1. #16
  Allah je7fedkoem

  Reacties
  2.749
  04-04-2009

  Citaat Geplaatst door Tafersit_m Bekijk reactie
  de lezingen die ik beluister hebben ze het over beiden, ik luister naar doe3at van deze tijd en vrijwel allemaal engelstalig.
  Zelfs de klassieke doe3at en oelama geven de man vaak ervan langs hoor, maar ben het ermee eens dat het meer belicht mag worden want we hebben allerlei theorieen ontwikkeld vandaag de dag die vrijwel allemaal hypocriet zijn en ver van de islam zijn.

  Allah oemma zidna 3ilma nafie3a
  Allahoema Amien!

  Nee klopt tegenwoordig worden de mannen ook meer gewezen op hun plichten hamdoelah. Als we ons er ook allemaal aan zouden houden die plichten zouden veel huwelijken welslagen.
  "Voorwaar, Allaah is met de geduldigen" [2:153]

  A woman's heart should be so close to God that a man has to seek Him just to find her


 2. #17
  Verbannen

  Reacties
  3.573
  02-07-2013

  Citaat Geplaatst door Gebruiker2014 Bekijk reactie
  Ja dat zijn pas goede betrouwbare vrouwen dus zeldzaam zijn op dit moment. Moge Allah deze vrouwen genadig zijn.
  Tegenwoordig zijn er zogenaamde praktiserende vrouwen die achter de rug va hun man om volop aan het flirten zijn op fora, chatsites, whatsapp e.d.
  Negativiteit v jullie houdt ook nooit op joh....

 3. #18
  MEERDERE GEBRUIKERS

  Reacties
  3.028
  29-06-2009

  Maa shaAllaah moge Allah ons in zijn voetsporen laten treden.

 4. #19
  MVC Lid

  Reacties
  526
  15-11-2011

  Een oogje toeknijpen bij sommige fouten en er tevreden mee zijn er alleen een verwijzing naar te geven, uit respect jegens degene die de fout maakt

  Sommige echtgenoten benoemen alle minpunten/fouten van hun echtgenote(s) voor haar op om haar op deze manier te berispen wanneer zij een fout heeft begaan. Wat heel vernederend voor haar kan zijn en zij zich hierdoor verlaagd gaat voelen ( met name als zijnde zijn echtgenote). Sommige mannen gaan zelfs zover dat ze haar gaan uitschelden...denkend dat zij hiermee haar corrigeren en zij zich zal beteren door dit onrespectabele gedrag van de echtgenoot...

  Allah Ta'ala liet ons via de Koran weten hoe de Profeet met een van zijn echtgenote(s) was toen zij een fout maakte:

  " En (gedenk) toen de Profeet iets vertrouwelijks tot één van zijn vrouwen zei en zij het vertelde, en Allah liet het hem weten, maakte hij het deels bekend, deels hield hij het stil. Toen hij haar ( Hafsa) daarvan vertelde, zei zij: " Wie heeft jou dit verteld?" Hij zei: " De Alwetende, de Al-Bewuste heeft het mij verteld. "
  ( Qoer-aan 66:3)

  Al Qasimi zei in Mahasin al-Ta' wil:

  " En weet dat de Profeet naar Mohammed verwijst. ' Tot één van zijn vrouwen' verwijst naar Hafsah. ' Iets vertrouwelijks' betekent dat het haar niet toegestaan was het verder te vertellen, of wat hij zichzelf had verboden hoewel Allah (Ta'ala) het toegestaan had. ' Toen zij het vertelde' betekent dat zij het geheim aan haar metgezel vertelde ( ' A' isjah). ' Allah liet het hem weten' betekent dat Allah hem vertelde wat Hafsah aan ' A' isjah had verteld. ' Hij vertelde daar een deel van ' betekent dat hij haar een deel van wat zij openbaar had gemaakt, vertelde als een berisping. ' En liet een deel daarvan' betekent dat hij sommige dingen ervan niet vertelde, uit respect voor haar.

  Er is opgemerkt in Al-Iklil: " De ayah geeft aan dat er niets mis mee is om op een geheimzinnige manier te spreken met iemand die je vertrouwt, zoals een echtgenoot of een vriend. En dat hij of zij verplicht is het geheim te bewaren. De ayah spreekt ook over een goede behandeling van echtgenotes, vriendelijkheid wanneer je haar berispt en vermijden elke fout op te speuren.

  Al-Hasan zei: " Geen enkel nobel persoon zal over elke kleine fout vallen." Soefyan zei: " Een oogje toeknijpen is de daad van de nobele mensen. "


  (Titel en schuin gedrukte tekst uit het boek: Hoe corrigeerde de Profeet de fouten van mensen? Muhammad Salih Al-Munajjid)

 5. #20
  MVC Lid

  Reacties
  526
  15-11-2011

  De Profeet bekritiseerde het eten nooit

  Er zijn mannen die het eten (dat hun echtgenote klaargemaakt heeft) vaak bekritiseren en erover klagen, terwijl het de echtgenote veel tijd en moeite kost om het klaar te maken. Meestal met liefde gemaakt en wat een kunst is voor haar om weer bijna iedere dag iets anders/gevarieerde eten te serveren. Als dank krijgt zij het geklaag en gezeur van haar echtgenoot te horen. Wat haar weer keer op keer doet kwetsen. Het zit sommige mannen zelfs in karakter om altijd op- en aanmerkingen over het eten te geven, alsof zij de taak hebben gekregen dat te doen...

  Overgeleverd door Abu Huraira radia Allaho 'anhu:

  De boodschapper van Allah bekritiseerde nooit eten. Als hij het lekker vond, dan at hij het en als hij iets niet lekker vond, dan liet hij het ( eenvoudig ) staan ( zonder het te verachten). ( Al Boechaarie en Moeslim)

  En toen hij azijn als eten kreeg, was hij er tevreden mee en heeft hij het ( de azijn) zelfs geprezen:

  Overgeleverd door Djaabir radia Allaho 'anhu:

  De boodschapper van Allah vroeg om saus¹ (aan zijn echtgenotes) en zij zeiden: " Wij hebben enkel nog azijn". Hij vroeg er dus om en begon ervan te eten terwijl hij zei: " Hoe voortreffelijk is azijn wanneer het gegeten wordt als Oedm! Hoe voortreffelijk is azijn als het gegeten wordt als Oedm!" (Moeslim)

  ¹ Het arabische woord 'Oedm' dat hier wordt gebruikt betekent iets dat met brood gegeten wordt, en kan in het Nederlands vertaald worden als jus of saus.

 6. #21
  MVC Lid

  Reacties
  623
  23-06-2004

  mooi macha allah
  Wees zuinig met de mensen om je heen want voor je het weet ben je ze kwijt!
  18-04-2008 Allah ie Rahmek Papa djeli 18-04-2008

 7. #22
  MVC Lid

  Reacties
  526
  15-11-2011

  De profeet zijn zorgen om zijn echtgenotes en zijn respect voor hen

  Door o.a. zijn aandacht te geven aan zijn echtgenotes en naar hen te luisteren, en hen te vergezellen wanneer zij naar buiten gingen op bepaalde tijdstippen (of wanneer de afstand lang was), zoals ook uit onderstaand hadith blijkt:


  Het is overgeleverd van de moeder der gelovigen, Saffiya bint Hoejayy , dat ze heeft gezegd:

  " De Profeet verkeerde in I'tikaaf ( dwz; afzondering in de moskee tijdens de laatste tien dagen van de Ramadaan), toen ik hem op een nacht kwam bezoeken. Ik sprak met hem, waarna ik opstond om terug te gaan. Hij stond samen met mij op om mij te vergezellen. Op dat moment liepen er twee mannen van de Ansaar voorbij. Toen zij de profeet zagen, begonnen zij vlugger te lopen. Daarna zei hij : " Doe rustig aan. Zij is Saffiyah bint Hoejayy." Daarop zeiden zij: " Soebhaan- Allah, o boodschapper van Allah ( dwz; u bent ver verwijderd van zulke verdenkingen)!" Daarop zei hij : " Waarlijk, de shaytaan stroomt door de zoon van Adam zoals de bloedstroom. En ik was bang dat hij in jullie harten iets slechts zou werpen (dwz; slechte gedachten)."

  ( Al-Boechaarie en Moeslim)

  * Merk op dat toen De Profeet zijn echtgenote ging vergezellen ( in een andere overlevering staat: " .. En hij liep met haar mee totdat hij haar naar haar huis binnen bracht" ) hij dat deed terwijl hij I'tikaaf aan het verrichten was en de regel is dat je tijdens I'tikaaf de masjid alleen mag verlaten voor noodzakelijke zaken. Ook liet hij haar praten met hem totdat zij zelf opstond om te gaan.
  Wa Allaho a'lem.

 8. #23
  MVC Lid

  Reacties
  526
  15-11-2011

  De Profeet zijn schaamte, respect, en zijn geduld in de omgang met zijn echtgenotes

  Het volgende verhaal gaat over de Profeet en zijn echtgenote Umm Salama . Het toont zijn respect, schaamte en geduld in de omgang met zijn echtgenotes aan:

  Toen de boodschapper van Allah zich klaarmaakte om binnen te komen bij zijn nieuwe echtgenote, vond hij haar terwijl ze haar dochter Zaynab borstvoeding aan het geven was. Hierdoor keerde hij op zijn passen terug. En dit herhaalde zich gedurende twee dagen. 'Ammar ibn Yassir, de halfbroer van Umm Salama (aan moederszijde) werd zich bewust van de situatie en ging haar opzoeken. Hij nam het kind gewoon uit haar armen en zei haar: " Laat haar, je doet niets anders dan de boodschapper van Allah generen en hem zo zijn recht ontnemen."

  'Ammar nam dus Zaynab mee en plaatste haar bij een voedster in Qoeba'. Toen de boodschapper van Allah bij Umm Salama binnenkwam, vroeg hij teder:" Waar is Zaynab heengegaan? Wat hebben ze met Zaynab gedaan? " Toen vertelde ze hem dat 'Ammar haar meegenomen had."


  Bron: boek, de echtgenotes van de Profeet, Abd al-Mun'im al-Hashimi.
  De schrijver van dit boek heeft niet de overleveraars van de hadith direct na het verhaal erbij vermeldt, maar hij vermeldt aan elk begin van een biografie (over de echtgenotes van de profeet) de bronnen (vele boeken van geleerden) die hij voor dit boek gebruikt heeft.

  Op onderstaande website kun je het verhaal terug zien in een hadieth waarbij de isnaad/overleveraars wel erbij vermeld zijn. Het zou te vinden zijn in musnad Ahmad ibn Hanbal. ( in de hadieth hieronder is het een beetje anders verwoord dan in het boek, wellicht verschillende ahadith waarin verschillende overleveraars zijn, Allaho a3lem).

  http://library.islamweb.net/hadith/d...2413&hid=26062

 9. #24
  MVC Lid

  Reacties
  526
  15-11-2011

  De profeet overlegt met zijn echtgenote(s) en volgt haar advies op.


  Je hebt soms mannen die weinig met hun vrouwen overleggen of hen erbij betrekken als zij een beslissing moeten maken over een bepaalde zaak. Dat hoeft hij natuurlijk niet bij alles te doen, maar haar ideeën kunnen ook goed of zelfs beter zijn dan wat haar man dacht te doen. En als het om een zaak gaat dat hun beide aangaat, dan is het normaal dat hij met haar overlegt.

  De Profeet overlegt met zijn echtgenote in een zaak die zelfs de hele Ummah aangaat ( terwijl hij zelf een Profeet is):


  Umm Salama was een erg wijze dame die erg scherpzinnig was. Tijdens het voorval van al-Hudaybiyya weigerden de polytheïsten de metgezellen om Mekka binnen te gaan. De Profeet beval hen toen om een einde te stellen aan de gewijde staat van de 'umra en om de dieren te slachten. Maar bijna niemand reageerde hierop. Hij kwam toen bij Umm Salama binnen, boos op zijn metgezellen en hij verweet hen hun gebrek aan enthousiasme voor het uitvoeren van zijn bevelen.

  Omdat ze de drukkende sfeer een beetje wilde proberen wegnemen, zei Umm Salama hem: " O boodschapper van Allah! Neem het hen niet kwalijk. Ze slagen er nog niet in om zich aan te passen aan deze nieuwe situatie, nu je dat verbond gesloten hebt met de Quraysh. Ze stellen dit gelijk aan een toegeving van de zijde van de moslims." Ze gaf hem dus de raad om naar hen toe te gaan, zonder iets te zeggen, en om zijn hoofd te scheren en zijn offerdier te slachten.

  De profeet volgde de raad van Umm Salama : hij slachtte het offerdier terwijl hij hardop zei:" In de naam van Allah. Allah is groot " en vervolgens schoor hij zijn hoofd.
  Toen de moslims hem dit zagen doen, deden ze hetzelfde." (¹)

  Zo voorkwam de raad van Umm Salama een ondermijning (fitna) van de moslims en het verbond van al-Hudaybiyya werd vervolgens een schitterende overwinning in het voordeel van de moslims.


  ¹ As-Sira an-Nabawiyya; Siyar A'lam an-Nubula'; al-Waqidi, al-Maghazi.

  Bron: boek; De echtgenotes van de Profeet, ' Abd al-Mun'im al-Hashimi

 10. #25
  MVC Lid

  Reacties
  526
  15-11-2011

  De profeet heeft nooit zijn vrouwen geslagen.


  Al-Nisai heeft overgeleverd, dat Aisha gezegd heeft:

  " De profeet heeft nooit een vrouw van hem of een bediende geslagen, hij heeft nooit iets met zijn hand aangeraakt, behalve als het voor de zaak van Allah was, of als Allah's geboden geweld aan werd gedaan, en hij het voor Allah vergold."

 11. #26
  MVC Lid

  Reacties
  436
  14-11-2014

  De geweldigste man was de profeet sallalahu alaihi wa salam! Moge Allah hem zegenen.

  ** Mannen willen jullie alsjeblieft stoppen met klagen over het feit dat er geen "echte vrouwen" meer zijn en ons niet vergelijken met de vrouwen van de profeet sallalahu alaihi wa salam. Je spreekt wel over de vrouwen r.a. van de meest gezegende en godsvrezende man allertijden!

 12. #27
  MVC Lid

  Reacties
  526
  15-11-2011

  De Profeet speelde en maakte plezier met zijn echtgenotes

  En één van zijn vooorbeelden hierover is zoals in onderstaand hadieth vermeldt:

  Door ‘Aisha overgeleverd:

  “Ze vertelde dat ze een keer op reis was met de Profeet terwijl ze nog een jong meisje was.
  Ze zei: “Ik had geen overmatig lichaamsvlees, noch was mijn lichaam groot.” De Profeet zei tegen zijn metgezellen: “Gaan jullie voort!” Toen zij voort waren gegaan zei hij: “Kom ik zal tegen je rennen.”
  Toen versloeg ik hem met rennen. Later, was ik ook op reis met hem en hij zei opnieuw tegen mij: “Kom en ik zal met je rennen.”
  ( en in een andere overlevering zei hij net als de eerste keer weer eerst tegen zijn metgezellen om voort te gaan, wat zij weer deden) Ik was volledig het vorige voorval vergeten. Bovendien was ik zwaarder geworden. Ik zei tegen hem: “Hoe kan ik met je rennen als ik in deze conditie ben?” Hij zei: “Je zult met me rennen!” Dus rende ik met hem, en hij won de wedstrijd. Daarna begon hij te lachen en zei: “Dit is voor die overwinning”.”

  (Al-Humaaidi, an-Nisaa’ee in al-Israh, aboe Dawoed, e.a.: Sahieh)

 13. #28
  MVC Lid

  Reacties
  526
  15-11-2011

  De Profeet was geen strenge echtgenoot en zijn echtgenotes voelden zich op hun gemak bij hem.

  'Aisha zei:

  " Ik bracht wat khazira (gekookte stukken vlees waaraan meel toegevoegd wordt) naar de Profeet . Ik vertelde Sawda terwijl de profeet tussen ons twee in zat: ' Neem er wat van.' Zij weigerde mijn aanbod. Ik zei: ' Als je niet eet, smeer ik je gezicht ermee in.' Nog weigerde ze. Daarom stak ik mijn hand in de khazirah en smeerde het op haar gezicht. De profeet lachte en zei tegen Sawda: " Besmeer haar gezicht ook!" 'Oemar kwam langs en riep uit: " O dienaar van Allah, o dienaar van Allah!" De profeet dacht dat hij binnen zou komen daarom zei hij: ' Sta op en was jullie gezichten."
  ' Aisha zei: ' Ik ben altijd bang geweest voor 'Oemar, daar de boodschapper van Allah met eerbied tegen hem opzag."


  (Vermeld door Aboe Ya'la)  Overgeleverd door Sa’d ibn Waqqâs dat Omar toestemming vroeg aan de Boodschapper van Allah om hem te bezoeken toen enkele vrouwen van de Qoeraish daar waren en tegen hem praatten en hun stemmen boven die van hem verhieven. Toen 'Oemar toestemming vroeg om binnen te komen, stonden zij haastig op en verborgen zich achter een gordijn. Allah’s Boodschapper gaf hem glimlachend toestemming. Daarop zei Omar: ”Allah’s Boodschapper moge Allah jou je hele leven gelukkig houden.” Vervolgens zei Allah’s Boodschapper : "Ik verbaas me over deze vrouwen die bij mij waren en zo gauw als zij jouw stem hoorden gingen zij direct achter het gordijn.” Daarop zei Omar: ”O Boodschapper van Allah, zij behoren jou meer te vrezen.” Toen (de vrouwen toesprekend) zei Omar: ”O vijanden van jullie zelf, vrezen jullie mij en vrezen jullie niet de Boodschapper van Allah?”
  Zij zeiden: ”Ja, jij bent hard en streng, vergeleken met de Boodschapper van Allah.” Daarop zei Allah’s Boodschapper: " Bij Hem in Wiens Hand mijn leven is, als shaytân jou op de weg zou tegenkomen, zou hij zeker een blokje omlopen."


  (Al-Bucharie en Muslim)

 14. #29
  MVC Lid

  Reacties
  526
  15-11-2011

  De zorg van de profeet voor de ontspanning en amusement van zijn vrouwen


  'Aisha zei:

  " De Soedaan (zwarte mensen uit Etiopië) waren met dir (lederen wapenuitrusting) aan het spelen. Ik vroeg aan de profeet (of hij mij naar hen wilde laten kijken) of hij zei: ' Wil je kijken? ' Ik zei: ' Ja', en hij liet mij achter hem staan, met mijn wang tegen zijn wang en hij zei: ' Begin, o kinderen van Arfoedah ( verwijzend naar de mensen van Ethiopië). Dit ging zo door tot het mij verveelde. Hij zei toen: ' Heb je genoeg gezien?' Ik zei: ' Ja,' en toen zei hij: ' Ga maar."
  ( Al-Boechaarie, Moeslim en anderen)

  'Aisha zei ook:

  " De boodschapper van Allah bedekte me met een mantel, terwijl ik naar het Abessijnse spel in de moskee leek. Hij stond er (op zijn plaats) omwille van mij, tot ik degene was, die er genoeg van had, dus ga maar na hoe lang het duurt voor een jong meisje, dat naar amusement kijkt, er genoeg van heeft.
  (Al-Boechaari en Moeslim)

  'Aisha vertelde, dat gedurende de dagen van Mina, op de dag van 'Eid el-Adha, twee meisjes bij haar aan het zingen waren en op een handtrommel speelden. De profeet was erbij, en luisterde naar hen met zijn hoofd onder een shawl, toen Aboe Bakr binnenkwam. Hij gaf de meisjes een uitbrander. De profeet ontblootte zijn hoofd en zei tegen hem: " Laat hen Aboe Bakr, dit zijn de 'Eid dagen."
  ( Al-Boechaarie en Moeslim)

  Zoals deze ahadieth laten zien, bleef de profeet in beide gevallen een lange tijd bij 'Aisha; hij liet haar de show van de Abessijnen zien en naar het zingen van de meisjes luisteren. Dit bewijst dat het veel beter is, om vrouwen en kinderen met spel een plezier te doen, dan om afkeuring over dergelijk amusement uit te spreken, uit een gevoel van ruwe vroomheid en ascetisme.

  Wa Allaho a'lem.

 15. #30
  MVC Lid

  Reacties
  526
  15-11-2011

  De profeet geeft zijn echtgenote(s) haar recht wanneer ze boos is op hem, respecteert haar mening, komt voor haar op en troost haar.

  Toen de profeet eens een geschil had met 'Aisha , liet hij haar zelf een rechter kiezen om het probleem tussen hun op te lossen. Oftewel hij liet haar een rechter kiezen die 'Aisha of Mohammed gelijk gaat geven. En 'Aisha op deze manier door de profeet gerustgesteld wordt.
  En wie kan er nou een betere rechter zijn dan de profeet zelf? Of wie anders kan er beter dan de profeet een probleem oplossen?

  Zijn geschil met 'Aisha:

  Bij de terugkeer van de afscheidsbedevaart, had 'Aisha weinig bagage bij zich terwijl ze op een sterke kameel zat, Saffiya, een andere echtgenote, daarentegen had zware bagages en een zwakke kameel die de karavaan vertraagde.

  Om de last te verdelen, gaf de profeet het bevel om de zwaarste bagage op de kameel van 'Aisha te plaatsen, zonder hun akkoord te vragen. 'Aisha voelde zich tegengewerkt.

  De profeet stelde voor: " Wil je dat Aboe Oebayda voor ons arbitreert?- Neen, zei ze, hij zal me nooit gelijk geven tegen jou!-Omar dan? Stelde hij voor. - Oh neen! Ik ben bang van hem! Zelfs satan is bang van hem! - Wil je dan dat het je vader is, Aboe Bakr?

  Daar ging ze mee akkoord en men riep Aboe Bakr, die toen hij het gevolg van het incident en de koppigheid van zijn dochter vernam- zelfs voordat de profeet zijn uitleg had beëindigd en voor ' Aisha zich kon verdedigen- zijn hand ophief en haar zo hard sloeg dat er zelfs een beetje bloed uit haar neus vloeide. De profeet stopte hem met de woorden: " Dit heb ik niet gewild." Hij stond op en waste met zijn handen het gelaat en de jurk van zijn jonge bruid.


  ( Al-Boechaari)