1. #1
  MVC Lid

  Reacties
  526
  15-11-2011

  De Profeet en hoe hij rekening hield met zijn vrouw(en)

  Salamo alykom,

  ik wist even geen betere titel te bedenken, maar onderstaand heb ik van een artikel overgenomen waarin een hadieth over de Profeet en hoe hij met zijn vrouw(en) was, dat goed in deze rubriek past:

  Soms heb je broeders die hun echtgenote verwaarlozen door zijn broeders boven zijn echtgenote te plaatsen of overal en nergens naartoe te gaan zonder hun echtgenote mee te nemen, haar alleen latende.

  Hoe was de Profeet ?

  Het is overgeleverd door Anas :

  “De Boodschapper van Allāh had een Perzische buurman die gespecialiseerd was in het bereiden van soep. Hij bereidde het voor de Boodschapper van Allāh en kwam naar hem toe om hem uit te nodigen.

  Hij zei: “En ‘Ā’isha [moet] ook [uitgenodigd worden]”
  Hij [de man] zei: “Nee”
  De Boodschapper van Allāh zei: “Nee [dan kom ik niet]”
  Hij nodigde hem weer uit en de Boodschapper van Allāh zei: “Zij [moet] ook [uitgenodigd worden]”
  Hij zei: “Nee”
  De Boodschapper van Allāh zei: “Nee [dan kom ik niet]”
  Hij nodigde hem weer uit en de Boodschapper van Allāh zei: “Zij [moet] ook [uitgenodigd worden]”
  Hij [de man] zei: “Ja [zij mag ook komen]” bij de derde keer.
  Vervolgens gingen zij beiden totdat ze zijn huis bereikten.


  {Imām Muslim; al-Jāmi’ al-Sahih; Boek 23, Hadith 5054}

  عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ جَارًا، لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَارِسِيًّا كَانَ طَيِّبَ الْمَرَقِ فَصَنَعَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ جَاءَ يَدْعُوهُ فَقَالَ " وَهَذِهِ " . لِعَائِشَةَ فَقَالَ لاَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ " فَعَادَ يَدْعُوهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " وَهَذِهِ " . قَالَ لاَ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ " . ثُمَّ عَادَ يَدْعُوهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " وَهَذِهِ " . قَالَ نَعَمْ . فِي الثَّالِثَةِ . فَقَامَا يَتَدَافَعَانِ حَتَّى أَتَيَا مَنْزِلَهُ


  Op de website hieronder ook de sharh over deze hadieth gevonden, waarin o.a. naar voren komt dat de Profeet (sala allaho alayhi wasalam), er niet van hield om te gaan eten terwijl hij zijn vrouw zou achterlaten wetende dat zij zonder eten/hongerig achterbleef. Een mooie gebaar/gedrag dat zoals hoe het in een huwelijk hoort te zijn.

  http://library.islamweb.net/newlibra...k_no=53&ID=958

  Mocht er iemand deze topic willen gebruiken om meer ahadieth te plaatsen over de hoe de Profeet (salla Allaho alayhi wasalam) met zijn vrouwen was, dan kan/mag je het plaatsen.

  Wa salamo alykom.

 2. #2
  MVC Lid

  Reacties
  526
  15-11-2011

  * Nog een verwante kwestie ivm met de vorige hadieth ( heeft niet direct met het huwelijk te maken, maar goed om het te weten):

  We zien/maken vaak mee dat er soms mensen, die niet uitgenodigd zijn, alsnog naar een bruiloft/ander gelegenheid komen/meekomen. Wat zegt de Islam hierover?

  Onderstaand meer over het onuitgenodigd zijn en het gaan naar een gelegenheid:
  (uit het boek: Gedragsregels, Foeaad Ibn Abdoe Aziz Asj Sjoelhoeb)

  Wat moet een gast zeggen en doen als ongenodigden met hem meekomen?

  Als dit jou overkomt, moet je het volgende zeggen, zoals de Profeet in de volgende hadieth zei: Aboe Masóed zei:

  "Er was een man van de Ansaar die Aboe Shoe'ayb genoemd werd en hij had een bediende die slager was. Aboe Shoe'ayb zei tegen hem: "Maak wat eten voor mij klaar, dan nodig ik de Boodschapper van Allah uit als vijfde van totaal vijf gasten. Toen zij aankwamen volgde een man hen. De profeet zei: " Je hebt ons, totaal 5 gasten, uitgenodigd en deze man is ons gevolgd. Als je wilt, kun je hem toestemming verlenen (om binnen te komen) en als je wilt, kun je hem weigeren ( en hem vragen te vertrekken)."
  Aboe Shoe'ayb zei: ' Ik geef hem toestemming om binnen te komen en mijn gast te zijn".
  ( Al Boechari 5434, Muslim 2036 en at Tirmidzie 1099)

  Er zijn vele lessen die we uit de hadieth kunnen leren, maar we zullen onszelf hier beperken tot die lessen die betrekking hebben op ons onderwerp van discussie. Als een gastheer een speciale groep mensen uitnodigd en iemand anders vergezelt hen, dan behoort hij niet tot de gasten. Dus als iemand onuitgenodigd bij mensen komt, dan heeft de gastheer de keuze om hem binnen te laten of weg te sturen. En als de 'binnensluiper' zonder toestemming van de gastheer binnenkomt, mag de gastheer hem dwingen te vertrekken. Maar als iemand zichzelf aan een gast opdringt en erop staat om mee te gaan, hoewel hij niet uitgenodigd is, dan mag de gast hem niet afwijzen. Deze regeling is afgeleid van de handeling van de Profeet . De man liep achter de Profeet , die hem niet afwees of hem niet beval hem niet te volgen, omdat er een kans was dat de gastheer hem zou verwelkomen en hem bij de samenkomst toe te laten. Ibn Hadjar is deze mening toegedaan, maar An Nawawie is het hier niet mee eens. Hij zegt dat een gast een ongenodigde moet terugsturen. Er is echter niets in de hadieth wat deze mening ondersteunt en dus is de mening van Ibn Hadjar in deze kwestie correct.


  Ps. bovenstaand hadieth uit het boek, kun je ook terug vinden in mijn eerdere reactie bij de toegevoegde link ( wel in het arabisch) Om geen fouten te maken, heb ik het uit het boek geciteerd met de bijbehorende uitleg.

 3. #3
  Motahajibaa

  Reacties
  233
  19-09-2004

  Maa shaa allah prachtige hadith
  ''Voorwaar, Wij hebben jullie gewaarschuwd voor een nabije bestraffing op de Dag dat de mens zal kijken naar wat zijn hadden vroeger bedreven, en waarop de ongelovige zal zeggen: “O wee, was ik maar aarde.” (Surat an-Naba': 40)

 4. #4
  MVC Lid

  Reacties
  526
  15-11-2011

  Het geduld van de Profeet in de omgang met zijn vrouw(en)

  Anas zei:

  “De Profeet was bij één van zijn vrouwen toen een andere echtgenote een grote schaal met eten stuurde. De vrouw met wie de Profeet in haar huis was, sloeg op de hand van de bediende ( die de schaal bracht) en de schaal viel op de grond en brak in stukken. De Profeet verzamelde de gebroken stukken van de schaal, waarna hij het eten verzamelde dat op de schaal lag en het terug legde op de gebroken stukken. En hij zei: “ Jullie moeder ( nl. de vrouw van de Profeet) is jaloers" .
  Hij liet de bediende wachten totdat er een schaal gebracht werd uit het huis van de vrouw met wie hij was, en hij gaf die schaal aan de vrouw van wie de schaal gebroken was. En hij bewaarde de gebroken schaal in het huis van de vrouw die het gebroken had.”.


  ( Al Boechaarie (5225), Ahmed (11616), At tirmidzi (1359), An Nasaai (3955), Aboe Dawoed (3567), Ibn Maadjah (2334), en Ad Daarimie ( 2598).

 5. #5
  MVC Lid

  Reacties
  526
  15-11-2011

  De afkeurenswaardigheid om na een lange tijd weg te zijn geweest en dan onaangekondigd s'nachts terug te keren naar je gezin (vrouw):

  Het is overgeleverd van Anas dat hij heeft gezegd:
  "De boodschapper van Allah keerde nooit ' s nachts terug naar zijn gezin. Hij kwam bij hen in de ochtend of (vroeg) in de avond."

  Djaabir Ibn AbdAllah zei:
  "De Profeet verbood een man om 's nachts plotseling naar zijn gezin terug te keren. "
  ( Al- Boechaarie en Moeslim)

  De wijsheid van dit verbod van de Boodschapper van Allah is dat wanneer een man overdag aankomt, dat een vrouw de gelegenheid heeft om gekamd en versierd voor haar echtgenoot kan verschijnen, zoals in een andere overlevering wordt genoemd. Echter wanneer een man 's avonds aankomt, dan is de kans groot dat de vrouw er minder sierlijk uitziet (omdat het bijvoorbeeld slaaptijd is, of omdat zij er een lange werkdag op heeft zitten) en hetzelfde geldt voor het huis. Verheven is Allah die ons deze prachtige wetgeving heeft geopenbaard aan Zijn boodschapper opdat de liefde en aantrekkingskracht altijd tussen de getrouwden gekoesterd blijft.
  (Dit stukje uitleg komt van de Riyaadoe Saalihien)

  Tegenwoordig kan een man s' nachts thuis komen zonder het verbod te overtreden. Hij kan namelijk zijn vrouw eerst opbellen en haar inlichten dat hij naar huis terugkeert.

  Meer info hierover en de hadieth waarin de reden wordt genoemd en duidelijk wordt dat het gaat om je vrouw de gelegenheid te geven haarzelf te reinigen en te versieren, zie:

  http://islamqa.info/ar/112907
  http://library.islamweb.net/newlibra...k_no=53&ID=916

 6. #6
  MVC Lid

  Reacties
  526
  15-11-2011

  De Profeet hielp bij het huishouden.

  Sommige echtgenoten houden geen rekening/tonen geen waardering voor het huishouden dat hun echtgenote doet, laat staan dat ze een handje mee helpen in het huishouden. Zo komen sommige echtgenoten bijvoorbeeld het huis binnen zonder hun schoenen af te vegen/uit te doen en lopen dwars door het huis heen en laten een hele spoor van schoenafdrukken op de vloer achter, terwijl de echtgenote net gedweild heeft of zelfs nog op dat moment aan het dweilen is. En zo nog vele andere voorbeelden van sommige echtgenoten waar ze noch respect/waardering tonen, noch hun echtgenotes helpen met maar iets kleins in het huishouden wanneer nodig/gewenst is.
  Hoe was de Profeet ?

  Aisha werd gevraagd wat de Profeet in huis deed. Ze antwoordde:

  “Hij was gewend te helpen in het huis en als de tijd voor het gebed aanbrak, ging hij weg om te bidden.”

  (Sahih Bukharie )

  Volgens een andere versie heeft ze gezegd:

  "Hij was een man zoals alle andere, hij maakte zijn kleren schoon, molk zijn schapen, kortom, hij bediende zichzelf.'

  ( Authentieke hadith, overgeleverd door Ahmad)

  Wat betreft het respect/waardering naar de echtgenote(s) toe en voor het goede wat ze doet, ( los van de hulp die hij hen gaf) hierin was de Profeet salla Allaho alyhi wasalam het beste in en een voorbeeld voor alle moslimmannen.

 7. #7
  MVC Lid

  Reacties
  526
  15-11-2011

  De Profeet maakte zijn echtgenotes wakker om het nachtgebed te verrichten

  Er zijn mannen die vijf keer per dag in de masjid bidden en veel vrijwillige goede daden verrichten, maar moedigen hun echtgenotes niet aan om goede (vrijwillige) daden te verrichten.. Zolang zij maar zichzelf proberen te beschermen tegen het hellevuur, maken zij zich verder geen zorgen om echtgenote/gezin ( terwijl het zelfs ook een plicht is om zijn gezin te behoeden voor de hel)... Hoe kan een man dan nog het beste willen hebben voor zijn echtgenote in in dit leven en het hiernamaals als hij haar niet aanspoort om goede (vrijwillige) daden te verrichten? Vooral wanneer zijn echtgenote zelfs verplichte aanbiddingen niet nakomt en hij haar hier niet op aanspreekt? Hoe kan het zijn dat er dan nog sprake is van liefde voor zijn echtgenote, als hij haar niet aanspoort om datgene te doen wat haar kan beschermen tegen het hellevuur?

  De Profeet met zijn echtgenotes :

  Oem Salamah zegt:

  "De Profeet stond op een nacht op en zei:
  "Verheerlijkt is Allah, welke fitnah, is er deze nacht niet naar beneden gekomen?! Wat is er uit de kasten der voorraad gekomen? Wie zal de vrouwen van deze kamers wakker maken, want het zou goed kunnen zijn, dat een aangeklede vrouw, in het Hiernamaals naakt zal zijn."
  ( Al-Boecharie)


  A'isha overlevert dat de boodschapper van Allah gedurende een deel van de nacht gebeden verrichtte. Toen hij het witrgebed bad, zei hij me: 'Sta op en bid het witrgebed, o A'isha. " ( Muslim)

 8. #8
  MVC Lid

  Reacties
  1
  01-07-2014

  Ja dat zijn pas goede betrouwbare vrouwen dus zeldzaam zijn op dit moment. Moge Allah deze vrouwen genadig zijn.
  Tegenwoordig zijn er zogenaamde praktiserende vrouwen die achter de rug va hun man om volop aan het flirten zijn op fora, chatsites, whatsapp e.d.

 9. #9
  MVC Lid

  Reacties
  524
  27-12-2012

  Citaat Geplaatst door sabieja Bekijk reactie
  * Nog een verwante kwestie ivm met de vorige hadieth ( heeft niet direct met het huwelijk te maken, maar goed om het te weten):

  We zien/maken vaak mee dat er soms mensen, die niet uitgenodigd zijn, alsnog naar een bruiloft/ander gelegenheid komen/meekomen. Wat zegt de Islam hierover?

  Onderstaand meer over het onuitgenodigd zijn en het gaan naar een gelegenheid:
  (uit het boek: Gedragsregels, Foeaad Ibn Abdoe Aziz Asj Sjoelhoeb)

  Wat moet een gast zeggen en doen als ongenodigden met hem meekomen?

  Als dit jou overkomt, moet je het volgende zeggen, zoals de Profeet in de volgende hadieth zei: Aboe Masóed zei:

  "Er was een man van de Ansaar die Aboe Shoe'ayb genoemd werd en hij had een bediende die slager was. Aboe Shoe'ayb zei tegen hem: "Maak wat eten voor mij klaar, dan nodig ik de Boodschapper van Allah uit als vijfde van totaal vijf gasten. Toen zij aankwamen volgde een man hen. De profeet zei: " Je hebt ons, totaal 5 gasten, uitgenodigd en deze man is ons gevolgd. Als je wilt, kun je hem toestemming verlenen (om binnen te komen) en als je wilt, kun je hem weigeren ( en hem vragen te vertrekken)."
  Aboe Shoe'ayb zei: ' Ik geef hem toestemming om binnen te komen en mijn gast te zijn".
  ( Al Boechari 5434, Muslim 2036 en at Tirmidzie 1099)

  Er zijn vele lessen die we uit de hadieth kunnen leren, maar we zullen onszelf hier beperken tot die lessen die betrekking hebben op ons onderwerp van discussie. Als een gastheer een speciale groep mensen uitnodigd en iemand anders vergezelt hen, dan behoort hij niet tot de gasten. Dus als iemand onuitgenodigd bij mensen komt, dan heeft de gastheer de keuze om hem binnen te laten of weg te sturen. En als de 'binnensluiper' zonder toestemming van de gastheer binnenkomt, mag de gastheer hem dwingen te vertrekken. Maar als iemand zichzelf aan een gast opdringt en erop staat om mee te gaan, hoewel hij niet uitgenodigd is, dan mag de gast hem niet afwijzen. Deze regeling is afgeleid van de handeling van de Profeet . De man liep achter de Profeet , die hem niet afwees of hem niet beval hem niet te volgen, omdat er een kans was dat de gastheer hem zou verwelkomen en hem bij de samenkomst toe te laten. Ibn Hadjar is deze mening toegedaan, maar An Nawawie is het hier niet mee eens. Hij zegt dat een gast een ongenodigde moet terugsturen. Er is echter niets in de hadieth wat deze mening ondersteunt en dus is de mening van Ibn Hadjar in deze kwestie correct.


  Ps. bovenstaand hadieth uit het boek, kun je ook terug vinden in mijn eerdere reactie bij de toegevoegde link ( wel in het arabisch) Om geen fouten te maken, heb ik het uit het boek geciteerd met de bijbehorende uitleg.
  wel droog dat een random man een random groep mannen volgt..

 10. #10
  Ma shaa Allah

  Reacties
  662
  09-11-2008

  DzakaAllah oe gairan voor het delen

 11. #11
  Allah je7fedkoem

  Reacties
  2.749
  04-04-2009

  Op dit soort prachtige voorbeelden van de profeet reageren de mannen over het algemeen niet. Je hoort ze er ook zelden over praten..
  "Voorwaar, Allaah is met de geduldigen" [2:153]

  A woman's heart should be so close to God that a man has to seek Him just to find her


 12. #12
  MVC Lid

  Reacties
  417
  02-02-2013

  Citaat Geplaatst door Salamaa Bekijk reactie
  Op dit soort prachtige voorbeelden van de profeet reageren de mannen over het algemeen niet. Je hoort ze er ook zelden over praten..
  Ik ben het eens dat mannen moeten toegeven dat vrouwen hun rechten hebben en dat ze met respect moeten behandeld worden zoals uit deze ahadieth blijkt.

  Het probleem is het aantal mannen en vrouwen die in deze ahadieth passen zijn heel schaars.

  Allah oemma thabbit qoeloebina 3ala dienoek

 13. #13
  Allah je7fedkoem

  Reacties
  2.749
  04-04-2009

  Citaat Geplaatst door Tafersit_m Bekijk reactie
  Ik ben het eens dat mannen moeten toegeven dat vrouwen hun rechten hebben en dat ze met respect moeten behandeld worden zoals uit deze ahadieth blijkt.

  Het probleem is het aantal mannen en vrouwen die in deze ahadieth passen zijn heel schaars.

  Allah oemma thabbit qoeloebina 3ala dienoek
  Amien!

  Dat is juist wat zo jammer is. Allah heeft ons allen rechten en plichten gegeven. Maar vaak bij elghotba of cd's/lezingen gaat het over hoe de vrouw haar plichten moet kennen. El imra's dit en a nisa dit. Heel zelden (hamdoelah laatste tijd wat meer) wijzen de mensen ook de mannen op hun plichten.
  "Voorwaar, Allaah is met de geduldigen" [2:153]

  A woman's heart should be so close to God that a man has to seek Him just to find her


 14. #14
  MVC Lid

  Reacties
  334
  04-11-2011

  Allahoema ameen.

 15. #15
  MVC Lid

  Reacties
  417
  02-02-2013

  Citaat Geplaatst door Salamaa Bekijk reactie
  Amien!

  Dat is juist wat zo jammer is. Allah heeft ons allen rechten en plichten gegeven. Maar vaak bij elghotba of cd's/lezingen gaat het over hoe de vrouw haar plichten moet kennen. El imra's dit en a nisa dit. Heel zelden (hamdoelah laatste tijd wat meer) wijzen de mensen ook de mannen op hun plichten.
  de lezingen die ik beluister hebben ze het over beiden, ik luister naar doe3at van deze tijd en vrijwel allemaal engelstalig.
  Zelfs de klassieke doe3at en oelama geven de man vaak ervan langs hoor, maar ben het ermee eens dat het meer belicht mag worden want we hebben allerlei theorieen ontwikkeld vandaag de dag die vrijwel allemaal hypocriet zijn en ver van de islam zijn.

  Allah oemma zidna 3ilma nafie3a