+ Reageer
Pagina 3 van 173 EersteEerste 1 2 3 4 5 13 28 53 ... LaatsteLaatste
31 tot 45 van 2588
 1. #31
  wehshem tetoegh

  Reacties
  4.754
  20-10-2005

  Citaat Geplaatst door Woestijnroos Bekijk reactie
  Insha Allah. baraka Allahoe fiek voor jouw hulp.
  Wa feekie

 2. #32
  Ash Shaam <3

  Reacties
  1.160
  05-05-2012

  Smeekbeden van de Ochtend en de Avond

  Allaah de Verhevene zegt in de Koraan in Surah Al-Ahzaab vers 41-42:

  “O, gij die gelooft! Gedenkt Allaah veelvuldig. En prijst Zijn Heiligheid ’s morgens) en ’s avonds.”

  En Hij zegt in Surah Ghaafir vers 55:

  “Heb geduld, voorzeker, Allaah's belofte is waar. En vraag bescherming tegen uw zonde en eert uw Heer 's morgens en 's avonds met de lof die Hem toekomt.”

  En Hij zegt in Surah Al-Qaaf vers 39:

  “Heb dus geduld met wat zij zeggen en verheerlijk uw Heer met de lof die Hem toekomt, vóór zonsop- en ondergang”.

  Bovenstaande verzen zijn bewijs voor het gedenken van Allaah met de smeekbeden die onze Profeet (vrede zij met hem) aan ons heeft doorgegeven. Deze smeekbeden zijn zeer belangrijk voor de moslims, en zijn essentieel en iemand die ze niet zegt doet zichzelf een ongelofelijke onrecht aan. Een groot punt van discussie onder de geleerden is wanneer deze smeekbedes gezegd moeten worden, de juiste mening is dat deze smeekbedes van de ochtend na het Fajr gebed gezegd moeten worden, en de tijd hiervoor is tot de zonsopkomt en die van de avond dienen na het ‘Asr gebed opgezegd te worden, en het tijd hiervoor is tot de zonsondergang (Maghreb gebed).

  Het bewijs hiervoor zijn de bovenstaande verzen, dit is het bewijs wat Ibn Qayyim Al-Jawzi geeft in Al-Waabil Al-Sayyib. Maar er is hier dus meningsverschil over en beide hebben sterke bewijzen ervoor, de anderen mening is dat de ochtend adkhaar is vanaf het Fajr gebed tot aan het Dohr gebed en de avond adkhaar vanaf het Dohr gebed tot aan het Magreb gebed, Wa Allaahoe A’lam.

  Hieronder volgen de Smeekbedes van de Ochtend en de Avond, men begint eerst met de onderstaande Suwar te reciteren.

  - Ayat Al-Kursi
  - Surah Al-Ikhlas 3 x
  - Surah Al-Falaq 3x
  - Surah Al-Nass 3 x

  Bepaalde smeekbedes dienen aangepast te worden afhankelijk van of ze in de ochtend of de avond worden gezegd, ik heb de aanpassing in transcriptie tussen haakjes gezet en wat rood is zegt men in de avond en het woord ervoor laat men dus weg.

  # Asbahnaa (Amsajna) wa asbahal (Amsa)-mulku lillaahi walhamdu lillaahi, laa 'ilaaha 'illallaahu wahdahu laa shareeka lahu, lahul-mulku wa lahulhamdu wa Huwa 'alaa kulli shay'in Qadeer. Rabbi 'as'aluka khayra maa fee haathal-yawmi (Layl) wa khayra maa ba'dahu wa 'a'oothu bika min sharri maa fee haathal-yawmi (Layl) wa sharri maa ba'dahu, Rabbi 'a'oothu bika minal-kasali, wa soo'il-kibari, Rabbi 'a'oothu bika min 'athaabin fin-naari wa 'athaabin fil-qabri.

  # Allaahumma bika asbahnaa(Amsaynaa), wa bika amsaynaa(Asbahnaa), wa bika nahyaa, wa bika namootu wa ilaykan-nushoor(Almaseer).

  # Allaahumma 'Anta Rabbee laa 'ilaaha 'illaa 'Anta, khalaqtanee wa 'anaa
  'abduka, wa 'anaa 'alaa 'ahdika wa wa'dika mas-tata'tu, 'a'oothu bika min
  sharri maa sana'tu, 'aboo'u laka bini'matika 'alayya, wa 'aboo'u bithanbee
  faghfir lee fa'innahu laa yaghfiruth-thunooba 'illaa 'Anta

  # Allaahumma 'innee 'asbahtu(amsaytu) 'ush-hiduka wa 'ush-hidu hamalata
  'arshika, wa malaa'ikataka wajamee'a khalqika, 'annaka 'Antallaahu laa
  'ilaaha 'illaa 'Anta wahdaka laa shareeka laka, wa 'anna Muhammadan
  'abduka wa Rasooluka. (4 x)

  # Allaahumma maa 'asbaha(amsaa) bee min ni'matin 'aw bi'ahadin min khalqika faminka wahdaka laa shareeka laka, falakal-hamdu wa lakashshukru.

  # Allaahumma 'aafinee fee badanee, Allaahumma 'aafinee fee sam'ee,
  Allaahumma 'aafinee fee basaree, laa 'ilaaha 'illaa 'Anta. Allaahumma
  'innee 'a'oothu bika minal-kufri, walfaqri, wa 'a'oothu bika min 'athaabilqabri,
  laa 'ilaaha 'illaa 'Anta. (4x)

  # Hasbiyallaahu laa 'ilaaha 'illaa Huwa 'alayhi tawakkaltu wa Huwa Rabbul-
  'Arshil-'Adheem . (7x)

  # Allaahumma 'innee 'as'alukal-'afwa wal'aafiyata fid-dunyaa wal'aakhirati,
  Allaahumma 'innee 'as'alukal-'afwa wal'aafiyata fee deenee wa dunyaaya
  wa 'ahlee, wa maalee , Allaahum-mastur 'awraatee, wa 'aamin raw'aatee,
  Allaahum-mahfadhnee min bayni yadayya, wa min khalfee, wa 'an
  yameenee, wa 'an shimaalee, wa min fawqee, wa 'a'oothu bi'adhamatika 'an
  'ughtaala min tahtee.

  # Allaahumma 'Aalimal-ghaybi wash-shahaadati faatiras-samaawaati
  wal'ardhi, Rabba kulli shay 'in wa maleekahu, 'ash-hadu 'an laa 'ilaaha 'illaa
  'Anta, 'a'oothu bika min sham nafsee, wa min sharrish-shaytaani wa
  shirkihi, wa 'an 'aqtarifa 'alaa nafsee soo'an, 'aw 'ajurrahu 'ilaa Muslimin.

  # Bismillaahil-lathee laa yadhurru ma'as-mihi shay'un fil-'ardhi wa laa
  fis-samaa'i wa Huwas-Samee 'ul- 'Aleem .(3 x)

  # Radheetu billaahi Rabban, wa bil-'Islaami deenan, wa bi-Muhammadin
  (sallallaahu 'alayhi wa sallama) Nabiyyan. (3x)

  # Yaa Hayyu yaa Qayyoomu birahmatika 'astagheethu 'aslih lee sha'nee
  kullahu wa laa takilnee 'ilaa nafsee tarfata 'aynin.

  # 'Asbahnaa(Amsaynaa) wa asbahal(Amsaal)-mulku lillaahi Rabbil-l'aalameen, Allaahumma 'innee 'as'aluka khayra haathal-yawmi(Layl): Fathahu wa nasrahu wa noorahu, wa barakatahu, wa hudaahu, wa'a'oothu bika min sharri maafeehi wa sharri maa ba'dahu.

  # 'Asbahnaa(Amsaynaa) 'alaa fitratil-'Islaami wa 'alaa kalimatil-'ikhlaasi, wa 'alaa deeni Nabiyyinaa Muhammadin (sallallaahu 'alayhi wa sallama), wa
  'alaa millati 'abeenaa 'Ibraaheema, haneefan Musliman wa maa kaana
  minal-mushrikeen.

  # Subhaanallaahi wa bihamdihi. (100 x)

  # Laa 'ilaaha 'illallaahu wahdahu laa shareeka lahu, lahul-mulku wa lahulhamdu,
  wa Huwa 'alaa kulli shay'in Qadeer. (100 x in de ochtend en 10 x
  in de avond)

  # Subhaanallaahi wa bihamdihi: 'Adada khalqihi, wa ridhaa nafsihi, wa
  zinata 'arshihi wa midaada kalimaatihi. (3 x)

  # Allaahumma 'innee 'as'aluka 'ilman naafi'an, wa rizqan tayyiban, wa
  'amalan mutaqabbalan.(3 x in de ochtend)

  # 'Astaghfirullaaha wa 'atoobu 'ilayhi.(100 x)

  # 'A'oothu bikalimaatil-laahit-taammaati min sharri maa khalaqa

  # Allahumma Salli wa Sallim ‘ala Nabeeyinna Muhammad.(10 x)

  اللهم إنك تعلم أني إذا كنت أعصيك كنت أحب من يعطيك فاجعل ذلك قربة لي إليك


 3. #33
  Ash Shaam <3

  Reacties
  1.160
  05-05-2012

  Boze Oog van de mens en van de Djinn!

  Ibnul Qayyim Al-Jawzi (moge Allaah genadig zijn met hem) zei:

  “En het Boze Oog bestaat uit 2 soorten ogen (‘ajnaan): Boze Oog van de mens en het Boze Oog van de Djinn en het is overgeleverd door Oemm Salamah (moge Allaah tevreden met haar zijn), dat de Profeet (vrede zij met hem) in haar huis was en een vlek zag op het gezicht van haar buurvrouw en zei:

  “Doe Roqyah bij haar want ze is geraakt met het Boze Oog”.(Bukhari Kitaab Al-Tibb nr 5739 en Muslim Kitaab Al-alaam nr 2197)

  Ibnul Qayyim vervolgt en zegt:

  “Huseyn ibn Mas’ud Al-Fara zegt; en het woord saf’at of nadrat (blik met het oog), dit is van de Djinn, en hij zegt dus dit is een Boze Oog afkomstig van de Djinn.(Al-Tibb Al-Nabawi blz 164)

  En Shaych Mohammed ibn Abdulwahhab (moge Allaah genadig met hem zijn) zei:

  “ En Zijn uitspraak, “Wa Minn Sarri Hasideen ida Hasad” (Surah Al- Falaq) houdt in de Hasad van de Djinn en de mens, want de Shaytaan en zijn volgelingen hebben afgunst (Jahsadoen) tegen de gelovigen over wat Allaah hen voor gunsten heeft gegeven.”(Tafseer Surah Al-Falaq blz 30)

  Toen Shaych ibn Djibrien werd gevraagd of een Djinn een Boze Oog aan een mens kan geven, zei hij kort samengevat:

  “We kunnen zeggen dat we hier niet van gevrijwaard zijn, en het is duidelijk dat de Djinn bestaan uit lucht en zij kunnen vliegen in de lucht en grote afstanden afleggen en dus is het niet vreemd dat zij ook een mens kunnen raken met hun ogen. En het bewijs voor dat Djinn een mens een Boze Oog kan geven is wat overgeleverd is door Abu Sa’eed Al-Khudri (moge Allaah tevreden met hem zijn) die zei:

  “De Profeet (vrede zij met hem) zocht altijd zijn toevlucht bij Allaah tegen het Boze Oog van de Djinn en daarna het Boze Oog van de mens, toen de Mu’awidatayn (Surah Al-Falaq en Al-Nas) werden geopenbaard gebruikte hij deze en liet wat hij daarvoor gebruikte gaan”.(Sunan Tirmidh Kitaab Al-Tibb nr 2150)

  En in een andere overlevering: … zocht hij toevlucht bij Allaah tegen de Djinn en het Boze Oog van de mens.(Al-Nasaa-ie Kitaab Al-Isti’aadah nr 37).

  اللهم إنك تعلم أني إذا كنت أعصيك كنت أحب من يعطيك فاجعل ذلك قربة لي إليك


 4. #34
  Bijna Lid

  Reacties
  1.279
  25-04-2012

  up! zeer leerzaam....

 5. #35
  Ash Shaam <3

  Reacties
  1.160
  05-05-2012

  De behandeling van het Boze Oog en Al-Hasad als de gever onbekend is  De behandeling dient dan te bestaan door middel van de toegestane Roqyah, het gebruik van smeekbedes, toegestane olieen en kruiden en water waarover de Koraan is gereciteert.

  Men kan de volgende verzen gebruiken:

  - Surah Al-Fatiha
  - Eerste 5 verzen surah Al-Baqarah
  - Vers 109 Surah Al-Baqarah
  - Ayat Al-Kursi
  - Laatste 2 verzen Surah Al-Baqarah(Amana Rasoel)
  - vers 54 Surah Al-Nisa
  - vers 131 Surah Taha
  - vers 39 Surah Al-Kahf
  - vers 51 en 52 Surah Al-Kalam
  - Surah Al-Ikhlaas
  - Surah Al-Falaq
  - Surah Al-Nass

  Men dient ook de volgende smeekbedes te gebruiken:

  - A’udhu bi-kalimaatillaahi taammaati min sharri ma khalaq(Ik zoek mijn toevlucht in de perfecte woorden van Allaah tegen al het kwaad dat Hij geschapen heeft)

  - A’udhu bi-kalimmaatillaahi taammaa min koellie shaytaanien wa haammaa wa mien koellie ‘aajnien laamma (Ik zoek toevlucht bij de perfecte woorden van Allaah tegen elke opstandige shaytaan en beest en tegen elke jaloers en boze oog)

  - Bismillahi Arqeek, min Kulli Shayien Juhdeek, min Sarri Kulli Nafseen aw ‘ayneen Haasidien Allahu Jasfeek, Bismillahi Arqeek.

  - Allahumma Rabbi Al-Naas, Adhabil Baas, Asfi Anta Saafi, Laa Shifa-a Illa Shifaa-uk, Shifaa-un Lajughadiru Saqaman.

  Deze verzen en smeekbedes dient men ook over water te reciteren waar men zichzelf meewast en over olie waarmee men zich insmeert. De behandeling van het Boze Oog en Al-Hasad gaat verder op bijna dezelfde manier als Sihr en Al-Mass.

  En met de wil van Allaah zal de genezing komen.

  اللهم إنك تعلم أني إذا كنت أعصيك كنت أحب من يعطيك فاجعل ذلك قربة لي إليك


 6. #36
  MVC Lid

  Reacties
  9.568
  08-03-2003

  Citaat Geplaatst door Zwakke.Dienares Bekijk reactie

  - Laatste 2 verzen Surah Al-Baqarah(Amana Rasoel)

  Voor degene die het uit haar hoofd wil leren:


 7. #37
  MVC Lid

  Reacties
  123
  11-03-2010

  ik kan hier gewoon niet tegen

 8. #38
  Mamesh Nedhwer...

  Reacties
  6.991
  20-05-2010

  Nooit iets in die richting gedaan. En hou mij daar ook niet veel mee bezig.
  "Als we de vrouwen zouden verstaan, zou veel van hun charme verloren gaan", zei Sacha Guitry een eeuw geleden...
  Inmiddels hebben we de vrouwen begrepen... awel, die vrouwelijke charme is nog niet helemaal verdwenen maar die is wel zeer dringend aan reanimatie toe.

 9. #39
  MVC Lid

  Reacties
  123
  11-03-2010

  Citaat Geplaatst door Woestijnroos Bekijk reactie
  Waar niet tegen?

  dit soort onderwerpen,, voel haat opkomen en dat vind ik echt erg

 10. #40
  Mamesh Nedhwer...

  Reacties
  6.991
  20-05-2010

  Citaat Geplaatst door Woestijnroos Bekijk reactie
  Niet veel?
  Als het om lezen gaat bijv.
  "Als we de vrouwen zouden verstaan, zou veel van hun charme verloren gaan", zei Sacha Guitry een eeuw geleden...
  Inmiddels hebben we de vrouwen begrepen... awel, die vrouwelijke charme is nog niet helemaal verdwenen maar die is wel zeer dringend aan reanimatie toe.

 11. #41
  MVC Lid

  Reacties
  9.568
  08-03-2003

  Citaat Geplaatst door Woestijnroos Bekijk reactie
  Geenleven en Zwakke dienares, djazakoem allahoe ghair voor het plaatsen.

  Wa Yaaki.

 12. #42
  MVC Lid

  Reacties
  123
  11-03-2010

  Citaat Geplaatst door Woestijnroos Bekijk reactie
  Bid je? Luister je weleens koraan?

  neen, kan er ni aan beginnen lukt me niet

 13. #43
  MVC Lid

  Reacties
  123
  11-03-2010

  heb geen vader en geen familie om me heen,ben alleen en wil altijd alleen zijn

 14. #44
  MVC Lid

  Reacties
  9.568
  08-03-2003

  Citaat Geplaatst door ZoOngelukkig Bekijk reactie
  heb geen vader en geen familie om me heen,ben alleen en wil altijd alleen zijn
  Hoe bedoel je ben altijd alleen? Heb je echt helemaal niemand, geen familie, geen vriendinnen?

 15. #45
  Mamesh Nedhwer...

  Reacties
  6.991
  20-05-2010

  [Was Offtopic]
  "Als we de vrouwen zouden verstaan, zou veel van hun charme verloren gaan", zei Sacha Guitry een eeuw geleden...
  Inmiddels hebben we de vrouwen begrepen... awel, die vrouwelijke charme is nog niet helemaal verdwenen maar die is wel zeer dringend aan reanimatie toe.