+ Reageer
Pagina 1 van 3 1 2 3 LaatsteLaatste
1 tot 15 van 36
 1. #1
  MVC Lid

  Reacties
  32.532
  06-02-2001

  Imam Mahdi??

  Citaat Geplaatst door aminab1985
  Salamoe alaikoem broeders en zusters.................
  MOge Allah swt ons allen Leiden op het Rechte Pad en ons nooit meer doen afdwalen!!................... Amien

  Hierbij wil ik jullie vragen wat de moslims weten over Imam Mahdi die op aarde zal komen voor Isa .??

  Wie er meer over weet............ vermeld dit dan aub op deze forum!!

  Djazaka Allahoe Gayran
  Fie amani Allah
  Salamoe alaikoem warahmatoe allahie wa barakatoehoe!!
  Amina
  .

 2. #2
  MVC Lid

  Reacties
  9.910
  24-10-2002

  Assalamoe alykoem,

  hier een stuk over

  De Mahdi

  De Mahdi zal aan het einde der tijden komen; hij is één van de rechtgeleide kaliefen en imams.Hij is niet de ‘Mahdi’die door de Shi’ah verwacht wordt,van wie zij beweren dat hij uit een tunnel in Samarra zal verschijnen.Deze bewering van hen is niet op de realiteit of op een betrouwbare bron gebaseerd.Zij beweren dat zijn naam Mohammed ibn al-Hassan ibn al-askari is, en dat hij die tunnel op vijfjarige leeftijd binnenging.

  De zaak die wij hier willen bespreken, is door de hadiths van de Profeet (Salla Allahu 3alaihi wa Sallam) bewezen: namelijk dat de Mahdi aan het einde der tijden zal verschijnen. Ik geloof dat hij zal verschijnen voordat Jezus de zoon van Maryam naar beneden komt, zoals de hadiths aangeven.

  Hadjdjadj zei, dat hij ‘Ali hoorde zeggen; De profeet(Salla Allahu 3alaihi wa Sallam) zei : “Zelfs al zou er nog maar één dag van de wereld over zijn dan zou Allah toch nog een man sturen om de wereld met rechtvaardigheid te vullen, net zoals het met onderdrukking en onrechtvaardigheid is gevuld” (Ahmad)

  ‘Ali zei: De profeet(Salla Allahu 3alaihi wa Sallam) zei: De Mahdi is één van ons, van de mensen van mijn huishouden.Op een nacht zal Allah hem inspireren en hem er klaar voor maken om zijn taak succesvol uit te voeren.’ (Ahmad en Ibn Madjah.)

  ‘Ali zei terwijl hij naar zijn zoon al-Hassan keek: ‘Deze zoon van mij is een sayyid(meester), want de profeet(Salla Allahu 3alaihi wa Sallam) heeft hem zo genoemd.Onder mijn afstammelingen zal een man zijn die naar jullie profeet(Salla Allahu 3alaihi wa Sallam) is genoemd.Hij zal in zijn gedag op hem lijken maar niet wat uiterlijk betreft.’ En toen vertelde hij hen het verslag waarin ter sprake komt dat de aarde met rechtvaardigheid gevuld zal zijn.(Aboe Dawoed.)

  Aboe Dawoed heeft een hoofdstuk van zijn Soenan aan het onderwerp van Mahdi gewijd.Aan het begin van dit hoofdstuk citeerde hij de hadith van Djabir ibn Samrah, waarin de profeet(Salla Allahu 3alaihi wa Sallam) zei: ‘Deze religie zal standvastig blijven tot er twaalf kaliefen over jullie geregeerd hebben.’(Volgens een andere overlevering zei hij: ‘Deze religie zal krachtig blijven tot er twaalf kaliefen over jullie geregeerd hebben.’) Djabir zei:’De mensen juichten en riepen Allahoe Akbar!’ Toen fluisterde de profeet(Salla Allahu 3alaihi wa Sallam) iets. Ik vroeg mijn vader: ‘Wat zei hij?’ Mijn vader zei: ‘Hij zei: ‘zij zullen allemaal van de Qoeraish afstammen.’ Een andere overlevering zegt dat toen de profeet(Salla Allahu 3alaihi wa Sallam) naar zijn huis terugkeerde, de Qoeraish naar hem toekwamen en vroegen: ‘Wat zal daarna gebeuren?’ Hij zei: ‘Dan zullen er rampspoeden en moord zijn.’

  Aboe Dawoed overleverde een hadith van ‘Abd Allah ibn Mas’oed: De profeet(Salla Allahu 3alaihi wa Sallam)zei: ‘Als er slechts één dag voor de wereld was overgelaten. Dan zou deze dag verlengd worden tot er een man van mijn afstammelingen of van de mensen van mijn huishouden gestuurd werd; zijn naam zal dezelfde als mijn naam zijn,en zijn vaders naam zal dezelfde als mijn vaders naam zijn.Hij zal de wereld met rechtvaardigheid en eerlijkheid vullen,net zoals het met onrechtvaardigheid en onderdrukking gevuld was.De wereld zal niet tot een einde komen tot de man van mijn huishouden, wiens naam met mijn naam overeenkomt, zal regeren.

  ‘Abd Allah zei: De profeet(Salla Allahu 3alaihi wa Sallam) zei: ‘Een man van mijn huishouden, wiens naam met mijn naam overeenkomt zal de macht hebben.’(Tirmidhi)

  In een andere overlevering, van Aboe Hurayra, zei de profeet(Salla Allahu 3alaihi wa Sallam): ‘Als er maar één dag in deze wereld over zou zijn, dan zou Allah hem verlengen tot hij de macht had.’ (Al-Tirmidhi, in zijn hoofdstukken die over al-fitan gaan)

  Aboe Sa’id zei: De profeet(Salla Allahu 3alaihi wa Sallam)zei: ‘De Mahdi zal een van mijn afstammelingen zijn; hij zal een hoog voorhoofd hebben en een haakneus.Hij zal de aarde met rechtvaardigheid en eerlijkheid vullen net zoals deze met onrechtvaardigheid en onderdrukking gevuld was, en hij zal zeven jaar regeren.’ (Aboe Dawoed Kitab al-Mahdi)

  Oem Salamah zei: ‘Ik hoorde de profeet(Salla Allahu 3alaihi wa Sallam) zeggen: ‘De Mahdi zal één van mijn afstammelingen zijn, een afstammeling van de kinderen van Fatimah.’ (Aboe Dawoed)

  Oem Salamah overleverde, dat de profeet(Salla Allahu 3alaihi wa Sallam) gezegd heeft: ‘De mensen zullen beginnen verschil van mening hebben na de dood van een chalifah. Een man uit Medina zal naar Mekka vluchten. Een paar mensen uit Mekka zullen naar hem toekomen en hem tegen zijn wil eruit trekken; zij zullen trouw aan hem zweren tussen al-Roekn en al-Maqam.Een leger uit Syrië zal tegen hem ten strijde trekken, maar dat zal in de woestijn tussen Mekka en Medina verzwolgen worden. Als de mensen dat horen, zullen groepen mensen uit Syrië en Irak komen en hem trouw zweren. Dan zal er een man van de Qoeraish verschijnen, wiens moeder van Kalb komt, en hij zal een leger naar hem toesturen om hem te bevechten, en dat zal hem verslaan,dit zal bekend worden als de slag van Kalb.Iedereen die de buit van deze slag niet ziet, zal veel missen! De Mahdi zal de weelde verdelen en over de mensen volgens de soennah van de profeet(Salla Allahu 3alaihi wa Sallam) heersen.Dan zal hij sterven en de moslims zullen voor hem bidden.’ (Aboe Dawoed)

  ‘Ali zei: De profeet(Salla Allahu 3alaihi wa Sallam) zei:’Een man met de naam Al-Harith ibn Hirath zal uit Transoxanië komen. Zijn leger zal geleid worden door een man die Mansoer heet.Hij zal de weg banen en een regering instellen van de familie van Mohammed, op dezelfde manier waarop Qoeraish de regering ingesteld hebben van de Boodschapper van Allah(Salla Allahu 3alaihi wa Sallam).Elke gelovige zal verplicht zijn hem te steunen.’( Aboe Dawoed)

  ‘Abd Allah ibn al-Harith ibn Djoez’ al-Zoebaydi zei: De Profeet(Salla Allahu 3alaihi wa Sallam) zei: ‘Er zal een volk uit het oosten verschijnen dat de weg voor de Mahdi zal vrijmaken.’ (Ibn Madjah.)

  ‘Abd Allah zei: ‘Toen wij bij de profeet(Salla Allahu 3alaihi wa Sallam) waren, kwamen er een paar jongemannen van de Banoe Hashim bij ons.Toen de profeet(Salla Allahu 3alaihi wa Sallam) hen zag,vulden zijn ogen zich met tranen en de kleur van zijn gezicht veranderde.Ik zei: ‘Wij kunnen aan uw gezicht een verandering zien, en dat maakt ons van streek.’De profeet(Salla Allahu 3alaihi wa Sallam) zei: ‘Wij zijn de mensen van het huishouden voor wie Allah eerder het hiernamaals dan deze wereld heeft gekozen.De mensen van mijn huishouden zullen na mijn dood veel lijden en zij zullen vervolgd worden tot er een volk uit het oosten komt dat zwarte vlaggen draagt.Zij zullen de mensen zeggen het goede te doen, maar de mensen zullen weigeren; zij zullen vechten tot zij overwinnen en de mensen zullen doen wat hen gevraagd wordt, maar zij zullen het niet van hen accepteren tot de macht in handen komt van een man uit mijn huishouding.Dan zal de aarde met eerlijkheid gevuld worden, op dezelfde manier waarop het met onrechtvaardigheid gevuld was.Als één van jullie leeft en dit ziet, dan moet je naar hem toe gaan, zelfs al moest je over het ijs kruipen.( Ibn Madjah ,kitab Al-fitan)

  Deze tekst slaat op de overheersing van de Abbasiden, zoals we eerder in de tekst vermeld hebben, toen we verwezen naar het begin van hun regeringsperiode in 132 AH. Het geeft ook aan dat de Mahdi na de Abbasiden zal verschijnen en dat hij één van de Ah al-Bayt, een afstammeling van Fatimah, de dochter van de Profeet(Salla Allahu 3alaihi wa Sallam) zal zijn. Ook Hasan en niet Hoesain wordt in de hadith van ‘Ali ibn Abi Talib genoemd; en Allah weet het beste.

  Thawban zei: De profeet(Salla Allahu 3alaihi wa Sallam) zei:’Drie mannen zullen gedood worden op de plaats waar jullie schat is.Ze zullen alledrie een zoon van een chalifa zijn, en geen van hen zal de schat bemachtigen.Dan zullen de zwarte vlaggen uit het oosten komen en zullen jullie op zo’n manier afslachten zoals nog nooit vertoond is.’ Toen zei hij iets wat ik mij niet meer kan herinneren; zelfs als je over ijs zou moeten kruipen, want hij is de chalifa van Allah, de Mahdi.’(Ibn Madjah)

  De schat waar deze tekst naar verwezen wordt, is de schat van de Ka’ba. Tegen het einde der tijden zullen drie zonen van chalifas vechten om hem te bemachtigen, tot de Mahdi verschijnt.Hij zal uit het oosten verschijnen, niet uit de tunnel van Samarra zoals de Sh’ah beweren; zij geloven dat hij nu in die tunnel is en zij wachten tot hij aan het einde der tijden te voorschijn zal komen.Er is in geen enkel boek of sahih-overlevering en bewijs hiervoor, het is daarom nutteloos om erin te geloven.

  De waarheid is dat de Mahdi, wiens komst beloofd is, aan het einde der tijden uit het oosten zal verschijnen, en de mensen zullen hem trouw zweren bij de Ka’ba, zoals sommige hadiths aangeven.

  In de tijd van de Mahdi zal er vrede en voorspoed heersen, met overvloedige oogsten en weelde en sterke heersers en de Islam zal goed gevestigd zijn.

  Aboe Sa’id zei: ‘Bij Allah, elke heerser die wij gehad hadden, was slechter dan degene die ervoor was, elk jaar was slechter dan het jaar ervoor was, maar ik heb de profeet(Salla Allahu 3alaihi wa Sallam) horen zeggen: ‘Onder jullie heersers zal er één zijn die de weelde vrijelijk uitdeelt, zonder te tellen.Een man zal naar hem toekomen en hem om geld vragen en hij zal zeggen ‘Neem’; de man zal zijn mantel uitspreiden en de heerser zal er het geld in storten.’De profeet(Salla Allahu 3alaihi wa Sallam)spreidde de dikke mantel die hij droeg uit om te laten zien hoe de man het zou doen; daarna pakte hij hem bij de punten op en zei: ‘Dan zal de man hem opnemen en weggaan.’ (Ahmad)


  Bron: uit het boek van Ibn Kathir “De tekenen voor de Dag des Oordeels

  wassalaam,

 3. #3
  MVC Lid

  Reacties
  9.910
  24-10-2002

  Citaat Geplaatst door aminab1985
  Salamoe alaikoem marocbrains
  Djazaka allahoe gayran voor het nuttige stukje informatie....
  wa salamoe alaikoem
  Wa Iyaakie oegtie.

  Salaam alekuim.

 4. #4
  MVC Lid

  Reacties
  9.910
  24-10-2002

  Citaat Geplaatst door aminab1985
  Salamoe alaikoem
  Mag ik vragen van welke site je dit informatie hebt??
  Djazaka allahoe gayran
  Salamoe alaikoem
  Niet van een site oegtie, ik ben het ergens tegengekomen op een forum.

 5. #5
  MVC Lid

  Reacties
  9.910
  24-10-2002

  Citaat Geplaatst door aminab1985
  salamoe alaikoem
  oh, oke.
  In ieder geval nog maals djazaka allahoe gayraan. ik heb hier veel baat bij.
  amina
  salamoe alaikoem..............
  nog een aid said agie
  Wa Iyakkie oegtie

  Allah Barek Fiek oegtie.

  Inchallah worden deze mooie dagen van ons geaccepteerd.

  Parel en Poepieja

 6. #6
  MVC Lid

  Reacties
  9.910
  24-10-2002

  Citaat Geplaatst door aminab1985
  salamoe alaikoem
  ahahahahaha ik begrijp hem nu...........
  hahaha
  salamoe alaikoem
  Ja, ik was die van jou kwijt geraakt, was het vergeten om op te slaan. je was niet online en heb het toen maar hier gevraagd omdat ik nogal veel las hier over islam
  hahaha
  nogmaals salamoe alaikoem
  Nog even en ik weet waar je woont.

  ewa is niet erg, kleine moeite oegtie.

  Weet je wat goed is, plaats je informatie die je hebt over de Hadith.

  Ik heb bij Islaam en ik een topic erover geopend alleen krijg geen reacties, plaatst wat informatie erop als je wilt.

  Inchallah word je beloont hiervoor, vele broeders en zusters zullen dit intressant vinden.

 7. #7
  MVC Lid

  Reacties
  122
  02-11-2004

  het is me nog niet helemaal duidelijk wie hij precies is:
  is imam mahdi gewoon een mens net als wij? wordt hij geboren en groeit hij normaal op?en weet hij/zijn familie wel wie hij is...
  hoop dat iemand mijn vragen kan beantwoorden

 8. #8
  Boze wolf

  Reacties
  1.714
  07-02-2006

  Citaat Geplaatst door aminab1985
  Salamoe alaikoem
  Mag ik vragen van welke site je dit informatie hebt??
  Djazaka allahoe gayran
  Salamoe alaikoem
  De Tekenen van de Dag des Oordeels van Ibn Kathir.

  btw: zal Imam Mehdi de 12 kalief zijn? want er zullen in totaal 12 kaliefen komen of komen er daarna (na Imam Mahdi) nog 6 kaliefen?

 9. #9
  - Gizzoe --

  Reacties
  73
  21-12-2008

  ...

 10. #10
  Verbannen

  Reacties
  1.652
  01-05-2008

  Ik heb hier ook informatie over de Mahdi

  Uit het boek: De tekenen van het einde van de wereld
  Dr. 'Izzu-ddin Husayn ash-Shaykh

  Of het klopt Allahoe3liem.


  De Mahdi

  Het eerste teken

  De Mahdi zal verschijnen aan het einde der tijden en hij is familie van de Profeet (Allahs gebeden en groeten zij met hem). Hij is een kleinzoon van Fatima, van het nageslacht van Al-Hoessayn Ibn 'Ali. Allah zal de godsdienst door hem laten zegevieren. De moslims zullen hem volgen en hij zal de Islamitische koninkrijken binnenvallen.

  Wanneer zijn leven bijna ten einde is, zal Jezus (Vrede zij met hem) neerdalen
  en achter hem bidden. Ze zullen elkaar helpen om de Antichrist te doden die zich in die tijd zal vertonen. Ze zullen hem kunnen doden in een stad in Palestina die Lod heet. Kort daarna zullen Gog en Magog verschijnen.

  Naam en beschrijving

  Volgens 'Abd Allah Ibn Mas'oed heeft de Boodschapper van Allah (Allahs gebeden en groeten zij met hem) gezegd: "Het zal niet stoppen vooraleer de Arabieren de monarchie gehad hebben, met een man van mijn familie die dezelfde naam heeft als ik." (*182)

  Ibn Kathier (Allahs tevredenheid zij met hem) heeft gezegd: "Het is Mohammed Ibn 'Abd Allah Al-'Alaoui Al-Faatimi Al-Hassani (*183) Hij heeft een hoog voorhoofd en een havikneus. De Profeet (Allahs gebeden en groeten zij met hem) heeft gezegd: "De Mahdi maakt deel uit van mij. Hij heeft een hoog voorhoofd en een havikneus. Hij zal de aarde vullen met billijkheid en rechtvaardigheid, net zoals ze het toneel geweest was van onrecht en tirannie. Hij zal zeven jaren heersen en hij is een van de kleinzonen van Fatima." (*184)

  Volgens Oem Salama (Allahs tevredenheid zij met hem) heeft de Boodschapper van Allah (Allahs gebeden en groeten zij met hem) gezegd: "De Mahdi is familie van mij. Hij komt uit het nageslacht van Fatima."(*185)

  Volgens 'Ali heeft de Boodschapper van Allah (Allahs gebeden en groeten zij met hem) gezegd: "De Mahdi is één van de onzen, mensen van de familie van de Profeet - ahl al-bayt-. Allah zal hem in één nacht perfect maken"(*186)

  (*182)Hadieth bij imaam Ahmad in zijn <<Moesnad>> (5/199) (hadieth nr. 3573). Hij zegt dat de isnaad of overleveringsketen rechtsgeldig is.

  (*183)Zie <<An-Nihaaya Fil-Fitan Wal-Malaahim>> (1/31).

  (*184)Rechtsgeldige hadieth. Zie <<Tartieb Sahieh Al-Djaami' As-Saghier Wa Ziyaadaatih>> (4/165, hadieth nr 8), hoofdstuk over de Mahdi.

  (*185)Hadieth met goede overleveringsketen. Zie <<Djaami'Al-Oesoel>> (10/331, hadieth nr 7835).

  (*186)Hadieth met goede overleveringsketen. Zie <<Tartieb Sahieh Al-Djaami' As-Saghier Wa Ziyaadaatih>> (6/22). Bij Ibn Maadjah en Ahmad.


  Plaats en tijd van zijn komst.

  De Mahdi zal in het Oosten tevoorschijn komen, maar hij zal niet uit een grot komen in Samoerra', zoals de (sjiietische) sekte al-kassaniya, die denkt dat hij nu leeft, beweert. Dat de aanhangers van deze sekte dit geloven komt echter doordat ze afgeweken zijn en ook door de influisteringen van de satan, want er is geen basis voor noch in de Koran, noch in de Soenna.

  De waarheid is dat de Mahdi gesteund zal worden door mensen uit het Oosten en hun vlaggen zullen zwart zijn, zoals die van de Profeet (Allahs gebeden en groeten zij met hem). Wanneer hij uit het Oosten zal komen, zal hij gevolgd worden door zwarten vlaggen. De mensen zullen hem trouw zweren bij de Ka'ba in de Heilige Moskee.

  Volgens Thawbane heeft de Boodschapper van Allah (Allahs gebeden en groeten zij met hem) gezegd: "Als jullie de zwarte vlaggen uit Khorasan zien komen, ga dan bij hen, zelfs al moet je in de sneeuw op handen en voeten kruipen, want daar is de kalief van Allah, de Mahdi" (*187)

  Ten tijde van de Mahdi zal het overvloedig regenen. Uit de aarde zal gras en allerhande fruit voortkomen; er zal veel geld zijn en veel vee.

  Volgens Aboe Said Al- Khoedrie heeft de Boodschapper van Allah (Allahs gebeden en groeten zij met hem) gezegd: "De laatste mensen van mijn gemeenschap zullen de Mahdi zien., Allah zal veel regen naar hem sturen. De aarde zal verschillende planten laten verschijnen, geld zal zonder tellen uitgedeeld worden, het veel zal zich vermenigvuldigen. De gemeenschap zal op haar hoogtepunt zijn. Hij zal zeven tot acht jaar blijven."(*188)

  (*187) Hadieth bij Al-Haakim in zijn <<Moestadrak>>. Hij zegt dat hij rechtsgeldig is en dat aan de voorwaarden van in de sahiehs van Al-Boechaarie en Moeslim voldaan is, maar zij vermelden hem niet. Adh-Dhahabi bevestigt dat.

  (*188)Hadieth bij Al-Haakim in zijn <<Moestadrak>> (4/557). Hij zegt dat de overleveringsketen rechtsgeldig is en dat aan de voorwaarden van in de sahiehs van Al-Boechaarie en Moeslm voldaan is, maar zij vermelden hem niet. Adh-Dhahabie bevestigt dat.

  De gebeurtenissen ten tijde van de Mahdi

  De Neerdaling van Jezus (Vrede zij met hem). Volgens Aboe Hoerayra heeft de Boodschapper van Allah (Allahs gebeden en groeten zij met hem) gezegd: "Wat zullen jullie doen wanneer de zoon van Maria (Jezus) te midden van jullie zal neerdalen en julllie imaam één van jullie zal zijn?" (*189)

  Jezus zal neerdalen op het moment van het gebed en de Mahdi zal net de gelovigen in rijgen gezet hebben om het gebed te leiden. Hij zal hem vragen om zijn plaats in te nemen, maar Jezus zal zeggen: "Leid het gebed voor elkaar, want jullie gemeenschap is begenadigd."(*190)

  Na de dood van de Mahdi zal Jezus gedurende veertig jaar ( vijfenveertig volgens andere bronnen) regeren en hij zal een einde maken aan het geloof over het kruis. Hij zal de varkens doden, het hoofdgeld - al-djizya (*191) - niet meer aanvaarden en de mensen zullen een comfortabel en broederlijk leven leiden.

  (*189)Rechtsgeldige hadieth bij Al-Boechaarie. Zie <<Samenvatting van de sahieh van Al-Boechaarie>> (p. 324, hadieth nr. 1440).

  (*190)Rechtsgeldige hadieth bij Moeslim. Zie <<Samenvatting van de sahieh van Moeslim>> (p. 549, hadieth nr. 2061).

  (*191)De belasting die men in de Islamitische staat eist van de niet-Islamitische onderdanen. In ruil daarvoor kunnen ze leven in veiligheid en ondertussen hun eigen godsdienst beoefenen.

  De verschijning van de Antichrist

  Hij zal uit Ispahaan komen. Hij zal gevolgd worden door de hypocrieten en zij die niet de ware boodschap van Jezus en Mozes hebben gevolgd. De moslim zullen in die tijd Constantinopel bezetten onder de leiding van de Mahdi. Ze zullen deze stad verlaten in de richting van Damascus. De Mahdi zal met Jezus deelnemen aan de strijd tegen de Antichrist. Jezus zal de Antichrist en degenen die bij hem zijn overwinnen in de stad Lod, in Palestina.

  Een leger zal door de woestijn opgeslokt worden.

  De Mahdi zal een toevluchtsoord zoeken in Mekka, een leger uit Ash-Shaam zal hem achtervolgen om hem gevangen te nemen en Allah zal de Mahdi redden en dat leger in de grond doen zinken.

  Volgens Oem Salama heeft de Profeet (Allahs gebeden en groeten zij met hem) gezegd: "Bij de dood van de kalief zal er een ruzie zijn en een man (de Mahdi) uit Medina zal uit de stad vluchten om naar Mekka te gaan. Er zullen mensen zijn die hem zullen komen zoeken en hem tegen zijn zin zullen meenemen naar de Ka'ba om hem trouw te zweren, precies tussen de hoek met de zwarte steen en de standplaats van Ibrahiem - al-maqaam -. Er zal dan een leger uit Syrie gestuurd worden tegen hem, en wanneer dit in een woestijn komt die Al-Bayda' heet en tussen Mekka en Medina ligt, zal de aarde het opslokken. De mensen zullen dat zien en deugdzame mensen uit Ash-Shaam zullen hen vervoegen, en ook groepen die uit Irak komen, en ze zullen hem trouw zweren. Dan zal er een Qoeraisjiet optreden wiens ooms langs moederszijde verwant zijn aan de Kalbestam, en hij zal tegen deze man (de Mahdi) zijn leger erop uit sturen dat zal verliezen door toedoen van zijn aanhangers. Dit is wat zal gebeuren met het leger van Kalb en wee degene die niet deelneemt aan het verdelen van de buit van Kalb. Deze man zal daadwerkelijk de buit onder de mensen verdelen en hen leiden volgens de Soenna van hun Profeet (Allahs gebeden en groeten zij met hem) De Islaam zal zich overal op aarde verspreiden. Die man zal zeven jaar onder de moslims blijven. Dan zal hij overlijden en de moslims zullen het begravenisgebed over hem verrichten." (*192)

  (*192) Hadieth bij Aboe Dawoed in zijn Soenan, hoofdstuk over de Mahdi. Zie <<Samenvatting van de Soenan van Aboe Dawoed>> van Al-Khattaabi (6/161), (hadieth nr. 4117).

 11. #11
  Verbannen

  Reacties
  1.652
  01-05-2008

  Op deze site heb je een video over de Mahdi

  Video nr. 18

  http://www.hashemsfilms.com

 12. #12
  Umm Safouan

  Reacties
  854
  24-04-2005

  MVC Premium MVC Premium
  Djazakoem Allah oe gairan!
  Onze wondertje Ilias
  Alhamdulilaah..

 13. #13
  Mujahid

  Reacties
  259
  08-02-2010

  Thumbs up Imam Mahdi (ra)

  Qur'an 9:88 "The Messenger and those who believe with him , strive hard and struggle with their wealth and lives in Allah 's Cause. They are the ones who will have all the goodness, and they are the ones who will prosper"

  Sahih Bukhari 4:52:50 "The Prophet said, 'A single endeavor of fighting in Allah 's Cause is better than the world and whatever is in it.'"

 14. #14
  Mujahid

  Reacties
  259
  08-02-2010

  Lightbulb Imam Mahdi (ra)

  Qur'an 9:88 "The Messenger and those who believe with him , strive hard and struggle with their wealth and lives in Allah 's Cause. They are the ones who will have all the goodness, and they are the ones who will prosper"

  Sahih Bukhari 4:52:50 "The Prophet said, 'A single endeavor of fighting in Allah 's Cause is better than the world and whatever is in it.'"

 15. #15
  Mujahid

  Reacties
  259
  08-02-2010

  Thumbs up Imam Mahdi [ra]

  لا إِلـهَ إِلاّ الله

  مُحَمّـد رَسـولُ الله
  Laatst gewijzigd door said_soussi: 15-12-2012 om 18:15 Reden: الله أَكْبَر
  Qur'an 9:88 "The Messenger and those who believe with him , strive hard and struggle with their wealth and lives in Allah 's Cause. They are the ones who will have all the goodness, and they are the ones who will prosper"

  Sahih Bukhari 4:52:50 "The Prophet said, 'A single endeavor of fighting in Allah 's Cause is better than the world and whatever is in it.'"