+ Reageer
Pagina 2 van 3 EersteEerste 1 2 3 LaatsteLaatste
16 tot 30 van 36
 1. #16
  Mujahid

  Reacties
  259
  08-02-2010

  Qur'an 9:88 "The Messenger and those who believe with him , strive hard and struggle with their wealth and lives in Allah 's Cause. They are the ones who will have all the goodness, and they are the ones who will prosper"

  Sahih Bukhari 4:52:50 "The Prophet said, 'A single endeavor of fighting in Allah 's Cause is better than the world and whatever is in it.'"

 2. #17
  Mujahid

  Reacties
  259
  08-02-2010

  Qur'an 9:88 "The Messenger and those who believe with him , strive hard and struggle with their wealth and lives in Allah 's Cause. They are the ones who will have all the goodness, and they are the ones who will prosper"

  Sahih Bukhari 4:52:50 "The Prophet said, 'A single endeavor of fighting in Allah 's Cause is better than the world and whatever is in it.'"

 3. #18
  Mujahid

  Reacties
  259
  08-02-2010

  Qur'an 9:88 "The Messenger and those who believe with him , strive hard and struggle with their wealth and lives in Allah 's Cause. They are the ones who will have all the goodness, and they are the ones who will prosper"

  Sahih Bukhari 4:52:50 "The Prophet said, 'A single endeavor of fighting in Allah 's Cause is better than the world and whatever is in it.'"

 4. #19
  Mujahid

  Reacties
  259
  08-02-2010

  Ewa insha'Allah zal hij snel komen want wij Moslims worden overal op aarde vermoord.

  Allahou ahlam!!
  Qur'an 9:88 "The Messenger and those who believe with him , strive hard and struggle with their wealth and lives in Allah 's Cause. They are the ones who will have all the goodness, and they are the ones who will prosper"

  Sahih Bukhari 4:52:50 "The Prophet said, 'A single endeavor of fighting in Allah 's Cause is better than the world and whatever is in it.'"

 5. #20
  MVC Lid

  Reacties
  363
  31-10-2004

  ik hoop dat die snel komt zodat eimand de palestijnen helpt!!

 6. #21
  Aseb7aan

  Reacties
  5.490
  05-06-2002

  Assalamoe alikom beste broeders en zusters,

  Hij zal niet komen totdat wij een eenheid vormen en terugkeren naar de zuivere Islam.
  Iemand in zijn eentje kan niets doen, behalve wanneer de Oemma op voorbereid is! Als wij niet veranderen naar het positieve ( hoe Allah het wil), dan duurt het nog even voor dat al Mahdi verschijnt.
  Hij komt niet totdat wij zelf onze Palestina bevrijden van de bezetters en moordenaars.
  Al Mahdi, komt niet met iets nieuws...Wij hebben de Koran en Hikma ( Sunna)! Als deze twee ons niet veranderen, of als wij niet genoeg hebben aan deze Goddelijke bronnen of als gelovigen geen gehoor willen tonen aan Koran & Sunna...dan kun je beter al Mahdi vergeten!

  De persoonlijke naam van al Mahdi is onbekend, uit welke land of regio hij voor het eerst verschijnt is ook onbekend ( de overleveringen omtrent dit zijn te zwak), en het teken van zijn verschijning is ook onbekend.

  Fi amani Allah,
  Mijn Profeet vzmh zei: “Wie één van de moeilijkheden van de gelovige verhelpt, Allah zal één van zijn moeilijkheden verhelpen op de Dag der Opstanding. En Wie een ongemak (van een ander) vergemakkelijkt, Allah zal in dit wereldse leven en in het Hiernamaals zijn ongemak vergemakkelijken. En wie de (fouten van) een moslim bedekt, Allah zal in dit wereldse leven en in het Hiernamaals zijn (fouten) bedekken. En Allah blijft de dienaar helpen zolang hij zijn broeder helpt...() (Moslim)

 7. #22
  Mujahid

  Reacties
  259
  08-02-2010

  Ik heb juist begrepen dat hij komt om oa de verdeelde Ummah te verenigen?
  Qur'an 9:88 "The Messenger and those who believe with him , strive hard and struggle with their wealth and lives in Allah 's Cause. They are the ones who will have all the goodness, and they are the ones who will prosper"

  Sahih Bukhari 4:52:50 "The Prophet said, 'A single endeavor of fighting in Allah 's Cause is better than the world and whatever is in it.'"

 8. #23
  Smiles & Cries

  Reacties
  45
  09-08-2014

  De Neerdaling van Jezus (Vrede zij met hem). Volgens Aboe Hoerayra heeft de Boodschapper van Allah (Allahs gebeden en groeten zij met hem) gezegd: "Wat zullen jullie doen wanneer de zoon van Maria (Jezus) te midden van jullie zal neerdalen en jullie imaam één van jullie zal zijn?"

  Rechtsgeldige hadieth bij Al-Boechaarie. Zie <<Samenvatting van de sahieh van Al-Boechaarie>> (p. 324, hadieth nr. 1440).

  Jezus zal neerdalen op het moment van het gebed en de Mahdi zal net de gelovigen in rijgen gezet hebben om het gebed te leiden. Hij zal hem vragen om zijn plaats in te nemen, maar Jezus zal zeggen: "Leid het gebed voor elkaar, want jullie gemeenschap is begenadigd."(*190)

  Na de dood van de Mahdi zal Jezus gedurende veertig jaar ( vijfenveertig volgens andere bronnen) regeren en hij zal een einde maken aan het geloof over het kruis. Hij zal de varkens doden, het hoofdgeld - al-djizya - niet meer aanvaarden en de mensen zullen een comfortabel en broederlijk leven leiden.

  Rechtsgeldige hadieth bij Moeslim. Zie <<Samenvatting van de sahieh van Moeslim>> (p. 549, hadieth nr. 2061).

  Er heerst vandaag de dag een algemene mening dat degene achter wie Isa zal gaan bidden, daadwerkelijk de Mahdi zal zijn die door de Profeet is beloofd aan zijn Ummah en degene zal zijn, die ook aanwezig zal zijn bij de Mal7ammah..echter dit valt niet onomstotelijk te bewijzen. Elke Hadith die wordt gebruikt om dit te bewijzen is of authentiek of onduidelijk, of duidelijk maar niet authentiek.

  Laten we een begin maken met de door de twee bovenstaande overleveringen.

  Als we de twee bovenstaande Hadith nemen, dan lees je bij de eerste Hadith imam. Bij de tweede Hadith staat er mahdi, maar in wat voor context moet je het woorden mahdi lezen? Wat moeten we lezen bij de zin amiruhum al-mahdi. Als in de Mahdi, die door de Profeet saw is beloofd, of als Amir Mahdi (leider) als in de rechtgeleide khalief van de Ummah van die tijd. Neem bijvoorbeeld de overlevering van de Profeet over de rechtgeleide khaliefen (leiders, imams, mahdi) die in Sunan staat:

  "You must follow my Sunnah, and the Sunnah of the rightly-guided khulafa'

 9. #24
  Smiles & Cries

  Reacties
  45
  09-08-2014

  Een ander punt is, dat als we de authentieke overleveringen van de Mahdi bestuderen er door de Profeet in detail wordt gesproken over zijn uiterlijk, de manier hoe hij door Allah in één nacht wordt geleid, dat hij zal vluchten van Medina, naar Makkah, de bay3a bij de Haram, het opslokken van een heel leger, hoe lang hij zal leven en regeren, de status van de moslims tijdens zijn regeerperiode met betrekking tot geloof en welvaart, en zijn dood.

  Als we de authentieke overleveringen met betrekking tot de Mahlahmma, de verovering van Constantinopel, het neerdalen van Isa en zijn gebed achter de amir/mahdi/leider bestuderen, vinden we totaal geen gedetailleerde omschrijving van de Mahdi en zijn rol hierin. Je zou er van uitgaan dat in zulke belangrijke en cruciale gebeurtenissen, als ze daadwerkelijk ten tijde van de Mahdi zullen plaatsvinden, ook gedetailleerde overleveringen omschrijvingen van de Mahdi en zijn rol zouden moeten terugvinden. Wa Allah ou a3lam...

  Daarnaast maken de teksten het duidelijk dat in tijde van de Mahdi, er voldoende regen en welvaart zal zijn en dat de ummah op een punt zal zijn als ten tijde van de Profeet en rechtgeleide khaliefen. Dit is in strijd, als je er dus vanuit gaat dat de Mahdi zal komen ten tijde van de Dajjal, met de overleveringen die we over de komst van de Dajjal kunnen terugvinden...

 10. #25
  Smiles & Cries

  Reacties
  45
  09-08-2014

  Ibn Majah narrated in the long hadith of Abu Umamah al-Bahili [radhiyallahu 'anhu]:

  "And before the Dajjal, there will be three years of hardship, during which the people will be afflicted by severe hunger. Allah [ta'ala] will order the sky in the first year to withhold a third of its rain, and He will order the earth to withhold a third of its crops. Then He will order the sky in the second year to withhold two thirds of its rain, and He will order the earth to withhold two thirds of its crops. Then He will order the sky in the third year to withhold all of its rain so that not a drop falls, and He will order the earth to withhold all of its crops so that not a green thing grows. No cloven-hoofed creature will remainalive except for what Allah [ta'ala] wills."

  De Hadith (en eerdere geplaatste Hadith) vertellen ons dat de Dajjal ná de Malhammah en vóór de neerdaling van Isa zal verschijnen. De regeerperiode van de Dajjal, zal één jaar en een paar maanden duren. Als de Mahdi daadwerkelijk degene zal zijn achter wie Isa zal bidden, betekend dat, volgens de overlevering van abu Ummamah , de helft van de regeerperiode van de Mahdi, een periode zal zijn van moeilijke tijden, droogte en honger. Dit is tegenstrijdig met de authentieke overleveringen over de komst van de Mahdi.

  And he also narrated from Abu Sa'id al-Khudri [radhiyallahu 'anhu] that he said:

  "The Messenger of Allah [sallallahu 'alayhi wa-sallam] said:"I bring you good tidings of the Mahdi, a man from Quraysh, from my descendents, whowill be sent among my Ummah at a time of conflict between men and earthquakes. Then he will fill the earth with equity and justice, as it had been filled with tyranny andoppression. The inhabitants of the heavens and the earth will be pleased with him, and hewill distribute wealth "sihahan"."


  Ten tijde van de regeerperiode van Mahdi zal de islam, zoals eerder is vermeld, op een hoogtepunt zijn als in tijden van de Profeet saw en de rechtgeleide khaliefen....ten tijde van de Dajjal zal ongeloof (kufr) veelvuldig op aarde zijn en zullen mensen het wereldse volgen:

  Ahmad narrated from Jabir ibn 'Abdillah [radhiyallahu 'anhuma] that he said:

  "TheMessenger of Allah [sallallahu 'alayhi wa-sallam] said:

  "The Dajjal will appear at a time when religion is treated lightly and knowledge is turned away from."

  De overleveringen impliceren dat de Mahdi, voor de komst van de Dajjal zal verschijnen.

  Er bestaat een hadith van Abu Nu'aim, maar ik kan niet met zekerheid zeggen of die authentiek is.

  Abu Nu'aym narrated from Ibn 'Abbas [radhiyallahu 'anhuma] that he said:

  "The Messenger of Allah [sallallahu 'alayhi wa-sallam] said:"That Ummah will not perish which I am at its beginning, 'Isa at its end, and the Mahdi inits middle."

  Er bestaan ook overleveringen van de Salaf die als bewijs kunnen worden gebruikt dat degene achter wie Isa zal bidden, niet de Mahdi zal zijn.

  Als je ervan uitgaat dat degene achter wie Isa zal bidden daadwerkelijk de Mahdi is, is het niet mogelijk om alle Hadith zonder enige tegenstrijdigheden in één tijdlijn te plaatsen.

  In de kitab al Fitan van abu Nu'aim zijn er talloze overleveringen te vinden over de vele gebeurtenissen die plaats zullen vinden ná de regeerperiode van de Mahdi en vóór de komst van de Dajjal en Isa . Bijvoorbeeld de vele lokale stamoorlogen in de post Mahdi periode, het verhaal van Damascus en Jeruzalem, de toenadering van de Malhammah, de verovering van Constantinopel en de komst van mannen zoals al-Jajhjah.

  Abu Huraira reported Allah's Messenger (may peace be upon him) as saying:

  The day and the night would not come to an end before a man called al-Jahjah would occupy the throne.
  Muslim 6955

  Wa Allah ou a3lam..

 11. #26
  Mujahid

  Reacties
  259
  08-02-2010

  Er is consencus tussen de grote geleerden dat het weldegelijk om één en dezelfde persoon gaat, de Mahdi dus.
  Wie anders zou het zijn. Vele grote 'Ulama uit het verleden en heden hebben dit voor ons leken verduidelijkt.
  Qur'an 9:88 "The Messenger and those who believe with him , strive hard and struggle with their wealth and lives in Allah 's Cause. They are the ones who will have all the goodness, and they are the ones who will prosper"

  Sahih Bukhari 4:52:50 "The Prophet said, 'A single endeavor of fighting in Allah 's Cause is better than the world and whatever is in it.'"

 12. #27
  Smiles & Cries

  Reacties
  45
  09-08-2014

  Misschien een idee om het bovenstaande even goed door te lezen..

 13. #28
  Mujahid

  Reacties
  259
  08-02-2010

  Iedereen met verstand weet dat het de Imam Mahdi zal zijn die de Profeet 'Isa Ibn Maryam zal leiden in het gebed.
  Of weet jij het misschien toch beter dan de talloze Ulaama uit heden en verleden?!
  Qur'an 9:88 "The Messenger and those who believe with him , strive hard and struggle with their wealth and lives in Allah 's Cause. They are the ones who will have all the goodness, and they are the ones who will prosper"

  Sahih Bukhari 4:52:50 "The Prophet said, 'A single endeavor of fighting in Allah 's Cause is better than the world and whatever is in it.'"

 14. #29
  Smiles & Cries

  Reacties
  45
  09-08-2014

  Citaat Geplaatst door said_soussi Bekijk reactie
  Iedereen met verstand weet dat het de Imam Mahdi zal zijn die de Profeet 'Isa Ibn Maryam zal leiden in het gebed.
  Of weet jij het misschien toch beter dan de talloze Ulaama uit heden en verleden?!
  Ik zeg het niet beter te weten, ik stel alleen een vraag. Ik zou het waarderen als iemand die gespecialiseerd is in het Uur en de tekenen daarvan, deze vragen zou kunnen beantwoorden.

  Zou je zelf de juiste tijdslijn willen aangeven, zonder dat de authentieke Hadith elkaar tegenspreken?

  Hoe kan imam Mahdi 7 tot 9 jaar de Ummah naar een punt brengen als in de tijd van de Profeet , dat er welvaart en voldoende regen zal zijn, terwijl hij (vanuit gaande dat hij degene is achter wie Isa zal bidden) ook nog aanwezig zal zijn ten tijde van de Dajjal, waarin ongeloof wijdverspreid zal zijn en waar 3 jaar voor de komst van de Dajjal er droogte zal heersen?

 15. #30
  Mujahid

  Reacties
  259
  08-02-2010

  Lightbulb Imam Mahdi (ra)

  Prachtige lezing over Imam Mahdi [ra] in het Engels.

  https://www.youtube.com/watch?v=1oCf7ae__kk
  Qur'an 9:88 "The Messenger and those who believe with him , strive hard and struggle with their wealth and lives in Allah 's Cause. They are the ones who will have all the goodness, and they are the ones who will prosper"

  Sahih Bukhari 4:52:50 "The Prophet said, 'A single endeavor of fighting in Allah 's Cause is better than the world and whatever is in it.'"