1. #1
  Vertrokken!

  Reacties
  490
  16-01-2004

  Lessen Islam & Seksualiteit: Deel 1
  ÈÓã Çááå ÇáÑÍãä ÇáÑÍíã


  Les 1:

  Het benaderen van je vrouw  In deze les zullen wij de volgende punten door nemen insha'Allah:


  - Vriendelijkheid voor de vrouw als je haar wil benaderen
  - Het plaatsen van je handen op het hoofd van je vrouw en voor haar bidden
  - Het gezamenlijk gebed van man en vrouw
  - Wat je moet zeggen als je seksuele gemeenschap hebt
  - Van welke kant mag hij tot haar komen
  Vriendelijkheid voor de vrouw als je haar wil benaderen

  Het is aanbevelingswaardig, wanneer iemand zijn vrouw wil benaderen op de huwelijksnacht, dat hij haar vriendelijkheid toont, zoiets als haar iets te drinken aanbidden.

  Dit is te vinden in een ahadieth, overgeleverd door Asmaa’ bint Yazid ibn As-Sakan die zei: “Ik maakte ‘Aisha mooi voor de boodschapper van Allaah en riep hem om haar ongesluierd te zien. Hij kwam, ging naast haar zitten en had een groot glas melk glas melk bij zich waarvan hij dronk. Toen gaf hij het aan ‘Aisha maar ze boog haar hoofd, ze was verlegen. Ik gaf haar een standje en zei: ‘Neem van de hand van de Profeet.’ Toen nam ze het en dronk een beetje. Toen zei de Profeet : ‘Geef wat aan je gezelschap.’ Op dat moment zei ik: ‘Neem eerst zelf en drink wat en geef het dan van jouw hand aan mij.’ Hij nam het en dronk wat en gaf het aan mij. Ik ging zitten en zette het glas op mijn knieën. Toen begon ik het rond te draaien en volgde het glas met mijn lippen, waardoor ik het punt probeerde te vinden waarvan de Profeet had gedronken. Toen zei de Profeet me wat te geven aan de vrouwen die bij me waren. Maar ze zeiden: ‘We hebben er geen trek in’. De Profeet zei: ‘Verbindt trek niet met liegen.”

  (Ahmad en al-Hoemaidi)  Het plaatsen van je handen op het hoofd van je vrouw en voor haar bidden

  De echtgenoot moet bij het huwelijksritueel of daarvoor zijn hand op de voorkant van het hoofd van zijn vrouw plaatsen, en daarbij de naam van Allaah Tabaaraka wa Ta'ala noemen, en vragen voor Allaahs zegeningen. Zoals de Profeet zei: “Een ieder van jullie die een vrouw trouwt of een dienares koopt, moet zijn hand op de voorkant van haar hoofd leggen en Allaahs naam noemen en smeken voor Zijn zegeningen, en zeggen: ‘O Allaah, ik vraag u voor het goede in haar en het goede waarmee U haar geschapen heeft, en ik zoek mijn toevlucht bij U tegen het slechte van haar en het slechte waarmee U haar geschapen heeft’.”


  {Allaahumma innee as'aluka min khairiha wa khairi maa jabaltaha 'alaihi wa a'oodhubika min sharriha wa sharri maa jabaltaha 'alaihi}

  (Overgeleverd door al-Boechaarie in Chalq af'aal al-'Ibaad, Aboe Dawoed, Ibn Maadjah e.a.)


  Het gezamenlijke gebed van man en vrouw


  Het is aanbevelingswaardig voor de echtgenoot en zijn vrouw om tijdens de huwelijksnacht twee rak’aat gezamenlijk te bidden, want dit is overgeleverd door de vroegste generaties moslims (de Selef), zoals vermeld in de volgende twee overleveringen (Athers).

  EERSTE: Op gezag van Aboe Sa’eed de vrijgezette slaaf van aboe Aasied, die zei:
  'Ik trouwde toen ik een slaaf was. Ik nodigde enkele metgezellen van de Profeet uit, waaronder Ibn Mas’oed., Aboe Dharr en Hoedhaifa. Toen er werd opgeroepen tot het gebed(Iqaamah), stapte Aboe Dharr naar voren waarop de andere zeiden: ‘Nee’. Hij zei: ‘Is dat zo?’ En zij zeiden: ‘Ja’. Toen stapte ik naar voren en leidde het gebed, hoewel ik een slaaf was. Ze leerden mij door te zeggen: ‘Als je vrouw bij je komt, bidt dan twee rak’aats. Vraag vervolgens Allaah voor het goede wat tot je is gekomen en zoek je toevlucht bij Allaah voor het slechte. En dan is het aan jullie wat jullie doen’.


  (Ibn Abi Shaibah en at-Tabaraani en ‘Abdur-Razzaaq; saheeh)  TWEEDE: Op gezag van Shaqieq, die zei:
  Er kwam iemand aan die men Aboe Hariez noemt, hij zei: 'Ik ben met een jong [maagd] meisje getrouwd en ik ben bang dat ze me zal verachten.” ‘Abdoellaah (i.e. ibn Mas’oed) zei tegen hem: “Voorzeker, toenadering (genegenheid) is van Allaah, en afkeer is van Shaitaan, die hetgeen Allaah heeft toegestaan, verachtelijk wenst te maken. Als je vrouw bij je komt, gebiedt haar dan twee rak’aat achter je te bidden.”


  In een een andere versie van dezelfde gebeurtenis staat de volgende aanvulling:
  “’En zeg: ‘O Allaah, geef Uw zegeningen voor mij in mijn vrouw, en voor haar in mij. O Allaah, houdt ons samen zolang U ons samen houdt in het goede, en laat ons uit elkaar gaan, als U dit beter voor ons acht’.

  (Ibn Abi Shaibah, at-Tabaraani en Abdur-Razzaaq.)


  Wat je moet zeggen voordat je seksuele gemeenschap hebt.


  Wanneer hij tot zijn vrouw wil komen moet hij eerst de volgende doe’a uitspreken:

  “Bismillaah, Allaahoemma djanabnaa ash-Shaitaan wa djanab ash-Shaitaan ma razaqtanaa.”
  “In de naam van Allaah. O Allaah, houdt ons weg van de duivel en houdt de duivel weg van datgene dat u ons doet toekomen (nageslacht).”


  Over dit heeft (de Profeet) gezegd:
  “Na dit (te zeggen) en indien Allaah Zijn toestemming gaf dat zij een kind zullen krijgen, zal de duivel nooit in staat zijn dit kind te schaden.”

  (Al-Boechaarie 9/18)  Van welke kant mag hij tot haar komen.


  Het is voor hem toegestaan zijn vrouw binnen te gaan 'in haar vagina', van welke kant dan ook van voren of van achteren. Over dit zegt Allaah het volgende:

  “Jullie vrouwen zijn als een akker voor jullie, komt tot jullie akker wanneer en hoe jullie willen.”

  (Al-Baqarah 2: 223)


  i.e. hoe jullie willen van voren en van achteren.

  Er zijn verschillende ahadieth over dit onderwerp, waarvan hier één vermeld is:

  Op gezag van Jaabir, die zei:

  “De Joden waren gewoon te zeggen dat indien een man vanaf de achterzijde bij zijn vrouw de vagina binnen ging, dat het kind dan scheel zou zijn.


  Toen openbaarde Allaah het Vers: “Jullie vrouwen zijn als een akker voor jullie, komt tot jullie akker wanneer en hoe jullie willen.”

  (Al-Baqarah 2: 223)

  De boodschapper van Allaah zei: “Van de voorkant en de achterkant, zolang het maar in de vagina is.”

  (Al-Boechaarie en Moslim)

  Volgende les: Verboden seks

  In deze les zullen wij de zaken bespreken die verboden zijn in het seksleven van een moslim.  Bron:

  De etiketten van het huwelijk en bruiloft - Shaykh Muhammad Naasirud Deen al-Albaanee


  [Dit bericht niet citeren AUB] 2. #2
  Geen ondertitel:

  Reacties
  168
  13-05-2004

  Djazak Allahu gairan, Moge Allah sub7anahu Wa Ta3ala je belonen!
  dus dat.

 3. #3
  Happely Married

  Reacties
  664
  31-05-2004

  MVC Premium MVC Premium
  djazaka allahoe gairan ja ougtie
  allah jakteer aladjar inschaellah fie dounia oull agiera
  amien
  "het hart heeft redenen die het verstand niet begrijpt"

 4. #4
  MVC Lid

  Reacties
  132
  06-09-2002

  Masha'allah moge Allah je belonen voor deze daad. ik kan haast niet wachten tot je verder typt.

  :blauwkus:
  moge ALLAH over al onze moslim broeders en zusters waken inschaALLAH

 5. #5
  Vertrokken!

  Reacties
  490
  16-01-2004

  Moge Allah (Soebhana wa Ta'ala) ons allemaal belonen voor het zoeken naar kennis. 6. #6
  Geen 18.

  Reacties
  4.081
  04-05-2003

  Ik kan niet wachten....

 7. #7
  Vertrokken!

  Reacties
  490
  16-01-2004

  Origineel gepost door $$Roukajah$$
  Waar blijft deel 2 ???
  Sabr! 8. #8
  Gone ..

  Reacties
  663
  29-09-2003

  DjazaakAllahoe Gairan broeder
  insha'Allah dat velen onder ons hier lering uit zullen trekken

 9. #9
  BintEnaas met HIJAAB

  Reacties
  1.589
  08-04-2002

  Ik heb pas een boek gekocht. Het heet Seksualiteit in de Islam. Ik kan het echt iedereen aanraden. Het beschrijft bijna alles tot in detail en je komt alles te weten over seksualiteit binnen het huwelijk en binnen de grenzen van de Islam. Het kost €8.60 en je kunt het in Beverwijk krijgen.
  Je hoeft je echt niet te schamen om het te kopen in de boekwinkel, omdat er la haya fie edien is. Het boek bevat gelukkig geen plaatjes. En je komt op een islamitsche manier aan kennis op dit gebied.

  Moge Allah ons wijsheid schenke op een hallaal manier. Amien

  Wassalaam.

  ديتول دض الجراثيم


 10. #10
  MVC Lid

  Reacties
  132
  06-09-2002

  He Bintelmagreb,

  Staat in die boek ook iets over oraal??
  moge ALLAH over al onze moslim broeders en zusters waken inschaALLAH

 11. #11
  BintEnaas met HIJAAB

  Reacties
  1.589
  08-04-2002

  Origineel gepost door naomi23
  He BintElmagreb,

  Staat in die boek ook iets over oraal??
  Ik geloof van wel hoor.... Ik heb het boek namelijk nog niet helemaal gelezen......

  ديتول دض الجراثيم


 12. #12
  MVC Lid

  Reacties
  132
  06-09-2002

  Als er wat in staat wil je het me laten weten?

  soekran alvast
  moge ALLAH over al onze moslim broeders en zusters waken inschaALLAH

 13. #13
  Vertrokken!

  Reacties
  490
  16-01-2004
  ÈÓã Çááå ÇáÑÍãä ÇáÑÍíã


  Les 1:

  Het benaderen van je vrouw  In deze les zullen wij de volgende punten door nemen insha'Allah:


  - Vriendelijkheid voor de vrouw als je haar wil benaderen
  - Het plaatsen van je handen op het hoofd van je vrouw en voor haar bidden
  - Het gezamenlijk gebed van man en vrouw
  - Wat je moet zeggen als je seksuele gemeenschap hebt
  - Van welke kant mag hij tot haar komen
  Vriendelijkheid voor de vrouw als je haar wil benaderen

  Het is aanbevelingswaardig, wanneer iemand zijn vrouw wil benaderen op de huwelijksnacht, dat hij haar vriendelijkheid toont, zoiets als haar iets te drinken aanbidden.

  Dit is te vinden in een ahadieth, overgeleverd door Asmaa’ bint Yazid ibn As-Sakan die zei: “Ik maakte ‘Aisha mooi voor de boodschapper van Allaah en riep hem om haar ongesluierd te zien. Hij kwam, ging naast haar zitten en had een groot glas melk glas melk bij zich waarvan hij dronk. Toen gaf hij het aan ‘Aisha maar ze boog haar hoofd, ze was verlegen. Ik gaf haar een standje en zei: ‘Neem van de hand van de Profeet.’ Toen nam ze het en dronk een beetje. Toen zei de Profeet : ‘Geef wat aan je gezelschap.’ Op dat moment zei ik: ‘Neem eerst zelf en drink wat en geef het dan van jouw hand aan mij.’ Hij nam het en dronk wat en gaf het aan mij. Ik ging zitten en zette het glas op mijn knieën. Toen begon ik het rond te draaien en volgde het glas met mijn lippen, waardoor ik het punt probeerde te vinden waarvan de Profeet had gedronken. Toen zei de Profeet me wat te geven aan de vrouwen die bij me waren. Maar ze zeiden: ‘We hebben er geen trek in’. De Profeet zei: ‘Verbindt trek niet met liegen.”

  (Ahmad en al-Hoemaidi)  Het plaatsen van je handen op het hoofd van je vrouw en voor haar bidden

  De echtgenoot moet bij het huwelijksritueel of daarvoor zijn hand op de voorkant van het hoofd van zijn vrouw plaatsen, en daarbij de naam van Allaah Tabaaraka wa Ta'ala noemen, en vragen voor Allaahs zegeningen. Zoals de Profeet zei: “Een ieder van jullie die een vrouw trouwt of een dienares koopt, moet zijn hand op de voorkant van haar hoofd leggen en Allaahs naam noemen en smeken voor Zijn zegeningen, en zeggen: ‘O Allaah, ik vraag u voor het goede in haar en het goede waarmee U haar geschapen heeft, en ik zoek mijn toevlucht bij U tegen het slechte van haar en het slechte waarmee U haar geschapen heeft’.”


  {Allaahumma innee as'aluka min khairiha wa khairi maa jabaltaha 'alaihi wa a'oodhubika min sharriha wa sharri maa jabaltaha 'alaihi}

  (Overgeleverd door al-Boechaarie in Chalq af'aal al-'Ibaad, Aboe Dawoed, Ibn Maadjah e.a.)


  Het gezamenlijke gebed van man en vrouw


  Het is aanbevelingswaardig voor de echtgenoot en zijn vrouw om tijdens de huwelijksnacht twee rak’aat gezamenlijk te bidden, want dit is overgeleverd door de vroegste generaties moslims (de Selef), zoals vermeld in de volgende twee overleveringen (Athers).

  EERSTE: Op gezag van Aboe Sa’eed de vrijgezette slaaf van aboe Aasied, die zei:
  'Ik trouwde toen ik een slaaf was. Ik nodigde enkele metgezellen van de Profeet uit, waaronder Ibn Mas’oed., Aboe Dharr en Hoedhaifa. Toen er werd opgeroepen tot het gebed(Iqaamah), stapte Aboe Dharr naar voren waarop de andere zeiden: ‘Nee’. Hij zei: ‘Is dat zo?’ En zij zeiden: ‘Ja’. Toen stapte ik naar voren en leidde het gebed, hoewel ik een slaaf was. Ze leerden mij door te zeggen: ‘Als je vrouw bij je komt, bidt dan twee rak’aats. Vraag vervolgens Allaah voor het goede wat tot je is gekomen en zoek je toevlucht bij Allaah voor het slechte. En dan is het aan jullie wat jullie doen’.


  (Ibn Abi Shaibah en at-Tabaraani en ‘Abdur-Razzaaq; saheeh)  TWEEDE: Op gezag van Shaqieq, die zei:
  Er kwam iemand aan die men Aboe Hariez noemt, hij zei: 'Ik ben met een jong [maagd] meisje getrouwd en ik ben bang dat ze me zal verachten.” ‘Abdoellaah (i.e. ibn Mas’oed) zei tegen hem: “Voorzeker, toenadering (genegenheid) is van Allaah, en afkeer is van Shaitaan, die hetgeen Allaah heeft toegestaan, verachtelijk wenst te maken. Als je vrouw bij je komt, gebiedt haar dan twee rak’aat achter je te bidden.”


  In een een andere versie van dezelfde gebeurtenis staat de volgende aanvulling:
  “’En zeg: ‘O Allaah, geef Uw zegeningen voor mij in mijn vrouw, en voor haar in mij. O Allaah, houdt ons samen zolang U ons samen houdt in het goede, en laat ons uit elkaar gaan, als U dit beter voor ons acht’.

  (Ibn Abi Shaibah, at-Tabaraani en Abdur-Razzaaq.)


  Wat je moet zeggen voordat je seksuele gemeenschap hebt.


  Wanneer hij tot zijn vrouw wil komen moet hij eerst de volgende doe’a uitspreken:

  “Bismillaah, Allaahoemma djanabnaa ash-Shaitaan wa djanab ash-Shaitaan ma razaqtanaa.”
  “In de naam van Allaah. O Allaah, houdt ons weg van de duivel en houdt de duivel weg van datgene dat u ons doet toekomen (nageslacht).”


  Over dit heeft (de Profeet) gezegd:
  “Na dit (te zeggen) en indien Allaah Zijn toestemming gaf dat zij een kind zullen krijgen, zal de duivel nooit in staat zijn dit kind te schaden.”

  (Al-Boechaarie 9/18)  Van welke kant mag hij tot haar komen.


  Het is voor hem toegestaan zijn vrouw binnen te gaan 'in haar vagina', van welke kant dan ook van voren of van achteren. Over dit zegt Allaah het volgende:

  “Jullie vrouwen zijn als een akker voor jullie, komt tot jullie akker wanneer en hoe jullie willen.”

  (Al-Baqarah 2: 223)


  i.e. hoe jullie willen van voren en van achteren.

  Er zijn verschillende ahadieth over dit onderwerp, waarvan hier één vermeld is:

  Op gezag van Jaabir, die zei:

  “De Joden waren gewoon te zeggen dat indien een man vanaf de achterzijde bij zijn vrouw de vagina binnen ging, dat het kind dan scheel zou zijn.


  Toen openbaarde Allaah het Vers: “Jullie vrouwen zijn als een akker voor jullie, komt tot jullie akker wanneer en hoe jullie willen.”

  (Al-Baqarah 2: 223)

  De boodschapper van Allaah zei: “Van de voorkant en de achterkant, zolang het maar in de vagina is.”

  (Al-Boechaarie en Moslim)

  Volgende les: Verboden seks

  In deze les zullen wij de zaken bespreken die verboden zijn in het seksleven van een moslim.  Bron:

  De etiketten van het huwelijk en bruiloft - Shaykh Muhammad Naasirud Deen al-Albaanee


  [Dit bericht niet citeren AUB] 14. #14
  BintEnaas met HIJAAB

  Reacties
  1.589
  08-04-2002

  Origineel gepost door naomi23
  Als er wat in staat wil je het me laten weten?

  soekran alvast
  Zodra ik iets vind dat met dat onderwerp te maken heeft, zal ik het je laten weten insha alah.

  Wassalaam.

  ديتول دض الجراثيم


 15. #15
  Vertrokken!

  Reacties
  490
  16-01-2004

  Huwelijksnacht... Hoe gaat dat? wat moet ik eigenlijk doen?

  Wat te doen op je huwelijksnacht...?

  Spookt deze vraag steeds in je hoofd, weet jij er geen raad mee, ga je binnenkort trouwen en wil je weten wat je te wachten staat?...


  Klik hier :Huwelijksnacht 1 & Huwelijksnacht 2