1. #16
  Wahba-Allah

  Reacties
  9.837
  25-11-2013

  Godsbewustzijn
  Al gauw bleek hij de oogappel van de Sjaikh te worden. De andere leerlingen waren een beetje jaloers op hem. Maar omdat ze geleerd hadden dat afgunst een slechte eigenschap is, vroegen ze openlijk aan de Sjaikh waarom hij meer van Mahmud hield dan van zijn andere leerlingen. “Ik zal het jullie laten zien waarom”, zei hij. De volgende morgen gaf hij al zijn leerlingen een kip en een scherp mesje. “Ieder van jullie moet zijn kip slachten op een plaats waar hij door niemand gezien kan worden”, zei hij, en alle leerlingen vertrokken met hun kip.

  Mahmud liep en liep, maar hij vond geen enkele geschikte plaats. Alle leerlingen waren al terug bij de Sjaikh en hadden hun geslachte kippen op de binnen plaats gelegd. Uiteindelijk kwam Mahmud aanlopen. Treurig hield hij zijn kip, die nog springlevend was, onder zijn arm en liep langzaam naar de Sjaikh. “Waar kom jij vandaan, Mahmud”, zei de Sjaikh, “iedereen heeft zijn kip al geslacht en jij loopt nog te treuzelen?”

  “Ik ben overal geweest”, verzuchtte Mahmud, “maar ik kan géén plek vinden waar Allah Soebhanahoe wa Ta’aala mij niet kan zien…”

  “Begrijpen jullie nu waarom ik van Mahmud hou?”, vroeg de Sjaikh.


  .

 2. #17
  Wahba-Allah

  Reacties
  9.837
  25-11-2013

  Beheers je tong
  Mahmud was nu al jaren leerling van zijn Sjaikh, toen hij de Sjaikh hoorde vertellen over het misbruik van woorden. Hij zei: “De zwaarste last die we van de ene naar de andere plaats kunnen dragen bestaat uit woorden. Als we iets horen en we vertellen het door aan iemand anders, is dat een zware last. Waarom praten wij graag over anderen? Misschien denken wij dat het ons macht geeft iets te weten over iemand anders. Maar het is een vals gevoel.

  Waarom zeggen we met dezelfde tong waarmee we Allah Subhana wa ta’Ala herdenken, “ik haat je”, tegen iemand? Is dat niet het domste wat we kunnen doen?”


  .

 3. #18
  Wahba-Allah

  Reacties
  9.837
  25-11-2013

  Wat mij brandt is van mij…
  Hier komt de romantiek om de hoek kijken, want het bleek dat de dochter van de Sjaikh al enige tijd een oogje op deze arme maar intelligente leerling van haar vader had.

  Tijdens deze test bevond zij zich in de kamer ernaast en had het gesprek gevolgd.

  “Vader”, zei ze poeslief, toen ze voor hem een kopje koffie maakte, “Wat een interessant geluid maakt dat borrelende water toch, wat zou dat kunnen betekenen?”

  Hij bekeek haar een paar seconden met opgetrokken wenkbrauwen en zei toen: “Goed, ik zal het je vertellen. Het water vertelt, “Ik was een druppel in een wolk, daarna viel ik op de aarde. In de aarde kwam ik bij een zaadje. Dat zaadje werd een plantje en dat groeide uit tot een boom. Een houthakker hakte de boom om en maakte er brandhout van.

  Toen werd dat brandhout hier in dit houtskoolkomfoortje gedaan, het werd aangestoken en doet nu het water koken. En dat water zegt: “Dat wat mij verhit is van mij.”

  “Wat een prachtige verhaal”, zei de dochter en trok zich terug in haar eigen kamer waar ze alles opschreef en via een dienstmeisje naar Mahmud stuurde.

  De volgende morgen vond weer het koffieceremonieel plaats. Terwijl Mahmud het steelpannetje langzaam heen en weer bewoog boven de vlam, vroeg de Sjaikh: “En, Mahmud, kan je me nu vertellen wat het water vertelt?”

  Mahmud deed alsof hij in diepzinnige gedachten verzonken was en vertelde toen langzaam het verhaal van de brief die hij ontvangen had.

  “Dus”, zei hij: “Het water zegt, dat wat mij brandt is van mij.” Het gezicht van de Sjaikh had een lichte blos gekregen. “Ja”, zei hij, “en dat wat mij brandt is van mij"


  .

 4. #19
  MVC Lid

  Reacties
  806
  09-02-2013

  Barakka allahoe feeki

  Allah is the guardian
  Of those who believe. He brings them out of the darkness into
  The light.
  [Holy Qur’an 2:257]


 5. #20
  ik ben het!

  Reacties
  1.264
  14-01-2011

  Ma cha Allah! Leerrijke topic!!

 6. #21
  Wahba-Allah

  Reacties
  9.837
  25-11-2013

  Citaat Geplaatst door xHappiness Bekijk reactie
  Barakka allahoe feeki
  Wa feeki barakaAllah.
  Citaat Geplaatst door noraatje5331 Bekijk reactie
  Ma cha Allah! Leerrijke topic!!
  Leuk dat je ervan geniet!

 7. #22
  Wahba-Allah

  Reacties
  9.837
  25-11-2013

  Roddelen.

  Een boer die allerlei roddelpraat over iedereen vertelde kreeg spijt en vroeg aan de rabbi hoe hij boete kon doen.
  Verzamel een zak vol kippenveren, ga daarmee het hele dorp door en leg op ieder erf bij elke deur een veer. De boer deed wat hem was opgedragen en vroeg aan de rabbi of hij daarmee genoeg had gedaan.
  Nee, nog niet, zei de rabbi, nu moet je een zak nemen, langs al die huizen gaan en elke veer die je er hebt neergelegd weer oppakkenen verzamelen. Maar dat is toch een onmogelijke opgave, protesteerde de boer. De meeste veren zijn al lang door de wind weggeblazen.

  Toen antwoordde de rabbi, zo is het nu ook met jouw roddelpraatjes. Je spreekt ze zo gemakkelijk uit, maar hoezeer je het ook probeert, terughalen kun je ze niet.

  .

 8. #23
  Wahba-Allah

  Reacties
  9.837
  25-11-2013

  Eén van de grootste voorbeelden van geduld om gehoorzaam te blijven Allah en om te strijden voor Zijn zaak is de geschiedenis van de kamster van de dochter van fir3awn (farao)
  Vandaag de dag heet dit beroep kapster.


  Op een keer toen ze het haar van de dochter van fir3awn aan het kammen was, viel de kam op de grond. Toen zei ze: ‘bismillah’ oftewel ‘in de naam van Allah’ (ze vergiste zich, ze had haar geloof namelijk verborgen gehouden, maar zo gedraagt een gelovige zich nu eenmaal).

  Toen merkte de dochter van fir3awn op: ‘Mijn vader is toch God?’
  De kamster zei: ‘Mijn Heer en jouw Heer en de Heer van jouw vader is Allah’
  Het meisje zei: ‘dus jij hebt een god buiten mijn vader om?’
  De kamster zei toen: ‘Mijn Heer en jouw Heer en de Heer van jouw vader is Allah’
  Toen zei het meisje: ‘dat ga ik absoluut aan mijn vader vertellen.’

  En dat deed ze.
  Fir3awn vroeg de kamster toen: ‘ heb jij dan nog een Heer die gelijk aan mij is?’
  Ze antwoordde: ‘mijn Heer en jouw Heer is Allah.’

  Toen vroeg hij aan zijn bedienden: ‘heeft ze kinderen?’
  Ze zeiden: ‘ja, 4 kinderen, waaronder een baby.’
  Toen zei hij: ‘ breng ze bij mij en breng een koperen koe en steek deze aan met vuur zodat het smelt…’

  ((probeer je nu voor te stellen wat er zou gaan gebeuren. Probeer eens in de schoenen te staan van de kamster))

  Eerst nam fir3awn de oudste zoon en zei toen tegen haar: ‘Heb jij dan nog een heer die gelijk aan mij is?’ ze antwoordde: ‘Mijn Heer en jouw Heer is Allah’
  Toen pakten ze de jongen beet en smeten hem voor haar ogen in de vlammenzee.
  De jongen zette het op een schreeuwen, totdat hij verkoolde en verdween.
  Toen nam hij de 2e en de 3e, maar haar antwoord was eensluidend:
  ‘Mijn Heer en jouw Heer is Allah’
  En met hen gebeurde precies hetzelfde als wat er met hun broer gebeurd was en dat allemaal voor haar ogen.
  Daarna was het de beurt van de zuigeling en de moeder was hevig overstuur.
  Ze hield de baby stevig vast maar toen sprak de baby, hij zei: ‘heb geduld mama, want jij hebt gelijk.’ Toen werden moeder en kind samen in het vuur geworpen.
  Allahu Akbar wa Allahu Akbar wa la ilaha ila Llah!!!!!!!!

  De profeet Mohamed saws zei tijdens de reis van al-Israae wa al-Mi3raadj (de hemelse nachtreis waarin Mohamed saws vanuit Jeruzalem de 7 hemelen bezocht) :
  “Toen ik opsteeg naar de hemel, rook ik een aangename geur die ik nooit eerder geroken had. Ik vroeg toen: Jibriel, wat is dat voor een geur?” Jibriel antwoordde: “Dat is de geur van de kamster van de dochter van fir3awn en haar 4 kinderen.”

  Hier laat je tranen van verdriet, maar van vreugde tegelijk!

  Ik hoop dat je hier je lering uit kunt trekken en het vervolgens ook daadwerkelijk toepast in jouw leven, want geduld is immers de sleutel van het bestaan.

  .

 9. #24
  Wahba-Allah

  Reacties
  9.837
  25-11-2013

  Morgen weer een nieuw maand en jaar in onze islamitische jaartal 1437! (vond het wel een leuke, nuttige mededeling).

  Muharram, the first month in the Islamic calendar, will begin this week as Muslims observe the Islamic New Year most likely on 15 October, depending on the moon sighting.

  The United Arab Emirates (UAE) has declared a public holiday on 15 October for the Islamic new year, also known as the Hijri New Year or Al-Hijra.

  In Pakistan, the central Hilal Committee or the moon-sighting committee will look for the crescent moon on Wednesday night, which will mark the beginning of Muharram on Thursday.


  Insha Allah een jaar vol zegeningen, kennis en vergeving voor ons allen!

 10. #25
  Wahba-Allah

  Reacties
  9.837
  25-11-2013

  The Islamic Etiquette of dealing with people
  Islamic teachings put great emphasis in how we deal with people in our daily lives. The prophet Muhammad (S.A.W.S.) summed up his message by stating: “I have been sent to perfect the best of manners”. As Muslims, we, therefore, have to be aware of how each one of us deals with people in our circles. Our good dealings not only will ensure that we are not violating other people’s rights but can also make us accepted, loved and appreciated by others. Luqman once said to his son, “O my son: Let your speech be good and your face be smiling; you will be more loved by the people than those who give them provisions.” – (Mentioned in the stories of ibn Kathir.)

  Experience shows that life becomes pleasant when we can manage our work and relationships well. Quranic wisdom and the example of Prophet Muhammad (p.b.u.h)’s dealings with people should help us steer our relationships and keep them on the right track. This post highlights certain essential principles of Islam that guide us in this matter.

  http://www.iqrasense.com/muslim-char...th-people.html

 11. #26
  Wahba-Allah

  Reacties
  9.837
  25-11-2013

  Not showing pride and arrogance
  It is so easy to get carried away by whatever we may possess of wealth and the good things of life. It is so easy and common to credit ourselves with our achievements and feel proud of them, and then, as a matter of course, to look down upon others who haven’t been able to make the same effort or reach the status we might have achieved. What makes all this happen is our own ego and the ever opportunistic Satan who knows our vulnerability. And so The One Who cares for our well being the most, Allah the Most Merciful, has warned us against falling into the trap of pride and arrogance.

  He Says in the Quran (interpretation of the Arabic meaning):


  And turn not your face away from men with pride, nor walk in insolence through the earth. Verily, Allah likes not any arrogant boaster. (Surah Luqman:18)

  The way to avoid pride and arrogance is to remember Allah as much as we can till it becomes a habit to instantly thank Him for any good that comes our way. Thankfulness to Allah creates humility in us and makes us aware that we’re not entirely responsible for all the good things of life. We wouldn’t have gotten them if He hadn’t willed them for us, nor can we retain them if He decides to take them away from us.  http://www.iqrasense.com/muslim-char...th-people.html

 12. #27
  Wahba-Allah

  Reacties
  9.837
  25-11-2013

  Not to mock others
  We often see people taking pleasure in making fun of others or mocking them. Is it that the ego craves for the satisfaction of proving oneself better than others by looking out for others’ weaknesses and laughing at them? But Allah admonishes us:

  O you who believe! Let not a group scoff at another group, it may be that the latter are better than the former. Nor let (some) women scoff at other women, it may be that the latter are better than the former. (Surah Hujrat, 11)

  Allah tells us that our knowledge is restricted by our limited perception. Since we’re not aware of any one’s real worth, wouldn’t it be foolish to laugh at those who might actually be better than us? We can curb this tendency by opening our eyes to the fact that when we think that others deserve to be ridiculed, we’re actually fooling ourselves and no one else (though we might find a few thoughtless and insensitive people to give us company in our foolish pastime).


  http://www.iqrasense.com/muslim-char...th-people.html

 13. #28
  Wahba-Allah

  Reacties
  9.837
  25-11-2013

  Resolving differences with people  According to Abu Hurayrah (RA), the Messenger of Allah (p.b.u.h) said:

  “The gates of Paradise will be opened on Mondays and on Thursdays, and every servant [of Allah] who associates nothing with Allah will be forgiven, except for the man who has a grudge against his brother. [About them] it will be said: ‘Delay these two until they are reconciled; delay these two until they are reconciled.'” [Muslim (also by Malik and Abu Dawud)]

  As long as we nurture any kind of enmity in our heart and prolong any conflict with a Muslim brother, we’re giving evidence of the weakness of our faith. For Faith in Allah is expressed through obedience to Allah. And Allah has said this in the verses of the Quran:

  The believers are but a brotherhood. So make reconciliation between your brothers, and have Taqwa of Allah so that you may receive mercy. (Surah Hujrat:10)

  So have Taqwa of Allah and settle all matters of difference among you, and obey Allah and His Messenger, if you are believers. (Surah Aanfal:1)

  Whatever be our differences in opinions or feelings, we’re expected to set them aside and maintain good relations with each other. Ego ‘nafs’ is never to be allowed to supersede true faith. The whole purpose of our life is to prepare ourselves for the hereafter, and with this long term goal in mind we have to overcome pettiness and trivialities. Our constant struggle is with two real enemies. One is Satan who keeps making the world and worldliness more and more alluring for us. The other is our own ego that inflates our importance in our eyes beyond any sensible measure. It is these that cause conflicts and misunderstandings.


  http://www.iqrasense.com/muslim-char...th-people.html

 14. #29
  Wahba-Allah

  Reacties
  9.837
  25-11-2013

  Controlling your hands and tongue  How do we resolve differences that have unwittingly or even intentionally cropped up? The best way is to control our tongues and hands that might be too eager to express those feelings! Discretion in speech and actions is the hall mark of a sensible person. We need to consciously practice patience; we need to learn to talk to ourselves, to introspect, before we give freedom to our tongue to have its way. Especially when it comes to speaking about others or voicing our opinion about them, we need to be extra careful that we don’t mislead anyone. Speaking thoughtlessly, or on hearsay, amounts to slander about which we have been warned strictly. Allah Says:

  And those who abuse believing men and women, when they have not merited it, bear the weight of slander and clear wrongdoing. (Ahzaab33:58)

  http://www.iqrasense.com/muslim-char...th-people.html

 15. #30
  MVC Lid

  Reacties
  190
  21-10-2015

  Notificatie.

  “Some hearts understand each other, even in silence.”