1. #1
  MVC Lid

  Reacties
  48.062
  06-02-2001

  Wie zijn Ja'djooj en ma'djooj?

  Citaat Geplaatst door NourAl_huda19
  de naam van Allah de Erbarmer de Meest barmhartige

  Moge Allahs ons beschermen tegen al het kwade. Wat betreft de periode voor de dag des oordeels, moge Allah voor die tijd onze zielen nemen, want er zal sprake zijn van fitnah die wij niet aankunnen, zoals wij in de ahadith van de profeet lezen betreft de laatste tekenen van de dag des oordeels. 1 van die Fietan is die van ja'djooj en ma'djooj. Allah SWT zegt in de Qor-aan, in soerat al Kahf, 18:94:

  "Zij zeiden:"O Dzoelgarnain, (de volken van) Ya'djoedj en Ma'djoej (twee primitieve volkeren die aan een bedreiging vomden voor de mensheid. Zij zaaien verderf en waren kannibalen.) zijn verderfzaaiers op aarde. Zullen wij jou een vergoeding geven opdat jij tussen ons en hen een afscheiding maakt?" Hij (Dzolqarnain) zei:"(de macht) waarmee mijn Heer mij voorzien heeft is beter. Helpt mij daarom met kracht, opdat ik een sterke muur tussen jullie en hen zal bouwen"

  Allah de verhevene zegt ook in de Qor-aan in soerat al Anbiya, ayah 96: "Totdat voor Ya'djoedj en Ma'djoej (de muur) geopend wordt en zij van iedere hoogte komen aansnellen"

  In de uitleg van de Qor-aan (al qorthobie) verteld hij waar de naam Ya'djoej en Ma'joej afkomstig zijn.....etc. in een paar ahadith van de profeet , (Als de tijd dat toestaan zal ik ze een keer vertalen in shaa Allah) Zegt de profeet ze hebben 400 leider, en ieder man die van hun sterft laat 1000 kind achter hem.

  In een andere hadith zegt de profeet , dat ze een volk zijn van 400.000 man/vrouw zijn. Die uit drie stammen bestaan, een stam lijken op een paar bomen Al Arz die 120 Armslengte boven de grond steken. bij sommigen is de lengte gelijk aan het breedte, en de laatste deel hebben de lengte van een armslengte hoektanden van leeuwen, lange nagels en bedekt met haar.

  Wanneer ze langs een oliefant of zwijn lopen, eten ze deze. Tevens eten ze hun doden en mensen die ze tegenkomen. Het verderf die ze zaaien onder de mensheid waarbij ze afslachtingen uitvoeren. Wat ze slachten eten ze. hun eerste man is in "ashaam" te vinden, Ashaam is het gebied waar Syrie ligt. en hun laatse man in Kharassaan. Ze drinken alle rivieren leeg. Allah SWT verbied ze om in Mekka en Medina te komen.

  In een hadith van de profeet verteld hij hoe deze volk uitkomen die momenteel op aarde zich bevinden, ergens achter een sluis die zij proberen te graven. Maar telkens wanneer ze de zonlicht zien na het graven zeggen ze "morgen graven we verder en komen we uit deze sluis" (grens tussen hun en de mensheid). Wanneer ze de volgende dag naar de gegraafde plek komen zien ze alles weer zoals het was.

  Op een dag zegt 1 van hen, wanneer ze aan het graven zijn en weer gaan liggen. We komen morgen terug IN SHAA ALLAH (en dat vergaten ze telkens te zeggen, het woord inshaa Allah dus). De volgende dag graven ze de rest en komen ze uit en zaaien verderf op aarde.

  Zoals Allah SWT zegt in de Qor-aan zie ayah 94 van soerat al kahf: "Zij zeiden:"O Dzoelgarnain, (de volken van) Ya'djoedj en Ma'djoej zijn verderfzaaiers op aarde. Zullen wij jou een vergoeding geven opdat jij tussen ons en hen een afscheiding maakt?" Hij (Dzolqarnain) zei:"(de macht) waarmee mijn Heer mij voorzien heeft is beter. Helpt mij daarom met kracht, opdat ik een sterke muur tussen jullie en hen zal bouwen"

  Moge Allah SWT ons beschermen tegen al het kwade.
  .

 2. #2
  MVC Lid

  Reacties
  180
  05-09-2003

  DjazakAllahoe Ghairan,
  soebhanAllah moge Allah ons tegen hen beschermen.

  wa aleikoem salaam
  De profeet (Salalahoe 3alaihie wasalam) zei:

  'Allah kijkt niet naar jullie lichamen en uiterlijk, maar Hij kijkt naar jullie harten.' (Moesliem)

 3. #3
  MVC Lid

  Reacties
  14
  12-11-2003

  De Verschijning van Gog en Magog

  Door Imam Ibn Kathir uit “The Signs Before the Day of Judgement” gebasseerd op Ibn Kathir’s "Al-Bidaayah wa'l-Nihaayah" (Het Begin en het Eind), vertaald door AlMutaqqun.tk


  Ze (twee stammen of groepen mensen) zullen verschijnen ten tijde van Isa, zoon van Mariam, na de Dajjaal. Allah zal ze allemaal vernietigen in één nacht, in antwoord op de smeekbede van Isa.

  Abu Hurayrah verhaalt dat de Profeet (sallallahu alaihi wa salaam) zei: “Elke dag proberen Gog en Magog een uitweg door de barrière te graven. Wanneer zij het zonlicht erdoor zien, zegt degene die de leiding heeft, ‘Ga terug; jullie kunnen morgen verder gaan met graven,’ en wanneer ze terugkomen, is de barrière sterker dan voorheen. Dit zal zo doorgaan tot hun tijd komt en Allah hen vooruit wil laten komen. Ze zullen graven totdat ze het zonlicht zien, dan zal degene die de leiding over hen heeft zeggen, ‘Ga terug; jullie kunnen morgen doorgaan met graven insha’Allah.’ In dit geval maakt hij een uitzondering door insha’Allah te zeggen en de zaak dus aan de Wil van Allah te verbinden. Ze zullen de volgende dag terug komen en het gat vinden zoals ze het achtergelaten hadden. Ze zullen blijven graven en tegen de mensen protesteren. Ze zullen al het water opdrinken en het gat vinden zoals zij het achterlieten en de mensen zullen zich in hun vestingen verschansen. Gog en Magog zullen hun pijlen de hemel in schieten en deze zullen terugvallen met iets als bloed erop. Gog en Magog zullen zeggen, ‘We hebben de mensen van de aarde verslagen en de mensen van de hemel overwonnen.’ Dan zal Allah een soort worm naar hun nekken zenden en ze zullen erdoor gedood worden... ‘Door Hem in Wiens hand de ziel van Mohammed is, zullen de beesten van de aarde vet worden.’” [Tirmidhi, Abwaab al Tafsir: Surat al-Kahf (Hadith 5160), 8/597-99; Ibn Maajah, Kitaab al-Fitan, (Hadith 4080), 2/1364. Ahmad, Musnad, 2/510, 511]


  Gog en Magog zijn twee groepen Turken, gezonden van Yaafith, de vader van de Turken, één van de zonen van Nuh. Ten tijde van Ibrahim (aleihi salaam) was er een koning genaamd Dhoo’l-Qarnayn. Hij verrichtte Tawaaf rond te Ka’bah met Ibrahim (alaihi salaam) toen hij deze als eerste had gebouwd; hij geloofde en volgde hem. Dhoo’l-Qarnayn was een goede man en koning; Allah gaf hem macht en hij regeerde het oosten en het westen. Hij reisde ver in zowel het oosten als het westen. Hij reisde oostelijk tot hij een bergpas bereikte waar mensen door kwamen. Zij begrepen niets omdat zij zo geïsoleerd waren; zij waren Gog en Magog. Zij verspreidden corruptie op aarde, en berokkenden de mensen, dus de mensen zochten hulp van Dhoo'l-Qarnayn. Zij vroegen hem om een barrière tussen hen en Gog en Magog te bouwen. Samen bouwden zij een barrière door ijzer, koper en teer te mengen.

  Aldus beperkte Dhoo'l-Qarnayn Gog en Magog achter de barrière. Zij probeerden om de barrière te doordringen, of er overheen te beklimmen, maar zonder resultaat. Zij konden niet slagen omdat de barrière zo reusachtig was. Zij begonnen te graven, en zij hebben eeuwenlang gegraven; zij zullen dit blijven doen tot de tijd wanneer Allah besluit dat zij er uit zullen komen. Op dat moment zal de barrière instorten, en Gog en Magog zullen in alle richtingen naar buiten stormen, corruptie verspreidend, planten ontwortelend, mensen dodend. Wanneer Isa (alaihi salaam) tegen hen bidt, zal Allah iets naar hun halzen zenden, en zij zullen erdoor worden gedood.


  Een andere relevante hadith:

  Ibn Mas'ood verhaalt dat de Profeet (sallallahu alaihi wa salaam) zei, “In de nacht van de Israa’ (nachtelijke reis), ontmoette ik mijn vader Ibrahim, Musa en Isa, en zij bespraken het Uur. De kwestie werd eerst doorverwezen naar Ibrahim, dan aan Musa, en beide zeiden, 'Ik heb er geen kennis van '. Toen werd het doorverwezen naar Isa, die zei, 'Niemand is op de hoogte van zijn tijdstip behalve Allah; wat mijn Heer me vertelde was dat de Dajjaal zal verschijnen, en wanneer hij me ziet zal hij als lood beginnen te smelten. Allah hem zal vernietigen wanneer hij me ziet. De Moslims zullen tegen de Kaafirs vechten, en zelfs de bomen en de rotsen zullen zeggen, "O Moslim, er verbergt zich een Kaafir achter mij - kom en doodt hem!" Allah zal de Kaafirs vernietigen, en de mensen zullen naar hun land terugkeren. Dan zullen Gog en Magog uit alle richtingen verschijnen, alles etend en drinkend wat zij gevonden hebben. De mensen zullen bij me klagen, zodat zal ik tot Allah zal bidden en Hij zal hen vernietigen, zodat de aarde met hun stank zal worden gevuld. Allah zal regen zenden die hun lichamen in de zee zal spoelen. Mijn Heer heeft me verteld dat wanneer dat gebeurt, HET UUR ZEER DICHTBIJ ZAL ZIJN, ZOALS EEN ZWANGERE VROUW WIENS TIJD NABIJ IS, MAAR HAAR FAMILIE NIET PRECIES WEET WANNEER ZIJ ZAL BEVALLEN."
  [Ahmad, Musnad, 1/375. Gelijkaardige Hadith in Ibn Maajah, Kitaab al-fitan (hadith 4081), 2/1365, 1366]

 4. #4
  Sellebel

  Reacties
  3.578
  17-03-2003

  Origineel gepost door Amira_Online
  De Verschijning van Gog en Magog


  Gog en Magog zijn twee groepen Turken, gezonden van Yaafith, de vader van de Turken, één van de zonen van Nuh. Ten tijde van Ibrahim (aleihi salaam) was er een koning genaamd Dhoo’l-Qarnayn. Hij verrichtte Tawaaf rond te Ka’bah met Ibrahim (alaihi salaam) toen hij deze als eerste had gebouwd; hij geloofde en volgde hem. Dhoo’l-Qarnayn was een goede man en koning; Allah gaf hem macht en hij regeerde het oosten en het westen. Hij reisde ver in zowel het oosten als het westen. Hij reisde oostelijk tot hij een bergpas bereikte waar mensen door kwamen. Zij begrepen niets omdat zij zo geïsoleerd waren; zij waren Gog en Magog. Zij verspreidden corruptie op aarde, en berokkenden de mensen, dus de mensen zochten hulp van Dhoo'l-Qarnayn. Zij vroegen hem om een barrière tussen hen en Gog en Magog te bouwen. Samen bouwden zij een barrière door ijzer, koper en teer te mengen.

  Aldus beperkte Dhoo'l-Qarnayn Gog en Magog achter de barrière. Zij probeerden om de barrière te doordringen, of er overheen te beklimmen, maar zonder resultaat. Zij konden niet slagen omdat de barrière zo reusachtig was. Zij begonnen te graven, en zij hebben eeuwenlang gegraven; zij zullen dit blijven doen tot de tijd wanneer Allah besluit dat zij er uit zullen komen. Op dat moment zal de barrière instorten, en Gog en Magog zullen in alle richtingen naar buiten stormen, corruptie verspreidend, planten ontwortelend, mensen dodend. Wanneer Isa (alaihi salaam) tegen hen bidt, zal Allah iets naar hun halzen zenden, en zij zullen erdoor worden gedood.


  Natuurlijk geloof ik in Allah's woorden maar ik heb toch een vraagje. Over die barrière wat ik vet heb gemaakt, zouden wij dat dan niet zien op de wereldkaart???...of is het beeldspraak??...ik weet dat Allah ons mensen alleen zaken over het geloof laat weten die Hij wil...dit kan één van zo'n iets zijn wat wij verder niet mogen weten...Allah wa 3elem...als iemand toch het antwoord weet uit duidelijke betrouwbare bronnen zou ik dat heel interessant vinden...

  ma3a salama
  Aboe Mohammad Hassan ibn Alie verhaalt dat de hij het volgende van de Boodschapper van Allah (sallallahoe aleihi wa sallam - Allah's zegen en vrede zij met hem) leerde: "Geef datgene op wat je doet twijfelen en houd je vast aan datgene wat zonder twijfel is; want oprechtheid geeft rust van geest en leugenachtigheid is twijfel."

  - Maar hoe groot ik ook mag zijn, in papa's ogen blijf ik altijd klein... -

 5. #5
  3x3=Paarsch-RetireD

  Reacties
  585
  14-04-2003

  Re: Wie zijn Ja'djooj en ma'djooj?

  Origineel gepost door NourAl_huda19
  de naam van Allah de Erbarmer de Meest barmhartige

  Moge Allahs ons beschermen tegen al het kwade. Wat betreft de periode voor de dag des oordeels, moge Allah voor die tijd onze zielen nemen, want er zal sprake zijn van fitnah die wij niet aankunnen, zoals wij in de ahadith van de profeet lezen betreft de laatste tekenen van de dag des oordeels. 1 van die Fietan is die van ja'djooj en ma'djooj. Allah SWT zegt in de Qor-aan, in soerat al Kahf, 18:94:

  "Zij zeiden:"O Dzoelgarnain, (de volken van) Ya'djoedj en Ma'djoej (twee primitieve volkeren die aan een bedreiging vomden voor de mensheid. Zij zaaien verderf en waren kannibalen.) zijn verderfzaaiers op aarde. Zullen wij jou een vergoeding geven opdat jij tussen ons en hen een afscheiding maakt?" Hij (Dzolqarnain) zei:"(de macht) waarmee mijn Heer mij voorzien heeft is beter. Helpt mij daarom met kracht, opdat ik een sterke muur tussen jullie en hen zal bouwen"

  Allah de verhevene zegt ook in de Qor-aan in soerat al Anbiya, ayah 96: "Totdat voor Ya'djoedj en Ma'djoej (de muur) geopend wordt en zij van iedere hoogte komen aansnellen"

  In de uitleg van de Qor-aan (al qorthobie) verteld hij waar de naam Ya'djoej en Ma'joej afkomstig zijn.....etc. in een paar ahadith van de profeet , (Als de tijd dat toestaan zal ik ze een keer vertalen in shaa Allah) Zegt de profeet ze hebben 400 leider, en ieder man die van hun sterft laat 1000 kind achter hem.

  In een andere hadith zegt de profeet , dat ze een volk zijn van 400.000 man/vrouw zijn. Die uit drie stammen bestaan, een stam lijken op een paar bomen Al Arz die 120 Armslengte boven de grond steken. bij sommigen is de lengte gelijk aan het breedte, en de laatste deel hebben de lengte van een armslengte hoektanden van leeuwen, lange nagels en bedekt met haar.

  Wanneer ze langs een oliefant of zwijn lopen, eten ze deze. Tevens eten ze hun doden en mensen die ze tegenkomen. Het verderf die ze zaaien onder de mensheid waarbij ze afslachtingen uitvoeren. Wat ze slachten eten ze. hun eerste man is in "ashaam" te vinden, Ashaam is het gebied waar Syrie ligt. en hun laatse man in Kharassaan. Ze drinken alle rivieren leeg. Allah SWT verbied ze om in Mekka en Medina te komen.

  In een hadith van de profeet verteld hij hoe deze volk uitkomen die momenteel op aarde zich bevinden, ergens achter een sluis die zij proberen te graven. Maar telkens wanneer ze de zonlicht zien na het graven zeggen ze "morgen graven we verder en komen we uit deze sluis" (grens tussen hun en de mensheid). Wanneer ze de volgende dag naar de gegraafde plek komen zien ze alles weer zoals het was.

  Op een dag zegt 1 van hen, wanneer ze aan het graven zijn en weer gaan liggen. We komen morgen terug IN SHAA ALLAH (en dat vergaten ze telkens te zeggen, het woord inshaa Allah dus). De volgende dag graven ze de rest en komen ze uit en zaaien verderf op aarde.

  Zoals Allah SWT zegt in de Qor-aan zie ayah 94 van soerat al kahf: "Zij zeiden:"O Dzoelgarnain, (de volken van) Ya'djoedj en Ma'djoej zijn verderfzaaiers op aarde. Zullen wij jou een vergoeding geven opdat jij tussen ons en hen een afscheiding maakt?" Hij (Dzolqarnain) zei:"(de macht) waarmee mijn Heer mij voorzien heeft is beter. Helpt mij daarom met kracht, opdat ik een sterke muur tussen jullie en hen zal bouwen"

  Moge Allah SWT ons beschermen tegen al het kwade.
  salaam aleikoem wrtb,

  ik heb een vraagje...heten de volkeren neit Gog en Magog ? het te gaat om 2 groepen Turken die van Yafith ( japheth ) , de vader der Turken afstammen ( 1 van de zonen van NOACH ?


  Ik hoor van je
  Nederlands: Degene die mijn ondertekening heeft weggehaald, krijg de lopende Bertus aardappeltering aan je oor.
  Japans: 私の署名を取り去ったかだれが1 つ、 ひどい何かをする。
  Frans: Celui qui a emporté ma signature, je te souhaite le cancer de Bertus qui marche a ton orreil.
  Duits: Das wer meine Unterschrift weggenommen hat, krijg das gegenwärtige Bertus Kartoffel phthisis zu Ihrem Ohr.
  Met dank aan Worldlingo en de geweldige ZYH

 6. #6
  3x3=Paarsch-RetireD

  Reacties
  585
  14-04-2003

  met mijn domme kop heb ik nie verder gelezene ngelijk gereageerd maar Amira_Online heeft al gepost wat ik wilde zeggen :$
  Nederlands: Degene die mijn ondertekening heeft weggehaald, krijg de lopende Bertus aardappeltering aan je oor.
  Japans: 私の署名を取り去ったかだれが1 つ、 ひどい何かをする。
  Frans: Celui qui a emporté ma signature, je te souhaite le cancer de Bertus qui marche a ton orreil.
  Duits: Das wer meine Unterschrift weggenommen hat, krijg das gegenwärtige Bertus Kartoffel phthisis zu Ihrem Ohr.
  Met dank aan Worldlingo en de geweldige ZYH

 7. #7
  ?¿

  Reacties
  123
  21-02-2007

  ıs het nou een volk dat verschıjnt ın meer mense of 1 beest ??