1. #31
  MVC Lid

  Reacties
  526
  15-11-2011

  De profeet nam zijn echtgenote(s) in vertrouwen en vertrouwde haar zijn (meest grote) geheimen.

  Zelfs zijn meest geheime projecten deed hij aan haar toevertrouwen. Zoals bijvoorbeeld inzake de strategie, overkwam het hem een oorlog voor te bereiden, en hij maakte dit enkel aan zijn echtgenote ('Aisha ) bekend. Zelfs Aboe Bakr wist er niets van en zijn dochter hield het geheim (die de profeet aan haar had toevertrouwd) ook voor haar vader verborgen toen hij haar vroeg wat er aan de hand was.

  De profeet liet dus zijn echtgenotes merken dat hij hen vertrouwde.

  Overgeleverd op gezag van At-Tabari,

  vroeg de boodschapper van Allah drie dagen voordat hij het nieuws ontving dat in verband stond met het verbreken van het verdrag, aan 'Aisha , zijn echtgenote, om voorbereidingen te treffen die specifiek zijn voor oorlog. Aboe Bakr kwam naar binnen en vroeg aan 'Aisha wat er aan de hand was, en toonde verbazing over de oorlogsvoorbereidingen, omdat het volgens hem niet de tijd voor oorlog was. Zij antwoordde, dat ze geen idee had. Op de morgen van de derde dag arriveerde 'Amr bin Salim Al-Khoeza'i onder begeleiding van drie ruiters om aan de profeet te berichten over de toestand van hun volk en om de moslims te verzoeken hen te helpen met wraaknemen. Vervolgens hoorden de mensen van Medina, dat de Qoeraish het verdrag verbroken hadden. Budail volgde 'Amr en daarna Soefyan en het nieuws werd bevestigd.

 2. #32
  MVC Lid

  Reacties
  526
  15-11-2011

  Het geduld en andere goede eigenschappen van de profeet in zijn houding naar zijn echtgenotes toe.

  Zie wat de profeet had gedaan toen hij samen met een grote groep mensen op reis was en zijn echtgenote 'Aisha hem hierbij ook vergezelde en zij tijdens die reis een simpele halsketting, die noch van goud en noch van zilver was (of van noch grote waarde was) kwijt geraakt was. Hij stopte en ging samen met alle mensen die erbij waren, opzoek naar de simpele halsketting voor zijn echtgenote. Men zocht het een lange tijd, zonder succes. De profeet liet het kamp plaatsen voor de nacht en er was op deze plek geen water en men had zelf ook geen water bij ( om te drinken en wodoe mee te doen). Dit zorgde voor boosheid bij de mensen die erbij waren , want het werd volgens hun, voor zo'n futiliteit, hen verplicht om op die plek te overnachten.
  Het is door deze incident dat Allah Ta' ala het vers van de tayammum (droge wassing) openbaarde. En plots was de hele groep blij en dankten zij 'Aisha, radia Allaho anha.

  'Aisha, radia Allahu anha, heeft verteld:

  " We waren vertrokken met de Boodschapper van Allah op een van zijn reizen totdat een halsketting van mij was gebroken [en verloren] toen we Al-Baida' of Dathul-Jaish bereikt hadden. Allah's Boodschapper bleef daar om op zoek te gaan naar de halsketting, en ook de mensen hielpen hem. Er was geen water op die plaats, dus de mensen gingen naar Abu Bakr as-Siddiq , en zeiden: "Zie je niet wat Aisha heeft gedaan? Ze heeft ervoor gezorgd dat de Boodschapper van Allah en de mensen verblijven waar er geen water is, en zij hebben geen water bij hen." Abu Bakr kwam terwijl de Boodschapper van Allah aan het slapen was met zijn hoofd op mijn dijbeen, en hij zei tegen mij: "Jij hebt de Boodschapper van Allah en de mensen opgehouden waar er geen water is, en ze hebben geen water bij hen." En toen zei Aisha: " Aboe Bakr vermaande mij en hij zei wat Allah wilde dat hij zei en sloeg me op mijn zijde met zijn hand. Niets belette mij om te bewegen [vanwege de pijn] behalve de positie van de Boodschapper van Allah op mijn dij. Allah's Boodschapper stond dan op wanneer de dageraad brak en er was geen water ( om er woedoe mee te doen). Op dat moment liet Allah de ayaat ( Koranverzen) van de Tayammum neerdalen. En dus verrichten ze allen de Tayammum."

  Usaid bin Hudair zei; "O de familie van Abu Bakr! Dit is niet de eerste zegening van jullie." Dan stuurden we de kameel, waarop ik aan rijden was, van zijn plaats en de halsketting was eronder gevonden."


  ( Al-Boechaari)


  Zie ook het volgende korte filmpje omtrent dit onderwerp en waarin Sheikh Omar Suleiman de geplaatste hadieth bespreekt/uitlegt .(Engelstalig):

  http://m.youtube.com/watch?v=PtJhjAVWGpA

 3. #33
  MVC Lid

  Reacties
  526
  15-11-2011

  De houding van de Profeet ten opzichte van zijn echtgenotes.

  De profeet heeft gezegd:

  " De beste onder jullie zijn de beste tegenover hun vrouwen, en ik ben de beste onder jullie tegenover mijn vrouwen."

  (At-Thirmidhi, Ibn Maja en anderen)

 4. #34
  MVC Lid

  Reacties
  94
  29-05-2013

  Anno 2015 kun je geen 29 vrouwen hebben waarvan 18 slavinnen behalve die idiote oliesjeiks in het midden oosten

 5. #35
  roosje

  Reacties
  81
  16-11-2006

  Masha allah,
  Enigr tips welke boeken ik dit kan vinden?
  Nederlands graag

 6. #36
  MVC Lid

  Reacties
  526
  15-11-2011

  Citaat Geplaatst door sara_moslima Bekijk reactie
  Masha allah,
  Enigr tips welke boeken ik dit kan vinden?
  Nederlands graag
  Salamo alykom zuster,

  bij een paar ahadieth die ik hier geplaatst heb, kunt u onderaan terug vinden uit welke boek het overgenomen is. In dat zelfde boek(en) kun je soms er meerdere ahadieth in terug vinden die in deze topic vermeldt zijn.

  In gevallen waarbij dit niet zo is en u graag specifiek van een (a)hadieth wilt weten in welk boek het terug te vinden is, citeert u de ahadieth even voor mij en ik zal het insha'Allah voor je opzoeken.

  Wa salamo alykom.

 7. #37
  MVC Lid

  Reacties
  526
  15-11-2011

  De profeet had volmaakte manieren en goede taalgebruik wanneer hij zijn vrouwen aansprak

  De vrouwen van de profeet werden door hem niet met beledigende of grof taalgebruik aangesproken.
  Hij sprak zijn echtgenotes aan met namen waarvan zij hielden. Zoals hij haar ook liefkozingsnamen gaf en haar hiermee aansprak.

  De profeet heeft tegen 'Aisha gezegd:

  " O ' Aish! De engel Gabriël brengt jou de groet over."
  (Al-Boechaarie en Muslim)

  AbdAllah ibn 'Amr zei:

  " De profeet was geen faahish of moetafaahish (hij vloekte niet of had geen onzedelijk taalgebruik) en hij zei altijd: ' Waarlijk, de beste van jullie is degene die de beste manieren van jullie heeft. "
  (Al-Boechaari, Muslim en anderen)

 8. #38
  Anyeong-Haseyooooooo

  Reacties
  6.856
  01-06-2007

  MVC Premium MVC Premium
  Djazak Allahou khairan.

 9. #39
  MVC Lid

  Reacties
  526
  15-11-2011

  De houding van de Profeet ten opzichte van zijn echtgenotes in hun menstruatieperiode.

  In sommige culturen of godsdienst mogen de mannen hun echtgenote niet aanraken tijdens haar menstruatieperiode en moeten zij in deze periode in aparte bedden/slaapkamers slapen.
  Of zoals volgens Always (merk/fabrikant maandverband) recent via een marketingactie: "Vrouwen stinken als ze menstrueren. Ze moeten maar niet te dicht bij mensen gaan staan. " (Hiermee probeerden zij maandverband met parfumgeur te verkopen). De reclameactie werd door veel vrouwen beledigend ervaren van wie er gezworen hebben nooit meer iets van het merk te kopen, zoals zie hier: http://juuleke.blogspot.nl/2012/12/a...-meer.html?m=1

  Een voorbeeld van de Profeet over hoe hij met zijn echtgenote was als zij menstrueerde:

  ' Aisha overlevert:

  " De boodschapper van Allah had de gewoonte om zijn hoofd in mijn schoot te leggen en de Koran te reciteren terwijl ik ongesteld was. "


  (Al-Boechaari en Muslim)

 10. #40
  MVC Lid

  Reacties
  526
  15-11-2011

  De profeet was altijd bezorgt om het welzijn van de vrouwen en noemde hen: kristal.

  Anas ibn Maalik zei:

  "De Profeet was op reis en een knecht genaamd Anjasha leidde de kamelen waar de vrouwen op zaten
  (en volgens een andere overlevering was één of meerdere van die vrouwen een echtgenote(s) van de profeet) en neuriede, waardoor de kamelen sneller begonnen te lopen. Daarop zei de profeet tegen hem: " Oh Anjasha! Wees voorzichtig met de manier waarop je het kristal (d.w.z. de vrouwen) voorttrekt!"

  (Sahieh al-Boekhaarie)

  De ahadithgeleerden over de uitleg van de hadith:
  Het ritme van het neuriën door de begeleider beïnvloedt de snelheid waarmee de kamelen stappen. Als ze te snel zouden stappen, dan zouden de vrouwen er af kunnen vallen en ‘breken'.

 11. #41
  MVC Lid

  Reacties
  526
  15-11-2011

  De profeet kende het temperament van zijn echtgenotes en ging er met de beste manier manier mee om.

  Wat de boodschapper van Allah toeliet om een sfeer van genegenheid en liefde te bewaren in zijn gezin, is het feit dat hij het temperament van zijn echtgenotes kende, hun momenten van vreugde en hun momenten van woede.

  'Aisha overlevert:

  "De profeet heeft gezegd: O 'Aisha, ik weet wanneer je kwaad bent en wanneer je tevreden bent. " Hoe weet je dat? vroeg ze. " Als je tevreden bent, zei hij, zweer je door te zeggen: ' Zeker niet, bij de Heer van Moehammed! Maar als je kwaad bent, zeg je: ' Zeker niet, bij de Heer van Ibrahîm. Ze zei: ' Dat is waar, maar bij Allah, ik verlaat slechts je naam. "


  (Al-Boechaari en Muslim)

 12. #42
  MVC Lid

  Reacties
  457
  17-03-2007

  Tegenwoordig heb je geen tijd en ruimte meer om rekening te houden met 29 vrouwen! Behalve de arabische koningen cq idioten in het midden oosten

 13. #43
  MVC Lid

  Reacties
  526
  15-11-2011

  De profeet onderwees zijn echtgenotes op een wijze, zachte en geduldige manier.


  'Aisha overleverde:

  Toen zij samen met de Profeet de Hadj aan het verrichten was, brak haar menstruatieperiode aan terwijl ze een plek naderde nabij Mekka, genaamd Sarief. De Profeet kwam bij haar binnen en trof haar huilend aan. Hij vroeg haar toen: “Ben je menstruerende?” Zij antwoordde: “Ja, O Boodschapper van Allah.” Hij zei toen: “Dit is in een zaak die Allah heeft voorgeschreven voor dochters van Adam (de vrouwen). Verricht daarom hetzelfde als de andere bedevaartgangers, behalve het gebed en de Tawaaf.”


  ( Al Boechaari)

  Zoals in bovenstaand hadith: toen de profeet zijn vrouw Aisha huilend aantrof, ging hij haar eerst troosten om haar verdriet te verlichten/weg te doen nemen ( door haar te zeggen: “Dit is in een zaak die Allah heeft voorgeschreven voor dochters van Adam (de vrouwen)). En daarna pas vertelde hij wat zij wel kon doen. Op deze manier trooste en onderwees hij haar op een zachte en wijze manier.

  In de volgende hadith is ook te zien hoe de Profeet zijn vrouw op een geduldige en wijze manier onderwijst.

  ’Aishah zei:

  “De Profeet zei op een dag tegen mij:“Haal voor mij een gebedskleed uit de moskee.” Zij zei toen: “O Boodschapper van Allah, ik ben menstruerende.” Hij zei toen: “Jouw menstruatie kleeft niet aan jouw handen.”


  (Moeslim)

 14. #44
  MVC Lid

  Reacties
  526
  15-11-2011

  De profeet gaf zijn vrouwen de ruimte om met hem te discussiëren, zij waren vrij hun mening of ideeën te geven (die hij zelfs vaker opvolgde), zij werden niet onderdrukt.

  'Umar zei:
  "Bij Allah, voor de islam hechtten wij aan de ideeën van de vrouwen geen enkel belang, tot Hij van de Qur'an openbaarde wat Hij heeft geopenbaard. En Hij heeft de rechten verdeeld. Op een keer besloot ik iets te doen en mijn vrouw zei: "Als je zus en zo zou doen..." En ik zei: "Wat heb je met mijn zaken te maken?" Zij zei: "Vreemd, 'Umar ibnul Chattab, jij wilt precies doen wat je wilt en je wilt niet luisteren naar anderen. Zelfs je dochter Hafsa heeft bij de Profeet iets te zeggen, tot hij soms de hele dag boos op haar blijft." Ik ging naar Hafsa om te horen of het juist was wat ik gehoord had. Ik vroeg haar: "Mijn dochter, is het waar dat je iets te zeggen hebt bij de Profeet tot hij soms de hele dag boos op jou blijft?" Zij antwoordde: "Ja, bij Allah, wij discussiëren ook met de Profeet ." 'Umar ging hierop naar Umm Salamah, want zij was een familielid van 'Umar en hij sprak met haar over dit onderwerp. Zij zei: "Vreemd voor jou, ibnul Chattab, jij bemoeit je met je alles en je wilt je ook bemoeien met de Profeet en zijn vrouwen." 'Umar zei: "Zij verbaasde mij hiermee en veranderde wat ik in mijn hoofd had."


  (Tabari.)

 15. #45
  MVC Lid

  Reacties
  2.235
  24-01-2017

  zonder eten achterbleef zij?

  dan hadden ze wel erg mizzerig leven


  Insta Kersen_taart

  Twitter @kersen_taart