1. #1
  1 van de vele Aboe's

  Reacties
  5.226
  12-02-2009

  Verzameling Fataawa, Biografieën, videos etc. voor de Moewahhidien!

  Verzameling!!!
  Nederlands-vertaald!

  Fataawah van de grote geleerden:

  Shaykh Moehammad Saalih Al-Moenadjid - "Helpen van Koeffaar tegen de Moslims; een vorm van grote Koefr"
  Shaykh Moehammad Saalih Al-Moenadjid - "Speelgoed poppen (voor kinderen) toegestaan?"
  Shaykh Moehammad Saalih Al-Moenadjid - "Engelen in een huis met afbeeldingen?"
  Shaykh Moehammad Saalih Al-Moenadjid - "Bay'ah (eed van trouw) geven aan een ongelovige heerser".
  Shaykh Moehammad Saalih Al-Moenadjid - "De Koefr van het niet regeren met de wetten van Allaah".

  Shaykh Moehammad Saalih Al-Moenadjid - "Onderverdelingen in Tawheed."
  Shaykh Moehammad Saalih Al-Moenadjid - "Is het toegestaan om te spreken tijdens het eten?".
  Shaykh 'Ali ibn Khoedayr Al-Khoedayr - "De Jihaad in onze tijd is een individuele verplichting".
  Shaykh 'Ali ibn Khoedayr Al-Khoedayr - "Het oordeel betreffende degene die de Tawaghiet verdedigd".
  Shaykh 'Abdoellaah Al-Ghoenaymaan - "Het hebben vaan een Imaam (leider) is geen voorwaarde voor de Jihaad".

  Shaykh 'Abdoellaah Al-Ghoenayman - "Hoe te handelen met andere groepen en verschillen?"
  Shaykh 'Abdoellaah Al-Ghoenayman - "Salafiyyah een specifiekere groep maken dan Ahloes-Soennah"
  Shaykh 'Abdoer-Rahmaan Al-Barraak - "Het oordeel over de Jihaad in Irak".
  Shaykh 'Abdoer-Rahmaan Al-Barraak - "Taqlied" (blindelings volgen) in zaken van 'Aqiedah".
  Shaykh 'Abdoellaah ibn Al-Jibrien - "Oordeel over Oesaamah ibn Laadin"

  Shaykh 'Abdoellaah ibn Al-Jibrien - "Verbreekt het verschonen van een baby de Wudoo'?"
  Shaykh 'Abdoellaah ibn Al-Jibrien - "Verduidelijking omtrent de laster (van o.a. Al-Madkhali) op Sayyid Qutb".
  Shaykh 'Abdoellaah ibn Al-Jibrien - "Al-Madkhali's woorden zijn niet aanvaardbaar m.b.t Al-Jarh wat-Ta'diel!"
  Shaykh Moehammad Al-Fizaazie - "Hij die ons beschuldigd, kent ons niet".
  Shaykh Aboe Ishaaq Al-Hoewayni - "Standvastig worden in het gebed?"

  Shaykh Aboe Ishaaq Al-Hoewayni - "Het geroddel over anderen, en zelfs over geleerden."
  Shaykh Hamoed Ash-Shoe'aybie - "Het oordeel over het verblijf van Koeffaar op het Arabische Schiereiland"
  Shaykh Soelayman Al-'Alwaan - "In welke gevallen zijn afbeeldingen toegestaan?"
  Shaykh Soelayman Al-'Alwaan - "Oordeel over aanslagen in Moslim-landen"
  Shaykh Soelayman al-'Alwaan - "Het leren van andere talen dan het Arabisch"

  Shaykh Soelayman al-'Alwaan - "Wanneer wordt Jihaad Fard 'ayn (individueel verplicht) voor iedere Moslim?"
  Shaykh Soelayman al-'Alwaan - "Pas op voor Takfier!"
  Shaykh Soelayman al-'Alwaan - "Kunnen kinderen meevasten?"
  Shaykh 'Abdoellaah as-Sa'd - "De Suhoer (maaltijd voor zonsopgang bij een vastendag); verplicht of Soennah?"
  Shaykh Naasir Al-Fahd - "Kan er Jihaad zijn zonder een leider?".

  Shaykh al-'Oethaymien - "Het verschil tussen Salafi-Manhadj en Salafi-sekte"
  Shaykh Ahmad Nadjieb - "Onze plicht tegenover de Moslim-gevangenen"
  Shaykh Aboe Qataadah - "Het gebed achter een oproeper tot democratie"
  Shaykh Haamed al-'Ali - "Is de secularist een ongelovige?"  Biografieën van de geleerden:

  Shaykh Al-Moedjaahid Khaalid Al-Hoesainan.
  Shaykh Al-'Allaamah Moehammad Hassaan 'Ad-dedo' as-Shanqiti.
  Shaykh Al-Moehaddith (Hadieth-geleerde) Soelaymaan ibn Naasir Al-'Alwaan.
  Shaykh Al-Moehaddith (Hadieth-geleerde) 'Omar Al-Hadouchi.
  Shaykh Al-Moejaahid 'Ali Al-Khoedayr.

  Shaykh al-Moefassir (Tafsier-geleerde) 'Omar 'Abdur-Rahmaan.
  Shaykh al-'Allaamah, Hamoed ibn 'Oqla Ash-Shoe'aybi.
  Shaykh al-'Allaamah, Naasir ibn Hamad Al-Fahd.
  Shaykh al-Moedjaahid, 'Abdoellaah 'Azzaam.

  Artikels en boeken in de volgende reactie in sha Allaah!

  Ik blijf updaten in sha Allaah dus hou het in de gaten!


 2. #2
  1 van de vele Aboe's

  Reacties
  5.226
  12-02-2009


  Nederlands-vertaald!

  Zie ook onze wordpress:  www.AhlusSunnahPublicaties.com


  Artikels van de grote geleerden:

  Shaykh 'Abdoel-Qaadir ibn 'Abdoel-'Aziez - "Het belang om te verwijzen naar Qor'aan en Soennah."
  Shaykh 'Abdoer-Rahmaan 'Abdoel-Khaaliq - "Al-Hoekm (het oordeel) behoort enkel tot Allaah!"
  Shaykh Soelayman ibn Naasir al-'Alwaan - "Broederschap in de Islaam en de bijbehorende Walaa"
  Shaykh Soelayman ibn Naasir al-'Alwaan - "De Koefr van het niet heersen met de Sharie'ah."
  Shaykh Soelayman ibn Naasir al-'Alwaan - "Heb vertrouwen op de Hulp van Allaah!"

  Shaykh Soelayman ibn Naasir al-'Alwaan - "Amerika en de (Moslim)gevangenen".
  Shaykh Aboe Moehammad Al-Maqdisi - "Al-Oesoel At-Thalaatha" (De 3 fundamenten).
  Shaykh Aboe Moehammad al-Maqdisi - "Heb geduld met je familie"
  Shaykh 'Abdoer-Rahmaan Al-Barraak - "De correcte 'Aqiedah: Allaah is boven Zijn Troon en toch dichtbij ons".
  Shaykh Waahid 'Abdoes-Salaam Bali - "De dood van Osama ibn Laadin

  Shaykh 'Abdoellaah al-Ghoenayman - "Nasieha aan de Madaakhilah-groepering"
  Imaam Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah - "Het haasten om antwoorden te geven".
  Imaam Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah - "Zo'n persoon is als een domme Shaytaan!"
  Shaykh 'Omar 'Abdoer-Rahmaan - "Brief vanuit de kerkers van Amerika"
  Shaykh Moehammad al-Fizaazie - "Het ongeloof van democratie en secularisme"

  Shaykh Bishr ibn Fahd al-Bishr - "Het oordeel over secularisme en de secularist"
  Shaykh Bishr ibn Fahd al-Bishr - "Wat is een Islamitisch land en wat niet?"
  Shaykh Hamoed as-Shoe'aybie - "Terrorisme! Diens betekenis en realiteit".
  Shaykh Khaalid Al-Husaynan - "De Soennah van goede manieren".
  Shaykh Khaalid al-Husaynan - "Verspreid de Salaam onder elkaar!"

  Shaykh 'Abdoellaah 'Azzaam - "Eén van de beste manieren om te handelen met de onwetenden"
  Shaykh 'Abdoellaah 'Azzaam - "Wanneer is toestemming van de ouders vereist voor de Jihaad?"
  Shaykh Aboe Hamza al-Misri - "De Khawaaridj-Moerdjia, een subgroep binnen de Khawaaridj"
  Shaykh 'Ali al-Khoedayr - "Onze verplichtingen jegens de Talibaan."
  Shaykh Aboe Qataadah - "Grote en kleine Jihaad; een gefabriceerde Hadieth".

  Shaykh Aboe Qataadah - "De waarde van de Moslim-vrouwen"
  Shaykh Naasir al-Fahd - "De correcte Da'wah in het Westen".


  Online boeken:

  "De handleiding tegen Sihr, bezetenheid en het boze oog vanuit de Qor'aan en de authentieke Soennah."
  Shaykh Aboe Hamza al-Masri - "Wie zijn de Khawaaridj?"
  Shaykh Khalid al-Husaynan - "Qiyaam al-Layl (het nacht-gebed)"
  Shaykh Moehammad Saalih al-Moenaddjid - "Middelen tot standvastigheid"


  Tazkieyaat (prijzingen):

  Tazkieyah van Shaykh bin Baaz aan Shaykh al-'Alwaan  Video's in de volgende reactie in sha Allaah!

  Ik blijf updaten in sha Allaah dus hou het in de gaten!

  Klik voor de Ahlus-Sunnah Publicaties
  Website - Facebook - Youtube-kanaal

  Klik voor een verzameling van topic's. Met Fataawah van grote geleerden, biografieën, online boeken, video's etc:
  Verzameling Islaam-topics!


 3. #3
  1 van de vele Aboe's

  Reacties
  5.226
  12-02-2009  Video's van de grote geleerden:

  Video's van Shaykh 'Abdoellaah 'Azzaam:
  Shaykh 'Abdullaah 'Azzaam - "Kijk! Kijk! Zij zijn onbeschaafd!".
  Shaykh 'Abdullaah 'Azzaam - "Wanneer wordt Jihaad Fard 'Ayn (individueel verplicht)?".
  Shaykh 'Abdullaah 'Azzaam - "Is Jihaad Fard 'Ayn of Fard Kifayah (een collectieve plicht)?".
  Shaykh 'Abdullaah 'Azzaam - "Er is geen grootmacht die het kan opnemen tegen Allaah!".
  Shaykh 'Abdullaah 'Azzaam - "Het ontwerpen van mens-gemaakte wetten".
  Shaykh 'Abdullaah 'Azzaam - "Als een vis in het water".

  Video's van Shaykh Khalid Ar-Rashid:
  "Het verhaal van een in de steek gelaten moeder!"
  "Het graf"
  "Wat blijft er over van jouw Godsvrees, als je alleen bent?".
  "Kom op voor onze Profeet!".
  "Een belangrijke oproep aan de Ummah!".
  "Khalid ibn Walid wordt Sayfoellaah!".
  "Waar is onze trots?!" (Met Shaykh abu Yahya Al-Libi).
  "De Dag des Oordeels".
  "Boodschap aan de vreemdelingen".
  "Sal van Oehoed! 'ze dachten dat de Profeet dood was!'".
  "Al-Aseer (De Moslimgevangene)".
  "Doe wat je wil!"
  "Waar ben jij op de Dag der Dagen?!".
  "De emotionele droom van de ijverig biddende Sa'eed ibn Al-Harth".
  "Het emotionele verhaal van Salim en zijn vader".
  "Wijze les uit het leven van de Profeet".

  Video's van Shaykh Khaalid Al-Husainan:
  "Beschrijving van het Hellevuur vanuit de Qor'aan".
  "Het belang van de Islamitische groet".
  "Lachen met Shaykh Khalid, een verduidelijking van een aantal zaken".
  "Leiden de Mujaahideen aan psychische stoornissen?!".
  De Soennah van goede manieren".
  "Al-Hasad (Afgunst & Jaloezie)".
  "Fitnah in Dammaaj legt hypocrisie van de Madkali-Sekte bloot".

  Video's van andere grote geleerden:
  Shaykh Saalih Al-Moenajjid - "Het gebed volgens de wijze van de Profeet".
  Shaykh Saalih Al-Moenajjid - "De valse Salafi's" (De Madakhilah)
  Shaykh 'Oethmaan Al-Khaamis - "Het belang van Monotheïsme".
  Shaykh 'Ali Al-Tamimi - "Laatste preek voor zijn opsluiting in de gevangenis"
  Shaykh Moekhtar Ash-Shanqitie - "Had ik het maar eerder geweten..".

  Shaykh 'Abdul-Hamid Kishk - "De Doenya in vergelijking met de Machtige Namen van Allaah".
  Shaykh 'Abdul-Hamid Kishk - "De dood".
  Shaykh 'Abdul-Hamid Kishk - "Boodschap aan Amerika".
  Shaykh Aymaan Adh-Dhawaahiri - "Enkele vragen voor de Moefti van Sa-oedia".
  Shaykh Aymaan Adh-Dhawaahiri - "Gaat voort, Oh leeuwen van Shaam"

  Shaykh Abu Basir At-Tartoesi - "Imaan en Irjae (Naseeha aan de Madkhali-sekte)".
  Shaykh Soelayman Al-Ulwaan - "De rechten van de Mujaahideen".
  Shaykh Bishr ibn Fahd Al-Bishr - "Het Islamitische oordeel omtrent secularisme".
  Shaykh Hamoed ibn 'Oqla Ash-Shu'aybie - "De Shari'ah van de Profeet
  Shaykh Mahmoed Al-Masri - "De reis van de dood".

  Shaykh Moehammad Al-Fizaazie - "Democratie"
  Shaykh Moehammad Al-Fizaazie - "Koefr doena Koefr?!"
  Shaykh Saalih Al-Maghaamsie - "Imaan boost! Verzacht je hart!"
  Shaykh Al-Albaani - "De verkiezingen"
  Shaykh 'Omar Al-Hadouchi - "Toespraak na zijn vrijlating uit de gevangenis"

  Shaykh 'Ali Belhadj - "De regeringsleiders zijn verraders"
  Shaykh Abdoel-Hay - "de dood van Shaykh Oesama ibn Laadin."
  Shaykh Aboe Ishaaq Al-Hoewayni - "Het verrichten van het gebed!"

  Klik voor de Ahlus-Sunnah Publicaties
  Website - Facebook - Youtube-kanaal

  Klik voor een verzameling van topic's. Met Fataawah van grote geleerden, biografieën, online boeken, video's etc:
  Verzameling Islaam-topics!


 4. #4
  alhamdulillah

  Reacties
  1.212
  21-01-2012

  barakallah feek
  “De beste Jihad is een woord van waarheid in het gezicht van de onderdrukkende leider”.
  Ibn Majah op autoriteit van Abu Saeed, Ahmad en Ibn Majjah en Tabarani en Baihaqi op autoriteit van Abu Umamah, Ahmad and Nisa’i op autoriteit van de tabie Tariq Ibn Shihab hebben allemaal verhaald dat de Boodschapper saws dit zei.
  Paltalk? Minbar ALAnSaR

 5. #5
  1 van de vele Aboe's

  Reacties
  5.226
  12-02-2009

  Citaat Geplaatst door Miss-Miriam Bekijk reactie
  notif.
  Citaat Geplaatst door thegreenbirds Bekijk reactie
  barakallah feek
  Citaat Geplaatst door Unknown- Bekijk reactie
  -
  BaarakAllaahu feekum! Moge de deuren van het Paradijs voor jullie geopend worden!

  Klik voor de Ahlus-Sunnah Publicaties
  Website - Facebook - Youtube-kanaal

  Klik voor een verzameling van topic's. Met Fataawah van grote geleerden, biografieën, online boeken, video's etc:
  Verzameling Islaam-topics!


 6. #6

 7. #7

 8. #8
  Sabrun Jameel. ღ

  Reacties
  25.506
  07-06-2011

  Citaat Geplaatst door UtrechtseJihad Bekijk reactie
  BaarakAllaahu feekum! Moge de deuren van het Paradijs voor jullie geopend worden!
  Wa feek.
  Allaahumma amine.


 9. #9
  1 van de vele Aboe's

  Reacties
  5.226
  12-02-2009

  Klik voor de Ahlus-Sunnah Publicaties
  Website - Facebook - Youtube-kanaal

  Klik voor een verzameling van topic's. Met Fataawah van grote geleerden, biografieën, online boeken, video's etc:
  Verzameling Islaam-topics!


 10. #10

 11. #11
  Sabrun Jameel. ღ

  Reacties
  25.506
  07-06-2011

  Up.


 12. #12
  1 van de vele Aboe's

  Reacties
  5.226
  12-02-2009

  BaarakAllaahu feeki!

  Klik voor de Ahlus-Sunnah Publicaties
  Website - Facebook - Youtube-kanaal

  Klik voor een verzameling van topic's. Met Fataawah van grote geleerden, biografieën, online boeken, video's etc:
  Verzameling Islaam-topics!


 13. #13
  dewaarheid.nl

  Reacties
  681
  17-07-2006


 14. #14
  1 van de vele Aboe's

  Reacties
  5.226
  12-02-2009

  Citaat Geplaatst door Zi_Nador Bekijk reactie
  Het zal nog worden ge-update akhi. Er is nog heel veel dat er bij zal komen insha'Allaah

  Klik voor de Ahlus-Sunnah Publicaties
  Website - Facebook - Youtube-kanaal

  Klik voor een verzameling van topic's. Met Fataawah van grote geleerden, biografieën, online boeken, video's etc:
  Verzameling Islaam-topics!


 15. #15
  1 van de vele Aboe's

  Reacties
  5.226
  12-02-2009

  Update:

  Nieuwe Fatwa:
  "De Koefr van het niet regeren met de Wetten van Allaah"
  Door, Shaykh Saalih Al-Moenajjid Hafidahoellaah.

  Shaykh Moehammad Saalih Al-Moenajjid - "De Koefr van het niet regeren met de wetten van Allaah".

  Klik voor de Ahlus-Sunnah Publicaties
  Website - Facebook - Youtube-kanaal

  Klik voor een verzameling van topic's. Met Fataawah van grote geleerden, biografieën, online boeken, video's etc:
  Verzameling Islaam-topics!