Namens het team van MJA: Welkom

MJA is bedoeld om je mening te geven omtrent actuele zaken en andere onderwerpen vanuit de media. Wanneer je besluit om actief deel te nemen aan MJA wordt je geacht de onderstaande huisregels in acht te nemen.
 • Zie je een van de onderstaande of een andere overtreding meldt deze dan per meld knop of private message (PM), zet het niet in het topic zelf;
 • Alle topics dienen van een actieve bronvermelding te worden voorzien, dit houdt in dat topics welke niet direct naar het artikel doorlinken onmiddellijk zullen worden verwijderd. Deze dienen overigens wel voorzien te zijn van een geldige nieuwsbron. Moderators kunnen naar eigen inzicht van deze regel afwijken mocht het hier om een actuele gebeurtenis gaan. Uiteraard kan hier later alsnog de nieuwsbron aan toegevoegd worden;
 • Een eigen inleiding bij het stuk wordt geadviseerd. Plaats in je openingspost een inleiding op het nieuws en daarna het betreffende artikel met bronvermelding. Die inleiding kan bestaan uit je eigen column, een poll, een recensie of een analyse. Houdt het kort en krachtig.
 • Ook opiniestukken van columnisten en schrijvers zijn toegestaan. De voorwaarden zijn:
  • dat deze ongewijzigd zijn overgenomen,
  • de auteur is vermeld,
  • een actieve bronvermelding (link),
  • alle bronnen behalve filmpjes;
 • De topictitels dienen zoveel mogelijk weer te geven over de inhoud van het artikel. De titel mag een mening bevatten van topicstarter, zolang duidelijk is dat het de mening van topic starter is en het niet iets suggereert dat niet uit de bron blijkt;
 • Topics die zeer eenzijdig zijn, niet aanzetten/toevoegen tot/aan een discussie, onvoldoende kwaliteit hebben of niets toevoegen lopen het risico te worden gesloten of verwijderd;
 • Persoonlijke vetes (lees: op de persoon gerichte posts) en het publiceren van off-topic posts zijn absoluut niet toegestaan. Dit geldt ook voor het bewust provoceren, er zal hier streng op worden toegezien;
 • Als iemand je echt irriteert, hebben we natuurlijk ook onze beroemde vrienden-negeerlijstje. Zet betreffende lid op negeer, zodat je daar niet op hoeft te reageren;
 • Bij herhaalde overtreding zal een hardere maatregelen volgen;
 • Controleer voor je een topic opent of het onderwerp al actief is. Dubbele topics worden verwijderd/samengevoegd;
 • Ongeldige bronnen binnen MJA zijn:
  • Brabosh;
  • Elsevier;
  • FOK.nl;
  • GeenStijl;
  • Likud;
  • PowNed;
  • Shahamat;
  • Website AEL;
  • RT (Russia Today)
  • YouTube;
  • alle blogs;
  • alle bronnen die worden weergegeven als *****;
 • Houd je aan de gedragsregels en Netiquette van de MAROKKO.NL fora: