+ Reageer
Pagina 661 van 692 EersteEerste ... 611 636 651 659 660 661 662 663 671 686 ... LaatsteLaatste
9.901 tot 9.915 van 10372
 1. #9901
  Verbannen

  Reacties
  563
  24-05-2017

  Up

 2. #9902
  MVC Lid

  Reacties
  4.014
  31-12-2014

  Laa hawlaa wa laa qouwatta illa billahi al3adiem
  He who created death and life to test you (as to) which of you is best in deed ,and he is the Exalted in Might ,the Forgiving.
  Surah al Mulk 67 aya 2.

 3. #9903
  MVC Lid

  Reacties
  4.014
  31-12-2014

  hasbiya Allah wa ni3ma alwakiel
  He who created death and life to test you (as to) which of you is best in deed ,and he is the Exalted in Might ,the Forgiving.
  Surah al Mulk 67 aya 2.

 4. #9904
  MVC Lid

  Reacties
  4.014
  31-12-2014

  Bismillaah ar-rahmaan ar-raheem

  Amanar-rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal-muminun.
  Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih
  La nafarriqu bayna ahadin min rusulih
  Wa qalu sami'na wa a-ta'na ghufranaka Rabbana wa ilaykal masir.
  La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa alayha maktasabat
  Rabbana la tu akhidna in nasina au akhta'na
  Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu allalladina min qablina
  Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lanabih
  Wa'fu anna, waghfir lana, warhamna Anta maulana fansurna alal-qaumil-kafirin .
  Allahumma ameen.

  Saddaqallah hul Azim
  He who created death and life to test you (as to) which of you is best in deed ,and he is the Exalted in Might ,the Forgiving.
  Surah al Mulk 67 aya 2.

 5. #9905
  MVC Lid

  Reacties
  677
  04-10-2012

  Sobhana Allah
  Alhamdoullilah
  La ielaha iella Allah
  Allah Akbar

  La illaha illa Allah !


 6. #9906
  MVC Lid

  Reacties
  4.014
  31-12-2014

  Citaat Geplaatst door AtlasLion- Bekijk reactie
  Netjes Ayat EL Kursi.
  Salaam alaykum

  Je bedoelt laatste ayah van surah al baqarah.
  Zeer mooi en voor het slapen gaan lezen dat deed onze geliefde profeet Mohammed salla Allahu Alaihi wasalam ook.

  fi amaani Allah
  He who created death and life to test you (as to) which of you is best in deed ,and he is the Exalted in Might ,the Forgiving.
  Surah al Mulk 67 aya 2.

 7. #9907
  MVC Lid

  Reacties
  4.014
  31-12-2014

  Alhamdoulillah aladi ahyaana
  He who created death and life to test you (as to) which of you is best in deed ,and he is the Exalted in Might ,the Forgiving.
  Surah al Mulk 67 aya 2.

 8. #9908
  MVC Lid

  Reacties
  4.014
  31-12-2014

  Laa ilaaha illa Allah
  wahdahoe laa sharika lah
  lahu lmoelkoe wa lahu lhamd
  wa hoewwa ala kulli shay in qadeer
  He who created death and life to test you (as to) which of you is best in deed ,and he is the Exalted in Might ,the Forgiving.
  Surah al Mulk 67 aya 2.

 9. #9909
  MVC Lid

  Reacties
  4.014
  31-12-2014

  AstaghfiruAllaha al3adiema aladi laa ilaaha illa hoewwa alhayyou alqayoumoe wa atoubu ilaih
  He who created death and life to test you (as to) which of you is best in deed ,and he is the Exalted in Might ,the Forgiving.
  Surah al Mulk 67 aya 2.

 10. #9910
  MVC Lid

  Reacties
  4.014
  31-12-2014

  Dua from the Quran

  Rabbana ighfir lana wali ikhwaanina allazeena sabaqoona bil eemani wala taj al fee quloobina ghillan lillazeena aamanoo
  Rabbana innaka raoofun Raheem.
  Sadaka Allahu al Azim

  surah al-Hashr
  He who created death and life to test you (as to) which of you is best in deed ,and he is the Exalted in Might ,the Forgiving.
  Surah al Mulk 67 aya 2.

 11. #9911
  Verbannen

  Reacties
  563
  24-05-2017

  Citaat Geplaatst door betuls Bekijk reactie
  Salaam alaykum

  Je bedoelt laatste ayah van surah al baqarah.
  Zeer mooi en voor het slapen gaan lezen dat deed onze geliefde profeet Mohammed salla Allahu Alaihi wasalam ook.

  fi amaani Allah
  Klopt, dit was de einde van Soera EL Baqarah.

 12. #9912
  Verbannen

  Reacties
  563
  24-05-2017

  Up

 13. #9913
  MVC Lid

  Reacties
  4.014
  31-12-2014

  Citaat Geplaatst door AtlasLion- Bekijk reactie
  "La yukallifullahu nefsen illa was3aha.'

  Bij deze hoort nog nefsen.

  "Aamana rrasoeloe biemaa oenziela ielayhie mien rabbiehie wal moe’mienoen. Koelloen aamana biellaahie wa malaa’iekatiehie wa koetoebiehie wa roesoelieh. Laa noefarrieqoe bayna ah’adien mien roesoelieh. Wa qaaloe samie’na wa ata’na, ghofraanaka rabbanaa wa ielayka al massieer ! Laa yoekalliefoe Allaahoe nafsan iellaa woes’aha, lahaa maa kasabat wa ‘alayha ma-ktasabat, rabbanaa laa toe’aakhiedna ien nasieena aw akhta’na, rabbanaa wa laa tah’miel ‘alayna iessran kamaa h’amaltahoe ‘ala alladiena mien qablienaa, rabbana wa laa tuhammielna maa laa thaaqata lana bieh, wa’foe ‘annaa waghfier lana warh’amnaa anta mawlaana fansoerna ‘ala al-qawmie al-kaafierien”.
  Salaam alaykum

  Ja klopt ,goed gezien broeder fi dien.
  YaZaak Allah gairan.

  fi amaani Allah
  He who created death and life to test you (as to) which of you is best in deed ,and he is the Exalted in Might ,the Forgiving.
  Surah al Mulk 67 aya 2.

 14. #9914
  Verbannen

  Reacties
  563
  24-05-2017

  Up

 15. #9915
  MVC Lid

  Reacties
  4.014
  31-12-2014

  SoubhanaAllah
  Alhamdoulillah
  Laa ilaaha illa Allah
  Allahu akbar
  He who created death and life to test you (as to) which of you is best in deed ,and he is the Exalted in Might ,the Forgiving.
  Surah al Mulk 67 aya 2.