel van gedrag invloed te kunnen uitoefenen op de detentiesituatie.

  Dit zal er evident toe leiden dat de gedetineerden zich meer humaan behandeld voelen en niet als objecten. Ook uw personeel kan hierdoor beter en veiliger hun werk verrichten. Hierdoor krijgen de gedetineerden minder het gevoel ver buiten de maatschappij te staan, en krijgen ze de kans om een ‘zachtere landing’ in de samenleving te maken. Dit allemaal ter voorkoming van recidive en mislukking van resocialisatie en re-integratie in de samenleving. Op deze manier kunnen er toch omstandigheden worden gecreëerd die de detentie in de TA een stukje menselijker maken.

  Slechts op deze manier kan u met uw organisatie een bijdrage leveren aan een veilige en menswaardige detentie en dus ook aan een veilige samenleving.

  We hopen dat u deze intense zorgen van de Nederlandse moslimgemeenschap serieus zult nemen en hopen dan ook op een constructieve reactie uwerzijds.

  Uiteraard zijn wij bereid om met u hierover verder in gesprek te gaan.

  Hoogachtend,

  Abou Hafs

  Voorzitter Platform BewustMoslim

  17 mei 2017

  “O you who are patient! Bear a little more, just a little more remains.”


 6. #36
  Be yourself

  Reacties
  1.490
  28-10-2012

  Mensenrechtenschendingen op de TA (deel 1/2)

  Hier enkele passages uit een rapport van Amnesty International, van 31 oktober 2017, over de mensenrechtenschendingen die worden begaan ten aanzien van Islamitische gedetineerden op de TA.

  Een samenvatting van het rapport (in het Nederlands):

  https://www.amnesty.nl/content/uploa...ary.pdf?x44743

  Dit rapport bevat bewijs van ernstige inbreuken op de rechten van gedetineerden en andere zorgen ten aanzien van de Nederlandse TA, en aanbevelingen om de TA in overeenstemming te brengen met de internationale verplichtingen die Nederland is aangegaan op het gebied van mensenrechten.

  Automatische plaatsing

  De afwezigheid van een individuele risicobeoordeling is een van de belangrijkste gebreken van de TA. Het is in strijd met de Nederlandse verplichtingen op het gebied van de mensenrechten. Het Europees Comité ter voorkoming van foltering en onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing (CPT) uitte in 2007 en opnieuw in 2017 soortgelijke zorgen toen het Nederland bekritiseerde om het automatisch plaatsen in de TA van terrorismeverdachten of -veroordeelden.

  Door dit systeem van automatische plaatsing kan zelfs iemand die geen daadwerkelijke bedreiging vormt voor de veiligheid, worden vastgehouden in een van de zwaarste detentieregimes in Nederland. De veiligheidsmaatregelen bestaan onder andere uit langdurige opsluiting in eenpersoonscellen en het beperken van contact met andere gedetineerden wanneer zij zich buiten hun cel bevinden, hetgeen kan neerkomen op eenzame opsluiting. Er worden regelmatig en stelselmatig ingrijpende visitaties uitgevoerd waarbij de gedetineerde volledig naakt is. Er is dusdanig visueel en auditief toezicht dat familiebezoeken gereduceerd worden tot slechts oppervlakkige ontmoetingen, en de vertrouwelijkheid tussen arts en patiënt en tussen advocaat en cliënt in gevaar gebracht of geschonden wordt. Tot slot wordt de toegang tot mogelijkheden voor werk, opleiding en re-integratie zwaar beperkt, terwijl andere gevangenen die toegang wel hebben.

  Het automatische plaatsingssysteem van de TA maakt geen onderscheid tussen verdachten en veroordeelden. Verdachten worden dus in een regime geplaatst dat ze publiekelijk stigmatiseert: door het label ‘terrorist’, en doordat ze hetzelfde worden behandeld als mensen die vastzitten vanwege ernstige misdrijven. Dit is een ernstige ondermijning van de onschuldpresumptie (het recht om geacht te worden onschuldig te zijn tot het tegendeel bewezen is).

  Langdurig eenzame opsluiting

  Een van de strengste veiligheidsmaatregelen waaraan autoriteiten mensen binnen de TA blootstellen – zonder een individuele beoordeling of dit noodzakelijk of proportioneel is – is dagelijkse langdurige opsluiting alleen in een cel. In de uren dat TA-gedetineerden hun cel mogen verlaten hebben ze slechts beperkt menselijk contact van enige betekenis

  In sommige gevallen bleken de opgelegde beperkingen van sociaal contact in strijd met de verplichting van de staat om gedetineerden menselijk te behandelen, of in strijd met het verbod op foltering en andere wrede, onmenselijke of vernederende behandeling. In drie bijzonder verontrustende zaken kwam de tijd die gedetineerden alleen doorbrachten neer op langdurige eenzame opsluiting. Zij werden gedurende meer dan vijftien dagen 22 uur of meer per dag vastgehouden zonder betekenisvol contact met anderen. Dit is een schending van de internationale standaarden op het gebied van de mensenrechten, die langdurige eenzame opsluiting expliciet aanmerken als foltering of andere wrede, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing. Een vrouw, die uiteindelijk van al het haar ten laste gelegde werd vrijgesproken, zei dat zij tien en vervolgens nog eens drie aaneengesloten weken afgezonderd van andere gedetineerden heeft doorgebracht tijdens haar detentie van meer dan vijf maanden in TA Vught, van 2016 tot 2017.

  “O you who are patient! Bear a little more, just a little more remains.”


 7. #37
  Be yourself

  Reacties
  1.490
  28-10-2012

  Mensenrechtenschendingen op de TA (deel 2/2)

  Ingrijpende visitaties

  Ingrijpende visitaties waarbij de gedetineerde volledig naakt is, zijn een ander onderdeel van de veiligheidsmaatregelen van de TA. De autoriteiten voeren deze visitaties regelmatig uit. Ze beoordelen niet per geval of een gedetineerde een bedreiging vormt waardoor ze noodzakelijk zijn. Ingrijpende visitaties gebeuren nadat, en soms voordat, een gedetineerde bezoek van buiten krijgt, waaronder bezoek van naaste familieleden en kinderen. Ook wanneer gedetineerden de gevangenis verlaten voor zittingen van de rechtbank of politieverhoren, worden ze gevisiteerd. In de interne TA-regels staat dat visitaties, voor zover mogelijk, moeten worden uitgevoerd door bewakers van hetzelfde geslacht als de gedetineerde, in een daarvoor aangewezen afgesloten ruimte. Er waren echter incidentele meldingen dat bewakers van het andere geslacht aanwezig waren. In één gedocumenteerd geval moest een voormalige gedetineerde die op het punt stond te worden gevisiteerd, protesteren tegen de aanwezigheid van een mannelijk personeelslid voordat deze uit het zicht verdween.

  Internationale wetgeving en standaarden op het gebied van mensenrechten verbieden dergelijke visitaties tenzij een individuele beoordeling heeft uitgewezen dat ze absoluut noodzakelijk zijn. Ook moet er een sterk en specifiek vermoeden bestaan dat iemand smokkelwaar bij zich draagt.

  Dergelijke visitaties dienen niet indringender te worden uitgevoerd dan noodzakelijk, en uitsluitend bij een concrete bedreiging van de veiligheid. Vernedering en onnodige schending van de privacy moeten worden voorkomen. In weerwil van deze verplichtingen en standaarden, zijn de regels van de TA over stelselmatige en ingrijpende visitaties waarbij de gedetineerde volledig naakt is een schending van het verbod op wrede, onmenselijke of vernederende behandeling, en tevens van het recht op privacy.

  Buitensporige observatie

  De gevangenisautoriteiten houden tevens alles in de gaten wat TA-gedetineerden buiten hun cel zeggen en doen. Ze kijken en luisteren mee met bezoek en telefoongesprekken, en maken er opnames van. Voor veel TA-gedetineerden weerhield deze stelselmatige en constante observatie hen ervan persoonlijke en familiekwesties te bespreken tijdens bezoeken en telefoongesprekken. Ook de andere veiligheidsmaatregelen van de TA hadden een negatieve invloed op het familiecontact, zoals de visitaties voorafgaand aan bezoek (zie boven), en het verbod op betekenisvol fysiek contact tijdens een bezoek. Door dit alles werden dergelijke bezoeken niet meer dan oppervlakkige ontmoetingen, met een zeer nadelige invloed op de mogelijkheid van gedetineerden om familierelaties op te bouwen en te onderhouden, ook met kinderen.

  Verscheidende voormalige gedetineerden herinnerden zich ook een gebrek aan privacy in contacten met artsen, verpleegkundigen en psychologen bij de TA Vught door de aanwezigheid van bewakers. Dit is ogenschijnlijk een schending van de vertrouwelijkheid van de arts-patiëntrelatie. Een vrouwelijke TA-gedetineerde die in de TA Vught gezeten had, deed een bijzonder verontrustend relaas over hoe zij persoonlijke informatie met een vrouwelijke arts moest bespreken in aanwezigheid van mannelijke bewakers bij de deur.

  Voormalige gedetineerden en raadspersonen beschrijven ook consequent hoe de controle- en toezichtmaatregelen van de TA, alsmede de juridische bevoegdheden en vroegere praktijken van inlichtingendiensten, de verdenking wekten dat de autoriteiten de vertrouwelijke relatie tussen advocaat en cliënt niet respecteerden. Dit belemmerde een vrije communicatie met een advocaat.

  Het hele rapport (in het Engels):

  https://www.amnesty.nl/content/uploa...ime.pdf?x44743

  “O you who are patient! Bear a little more, just a little more remains.”