+ Reageer
Pagina 3 van 87 EersteEerste 1 2 3 4 5 13 28 53 ... LaatsteLaatste
31 tot 45 van 1301
 1. #31
  MVC Lid

  Reacties
  3.293
  13-02-2011

  Het berouw van een zuster na het horen van de Koran

  Dit is het verhaal van een zuster uit de Verenigde Arabische Emiraten over hoe zij haar weg terug heeft gevonden naar Allah. Deze zuster schrijft:

  “Ik groeide op in een godsvruchtige omgeving met twee vrome ouders en was de enige dochter thuis. Zij deden altijd hun best om mij een goede opvoeding te geven en spoorden mij altijd aan om me te houden aan de voorschriften van Allah, in het bijzonder het gebed. Maar toen ik de pubertijd bereikte, begon ik af te glijden en volgde de valse beweringen en leugens die op alle mogelijke manieren gestimuleerd en gepropageerd worden door de vijanden van de Islam.

  Desalniettemin was ik van nature een persoon die hield van de verheven Islamitische gedragscode. Ik schaamde mij er bijvoorbeeld voor om mijn blik te werpen op vreemde mannen. Ik was inderdaad erg verlegen en mengde mij weinig onder de mensen. Maar helaas nam mijn dwaling en blinde toestand slechts hand over hand toe nadat ik werd beproefd met een afgedwaalde echtgenoot, die ik nooit had gevraagd naar zijn geloof. Hij leek mij het boegbeeld van goed gedrag en kuisheid.

  Het was mijn afgedwaalde man die mij introduceerde in de wereld van zedeloos muziek. Hij liet mij bandjes horen waarvan ik het bestaan niet kende. Hij deed mij veel van dit soort verdorven bandjes cadeau, die ervoor zorgden dat het laatste beetje geloof in mij totaal werd vernield en ik geheel verslaafd raakte aan het luisteren naar dit ijdele gepraat. Mijn huwelijk met deze man was de bron van alle ellende. Mijn huwelijk was van meet af aan een grote beproeving, daar het feest gepaard ging met allerlei muziekinstrumenten, buitensporigheden, afgedwaalde groeperingen en onzedelijke danseressen, waardoor de mensen die avond niet in staat werden gesteld om Allah te gedenken.

  Naarmate mijn huwelijk met mijn afgedwaalde man, die de belangrijkste oorzaak was van mijn afdwaling en het verslechteren van mijn contact met mijn Schepper, voortging, begon ik het gebed in het geheel te verlaten en deed mijn hidjaab af….. En dit alles omdat ik niet luisterde naar het advies van de Profeet (vrede zij met hem), die zei: “Als iemand tot jullie komt over wiens geloof en gedrag jullie tevreden zijn, huwt hen dan (aan de vrouwen die onder jullie hoede zijn)…” Ik had de band met mijn Heer verbroken, waarop Hij de band met mij verbrak en mij overliet aan mijn ego en begeerten… En in wat een ellendige toestand bevindt zo een persoon zich.”

  “En gehoorzaam niet degene wiens hart Wij Onze gedachtenis hebben doen veronachtzamen en zijn begeerten volgt: en hij is in overtreding in zijn zaak.”
  (Interpretatie van de betekenis van Soerat al-Kahf: 28)

  Ik vond geen enkel geluk, alleen maar kommer en kwel. Ik verkeerde constant in veel verdriet en voelde een grote leegte in mijn binnenste, ondanks alle vergankelijke wereldse benodigdheden die mijn man mij schonk. Mijn man had mij werkelijk in de afgrond gestort. Ik was constant gestresst, had een onvoldaan gevoel en was continu verontrust.

  Zoals ik ongesluierd door het leven verder ging en dit een reden voor de mannen was om naar mij keken, zo zat ook mijn man achter de andere vrouwen aan en was hij niet oprecht in zijn liefde voor mij. Hij liet mij stikken voor achterbakse straatvrouwen en liet mij verwaarloosd achter, alleen met de pijn van eenzaamheid. Ik werd verslagen door de duisternis van onwetendheid en afdwaling. Ik dwaalde zelfs zo ver af dat ik meerdere malen probeerde om zelfmoord te plegen, maar alle pogingen liepen uit op een mislukking. Allah zij dank!

  Het was met de Genade van Allah en Zijn Gunst dat ik op een dag luisterde naar een recitatie van Ahmad al-cAdjmiy. Hij reciteerde met zijn doordringende stem de verzen uit de Koran. Grootse verzen die mijn gedachten in vervoering brachten en de hoop in mij deed ontvlammen. Ik werd zo geraakt hierdoor en verlangde naar de Leiding, maar het was nog te moeilijk voor mij. Ik richtte mij tot Allah en smeekte Hem in de nacht om mij de Weg naar de Leiding te tonen, om het geloof voor mijn hart geliefd te maken en om mij afkerig te maken van het ongeloof, verdorvenheid en opstandigheid tegenover Allah. Ik smeekte Allah constant met de smeekbede van de boezemvriend van Allah, Ibrahiem (interpretatie van de betekenis van de betekenis):

  “Mijn Heer, maak mij en mijn nakomelingen onderhouders van het gebed. Onze Heer, verhoor mijn smeekbeden.” (Soerat Ibrahiem: 40)

  Allah verblijdde mij met de Leiding. Ik begon de gebeden weer op de vaste tijden te verrichten en ben mijn hidjaab weer gaan dragen. Ook ben ik kennis gaan opdoen over mijn geloof, heb ik de regels van het reciteren van de Koran uit mijn hoofd geleerd, ben ik mij gaan verdiepen in de overleveringen van de Profeet (vrede zij met hem) en zijn nobele levensloop. Ik ben zelfs mee gaan doen met het uitnodigen van de mensen naar de Islam. Al dit goede is mij overkomen nadat ik mijn afgedwaalde man heb verlaten, ondanks het feit dat ik nog steeds van hem hield. Ik ervoer de nabijheid van mijn Schepper en Beschermer.

  Zuster, er is werkelijk geen goeds in het hebben van een verdorven man. Hij deed mij immers afhouden van het gedenken van Allah. Niet voor niets leert de Profeet (vrede zij met hem) ons: “Wie iets laat omwille van Allah: Allah zal hem in plaats daarvan iets beters geven.”

  Ik vraag Allah om mij en alle moslims standvastig te maken op Zijn religie.

  Uit het boek ‘al-cAa’idoena il-Allah’

  van Mohammed ibnoe Abd il-cAziez al-Moesnad

 2. #32
  Love my Aya

  Reacties
  12.608
  10-12-2005

  Up !

  Heel mooie verhaal mashAllah

 3. #33
  MVC Lid

  Reacties
  3.293
  13-02-2011

  De bekering van Aminah Assilmi - deel 1

  Ik was bezig met het afronden van mijn universitaire graad voor de studie Vrijetijdsbesteding toen ik voor het eerst in contact kwam met moslims. Het was het eerste jaar dat we ons per computer konden inschrijven. Dit deed ik dan ook en ging vervolgens naar Oklahoma voor familiezaken. Dit duurde allemaal veel langer dan verwacht. Toen ik terugkwam was het semester al twee weken begonnen. Ik was niet bezorgd over het inhalen van de gemiste stof. Ik behoorde namelijk tot de besten van de klas. Al als student won ik tal van prijzen en concurreerde ik met professionals.

  Nu moet je weten, dat ondanks het feit dat ik deze studie volgde, hier erg goed in was, daarnaast nog mijn eigen bedrijfje runde en veel goede vrienden had, ik ongelofelijk verlegen was. Ik leerde mensen niet snel kennen en sprak nauwelijks met iemand, alleen als er geen andere mogelijkheid was of natuurlijk als het bekenden waren. De lessen die ik volgde hadden te maken met administratie, stadsplanning en het maken van programma’s voor kinderen. Kinderen waren de enigen bij wie ik mij op mijn gemak voelde.

  Om niet af te dwalen ga ik terug naar mijn verhaal. De computeruitdraai was een complete verrassing voor mij. Ik stond namelijk ingeschreven voor theaterlessen, lessen waarin ik geacht werd om voor echte mensen op te treden. Ik schrok me rot! Ik had zelfs moeite met het stellen van vragen tijdens de les. Hoe zou ik dan ooit in staat zijn om op het podium voor zoveel mensen te staan? Mijn man die zoals gewoonlijk erg kalm en verstandig was, suggereerde dat ik eens met de leraar moest gaan praten om het probleem uit te leggen en om in plaats van deze lessen maar beter landschappen te gaan leren schilderen of kostuums te gaan maken. De leraar stemde toe om te zoeken naar een oplossing. De volgende dinsdag ging ik dus maar naar de les.

  Toen ik het lokaal binnenkwam kreeg ik voor de tweede keer de schrik van mijn leven. De klas zat vol met Arabieren en kamelentemmers. Nou ja, ik had er nog nooit één in het echt gezien, maar ik had over hen gehoord. Voor geen goud in de wereld was ik van plan om in een kamer vol met vieze heidenen te zitten! Je kon namelijk best eens besmet raken met een verschrikkelijke ziekte door deze mensen. Iedereen wist dat ze smerig en niet te vertrouwen waren. Ik deed de deur dicht en ging naar huis. Nu moet je één klein ding weten. Ik kwam namelijk aan, gekleed in hotpants en een topje. Daarnaast had ik nog een glas wijn in mijn hand, maar zij waren het die het bij het verkeerde eind hadden?!

  Toen ik mijn man vertelde over de Arabieren in mijn klas en dat ik voor geen goud in de wereld terug zou gaan naar de lessen, reageerde hij wederom zeer kalm. Hij herinnerde mij eraan, dat ik altijd riep dat God alles met een reden liet gebeuren en dat ik nog eens rustig moest nadenken voordat ik een definitieve beslissing zou maken. Mijn studie werd namelijk bekostigd door een studiebeurs die ik tijdens een wedstrijd had gewonnen. Drie straf uren of een onvoldoende zouden deze studiebeurs doen stopzetten.

  De volgende twee dagen bad ik tot God om leiding. Donderdag ging ik weer terug naar de lessen met de stellige overtuiging dat God mij daar had geplaatst om die arme heidenen te redden van het Hellevuur. Ik begon hen uit te leggen dat zij voor eeuwig en altijd zouden branden als zij Jezus niet accepteerden als hun persoonlijke bevrijder. Zij waren erg beleefd, maar bekeerden niet. Vervolgens maakte ik hen duidelijk dat Jezus van hen hield en dat hij aan het kruis gestorven was om hen te redden van hun zonden. Zij hoefden hem alleen in hun harten toe te laten. Zij waren erg beleefd, maar bekeerden nog steeds niet. Ik besloot daarop hun eigen boek te lezen om hen duidelijk te maken dat de Islam een valse religie is en dat Mohammed (sallAllahu calayhi wa sallaam) een valse god was.

  Eén van de studenten gaf me een exemplaar van de Quraan en nog een ander boek over de Islam. Ik ging door met mijn onderzoek. Ik was er zeker van dat ik snel genoeg bewijs zou vinden om hen te weerleggen. Nou ja snel? Ik las de Quraan en het andere boek dat ik had gekregen en daarnaast las ik nog eens vijftien andere boeken en Sahih Moeslim. Ik gaf daarna de Quraan terug. Ik was er nog steeds van overtuigd dat ik hen zou bekeren. Mij studie ging zo verder voor het volgende anderhalf jaar.

  Gedurende die tijd begon ik wat problemen te krijgen met mijn man. Ik begon te veranderen, weliswaar beetje bij beetje maar toch voldoende om hem te storen. We gingen elke vrijdag en zaterdag meestal naar de bar of naar een feestje maar dit wilde ik niet langer meer. Ik werd stiller en afstandelijker. Hij was ervan overtuigd dat ik een affaire met een ander had dus schopte hij me de deur uit. Ik verhuisde met mijn kinderen naar een appartement en zette mijn verwoede pogingen om deze moslims tot het Christendom te bekeren voort.

  Op een dag klopte er iemand op de deur. Ik deed de deur open en zag een man in een lange witte nachtjapon met een rood-wit geblokte theedoek op zijn hoofd. Hij werd vergezeld door drie andere mannen in pyjama’s. Het was de eerste keer ooit dat ik hun traditionele kleding zag! Nou, ik was behoorlijk beledigd dat deze mannen op mijn stoep stonden in hun nachtkleding. Wat voor een vrouw dachten zij wel dat ik was? Hadden zij dan geen gevoel van trots en eer? Kun je de shock voorstellen die mij overkwam toen degene met die theedoek op zijn hoofd vertelde, dat hij begreep dat ik mij wilde bekeren tot de Islam. Ik maakte hem snel duidelijk dat ik geen moslim wilde worden. Ik was immers christen. Maar… ik had nog wel een aantal vragen als hij toch even tijd had.

  Zijn naam was Abdel Aziz el-Sheich en hij had inderdaad wel tijd. Hij was erg geduldig en behandelde elke vraag die ik had. Hij gaf me op geen enkel moment een opgelaten gevoel. Hij gaf mij ook niet het gevoel dat welke van mijn vragen dan ook stom waren. Hij vroeg mij of ik geloofde dat er maar één God was en ik zei: “Ja!” Toen vroeg hij of ik geloofde dat Mohammed (sallAllahu calayhi wa sallaam) Zijn Boodschapper was, weer zei ik: “Ja!” Hij vertelde me dat ik dan al moslim was!

  Ik vertelde dat ik christen was en dat ik de Islam alleen wilde begrijpen. Tussendoor zat ik de hele tijd in mezelf te denken: “Ik kan nooit een moslim zijn! Ik was Amerikaans en blank! Wat zou mijn man zeggen? Als ik een moslim was, dan zou ik van mijn man moeten scheiden. Mijn familie zou dood gaan van verdriet!”

  We spraken verder. Later legde hij uit dat het verkrijgen van kennis en het begrijpen van spiritualiteit een beetje is als het beklimmen van een ladder. Als je een ladder wilt beklimmen en je slaat een aantal treden over, dan bestaat het gevaar dat je valt. Het afleggen van de shahadah (getuigenis dat er geen god is dan Allah en dat Mohammed Zijn Boodschapper is) was slechts de eerste trede van de ladder. Er moest nog veel meer besproken worden.

  Later op die middag, 21 mei 1977 rond het namiddaggebed, legde ik de shahadah af. Alhoewel er nog steeds enkele zaken waren die ik niet kon accepteren. Het lag in mijn aard om altijd eerlijk te zijn. Ik plaatste dan ook een voorbehoud bij mijn getuigenis. Ik zei: “Ik getuig dat er geen god is dan Allah en dat Mohammed Zijn Boodschapper is, maar… Ik zal nooit mijn haar bedekken en als mijn man een tweede vrouw neemt, dan zal ik hem castreren.”

  Ik hoorde gemompel uit de andere kamer waar de overige mannen zaten, maar Abdel Aziz vertelde hen om stil te zijn. Later vernam ik dat hij de broeders vertelde om deze twee onderwerpen nooit met mij te bespreken. Hij was er namelijk van overtuigd dat ik met de tijd de wijsheid ervan zou gaan inzien.

  De shahadah was inderdaad de eerste solide trede op de trap naar spirituele kennis en toenadering tot God, maar het was een langzame klim. Abdel Aziz bezocht mij regelmatig en beantwoordde mijn vragen. Moge Allah hem belonen voor zijn geduld en tolerantie. Hij betuttelde mij nooit en gaf mij nooit de indruk dat ik een stomme of gekke vraag stelde. Hij behandelde iedere vraag met waardigheid en hij vertelde mij, dat de enige stomme vraag, de vraag was die niet werd gesteld. Hmmmm…Mijn oma zei dat ook altijd.

  Hij legde uit dat Allah ons heeft opdragen om kennis te zoeken en dat het stellen van vragen één van de manieren is om dit te bereiken. Wanneer hij mij iets uitlegde, was het net als het kijken naar een roos die open ging, blaadje voor blaadje totdat zij haar volle glorie bereikte. Als ik hem vertelde dat ik het ergens niet mee eens was en vertelde waarom, dan gaf hij mij altijd gelijk tot een bepaalde hoogte en liet hij mij zien hoe ik de zaak dieper moest bekijken en vanuit een andere invalshoek om zodoende een beter begrip te krijgen van de situatie. Allah zij geprezen!

  Over de jaren heen heb ik vele leraren gehad. Ieder van hen was speciaal, ieder van hen was weer anders. Ik ben hen allen dankbaar voor de kennis die zij mij hebben gegeven. Elk van de leraren hielp mij te ontwikkelen en de Islam steeds liever te hebben. Naar mate mijn kennis toenam, werden de veranderingen in mij steeds duidelijker. Binnen het eerste jaar droeg ik een hijaab. Ik heb geen idee meer wanneer ik ermee begon. Het kwam allemaal vanzelf naar mate mijn kennis en begrip over het geloof toenam. Naar verloop van tijd werd ik zelfs een voorstander van polygamie. Ik wist dat als Allah het had toegestaan, er dan goeds in zat.

 4. #34
  MVC Lid

  Reacties
  3.293
  13-02-2011

  De bekering van Aminah Assilmi - deel 2

  Toen ik voor het eerst begon met het bestuderen van de Islam, had ik niet het idee dat ik iets nodig had of graag wilde in mijn persoonlijke leven. Wist ik veel dat de Islam mijn hele leven zou veranderen. Geen mens had mij er ooit van kunnen overtuigen dat ik eindelijk rust en liefde in overvloed zou vinden in de Islam.

  Dit Boek sprak over DE ENE GOD, DE MAKER VAN HET UNIVERSUM. Het beschreef de mooie manier waarop Hij deze aarde heeft geordend. Deze wonderbaarlijke Quraan had alle antwoorden. Allah is Degene die liefheeft! Hij is de Bron van vrede! Hij is de Beschermer! Hij is de Alvergevende! Hij is de Gever van onderhoud! Hij is het Die alle zaken voortbrengt! Allah is de Vrijgevige! Allah is de Verhoorder van smeekbeden. Allah is de Verruimer! De Quraan behandelt alles en toont het duidelijke pad naar succes. Het is een levensgids.

  Hebben wij voor jou niet jouw borst verruimd?
  En van jou jouw last weggenomen?

  Die zwaar op jouw rug drukte.

  En het aanzien waarin jij wordt gehouden verheven?

  Derhalve, waarlijk! Met moeite komt gemak.

  Waarlijk! Met moeite komt gemak.

  (Soerat as-Sharh: 1-6)  Hoe de Islam mijn leven veranderde
  Hoe veel meer houden wij van het licht, nadat wij ooit in duisternis leefden. Toen ik de Islam omarmde dacht ik werkelijk niet dat het veel invloed zou hebben op mijn leven. De Islam had niet alleen invloed op mijn leven, het veranderde mijn leven compleet.

  Familie
  Mijn man en ik hielden erg veel van elkaar. Deze wederzijdse liefde bestaat nog steeds. Toen ik mijzelf echter begon te verdiepen in de Islam, begonnen wij problemen te krijgen. Hij zag dat ik aan het veranderen was en kon dit niet begrijpen. Zelfs ik begreep het niet! Maar toen had ik niet eens door dat ik aan het veranderen was. Hij concludeerde dat alleen een andere man zo een verandering bij mij teweeg kon brengen. Ik kon hem niet uitleggen waardoor ik veranderde want ik wist het zelf niet.

  Nadat ik erachter kwam dat ik moslim was, hielp dit ook niet. Een vrouw verandert immers niet zomaar van zoiets fundamenteels als haar godsdienst. Er moest wel een andere man in het spel zijn. Mijn man kon geen bewijs vinden voor het bestaan van die ander…maar hij moest er gewoon zijn. Het eindigde in een zeer onaangename echtscheiding. De rechtbank besloot dat mijn “onorthodoxe” religie een gevaar zou zijn voor de opvoeding van mijn kinderen. De kinderen werden verwijderd uit mijn voogdijschap.

  Tijdens mijn scheiding werd er verteld dat ik een keuze mocht maken. Ik kon mijn geloof afzweren en mijn kinderen behouden of mijn geloof behouden en mijn kinderen verliezen. Ik was geshockeerd! Dit was voor mij geen keuze. Als ik mijn geloof afzweerde dan leerde ik mijn kinderen onoprechtheid. Ik kon namelijk niet ontkennen wat er in mijn hart afspeelde. Ik kon Allah niet loochenen. Toen niet, nooit niet! Ik bad zoals ik nog nooit had gebeden. Nadat de dertig minuten voorbij waren, wist ik dat er geen veiligere plaats voor mijn kinderen was dan in de handen van Allah. Als ik Hem zou loochenen, hoe zou ik dan ooit mijn kinderen kunnen leren hoe het is om met Allah te zijn. De rechtbank werd verteld dat ik mijn kinderen in de handen van Allah had overgelaten. Dit was geen afwijzing van mijn kinderen.

  Ik verliet de rechtbank wetende dat het leven zonder mijn kleintjes wel heel moeilijk zou gaan worden. Mijn hart bloedde ook al wist ik dat ik de juiste keuze had gemaakt. Ik vond troost in Ayaat oel-Koersie. Dit bracht mij ertoe te kijken naar alle attributen van Allah. Ik leerde de schoonheid van elk van hen.

  Allah! Er is geen god dan Hij; de Eeuwig Levende, de Zelfstandige.

  Sluimer noch slaap overmant Hem.

  Aan Hem behoort alles wat in de hemelen en op aarde is toe.

  Wie kan bij Hem bemiddelen zonder Zijn toestemming?

  Hij weet wat voor hen is en wat achter hen is.

  En zij kunnen niets van Zijn kennis omvatten behalve wat Hij wil.

  Zijn troon strekt zich uit over de hemelen en de aarde.

  En Hij voelt geen vermoeidheid in het waken over beide.

  En Hij is de Allerhoogste, de Almachtige.

  (Soerat al-Baqarah: 255)

  Voogdijschap over de kinderen en een echtscheiding waren niet de enige problemen waar ik mee te maken kreeg. De rest van mijn familie stond ook niet open voor mijn bekering. Het grootste gedeelte van mijn familie wilde niets meer met mij te maken hebben. Mijn moeder verkeerde in de overtuiging dat ik slechts door een ‘fase’ ging en dat ik hier wel weer uit zou groeien. Mijn zus ‘de geestelijke gezondheidsexpert’ was ervan overtuigd dat ik mijn verstand kwijt was en dat ik snel in een inrichting opgenomen moest worden. Mijn vader geloofde dat ik maar beter afgemaakt kon worden voordat ik nog dieper in de Hel zou belanden. Opeens was ik mijn man en familie kwijt. Wat zou hierna komen?

  Vrienden
  Het merendeel van mijn vrienden raakte ik al in het eerste jaar kwijt. Ik was namelijk niet meer gezellig. Ik ging niet meer naar bars en feestjes. Ook was ik niet geïnteresseerd in het flirten met mannen. Het enige wat ik deed, was uit dat stomme boek lezen en over de Islam praten. Wat een saai mens. Ik had toen nog niet genoeg kennis om hen te vertellen hoe mooi de Islam was.

  Werk
  Mijn baan kwam hierna. Ondanks het feit dat ik bijna elke denkbare prijs had gewonnen op mijn vakgebied en ik erkend werd als een trendsetter en een ‘moneymaker’, verloor ik mijn baan op de dag dat ik mijn hijaab begon te dragen. Ik stond er nu echt helemaal alleen voor zonder mijn familie, vrienden en baan.

  Na al dit, was mijn oma het eerste lichtpuntje. Zij keurde mijn keuze goed en sloot zich bij mij aan. Wat een verassing! Ik wist altijd al dat zij erg veel kennis bezat, maar dit! Ze stierf snel hierop. Als ik er bij stilsta, word ik bijna jaloers. De dag waarop zij de shahaadah uitsprak, werden al haar slechte daden uitgeveegd en haar goede daden behouden. Ze stierf zo snel na het uitspreken van de shahaadah, dat ik bijna zeker weet dat haar boek met goede daden zwaar zal wegen. Deze gedachte vult mij met vreugde!

  Naarmate mijn kennis toenam en ik beter in staat was om vragen te beantwoorden, begon veel te veranderen. Maar het waren de veranderingen qua persoonlijkheid die de grootste impact achterlieten. Een aantal jaren nadat ik bekend maakte dat ik moslim was geworden, belde mijn moeder op en zei dat ze niet wist wat dat Islamgedoe precies inhield, maar hoopte dat ik er aan vast bleef houden. Het beviel haar namelijk wat het met mij deed. Een aantal jaren later belde zij weer op en vroeg wat een persoon precies moest doen om moslim te worden. Ik vertelde haar dat een persoon alleen hoefde te getuigen dat er slechts ÉÉN god is en dat Mohammed Zijn Boodschapper is. Haar antwoord was: “Elke gek weet dat, maar wat moet je precies doen?” Ik herhaalde dezelfde informatie en zij zei: “Nou goed dan…Maar zeg nog maar even niets tegen je vader.”

  Wist zij veel dat mijn vader een paar weken eerder een soortgelijk gesprek met mij had. En mijn echte (biologische) vader, degene die zei dat ik maar beter vermoord moest worden, was al twee maanden daarvoor moslim geworden. Mijn zus, ‘de geestelijke gezondheidsexpert’, vertelde me dat ik de meest liberale persoon was die zij kende. Van haar komende was dit een groot compliment.

  Ik zal jullie niet proberen te vertellen hoe ieder van hen moslim is geworden, maar laat ik zeggen dat meer familieleden elk jaar hun weg naar de Islam vinden. Ik was in het bijzonder erg blij toen ik van een goede vriend, broeder Qaiser Imam, hoorde dat mijn ex-man ook de shahaadah had afgelegd. Toen de broeder hem vroeg waarom hij dit had gedaan, zei hij dat hij dit had gedaan omdat hij mij de afgelopen zestien jaar had gezien en hij wilde hetzelfde voor zijn dochter als wat ik had, namelijk de Islam. Hij kwam naar mij toe om vergeving te vragen voor alles wat hij mij had aangedaan. Ik had hem alles al veel eerder vergeven.

  Terwijl ik dit schrijf, heeft mijn oudste zoon, Whittney, gebeld met de mededeling dat hij moslim wil worden. Hij is van plan om de shahaadah op de komende ISNA-conferentie af te leggen. Voorlopig houdt hij zich bezig met het opdoen van kennis. Allah is de Meest Genadevolle.

  Over de jaren heen ben ik bekend geworden om mijn lezingen over de Islam en veel luisteraars hebben besloten om moslim te worden. Mijn innerlijke vrede is blijven toenemen net als mijn kennis over de Wijsheid van Allah. Ik weet dat Allah niet alleen mijn Maker is, maar ook mijn beste vriend. Ik weet dat Allah er altijd voor mij is en mij nooit zou afwijzen. Voor elke stap die ik zet richting Allah, zet Hij tien stappen richting mij. Wat fantastisch om dit te weten!

  Het is waar! Allah heeft mij beproefd, zoals beloofd. Hij heeft mij echter beloond met veel meer dan ik ooit heb durven hopen. Een aantal jaren geleden vertelden artsen mij dat ik terminale kanker had. Ze legden uit dat geen geneesmiddel zou helpen omdat het al in een te ver gevorderd stadium was. Ze maakten mij klaar voor mijn dood en legden uit hoe de ziekte zich verder zou ontwikkelen. Ik had misschien nog maar één jaar te leven. Ik maakte me erg druk om mijn kinderen, in het bijzonder mijn jongste. Wie zou voor hem zorgen? Ondanks dit was ik niet depressief. We moeten uiteindelijk allemaal sterven. Ik was ervan overtuigd dat de pijn die ik ervoer zegeningen bevatte.

 5. #35
  MVC Lid

  Reacties
  3.293
  13-02-2011

  De bekering van Aminah Assilmi - deel 3

  Ik herinner mij een goede vriend, Kareem al-Misawi. Hij stierf aan kanker terwijl hij in de twintig was. Kort voor hij stierf, vertelde hij mij dat Allah waarlijk Genadevol was. Deze man ging door ongelooflijk veel pijn, maar zijn gezicht straalde van de liefde voor Allah. Hij zei: “Allah wil wellicht dat ik al-Djannah binnentreed met een schoon boek.” De manier waarop hij met de dood omging gaf mij stof tot denken. Hij leerde mij over de liefde en genade van Allah.

  Het duurde niet lang voordat ik mijzelf bewust werd van Zijn gunsten. Vrienden die van mij hielden kwamen uit het niets tevoorschijn. Het werd mij gegund de bedevaart naar Mekka te verrichten. Belangrijker nog, ik leerde hoe belangrijk het was om de waarheid van de Islam te delen met anderen. Het maakte niet uit of mensen, moslim of niet-moslim, het eens met me waren of mij mochten. De enige goedkeuring die ik nodig had was van Allah. Desondanks ontdekte ik meer en meer mensen die oprecht van mij hielden zonder bijbedoelingen. Dit verblijdde mij, want ik herinnerde mij de overlevering waarin Allah zegt dat wanneer Hij van Zijn dienaar houdt, Hij ervoor zorgt dat anderen van hem zullen houden. Ik ben al die liefde niet waard. Dit moet wel een geschenk van Allah zijn. Allah is de Grootste.

  Het is moeilijk om volledig te beschrijven hoe mijn leven is veranderd. Allah zij geprezen! Ik ben zo erg blij dat ik een moslim ben. Islam is mijn leven. Islam zit in mijn hart en stroomt door mijn bloedvaten. Islam is mijn kracht. Islam is mijn leven, hoe wonderbaarlijk en schitterend. Zonder Islam ben ik niets en zou Allah ooit Zijn voortreffelijke Gezicht van mij afwenden, dan zou ik waarlijk verloren zijn.

  O, Allah! Laat licht in mijn hart zijn en licht in mijn tong zijn en licht in mijn gehoor zijn en laat licht in mijn zicht zijn en plaats boven mij licht en onder mij licht en aan mijn rechterkant licht en aan mijn linkerkant licht en voor mij licht en achter mij licht. En plaats licht in mij. Vergroot voor mij het licht en versterk voor mij het licht…Geef mij licht op licht.

  O, mijn Heer! Vergeef mij mijn zonden en mijn onwetendheid en het door mij overtreden van de grenzen in al mijn daden. En wat U weet, is beter dan wat ik weet. O, Allah! Vergeef mij mijn fouten, zowel de bewuste als onbewuste. En ik getuig dat al deze fouten door mij zijn begaan. O, Allah! Vergeef mij mijn zonden die ik in het verleden heb begaan en die ik in de toekomst zal begaan, welke ik openlijk heb gepleegd en welke ik in het geheim heb gepleegd. U bent het Die de zaken voortbrengt en U bent het Die ze vertraagt en U bent de Almachtige.

 6. #36
  MVC Lid

  Reacties
  276
  30-10-2009

  Dit is echt een heel mooi waargebeurd verhaal.

  Een heel lang verhaal, maar zeker de moeite waard om het te lezen!!
  Het verhaal van een uitnodiger tot Allah
  Verteld door Sjeikh Mahmoud Al Masry die het zag op Qanat Al Majd.

  Ik zoek toevlucht in Allah tegen de vervloekte Shaytaan, In de Naam
  van Allah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige,
  Waarlijk, alle lof behoort toe aan Allah, wij prijzen Hem, wij
  zoeken hulp bij Hem, en vragen Hem om vergeving. En we zoeken
  toevlucht in Allah tegen het slechte in onszelf, en tegen het
  slechte in onze werken. Wie door Allah wordt geleid, niks of niemand
  kan hem misleiden, en wie Allah laat dwalen; voor hem is er geen
  leiding. En ik getuig dat er geen enkele godheid bestaat buiten
  Allah, Hij is de Enige, zonder deelgenoten, en ik getuig dat
  Mohammed zijn dienaar en Boodschapper is, Allah's zegeningen en
  vrede zijn met hem en zijn familie.
  Inleiding

  Mahmoud al Masry: Dit is een zeer belangrijk verhaal.Vaak horen wij
  verhalen over berouwtoners die allemaal heel mooi zijn, maar dit is
  wel een heel bijzonder verhaal.Dit verhaal heeft heel veel indruk op
  mij gemaakt.Dit verhaal liet mij de gunsten van Allah meer voelen
  dan ik ooit had gevoeld en werd zelf door die jongen verteld die het
  had meegemaakt.Gunsten die je meestal normaal vond en gunsten
  waaraan je niet eens dacht en die heel normaal en vanzelfsprekend
  leken: gunst van het kijken, de gunst van het lopen, de gunst van de
  armen, de gunst van het verstand, de gunst van het hart etc. Al die
  gunsten treffen wij aan zodra wij opstaan en we vinden dat het hoort
  als je opstaat dat je die gunsten aantreft.

  Dit verhaal is vooral voor jongeren bedoeld en het moraal is: Pronk
  nooit met je gezondheid, lichaam geld etc, want het kan in een
  ogenblijk verdwijnen.Een persoon kan pronken met het geld en het
  geld kan dan opeens verdwijnen.Een persoon kan pronken met zijn
  lichaam en gezondheid en zijn gezondheid kan in een ogenblik vergaan.
  Ik en jij zullen voelen hoe groot de gunsten van Allah zijn terwijl
  wij niet opletten en dus achteloos zijn.Wij kunnen Allah niet genoeg
  dankbaar zijn.

  Dit is het verhaal van een Saudische jongeman Abdoellah ibn Omar
  genaamd.Zijn naam is al een gunst.Hij vertelt het verhaal zelf.Het
  is vooral heel mooi om het verhaal zelf te horen van de persoon en
  er lering uit te trekken.Daarom ga ik vertellen met zijn tong, dus
  alsof hij het vertelt.

  Hij vertelt dat hij een zeer sterke jongen was.Hij speelde karate,
  Kong Fu, Taikwando en hij zwom veel.Hij was zo sterk dat hij alleen
  5 mensen kon verslaan.Hij zegt: Ook al is de kracht en de gezondheid
  van een mens zo goed; het is tussen twee letters: de kaf en de noen,
  kon fa ya kon: Wees en het is!

  Abdoellah begint zijn verhaal: Ik zal een bewijs voor of tegen elke
  persoon in de wereld die mijn verhaal heeft gehoord op de dag des
  oordeels.Ik kom om deze boodschap te verkondigen en Allah heeft mij
  gebruikt om deze boodschap te verkondigen en jullie moeten het
  begrijpen en praktiseren.

  Op een dag was ik aan het roken.Mijn vader kwam langs en zag de
  aansteker in mijn zak.Hij vroeg mij: "O Abdoellah, rook jij soms?"
  Ik antwoordde: "Wallahi ik rook niet!" Toen vroeg mijn vader
  wéér: "Rook jij?" Ik zei weer: "Nee Wallahi ik rook niet." We
  begonnen te discusseren en de stemmen werden harden en Abdoellah
  begon tegen zijn vader te schreeuwen.Ik verhief mijn stem boven mijn
  vaders stem.Ik beging hierdoor twee grote zonden: Ik zwoer bij Allah
  terwijl ik loog en ik was ongehoorzaam en brutaal tegenover mijn
  vader.

  En Allah zegt: 'En jouw Heer heeft bepaald dat jullie alleen Hem
  zullen dienen en dat men goed moet zijn voor de ouders; of nu een
  van tweeën of allebei bij jou de ouderdom bereiken, zeg dan
  niet 'Foei' tegen hen, bejegen hen niet onheus en spreek op een
  hoffelijke manier tot hen (23) En wees uit barmhartigheid voor hen
  nederig en ontvankelijk en zeg:'Mijn Heer, erbarm U over hen, zoals
  zij mij grootbrachten toen ik klein was.' (Surah 17 : Ayah 23- 24)

  De Profeet salalahoe 3elejhie wa salam heeft gezegd: De Tevredenheid
  van Allah zit in de tevredenheid van de ouders en de woede van Allah
  zit in de woede van de ouders.

  Nadat ik tegen mij vader schreeuwde zei hij één zin: "Moge Allah je
  nek breken als je rookt."

  We kunnen veel van dit stukje leren:
  1 Dat we onze ouders niet boos mogen maken zodat ze duaae over ons
  doen.
  2 Voor de ouders: wees geduldig en doe geen dua tegen je kinderen,
  want misschien verhoort Allah het en zul je je hele leven spijt
  hebben.

  De profeet zei: "Verricht geen smeekbede tegen jullie zelf, noch
  tegen jullie kinderen, niet tegen jullie hulpen of bezittingen?pas
  op dat jullie Allah niet iets vragen en dat Hij jullie smeekbede
  vervolgens beantwoord."(Sahieh Aboe Dawoed)

  De Boodschapper (sallallaahu `alayhi wa sallam) zei: "Drie soorten
  dua worden ongetwijfeld verleend: een dua van de ouders voor zijn
  kinderen, dua van een vastende, en dua van de reiziger." (Aboe
  Dawoed) En in Ahmed en Tirmizi: een dua van de ouders tegen zijn
  kinderen

  Toen mijn vader boos was ging ik slapen.Dit was om 1 uur 's nachts
  gebeurd.Mijn vader stond op voor Salaat al Fajr en maakte mij wakker
  zodat ik het gebed ging verrichten.Ik bad nooit, maar mijn vader
  deed zijn plicht om mij te waarschuwen en tot het goede op te
  roepen.Hij maakte mij dus wakker en ik stond op, deed alsof ik
  woedoe aan het verrichten was en wachtte totdat mijn vader naar de
  moskee ging.Toen hij weg was ging ik weer slapen zonder het gebed
  verricht te hebben.'S morgens moest ik naar school en daar
  aangekomen zag ik mijn slechte vrienden.En een van de grootste
  factoren die mij te gronde hebben gericht zijn mijn slechte
  vrienden.Ze hadden veel slechte invloed op mij.

  De Profeet heeft gezegd: Iemand is geneigd het geloof van zijn
  vriend te volgen. Een ieder van jullie moet dus uitkijken wie hij
  bevriend. (Aboe Dawoud)
  Het opzienbarende van dit verhaal was dat mijn moeder een droom over
  mij had gedroomd toen ik 5 jaar oud was.Ze zag een vrouw in haar
  droom die de hele tijd haar zoon aan het bekijken was.Toen vroeg
  mijn moeder:"Waarom kijk je zo naar mijn zoon?" De vrouw
  antwoordde: "Jouw zoon Abdoellah zal op zijn 18e sterven, kijk dus
  uit!" Ze bleef heel erg ongerust totdat ik 19 werd.Ze
  zei: "Alhamdoelilah dat er niets is gebeurd" Twee dagen later
  gebeurde het ongeluk.
  Life is about trusting your feelings and taking chances losing and finding happiness, appreciating the memories, learning from the past, and realizing that people change.

 7. #37
  MVC Lid

  Reacties
  276
  30-10-2009

  We verlieten de school en begaven ons naar het strand in Jada.Het
  zoute water irriteerde ons.We wilden naar een zwembad gaan om ons te
  wassen van het zout.We gingen naar de zwembad en zagen dat ie
  gesloten was.Maar we wilden persé zwemmen.Ik had een idee: Laten we
  over het hek springen.We klommen erover heen en er was niemand van
  het zwembadpersoneel aanwezig.We konden ook teruggaan, maar let goed
  op: Een mens kan nooit vluchten van het lot van Allah! Datgene wat
  Allah beveelde moest gebeuren!

  In het zwembad was een plank aanwezig.Ik beklom de trappen van de
  plank om te duiken.Mijn vrienden waren het gewend van mij dat ik
  dook en 3 minuten onder water bleef om hen uit te dagen.Dus als ik
  dook en lang onder water bleef, lieten ze mij lang onder water en
  keken zij niet naar mij, omdat ze wisten dat ik gewoon onder water
  bleef (voor de lol). Dus ik sprong van de hoge plank en dook naar
  beneden terwijl mijn vrienden druk bezig waren en viel op de rand
  van het bad.Al mijn botten in mijn nek braken op dat moment.Ik was
  dus voor altijd verlamd! Ik bleef 6 minuten onder water! Ik kon dus
  helemaal niet meer bewegen.Ik hield mijn adem al 6 minuten in.Ik
  voelde alles en ik was gewoon wakker.Ik voelde een ondraaglijke
  pijn,elke bot voelde ik breken en ik hoorde al mijn botjes terwijl
  ze braken.Iemand zwom langs mij en ik wilde mijn hand uitsteken
  zodat hij mij boven water kon halen, maar ik kon niets van mijn
  lichaam bewegen.In die 6 minuten zag ik mijn leven voor mij: zonden,
  ongehoorzaamheid aan de ouders, het niet verrichten van het gebed
  etc.Dit was de eerste keer dat ik angst voor de dood kreeg.Ik begon
  uit te ademen zodat mijn vrienden water zagen bewegen (bubbels),
  maar niemand merkte iets op.Ook al zag ik al mijn slechte daden voor
  mij, ik herinnerde één goede daad die ik vaak verrichte.Ik kwam
  altijd langs een oude vrouw die ik altijd wat geld als sadaqa
  gaf.Dus toen ik eraan dacht had ik veel hoop dat Allah mij zou
  redden door mijn goed gedrag tegenover deze vrouw.

  Subhan Allah op dezelfde dag wilde mijn broertje mee zwemmen met
  ons.Ik wilde dat eerst niet, maar na lang gezeur mocht mijn broertje
  toch mee.Mijn broertje was degene die mij uit het water haalde.Hij
  voelde iets raars en vroeg zich af wat ik zo lang onder water
  deed.Mijn vrienden haalden mij uit het water.Ze wilden mij redden
  door middel mond beademing en maakten mij nek nog erger dan het
  was.Ze brachten mij naar het ziekenhuis.In het ziekenhuis zei
  ik: "Ik ben verlamd." Tegen mijn broertje zei ik: "Bericht mijn
  vader en vertel niets aan mijn moeder." Mijn vader hoorde dat mijn
  nek was gebroken en haastte zich naar mij.Hij zei: " Het spijt me,
  mijn zoon Ik had nooit gedacht dat die dua uit zou komen, ik had
  niets bedoeld." Ik antwoordde: "Het spijt mij, vader."

  Daarna raakte ik in coma en mijn longen begonnen steeds slechter te
  werken door de grote hoeveelheid water dat mijn longen bereikte.Ik
  kon daarna niet meer praten en bewegen.Ik kon dus helemaal niet
  praten. Ik kon zelfs niet aangeven dat ik me niet lekker voelde ,dat
  ik pijn had, dat ik naar het toilet moest, dat ik honger had, dat ik
  dorst had etc. Ze begonnen water uit mijn longen te zuigen en ik kon
  niet eens zeggen dat ik pijn had.Daarna kreeg ik een zeer zware
  operatie waarbij de overlevingskans 5% was.Ik kreeg 32
  hechtingen/gaten in mijn buik en de artsen vertelden mijn vader dat
  ik waarschijnlijk zou sterven.Maar de operatie slaagde.

  De vrager vraagt Abdoellah over zijn slechte vrienden.Abdoellah
  antwoordde: Toen ik naar het ziekenhuis ging verbraken ze hun
  contact met mij en bezochten mij géén enkele keer!
  Ik verbleef 4 jaar in het ziekenhuis en ik kon geen een lichaamsdeel
  bewegen.Na negen maanden kon ik weer praten.Dat luchtte heel erg op,
  want ik kon vertellen wat ik nodig had.
  Allah heeft mij een zeer grote gunst gegeven: Mijn moeder! Ze zorgde
  de hele tijd voor mij en kon in één nacht meer dan 20 keer opstaan
  om mij te drinken te geven, vliegjes weg te jagen die op mijn
  gezicht kwamen, mij in een andere houding laten liggen etc.Ze stond
  24 klaar voor mij.Ik kon 14 jaar niet eens mijn vinger gebruiken om
  te krabben! Veertien jaar verzorgde mijn moeder mij.Mijn vader gaf
  alleen al een half miljoen riyaal uit voor de operaties.
  De vrager vraagt Abdoellah: Wat is de balsem (geneesmiddel) ie jou
  leven heeft veranderd? Wat heeft ervoor gezorgd dat jij een>uitnodiger tot Allah bent? Abdoellah antwoord: De geneesmiddel is imaan.Allah heeft mij begunstigd met een neef die praktiserend
  was.Hij nam elke keer vrome mensen met zich mee, omdat hij
  medelijden met mij had.
  Zij werden geraakt door mijn verhaal en ik werd geraakt door hun
  woorden (over het geloof) De imaan wortelde zich in mijn hart en ik
  begon liggend te bidden.Zijn moeder deed woedoe bij hem of tayamoem
  als er geen water was.Ik begon met mij ogen te bidden en bewegen.
  De vrager vraagt Abdoellah om de mensen een naseeha te geven.
  Abdoellah: Mijn naseeha tot de mensen is om nooit achteloos te zijn
  in het bezoeken van de zieken, want ze zieken hebben je echt
  nodig.Een zieke heeft een gebroken hart en ieder mooie dingen
  vertelt, maakt zijn gevoelens beter.Als hij goede mensen ziet, dan
  voelt hij zich goed.Als zij hem het leven na de dood herinneren, dan
  krijgt hij veel hoop.

  Toen die jongeren mij kwamen bezoeken herinnerde wij Allah.Ik kreeg
  veel imaan in mijn hart en ik vroeg hen mij mee te nemen naar elke
  plek om mijn verhaal aan mensen te vertellen.Ik ging naar lezingen,
  conferenties en bijeenkomsten en daar vertelde ik mijn verhaal zodat
  de mensen lering trekken uit mijn verhaal en tevreden zijn met wat
  Allah ons heeft gegeven.

  Mahmoud Al Masry zegt: En jij broeder? Wat heb jij voor Allah
  gedaan? Wat voor da3wa heb jij gedaan? Een man die niet kan
  bewegen.Zijn gezicht kan niet eens bewegen, alleen zijn tong die de
  hele wereld reist om da3wa te doen en zijn verhaal te vertellen.Wat
  heb jij echt bereikt? Op De dag des Oordeels als jullie naast elkaar
  komen te staan: Jij als een gezonde man die alles kan en hij als
  iemand die verlamd was dan zie je dat hij meer heeft bereikt dan jij
  hebt bereikt terwijl jij gezond bent! Wat houdt jou weg van het
  uitnodigen tot Allah? Nee sommige mensen gebruiken hun energie om te
  luisteren naar de geleerden van de islaam om hen te bekritiseren en
  over hen te praten. Houd je bezig, broeder, met het uitnodigen tot
  Allah! Moge Allah ons beschermen.
  Life is about trusting your feelings and taking chances losing and finding happiness, appreciating the memories, learning from the past, and realizing that people change.

 8. #38
  MVC Lid

  Reacties
  276
  30-10-2009

  Toen ik mijn verhaal vertelde, begonnen de sjoejoeg mij aan te
  moedigen.Een van de mooiste dingen die Abdoellah zei tijdens zijn
  preek was: O Jongeren, Allah heeft mij 4 keer van de dood gered
  zodat ik uitnodig tot Allah en de soennah van de Profeet salalahoe
  3elejhie wa salam.Hij zei ook nog een paar mooie en indrukwekkende
  woorden.Hij zei: Jullie hebben vaak verhalen gehoord van mensen die
  berouw hebben getoond en die niets hebben verloren ( ze zijn van
  situatie alleen veranderd), maar ik heb nadat ik alles had verloren
  erouw getoond.

  Er was een vrome man en hij had geen handen en geen benen ook was
  hij blind.Hij had alleen een lichaam en een tong.Hij had de gewoonte
  om te glimlachen en naar de hemel te kijken zeggend: Alhamdoelilah
  alazie 3afani mima ibtala bihi katieran min al naas.Lof aan Allah
  Die mij heeft gespaard met datgene waarmee Hij velen van de mensen
  heeft getroffen.Een man passeerde en vroeg hem: Wat heeft Hij jou
  gespaard? Je hebt immers geen voeten, geen handen etc.De man zei:
  Hij heeft mij behoed voor al shirk en mij de Tawheed geschonken
  terwijl velen shirk begaan terwijl ze gezond zijn!

  Abdoellah vraagt aan de jongeren: Hoe vaak heb jij de gunsten van
  Allah herinnerd en Allah gedankt? Heb jij Allah gedankt voor elk
  moment dat jij kunt zien? Heb jij Allah wel eens gedankt terwijl jij
  quraan luistert om die gunsten van hem (het luisteren etc.) O
  jongeren, gedenk en bedank Allah.Ik kon 14 jaar helemaal niets van
  mijn lichaam bewegen!

  Het mooie van Abdoellah is dat hij altijd bezoek krijgt in zijn huis
  van geliefden.Ondanks alle beproevingen is hij een zeer tevreden en
  vrolijke man.Hij is tevreden met het lot van Allah.Hij zegt: Geluk
  ligt in de handen van Allah en je zult het niet vinden behalve bij
  het om hulp vragen bij Allah.

  Ze vragen Abdoellah: Door wat ben jij zo geduldig gebleven? Wat
  heeft jou 14 jaar zo geduldig gemaakt?

  Mahmoud Al Masry zegt: Zou jij het aankunnen om één dag verlamd te
  zijn? Ik zou het eerlijk gezegd niet aankunnen! Wallahi het is
  mogelijk dat je er psychisch door wordt! Stel je voor dat je niet
  eens een vlieg weg kunt jagen, omdat je verlamd bent? Stel je voor:
  Hoe vaak staat zijn moeder op? Stel je zijn schaamte voor als ze hem
  zelfs moeten helpen om naar het toilet te gaan? Stel je zijn moeite
  om te eten voor? Stel je voor, stel je voor?.

  Abdoellah antwoordde met een Ayaah en een hadith
  De Ayaah is : "Degenen die geduld hebben zullen rijkelijk beloond
  worden, zonder berekeningen"


  En de Hadith is: "Hoe wonderbaarlijk is de zaak van een gelovige!
  Alles wat hem overkomt is goed, en dit geldt alleen voor de
  gelovige. Als hem iets goeds overkomt, is hij hiervoor dankbaar, en
  dit is goed voor hem. Als hem iets slechts overkomt, draagt hij dit
  met geduld, en dit is goed voor hem."


  En als laatst vroegen ze hem:
  Wat zijn jou drie wensen/dromen?
  Mahmoud al Masry: Zelfs een persoon die een hart van steen heeft,
  zal huilen als hij zijn wensen heeft gehoord.
  Abdoellah antwoordde:
  1 Ik hoop Dat Allah mij weer laat bewegen en dat ik daarna sujuud
  verricht en niet opsta totdat Malak al Mawt mij komt ophalen.
  2 Ik hoop dat Allah mij laat bewegen en dat ik de Quraan kan
  vastpakken en het zelf kan lezen en kan bladeren.
  3 Ik hoop dat Allah mij laat bewegen en dat ik mijn moeder kan
  omhelzen die mij jaren heeft geholpen.


  Dit was het prachtige verhaal van Abdoellah! Ik wil dat jullie even
  stilstaan bij zijn wensen! Wie van ons bidt? Wie van ons is zo blij
  als hij sudjuud doet? Hoeveel mensen bidden niet? Wie van ons leest
  de quraan uit? Wie van ons leest de quraan soms? Wie leest het
  helemaal nooit? En behandel jij je moeder goed? Omhels jij haar
  weleens? Ga vandaag en omhels je moeder en help haar voor het te
  laat is?  De Dunya heeft hen niet verslonden, neen geen droom, zie hier voorbeelden van zij die echt bestonden.
  Wil je weten hoe je er moet geraken?
  Laat de woorden van Ibnoel Qayyim je hart dan raken.
  Voor zij die willen weten wat wel en niet mag, luister naar de woorden van Ibnoe Qoedamaah over het uitmuntend gedrag.
  Streel je hart en doe je oren een plezier, en luister wat Al 'Oethaymien ons weet te zeggen over de tafsier.
  Wil je de Quraan mooi leren lezen, laat toehfatoel atfaal van Al Djamzoeri dan je leiddraad wezen.
  Life is about trusting your feelings and taking chances losing and finding happiness, appreciating the memories, learning from the past, and realizing that people change.

 9. #39
  \_(ツ)_/¯ c la vie

  Reacties
  879
  22-01-2008

  MVC Premium MVC Premium
  Citaat Geplaatst door wafalicious Bekijk reactie
  Baraka lah oe fiek om dit met ons te delen zuster !

  En wat moet men dan zeggen ? Of wordt er dan gewoon niets gezegd?

  UP !!
  vroeger zei ik ook altijd ta9abala Allah.
  ik zeg nu niks
  Alleen dua na het gebed

  احـــــــــبـــــــــك يــاربـﮯ
  من ترك شيئاً لله عوضه الله خيرا منه
  (✿◠‿◠) (◕‿◕✿)


 10. #40
  MVC Lid

  Reacties
  269
  02-12-2010

  Citaat Geplaatst door Nerdette. Bekijk reactie
  Geheimen die alleen Allah kent  Link
  heeft me echt geraakt!

 11. #41
  \_(ツ)_/¯ c la vie

  Reacties
  879
  22-01-2008

  MVC Premium MVC Premium
  Hierbij een aantal ad3ia nabawia na het gebed

  أَسْـتَغْفِرُ الله
  Drie keer Astaghfiroellaah.

  -----------------------------------
  اللّهُـمَّ أَنْـتَ السَّلامُ، وَمِـنْكَ السَّلام، تَبارَكْتَ يا ذا الجَـلالِ وَالإِكْـرام

  Eenmaal : Allahoemma anta as-salaamoe wa minka as-salaamoe, tabaarakta yaa dhaa al-djalaali wa al-ikraam.

  ------------------------------------
  لاإله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير

  Eenmaal : La illaha ila allah wa7dahu la charika la, lahu almolku walahu al7amd wa houwa 3ala koli chay'in 9adir

  ------------------------------------
  لاحول ولا قوة إلا بالله

  Eenmaal : la 7awla wala 9uwata ila billah

  ------------------------------------
  لا إله إلا الله ، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل ، وله الثناء الحسن

  Eenmaal :la ilaha illal-lah, wala na3budu illa iyyah, lahun-ni3matu walahul-fadl walahuth-thana-ol- 7asan,

  ------------------------------------
  اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجدّ منك الجدّ

  Eenmaal : Allahuma laa mani3a lima a3tayt wa laa moe3tiya lima mana3t wa laa yanfa3u djadie minkal djad

  ------------------------------------

  لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون
  Eenmaal : la ilaha illal-lah muglisiena lahud-deen walaw karihal-kafiroen.

  --------------------------------------
  سبحان الله
  Sub7ana Allah (33 x)

  والحمد لله
  Al7amdulilah (33 x)

  والله أكبر
  Allahu Akbar (33 x)

  احـــــــــبـــــــــك يــاربـﮯ
  من ترك شيئاً لله عوضه الله خيرا منه
  (✿◠‿◠) (◕‿◕✿)


 12. #42
  MVC Lid

  Reacties
  3.293
  13-02-2011

  Zo'n triest verhaal Unfaithull.

  Moge Allah hem genezen.

  In het volgende filmpje is hij aan het woord over zijn moeder.

 13. #43
  MVC Lid

  Reacties
  3.293
  13-02-2011

  En dood mijn hart niet tweemaal op dezelfde wijze  Link

 14. #44
  MVC Lid

  Reacties
  3.293
  13-02-2011

  Briwatmetkip, mij ook. Al7amdoelilah 3ala koelie 7al.

 15. #45
  MVC Lid

  Reacties
  3.293
  13-02-2011

  7am9a en unfaithfull, djazaakoum Allahoe gairan voor het plaatsen. Ik zet ze in de inhoudsopgave.

  En de de andere dames; djazakoum Allahoe gairan voor het uppen en bekijken.