1. #31
  Super Nurse

  Reacties
  6.906
  10-12-2007

  MVC Premium MVC Premium
  De Profeet zei: ''Degene die zijn Heer gedenkt en degene die zijn Heer niet gedenkt, is zoals de levende en de dode''.
  -

  De Profeet (vrede zij met hem) leert ons dat ‘in iedere levend wezen een beloning is’.


 2. #32
  Super Nurse

  Reacties
  6.906
  10-12-2007

  MVC Premium MVC Premium
  Citaat Geplaatst door LellaRiffiaa Bekijk reactie
  BBA; djazak Allaahu alf ghayr.
  Graag gedaan : o


  Abu Bakrah heeft overgeleverd dat de Profeet zei, ''Zal ik jullie op de hoogte stellen van wat de allergrootste zonden zijn?' De metgezellen antwoordden, ''Jawel, O Boodschapper van Allah''. De Profeet zei, 'Veelgodendienst en ongehoorzaamheid aan de ouders''. Hij lag uitgestrekt, ging zitten en zei, ''En het vertellen van onwaarheid'' en bleef dat herhalen totdat zijn metgezellen hoopten dat hij zou stoppen. (Tirmidhie, Boek 21, Hadith 124).

  De Profeet (vrede zij met hem) leert ons dat ‘in iedere levend wezen een beloning is’.


 3. #33
  Super Nurse

  Reacties
  6.906
  10-12-2007

  MVC Premium MVC Premium
  Al Hasan Al-Basri heeft gezegd:
  ''Ik heb mensen nooit zo erg zien twijfelen een zekerheid als aan de dood.
  Zij weten zeker dat het hen zal raken en toch vermijden zij het immers.
  Ik heb nooit een waarheid dichter bij een leugen gezien dan dat wat zij beweren: ''Wij zoeken het Paradijs terwijl zij het pad er naar toe niet zoeken''.

  -

  De Profeet (vrede zij met hem) leert ons dat ‘in iedere levend wezen een beloning is’.


 4. #34
  MVC Lid

  Reacties
  8.537
  02-01-2009

  Ma sha Allaah, prachtige ahadeeth.

 5. #35
  Super Nurse

  Reacties
  6.906
  10-12-2007

  MVC Premium MVC Premium
  De Profeet saw heeft gezegd: "Ik garandeer een huis in het Paradijs aan degene die een discussie vermijdt, ook al heeft hij gelijk." (overgeleverd door Aboe Dawoud).
  -

  De Profeet (vrede zij met hem) leert ons dat ‘in iedere levend wezen een beloning is’.


 6. #36
  Super Nurse

  Reacties
  6.906
  10-12-2007

  MVC Premium MVC Premium
  Door Aboe Hoereirah is overgeleverd, dat iemand de Heilige Profeet ( vrede zij met hem) vroeg wie de beste mens is. Hij antwoordde: ‘’Iemand die lang leeft en goede daden verricht.’’ Toen vroeg hij wie de slechtste mens is.
  Hij antwoordde: ''Iemand die lang leeft en slechte daden verricht.’’
  -

  De Profeet (vrede zij met hem) leert ons dat ‘in iedere levend wezen een beloning is’.


 7. #37
  Super Nurse

  Reacties
  6.906
  10-12-2007

  MVC Premium MVC Premium
  Door Talha is overgeleverd, dat de Heilige Profeet (vrede zij met hem) zei dat niets volgens Allah belangrijker is dan iemand die lang leeft en zijn leven lang: SoebhanAllah, La ilaha illallah en Allahoe Akbar zegt.
  -

  De Profeet (vrede zij met hem) leert ons dat ‘in iedere levend wezen een beloning is’.


 8. #38
  Super Nurse

  Reacties
  6.906
  10-12-2007

  MVC Premium MVC Premium
  Door Ibrahim bin Abi Oebaidah is overgeleverd dat hij van de Heilige Profeet (vrede zij met hem) hoorde: ’’Als een gelovige sterft en zijn rang in het paradijs ziet, hij wenst dat Allah hem weer op aarde terugbrengt zodat hij Allahoe Akbar, La illaha illallah en soebhanAllah kan zeggen.’’
  -

  De Profeet (vrede zij met hem) leert ons dat ‘in iedere levend wezen een beloning is’.


 9. #39
  Super Nurse

  Reacties
  6.906
  10-12-2007

  MVC Premium MVC Premium
  Door Anas is overgeleverd dat de Heilige Profeet (vrede zij met hem) zei niet om de dood te bidden in tijden van moeilijkheden en rampspoed. Als men in moeilijkheden verkeert moet men het volgende zeggen: ‘’ O Allah laat mij leven als het leven beter voor mij is en laat mij sterven als de dood beter voor mij is.’’
  -

  De Profeet (vrede zij met hem) leert ons dat ‘in iedere levend wezen een beloning is’.


 10. #40
  Super Nurse

  Reacties
  6.906
  10-12-2007

  MVC Premium MVC Premium
  Door Aboe Hoerairah is overgeleverd, dat de Heilige Profeet (vrede zij met hem) zei, dat niemand van jullie de dood mag wensen of om de dood mag bidden. De reden hiervan is dat als iemand overlijdt zijn daden tot een einde zijn gekomen en als een gelovige nog langer leeft hij nog meer goede daden kan doen.
  -

  De Profeet (vrede zij met hem) leert ons dat ‘in iedere levend wezen een beloning is’.


 11. #41
  Super Nurse

  Reacties
  6.906
  10-12-2007

  MVC Premium MVC Premium
  Door Aboe Hoerairah is overgeleverd dat, de Heilige Profeet (vrede zij met hem) zei, dat er voor de Dag des Oordeels zoveel moeilijkheden zullen zijn dat iedereen die voorbij een graf loopt zal zeggen dat het beter voor hem zou zijn als hij in plaats van die ander begraven zou zijn.
  -

  De Profeet (vrede zij met hem) leert ons dat ‘in iedere levend wezen een beloning is’.


 12. #42
  Super Nurse

  Reacties
  6.906
  10-12-2007

  MVC Premium MVC Premium
  Door Ibn Masoed is overgeleverd, dat de Heilige Profeet (vrede zij met hem) zei, dat de antichrist (Dajjal) niet (onder de joden) zal verschijnen voordat een gelovige de voorkeur aan de dood geeft boven het leven. Tegen het einde van de wereld zullen er zoveel moeilijkheden zijn dat het voor een gelovige niet gemakkelijk is zijn geloof te beschermen en hij aan de dood de voorkeur geeft.
  -

  De Profeet (vrede zij met hem) leert ons dat ‘in iedere levend wezen een beloning is’.


 13. #43
  Super Nurse

  Reacties
  6.906
  10-12-2007

  MVC Premium MVC Premium
  Door Aboe Oebaidah is overgeleverd dat de wereld mensen tot moeilijkheden en rampspoed uitnodigt en de duivel uitnodigt tot kwaad en overspel. Het is beter om bij Allah te leven dan in zo’n wereld. Door Aboe Hoereirah is overgeleverd dat iemand vroeg waar hij heen ging. Hij antwoordde: ’’ Ik ga naar de markt. De man zei: Als het leven zoveel vertrouwen geeft dat het je toestaat om ergens heen te gaan en levend thuis te komen, koop dan, als het mogelijk is, voor mij de dood.’’
  -

  De Profeet (vrede zij met hem) leert ons dat ‘in iedere levend wezen een beloning is’.


 14. #44
  Super Nurse

  Reacties
  6.906
  10-12-2007

  MVC Premium MVC Premium
  Door Aisha is overgeleverd dat de Heilige Profeet (vrede zij met hem) Zei: ‘’ De dood is een gratis geschenk, ongehoorzaamheid is vragen om moeilijkheden, armoede is een troost, weelde is een straf, wijsheid is een gave, onwetendheid is dwaling, onderdrukking zal je berouwen, aanbidding is de steun en de verkoeling voor de ogen, huilen zal je beschermen, lachen is een ziekte van het lichaam en iemand die berouw heeft is als iemand die geen zonde heeft.
  -

  De Profeet (vrede zij met hem) leert ons dat ‘in iedere levend wezen een beloning is’.


 15. #45
  Super Nurse

  Reacties
  6.906
  10-12-2007

  MVC Premium MVC Premium
  Door Ibn Oemar is overgeleverd dat de wereld een paradijs is voor de ongelovigen ( dat wil zeggen dat zij plezier in de geneugten van de wereld hebben) en een gevangenis voor de gelovigen ( dat wil zeggen ze houden zich in ieder opzicht aan de Shariah en dat veroorzaakt zorgen). Als een ziel de gelovige verlaat dan is het alsof hij uit de gevangenis ontsnapt en zijn lichaam verbetert door het met aarde in te wrijven.
  -

  De Profeet (vrede zij met hem) leert ons dat ‘in iedere levend wezen een beloning is’.