1. #31
  Dienares van Allah

  Reacties
  6.378
  16-12-2003


  Islaam – It just makes…. sense! 2. #32
  ••

  Reacties
  15.585
  01-04-2009

  Hele mooie woorden, a7sana Allaahu ilayki zuster.

  عفى الله عمَّا سلف


 3. #33
  Dienares van Allah

  Reacties
  6.378
  16-12-2003

  Citaat Geplaatst door Analiste. Bekijk reactie
  Hele mooie woorden, a7sana Allaahu ilayki zuster.
  Ameen oegty lief, wa ijaakie <3

  Islaam – It just makes…. sense! 4. #34
  Dienares van Allah

  Reacties
  6.378
  16-12-2003


  Islaam – It just makes…. sense! 5. #35
  Dienares van Allah

  Reacties
  6.378
  16-12-2003


  Islaam – It just makes…. sense! 6. #36
  Dienares van Allah

  Reacties
  6.378
  16-12-2003

  Kijk 'Emotioneel - De bijzondere mensen bij Allah! Sheikh Rajab' op YouTube - https://youtu.be/ugX5kLwCX08

  Islaam – It just makes…. sense! 7. #37
  MVC Lid

  Reacties
  41
  13-11-2013

  Jammer dat dit soort topics zo weinig respons krijgen. Met de Wil van Allah zullen er meerdere vrouwelijke draagsters van de Quraan opstaan. Moge Allah jullie memorisatie versterken en de liefde voor de Quraan in je harten doen vermeerderen.

 8. #38
  Dienares van Allah

  Reacties
  6.378
  16-12-2003

  Allaahoema ameen!!

  Islaam – It just makes…. sense! 9. #39
  ••

  Reacties
  15.585
  01-04-2009

  Aameen aameen aameen!!!

  عفى الله عمَّا سلف


 10. #40
  Dienares van Allah

  Reacties
  6.378
  16-12-2003


  De Koran memoriseren en de deugden van sommige Soewar.
  Vraag:

  Kunt u met verwijzingen naar Ahaadieth (overleveringen) een aantal voordelen benoemen van het lezen van de volgende Soewar: Soerat an-Naba', Soerat al-Waaqicah, Soerat Yaa-Sien en Soerat al-Moelk?  Ik ben midden dertig en ik probeer de Koran zoveel mogelijk te memoriseren. Met welke Soewar dien ik te beginnen? En is het goed om het gedeelte dat ik gememoriseerd heb te reciteren in ‘Nawaafil’ (aanbevolen) gebeden? Wat moet ik doen als ik een fout maak tijdens het reciteren of als ik na het reciteren van een aantal verzen de rest vergeet?


  Antwoord:

  Alle lof zij Allah.

  De deugden van Soerat an-Naba'

  Met betrekking tot de deugden van Soerat an-Naba' en de beloning voor het reciteren ervan, weten we niet iets wat specifiek geldt voor deze Soerah, behalve van wat bekend is over de rest van de Koran. Er is als het ware niets bijzonders aan deze Soerah, los van wat we weten over het lezen van één Letter uit de Koran. Voor degene die één Letter uit de Koran leest wordt namelijk één goede daad genoteerd. cAbdoellaah Ibn Mascoed zei: “De Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) zei: ‘Wie één Letter uit het Boek van Allah leest zal daardoor één goede daad (Hasanah) verdienen. Een goede daad is gelijk aan tien goede daden van dezelfde aard. Ik zeg niet dat ‘Alif-Laam-Miem’ één Letter is, maar ‘Alif’ is één Letter, ‘Laam’ is één Letter en ‘Miem’ is één Letter.’"

  (Overgeleverd door Tirmidhie, en als Sahieh bevonden door al-Albaani in Sahieh at-Tirmidhie)

  Maar het is overgeleverd dat het één van de Soewar is die waarschuwingen bevat die erg moeilijk waren voor de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem). Er is overgeleverd van Ibn cAbbaas dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd: "Hoed, al-Waaqicah, al-Moersalaat, cAmma Yatasaa'aloen (an-Naba') en Idhaa ash-Shamsoe Koewwirat (at-Takwier) hebben mij grijs gemaakt."

  (Overgeleverd door at-Tirmidhi, 3297 en als Sahieh (authentiek) verklaard door Sheikh al-Albaani)

  De deugden van Soerat al-Waaqicah

  Met betrekking tot de deugden van Soerat al-Waaqicah is er een Hadieth (overlevering) die over de deugden van deze Soerah spreekt, maar die Hadieth is niet Sahieh. Er is overgeleverd van Shoedjaac van Abie Faatimah dat cOethmaan Ibn cAffaan (moge Allah tevreden met hem zijn) Ibn Mascoed bezocht toen hij ziek was. Ibn Mascoed zei tegen hem: “Ik hoorde de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) zeggen: ‘Wie Soerat al-Waaqicah elke avond reciteert zal nooit arm worden.’"

  (Overgeleverd door al-Bayhaqi. Deze Hadieth is geclassificeerd als Dacief (zwak) door Sheikh al-Albaani)

  De deugden van Soerat Yaa-Sien

  Wat betreft de deugden van Soerat Yaa-Sien, daarover zijn er ook Ahaadieth (overleveringen) die niet authentiek zijn. Er is overgeleverd dat Anas zei: “De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd: ‘Alles heeft een hart en het hart van de Koran is Yaa-Sien. Wie Yaa-Sien reciteert, Allah zal voor hem de beloning noteren voor het tien keer reciteren van de Koran.’”

  (Overgeleverd door at-Tirmidhi, 2887. Hij zei dat het niet authentiek is vanwege zijn keten en zijn keten is Dacief (zwak). Al-Albaani zei in ad-Daciefah: het is Mawdhoec (gefabriceerd))

  De deugden van Soerat al-Moelk

  Met betrekking tot Soerat al-Moelk, zijn er authentieke Ahaadieth die over de deugden van deze Soerah spreken. Het is overgeleverd van Aboe Hoerayrah dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Er is een Soerah in de Koran die dertig verzen bevat. Deze Soerah heeft voor een man bemiddeld totdat hij werd vergeven. Het is Soerat ‘Tabaarak Alladhie Bi Yadih il-Moelk’ (Soerat al-Moelk).”

  (Hasan verklaard door at-Tirmidhi, Sahieh verklaard door Ibn Taymiyah en al-Albaani)

  Een andere Hadieth die over de deugden van Soerat al-Moelk spreekt is overgeleverd door Djaabir. Hij zei dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) nooit ging slapen totdat hij (vrede en zegeningen zij met hem) "Alif-Laam-Miem Tanziel" (Soerat as-Sadjdah) en "Tabaarak Alladhi Bi Yadih il-Moelk" (Soerat al-Moelk) had gereciteerd.

  (Overgeleverd door at-Tirmidhi, 2892)

  Manieren om te memoriseren

  Er is geen vaste manier om de Koran te memoriseren. Mensen verschillen in hun vermogen om zaken te onthouden; ieder persoon heeft een manier en een tijd die bij hem passen. Sommige mensen vinden het prettig om te lezen en te memoriseren na het Fadjr gebed en sommigen doen dit bij voorkeur na Maghrib. Dus kijk naar je eigen situatie en doe wat het beste is voor je. Sommige mensen vinden de korte Hoofdstukken (Mekkaanse Soewar) makkelijker en anderen vinden de lange Hoofdstukken (Medinese Soewar) makkelijker; dus start met datgene wat gemakkelijk is voor je. Je kunt beginnen met Soewar die vaak gehoord worden en makkelijk zijn om te memoriseren, zoals Soerat al-Kahf, Soerat Maryam en de laatste delen van de Koran. Wanneer je ziet dat je vele delen van de Koran hebt gememoriseerd, zal dit je een beweegreden geven om je memorisatie te voltooien.

  Herhalen en ernaar handelen

  Eén van de meest belangrijke manieren om wat je gememoriseerd hebt te versterken en niet te vergeten is door het te herhalen en door continu ernaar terug te keren. Sommige mensen die geprobeerd hebben de Koran te memoriseren, reciteerden het terwijl ze op straat liepen, in de bus zaten, wanneer ze naar de winkels en markten gingen, enzovoorts. Zij reciteerden de Koran in alle omstandigheden en op elk moment, dag en nacht. Het handelen naar wat je geleerd hebt van de verzen van Allah is één van de beste manieren om de Koran uit het hoofd te memoriseren. Het is overgeleverd dat Aboe cAbd ar-Rahmaan zei: “De metgezellen van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) die ons de Koran leerden, vertelden ons dat zij tien verzen leerden en daarna niet verder gingen naar de volgende tien verzen, totdat zij de kennis van de gememoriseerde verzen en het handelen ernaar hadden geleerd. Ze zeiden: ‘We leerden dus de kennis en hoe wij deze kennis in de praktijk moesten toepassen.”’

  (Ahmed, 22384)

  Koran herhalen in gebeden

  Wat welbekend is en door mensen is geprobeerd en getest, is dat het herhalen van de Koran tijdens de gebeden de beste manier is om de Koran te memoriseren. Dit betreft de Soennah gebeden, de Nawaafil (aanbevolen) gebeden, de Fardh (verplichte) gebeden voor de Imam en met name de Nawaafil gebeden van de nacht (Qiyaam al-Lail). Er is niets mis mee om de Djoez (deel van de Koran) die je aan het leren bent te reciteren tijdens Nawaafil gebeden. Maar als je een deel van de Koran vergeet terwijl je aan het bidden bent, probeer dan het te herinneren totdat je voelt dat je niet in staat zal zijn om het te herinneren. In dat geval is er niets mis mee om van het gedeelte dat je je niet meer kan herinneren over te gaan op het gedeelte dat jij je wel kan herinneren. Wanneer je klaar bent met je gebed, ga dan naar de Moeshaf (Koranboek) en bestudeer het gedeelte dat je bent vergeten.

  En Allah weet het best.

  (www.islamqa.com)

  Islaam – It just makes…. sense! 11. #41
  ••

  Reacties
  15.585
  01-04-2009

  Djazaaki Allaahu alfa khayr.. erg mooi te lezen.

  عفى الله عمَّا سلف


 12. #42
  MVC Lid

  Reacties
  375
  04-10-2004

  Djazak allahoe ghairan, dit is echt top!

 13. #43
  Dienares van Allah

  Reacties
  6.378
  16-12-2003

  Wa ijaakoem aghawaat!

  Islaam – It just makes…. sense! 14. #44
  Dienares van Allah

  Reacties
  6.378
  16-12-2003


  Islaam – It just makes…. sense! 15. #45
  ••

  Reacties
  15.585
  01-04-2009

  Wat een mooie woorden. Moge Allah ons doen behoren tot Ahlul Qoraan.

  عفى الله عمَّا سلف