Citaat Geplaatst door *********
[IMG]https://www.*********.com/nl/system/files/ummahde_n2m_O.png[/IMG]

Enige dagen geleden kreeg ik informatie onder ogen van ********* waarin werd gezegd: “Als jij de ‘nia’ hebt, dan hebben wij de ‘match’ voor jou”. Op zich een zeer opvallende slogan, die natuurlijk nog wat verduidelijking nodig heeft. Tijd voor een interview.


De initiatiefnemers beginnen: “********* is ontstaan uit samenwerking van een groep Moslims met een verscheidenheid aan academische en etnische achtergronden. We zijn opgegroeid in Nederland en delen de passie om een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving. Aanleiding voor de samenwerking om ********* op te zetten was Id-El Fitr preek waarin de moskeebezoekers gevraagd werd wat ze gedaan hebben voor de gemeenschap. Het was een moment van bezinning en inspiratie waarop wij besloten hebben om voor onszelf hier concreet invulling aan te gaan geven.”

********* is een online islamitisch social media huwelijksplatform, ontwikkeld op basis van de beginselen die Quran en Soennah voorschrijven op het gebied van het huwelijk. "Dit houdt dus in:
  • 1. het huwelijk is het enige doel tussen de kandidaten;
  • 2. de profielschetsen van de kandidaten zijn gebaseerd op de universele islamitische huwelijksvoorwaarden en gebaseerd op hadith dat er om vier redenen gehuwd kan worden: Bezit, Afkomst, Schoonheid en Vroomheid;
  • 3. de communicatie door innovatieve ICT oplossingen borgt de anonimiteit/veiligheid van de kandidaten;
  • 4. de betrokkenheid van een Mahram wordt ondersteund.”
Het huwelijksplatform is bedoeld voor alle moslims - ongeacht de etnische achtergrond - die voor zichzelf besloten hebben om in het huwelijk te treden.

Natuurlijk zijn er meerdere huwelijksbureaus en -platforms, maar op ********* wordt het voor de niet-serieuze kandidaten moeilijk gemaakt om lid te worden en deel te nemen. “Dit mede dankzij de geïmplementeerde islamitische huwelijksrichtlijnen wat ********* uniek maakt. Verder biedt ********* huwelijksplatform verschillende prikkels om elkaars standpunten over huwelijksvraagstukken transparanter te maken.”

Het uiteindelijke doel zal een duurzaam huwelijk zijn en in het proces hier naar toe, speelt de communicatie een cruciale rol. “Het is van cruciaal belang dat de kandidaten transparante communicatie voeren over persoonlijke en relevante huwelijksvraagstukken om de kans op een duurzaam huwelijk te vergroten. ********* online social media huwelijksplatform ondersteunt en stimuleert dit proces door haar unieke communicatietechnologie die anders is dan ‘chat’. Daarnaast biedt ********* huwelijksplatform de kandidaten coaching aan in de vorm van vragen die men elkaar kan stellen en later komt er ook een online ‘hotline’ om vragen aan een islamgeleerde te stellen.”

Enige tijd geleden is in Engeland en ook in Nederland een zelfde idee in het leven geroepen. Het voorbeeld in Engeland was voor een beperkte groep, alleen voor Hindoestaanse moslims. Wat ik aan de TV uitzending heb over gehouden, is dat het veel werk met zich meebracht. Hoe denken jullie hierover? “Wij hebben ook kennis genomen van de uitzending. Het is één van de vele nobele kleinschalige initiatieven die zich helaas alleen beperken tot hun directe (etnische) gemeenschap uit de omgeving. Ook in Nederland is daar sprake van. Wij willen die grenzen doorbreken door kansen te creëren voor moslims die geen geschikte huwelijkskandidaat kennen in hun omgeving (in islamitisch opzicht of qua leeftijd, studieniveau etc.) en voor moslims die niet te benaderen zijn voor buitenhuwelijkse relaties. Het is inderdaad een arbeidsintensief initiatief waarbij op ********* huwelijksplatform een groot deel geautomatiseerd is via innovatieve ICT oplossingen. Het succes van ********* is te meten door zowel het aantal afgesloten huwelijken alsook het aantal voortijdig afgebroken communicaties.”

In een eerder antwoord gaven jullie aan dat er gevraagd wordt om transparante communicatie, maar denken jullie dat de kandidaten altijd eerlijk zullen zijn? “Kandidaten zullen mogelijk om persoonlijke redenen ervoor kiezen om over bepaalde zaken niet altijd open en eerlijk te zijn. Echter, het is belangrijk dat de kandidaten beseffen hoe belangrijk communicatie en eerlijkheid daarin is in de voorfase om tot een huwelijk te komen. ********* huwelijksplatform biedt juist een beschermde online omgeving om dit te kunnen doen. Er zijn voldoende voorbeelden uit het dagelijkse leven waarbij pas na huwelijksvoltrekking de partners de relevante huwelijksonderwerpen met elkaar bespreken en erachter komen dat ze toch niet bij elkaar passen. Dit resulteert meestal in een echtscheiding met alle mogelijke dramatische gevolgen voor de echtgenoten en eventueel kinderen. Dit willen we voorkomen. We stimuleren daarom de kandidaten om binnen een anonieme en veilige omgeving en voor de huwelijksvoltrekking te ontdekken of ze bij elkaar passen. Daarnaast zijn er een aantal kwaliteitsmaatregelen getroffen die tijdens de registratie van de kandidaat getoetst worden ter waarborging van bepaalde fundamentele informatie in de profielen.”

Tenslotte wordt in Nederland altijd om garantie gevraagd; wordt dat ********* ook gegeven? “De ‘match’ die we garanderen is dat er op ********* huwelijksplatform een wederhelft is die ook oprecht met ‘nia’ op zoek is naar een huwelijkspartner. In een anonieme en veilige online omgeving ondersteund door de innovatieve ICT oplossingen hebben deze serieuze kandidaten ruim de mogelijkheid om zelf te bepalen wie de geschikte huwelijkskandidaat is. De kandidaten screenen elkaar op criteria die zij belangrijk vinden. Zo worden de kansen vergroot van een succesvol en gelukkig huwelijk en daarmee je ‘match’. Daarvoor krijgen de kandidaten ruim de tijd omdat de kandidaten voor een éénmalige bedrag lid kunnen blijven totdat ze getrouwd zijn.”

Op mijn opmerking dat het idee van een huwelijksplatform zichzelf zal moeten bewijzen, of dat er behoefte aan is en of het succesvol zal zijn, werd er geantwoord: “********* is nu al ongeveer 2 jaar operationeel en telt al een ledenaantal van ruim 670 met een man-vrouw verhouding van 45-55%. Het ledenaantal groeit sterk mede dankzij de mond op mond reclame en de samenwerkingsverbanden die wij aangaan met moskeeën en andere islamitische instanties.”

Afsluitend wil ik het team succes wensen met dit mooie plan en insha’Allah zullen nog velen hun partners bij ********* vinden voor een duurzaam huwelijk.

Henny A.J. Kreeft
De Stem van de Ummah
NUMMER 30 NOVEMBER 2014

Link
.