1. #1
  weet wat je zegt....

  Reacties
  33
  13-09-2002

  dromen

  ik had een vraagje
  waar vind je de uitleg over dromen.
  en als je het dan niet weet..... maar je weet wel veel over
  dromen reageer dan please ook
  want ik wordt gek als ik het niet kan vinden
  en als ik de betekennis ervan niet weet

 2. #2
  Soebhan Allah

  Reacties
  371
  19-11-2003

  Asalaam mo3leikom wa Rahmatullahi wa Baraakatuh

  Insha Allah heb je hier iets aan, wa Allahoe allam

  (00426) Interpretatie van dromen.  Vraag: Ik ben een jongen die best wel veel dromen heeft gehad,en ik vraag me af wat de betekenis van die dromen eigenlijk zijn, en vroeg me af,of je mij een goed boek kan aanraden over dromen in het Nederlands, als ie er zijn tenminste, ik heb begrepen dat die boeken er wel zijn maar jammer genoeg alleen in het Arabisch.  Antwoord:


  In de Naam van Allah, De Erbarmer, De Meest Barmhartige.

  Alle lof zij Allah, en vrede en zegeningen zij met de Boodschappers.

  Een werkelijke droom is een deel van de profeetschap zoals dit overgeleverd is door de profeet (Allah's vrede en genade zij met hem). Hij heeft het volgende gezegd: "Een werkelijke droom is een deel uit 46 delen van de profeetschap" (Boekharie 6472 en moesliem 4201) “Werkelijke dromen zijn de uitgangspunten van de openbaring”. (Boekharie 3 en Moesliem 231)

  Dromen worden verdeeld in drie categorieën:

  De eerste categorie is afkomstig van Allah.
  De tweede van de begeerte.
  De derde zijn dromen van de shaytan.
  De profeet (Allah's vrede en genade zij met hem) heeft gezegd:" Een droom bestaat uit drie categorieën, een droom afkomstig van Allah, een droom met het doel ”triestheid" te zaaien die van de shaytan afkomstig is en een droom waarbij een persoon zichzelf spreekt in zijn waakperiode waarbij hij zijn bezigheden in zijn droom ziet" Boekharie 6499 en Moesliem 4200.

  Dromen die profeten krijgen behoren tot de openbaring van Allah, de shaytan heeft geen enkel invloed hierop. Dit is anoniem door alle geleerden van de Oemma geaccepteerd. Daarom heeft Ibrahim (Allah's vrede zij met hem) de droom die hij gekregen heeft willen vervullen, waarbij hij het gebod van Allah kreeg om Ismaël (Allah’s vrede zij met hem) (de zoon van Ibrahim) te slachten.

  Wat betreft dromen die normale mensen krijgen, deze dienen aan de openbaring beproefd te worden. Als het de openbaring niet tegenspreekt, dan kan een persoon zijn droom gebruiken. Dit is wel een zeer gevaarlijke aspect waar vele soefie, Mobtadi’a (mensen die innovaties invoeren in de islam) en anderen daarmee in dwaling zijn beland.

  Wie rustgevende dromen wil krijgen dient nooit te liegen, het eten van verboden levensmiddelen vermijden en zich houden aan de regels van Allah en Zijn profeet (Allah's vrede en genade zij met hem). Tevens alles wat Allah de verhevene en zijn boodschapper verafschuwt hebben vermijden. Tevens dient hij rein naar bed te gaan. Desbetreffende persoon moet slapen in de richting van de Al Alqibla (De richting waarnaar mensen bidden). Hij dient Allah te gedenken en lofprijzing en andere smeekbedes te uit te spreken totdat hij vanzelf in slaap valt.

  De werkelijke dromen zijn de dromen die in de diepe nacht komen, het tijdstip waarbij Allah de Verheven neerdaalt naar de eerste hemel (Hoe Allah dat doet kunnen we niet weten en er wordt ons niet gevraagd om het uit te zoeken. Een moslim kan deze neerdaling van Allah de Verheven de Almachtige niet verbeelden zoals een schepsel of voorwerp neerdaalt naar een lagere etage/plek) en waarbij de Barmhartigheid en vergiffenis van Allah dicht bijzijnd is aan de mensheid en waarbij de satans stilstaan.

  Het tegengestelde van deze rustgevende dromen zijn de nachtmerries die door de satans worden veroorzaakt. Zie Madaariedj assaaaliekien (1/50-52).m

  Al hafidhz ibn hadjar zei: Alle dromen worden verdeelt in twee categorieën:

  Werkelijke dromen: deze zijn dromen die profeten en oprechten die na hun komen. Dit overkomt anderen behalve de genoemde groep mensen heel weinig (zoals de droom die de ongelovige koning gezien heeft in de tijd van Yoesoef (Allah’s vrede zij met hem), waarbij Yoesoef (Allah’s vrede zij met hem) de betekenis aan de koning uitlegde. De werkelijke dromen vinden plaats zowel in de slaap als in waaktijd.
  Een andere soort dromen, deze waarschuwen niet voor iets en wordt zelf in een paar delen verdeeld:
  Invloeden van de shaytan om desbetreffende persoon triestheid te bezorgen, zoals bij degene die in zijn droom gezien heeft, dat zijn hoofd eraf gehaald is en zulke narigheden. Of dat hij ziet dat hij in een diepe put gevallen is en geen enkele hulp kan vinden die hem kan redden...etc
  Men ziet dat de engelen hem gebieden om verboden zaken te verrichten, en andere zaken die de hersenen niet kunnen accepteren.
  Dat men in zijn dromen ziet wat hij wenste toen hij wakker was of iets wat hem bezig hield. Tevens het zien van iets dat meerdere malen gezien werd in de waaktijd, of wat men bezig houd dat plaats heeft gevonden in het verleden of een wens die men hoopt dat deze vervult kan worden in de toekomst. Fath Al barie (12/352-354).
  Overgeleverd door Aboe Sa'ied Al khodrie (Allah's welbehagen zij met hem) dat de profeet (Allah's vrede en genade zij met hem) zei:"Als één van jullie een droom ziet waarvan hij houd: dan is deze afkomstig van Allah, hij dient Allah te danken hiervoor, en kan andere daarover mededelen. En als hij het tegengestelde ziet wat hij haat, dan is dit afkomstig van de shaytan, hij dient toevlucht te zoeken bij Allah tegen deze slechte droom, en dient het niet door te vetrellen aan anderen, het zal hem dan niet schaden" Boekharie 6584 en moesliem 5862.

  Overgeleverd door Abou Qatadah dat de profeet (Allah's vrede en genade zij met hem) zei:"De goede (oprechte) droom is afkomstig van Allah, de slechte droom wordt veroorzaakt door de shaytan, wie iets ziet in zijn dromen wat verafschuwd is, dient drie keer aan zijn linker kant te blazen (Het blazen: is rustig wat lucht uit de mond laten zonder spuug) en de toevlucht bij Allah tegen de shaytan (A'oedhzoe biellahie miena ashaytanie arradjiem) te zoeken, deze droom zal hem dan niet schaden" Boekharie 6594 en moesliem 5862.

  Djabier (Allah's welbehagen zij met hem) heeft overgeleverd dat de profeet (Allah's vrede en genade zij met hem) zei:"Wie een droom ziet waarvan hij niet houd, dient drie keer te spugen aan zijn linker kant, en de toevlucht bij Allah tegen de shaytan te zoeken (A'odoe biellahie miena Ashaytanie aradjiem) drie keer, hij dient daarna aan zijn andere zijde te slapen" Moesliem 5864.

  Ibn Hadjar Al 'Asqalanie heeft gezegd: Een persoon dient de volgende te zeggen nadat hij een goede droom gezien heeft:

  Allah danken ervoor.
  Dat hij daarmee blij moet zijn
  Dat hij het aan mensen waar van hij houdt doorverteld
  De etiquette die over zijn geleverd in de soenna over de slechte dromen zijn:

  Dat hij de toevlucht van Allah tegen deze slechte droom behoort te zoeken.
  En tegen al het kwade van de shaytan
  Dat hij drie keer blaast of spuugt aan zijn linkerkant wanneer hij wakker wordt van een nachtmerrie.
  Dat hij deze slechte droom niet doorverteld.
  In een overlevering die in de verzameling van Boekharie terug te vinden is, verteld Abou Hoerayra (Allah's welbehagen zij met hem) dat men na het opstaan van een nachtmerrie moet gaan bidden.
  Het veranderen van de lig situatie waarbij men op een andere zijde moet gaan liggen.
  Dit waren de 6 etiquette bij slechte dromen en de 4 etiquette bij goede dromen en het bidden van twee rak'as en veranderen van lig situatie zoals het liggen op de rug nadat men op zijn rechterzijde lag. (Fath Al barie (12/370).)

  De imam al baghawie heeft gezegd:

  Weet dat het interpreteren van dromen verdeeld wordt in verschillende categorieën. Het kan zijn dat deze dromen gebaseerd zijn op de Qor-aan of de soenna of gezegden en bekende gebeurtenissen die mensen kennen. En het kan zijn dat de interpretatie plaats vindt door wat men gezien heeft in zijn droom, en het kan zijn dat men interpreteert op het tegengestelde van wat men gezien heeft in zijn dromen of interpreteren naar de namen van mensen die gezien worden in zijn dromen..(sharh' assoena (12/220)). Hij noemde een paar voorbeerden o.a.:  Interpretaties gebaseerd op de Qor-aan: Zoals de touw die verbeeld wordt met de weg. Dit gebaseerd op de volgende aya (En houdt jullie allen stevig vast aan het touw (de godsdienst en de weg) van Allah. Interpretaties gebaseerd op de soenna: Zoals de kraai die geïnterpreteerd wordt als een zware zondaar, omdat de profeet (Allah's vrede en genade zij met hem) hem een zwaar zondaar noemde.
  Interpretaties gebaseerd op bekende gebeurtenissen/persoonlijke ervaringen..etc: zoals het graven van een hol die geïnterpreteerd wordt met list en misleiding. zoals men zegt: wie een hol graaft valt erin. Interpretaties van dromen die gebaseerd zijn op de namen van mensen die gezien zijn in de dromen: zoals een persoon die een man gezien heeft onder de naam Rasheed dit duidt wijsheid aan.
  Interpretaties van dromen op basis van tegenstellingen: Zoals vrees die geïnterpreteerd wordt met rust en veiligheid. Allah zegt in de Qor-aan: En dat Hij voor hen na hun vrees (door) veiligheid vervangt.
  En Allah weet het beste.

  Wassalam - Cyber Imam, Het team van al-Islaam.com


  Allahoe allam,

  Wasalaam mo3leikom wa Rahmatullahi wa Baraakatuh
  Ya Moeqalib el Qoeloeb, Thebit Qalbi 'ala Dienek

 3. #3
  Soebhan Allah

  Reacties
  371
  19-11-2003

  Asalaam mo3leikom wa Rahmatullahi wa Baraakatuh

  De informatie over het boek staat in het engels, maar als het goed is dan is het boek zelf, insha Allah, in het nederlands, wa Allahoe allam.  Wasalaam mo3leikom wa Rahmatullahi wa Baraakatuh
  Ya Moeqalib el Qoeloeb, Thebit Qalbi 'ala Dienek

 4. #4
  weet wat je zegt....

  Reacties
  33
  13-09-2002

  Asalaam mo3leikom wa Rahmatullahi wa Baraakatuh


  echt hartstikke bedankt. ik heb er echt veel aan gehad
  maar dan had ik nog 1 vraagje trouwens nee ik heb er nog 2

  de 1ste vraag luid.
  ik heb mijn droom aan 2 personen verteld (want ik vond het zo erg en ik zat er de hele tijd mee en moest het gewoon kwijt en wilde ook even kijken of hun misschien wisten wat het inhield).
  is dat erg?

  de 2de vraag luid.
  moet ik die boek daar bestellen of kan je 'm ook gewoon ergens in de
  winkel halen?

  zowiezo wil ik je echt bedanken voor je reactie
  shokran
  en ik hoop voor jou dat de engelen iedere nacht over je zullen waken inshallah


 5. #5
  Soebhan Allah

  Reacties
  371
  19-11-2003

  Origineel gepost door killazine
  en ik hoop voor jou dat de engelen iedere nacht over je zullen waken inshallah
  Amien, wa iyeki, wa zamie3ien moslimien wa moslimaat wa moemienien wa moemienaat.
  Ya Moeqalib el Qoeloeb, Thebit Qalbi 'ala Dienek

 6. #6
  Soebhan Allah

  Reacties
  371
  19-11-2003

  Asalaam mo3leikom wa Rahmatullahi wa Baraakatuh

  Antwoord 1: Ik heb gehoord, wa Allahoe allam, dat het beter is als je je dromen aan niemand vertelt, want het kan zo zijn dat als je je droom dan aan iemand vertelt dat die dan een uitleg gaat geven wat die droom betekent, terwijl die persoon daar helemaal geen kennis over heeft, maar gheir insha Allah.

  Antwoord 2: Ik denk dat je hem ook wel in van die islamitische boekhandeltjes kunt kopen en anders in beverwijk ofzo, maar je kunt hem ook op die site bestellen, wa Allahoe allam, gheir insha Allah.

  Thaallllaa bazaaaf ogti,

  Wasalaam mo3leikom wa Rahmatullahi wa Baraakatuh

  P.S. Insha Allah heb je wat aan mijn antwoorden, wa Allahoe allam, astagfiroe Allah voor fouten.
  Ya Moeqalib el Qoeloeb, Thebit Qalbi 'ala Dienek

 7. #7
  weet wat je zegt....

  Reacties
  33
  13-09-2002

  Asalaam mo3leikom wa Rahmatullahi wa Baraakatuh

  ik heb veel gehad aan je antwoord
  en daarvoor wil ik je nogmaals hartstikke bedanken
  en wil ik je zowiezo ook nog bedanken
  dat je de moeite hebt genomen om te reageren

  shokran bezef


 8. #8
  Soebhan Allah

  Reacties
  371
  19-11-2003

  Origineel gepost door killazine
  Asalaam mo3leikom wa Rahmatullahi wa Baraakatuh

  ik heb veel gehad aan je antwoord
  en daarvoor wil ik je nogmaals hartstikke bedanken
  en wil ik je zowiezo ook nog bedanken
  dat je de moeite hebt genomen om te reageren

  shokran bezef

  Asalaam mo3leikom wa Rahmatullahi wa Baraakatuh

  Geen dank ogti, geen dank, ik heb het met alle liefde gedaan insha Allah. En alhamdoelilah dat je er wat aan hebt gehad, thaallla bzaafff, en mocht je ooit nog mijn hulp nodig hebben, dan hoor ik het graag ogti.

  Wasalaam mo3leikom wa Rahmatullahi wa Baraakatuh
  Ya Moeqalib el Qoeloeb, Thebit Qalbi 'ala Dienek

 9. #9
  weet wat je zegt....

  Reacties
  33
  13-09-2002

  Asalaam mo3leikom wa Rahmatullahi wa Baraakatuh

  wallah ik stel het zeer op prijs.
  en ik weet bij wie ik moet zijn als ik nog vragen heb en dat doet me goed.
  verder wil ik je ook nog zeggen dat het ook voor jou geldt
  dus heb jij nog vragen of iets dat je kwijt wilt of maakt niet uit wat.
  twijfel niet en laat het me gelijk weten

  thallai frask we3la el moeslimien
  we rabi jethalla fiek enti inshallah


 10. #10
  Soebhan Allah

  Reacties
  371
  19-11-2003

  amien :blauwkus: :blauwkus: :blauwkus:
  Ya Moeqalib el Qoeloeb, Thebit Qalbi 'ala Dienek

 11. #11
  Bijna Lid

  Reacties
  3.020
  06-02-2003

  Wa salam oe alaikoum wa rahmatoelah wa barektpehoe ...

  Ik heb het hier enkele malen met verscheidene mensen over gehad ..
  Zij vertelden mij dat zij hebben gehoord dat er een boek te koop is waarin de dromen staan uitgelegd ...

  Nou vraag ik mij af waar ik zo een boek kan vinden ...
  Insha Allah is er iemand die weet wat ik bedoel ...

  Djazak Allah oe Gairan ...

  Wa alaikoum salam wa rahmatoelah wa barektoehoe ...

  Liefs,

  S. Nadoria

 12. #12
  Soebhan Allah

  Reacties
  371
  19-11-2003

  Origineel gepost door Zienb
  Asalaam mo3leikom wa Rahmatullahi wa Baraakatuh

  De informatie over het boek staat in het engels, maar als het goed is dan is het boek zelf, insha Allah, in het nederlands, wa Allahoe allam.  Wasalaam mo3leikom wa Rahmatullahi wa Baraakatuh
  Ya Moeqalib el Qoeloeb, Thebit Qalbi 'ala Dienek