Salam moalaikoem warahmatuahallah wa barakatuh
een aantal hadiths terwijl er veel meer zijn over het gebed en ook zowel ayats uit de koran o jongeren van onze ummah en vrouwen van onze ummah keer terug tot allah en vericht je gebed !

1. Belang van het aanbidden van Allah

“Een ongelovige zal op de Dag des Oordeels gebracht worden en (aan hem) zal gevraagd worden: “Als je de hele aarde vol goud bezat, zou je het gebruiken om jezelf ermee te bevrijden?” Hij zal zeggen: “Ja.” Dan zal er gezegd worden tegen hem: “Je werd om iets eenvoudigers gevraagd (het enkel aanbidden van Allah).”
Deze woorden zijn door Anas ibn Malik (moge Allah tevreden met hem zijn) overgeleverd van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) en staan vermeld in Bukharie en Muslim.

2. Drie zaken zouden niet uitgesteld moeten worden

Ali ibn Abi Taalib (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) tegen hem zei:
“O Ali, drie zaken zouden niet uitgesteld moeten worden:
Het gebed wanneer de tijd (ervoor) aangebroken is,
Een begrafenis wanneer (het gewassen lichaam) aanwezig is,
En (het huwelijk van) een ongetrouwde vrouw wanneer er een gelijke voor haar is.”
Deze hadith staat vermeld in Jami at-Tirmidhi (171).

3. Paradijs bereiken middels het gebed

“De sleutel tot het Paradijs is het gebed, en de sleutel tot het gebed is de wassing (wudu).”
Deze hadith is overgeleverd van de Profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) door Jabir ibn Abdullah (moge Allah tevreden met hem zijn) en staat vermeld in Sunan at-Tirmidhi. De hadith is hasan (goed) verklaard door As-Suyuti.

Moge Allah de gene die het n iet verrichten zo snel mogelijk erna betrekken en ons allen vergeven voor onze zondes

Jazakallahugairan
Salam moalaikoem warahmatuahallah wa barakatuh