1. #1
  MVC Lid

  Reacties
  348
  29-12-2002

  asjoera????

  salaam aleikum,
  is er iemand die weet op welke datum de asjoera valt?
  alvst bedankt ......
  islam the one and only way...

 2. #2
  3abdAllah

  Reacties
  424
  03-10-2003

  Re: asjoera????

  Origineel gepost door badgirl
  salaam aleikum,
  is er iemand die weet op welke datum de asjoera valt?
  alvst bedankt ......
  Asalamou 3alaikoum oua rahmatoulahi ta3ala oua barakatouh,

  Als ik het goed heb, zal dat inshaaAllah op 1 maart OF op 2 maart zijn. Het hangt af van hoeveel dagen de huidige islamitische maand (gerekend zoals in Mekka) zal hebben.

  Oua 3alaikoum asalam oua rahmatoulahi ta3ala oua barakatouh

  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت

  Het is overgeleverd dat de Profeet (vrede en zegeningen van Allah met hem) heeft gezegd: Wie in Allah en de laatste dag gelooft, moet het goede spreken of zwijgen.


 3. #3
  MVC Lid

  Reacties
  114
  29-12-2003

  Choekran barakelauwfiekoem

  het is echt heel goed tnx
  Don't let they playing with ur feelings, be hard enough to win the battle!

 4. #4
  MVC Lid

  Reacties
  348
  29-12-2002

  choukran voor jullie reacties...
  islam the one and only way...

 5. #5
  Jongetje van God.

  Reacties
  487
  17-07-2003

  wat is dat?
  Heb uw naaste lief als uzelve.
  Heb uw vijand lief, keert de andere wang toe.
  Oordeelt nooit, want gij word geoordeelt naar de maat waarmede gij oordeelt.

 6. #6
  3abdAllah

  Reacties
  424
  03-10-2003

  Asalamou 3alaikoum oua rahmatoulahi ta3ala oua barakatouh,

  Ashura is de tiende dag van de islamitische maand Muharram. Voordat het voor de moslims verplicht werd om tijdens de maand Ramadan te vasten was het voor hun verplicht om op Ashura te vasten. Toen het vasten van Ramadan verplicht werd, was het niet langer verplicht om op Ashura te vasten.

  Het vasten op Ashura is vrijwillig, maar aangezien de profeet (Sallallah 3alaihi oua salam) op die dag vastte is het alleen maar goed als mensen ook op die dag vasten.

  Oua 3alaikoum asalam oua rahmatoulahi ta3ala oua barakatouh,

  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت

  Het is overgeleverd dat de Profeet (vrede en zegeningen van Allah met hem) heeft gezegd: Wie in Allah en de laatste dag gelooft, moet het goede spreken of zwijgen.


 7. #7
  bab mansour

  Reacties
  35
  12-12-2003

  salaam wat betekent het precies ashura en wat is de reden daar voor om te vasten ik hoor het wel salaam,

 8. #8
  MVC Premium

  Reacties
  1.317
  26-01-2003

  MVC Premium MVC Premium
  salaam alaykoum ,

  toen onze profeet vrede zij met hem hoorde dat de joden vastte vroeg hij vrede zij met hem waarom ze dat deden ze vertelden dat de joden vasten omdat allah subhana wa tala op die dag moussa had geholpen van firaun en zijn mensen . dus toen zij mohammed saliehie wala salaam wij hebben meer recht op moussa, en hij vrede zij met hem vastte op hasoera en zei als ik volgende jaar leef vast ik ook de negende . maar hij salahie alayhi wa salaam stierf .

  dit is wat ik weet wa lahoe ahlem .
  mocht ik het fout hebben dan hoor ik het graag

  wa salaam alaykoum

 9. #9
  MVC Premium

  Reacties
  1.317
  26-01-2003

  MVC Premium MVC Premium
  De geschiedenis van ‘Aashoeraa-e
  Ibn ‘Abbaas heeft gezegd: “de profeet kwam naar Madinah en hij zag de joden vasten op de dag van ‘Aashoeraa-e. Hij vroeg, ‘wat is dit?’ Zij antwoorden ‘Dit is een rechtschapen dag, want het is de dag waarop Allah de kinderen van Israa-iel redde van haar vijanden, dus Moesa vastte op deze dag. De profeet zei: “wij hebben meer recht op Moesa dan jullie, dus hij vastte op deze dag en gebood [de moslims] het vasten op ‘Aashoeraa-e.” [3]

  Het is ook overgeleverd dat de profeet gewoon was om de dag van ‘Aashoeraa-e te vasten in Makkah, voordat hij emigreerde naar Madinah. Toen hij in Madinah aankwam, zag hij dat de joden feest vierden op deze dag en hij vroeg hen waarom zij dit deden. Het antwoord is de bovenstaande hadieth. Dit is overgeleverd in een hadieth van Aboe Moesa die zei: “de joden maakten van ‘Aashoeraa-e een feestgelegenheid.”

  In een andere hadieth overgeleverd door Moesliem, wordt gezegd: de mensen van Khaybar (de joden) zagen deze dag als een feestgelegenheid en tevens zien we dat hun vrouwen alle sieraden droegen. De profeet zei: dus jullie [moslims] dienen te vasten op die dag,” [4]

  Blijkbaar was het motief om te vasten op deze dag voortgekomen uit de wens om zich te onderscheiden van de joden. De moslims gingen vasten wanneer de joden dit juist niet deden, aangezien mensen niet vasten op een feestdag. [5]

  Het vasten op de dag van ‘Aashoeraa-e was een stap in het geleidelijke proces van het introduceren van het vasten als een verplichting in de Islam. Het vasten is namelijk in drie vormen verschenen. Toen de profeet naar Madinah kwam, vertelde hij de moslims om op drie dagen van elke maand te vasten en ook op de dag van ‘Aashoeraa-e. Hierna maakte Allah het vasten verplicht, doordat Hij zei: “… Laat hem daarin vasten…” [6]- [7]

  De verplichting om te vasten op ‘Aashoeraa-e is verschoven naar de verplichting om te vasten tijdens de maand Ramadaan. Dit is overigens één van de bewijzen op het gebied van Oesoel Al-Fiqh (fundamenten van de islamitische jurisprudentie), dat het mogelijk is om een lichtere plicht af te schaffen, opdat deze vervangen wordt door een zwaardere plicht.

  Het is overgeleverd van Ibn Mas’oed dat de verplichting om op ‘Aashoeraa-e te vasten opgeheven was, op het moment dat het vasten in de Ramadaan verplicht werd gesteld. Het vasten op deze gezegende dag is echter nog steeds aanbevolen (moestah’abb).


  --------------------------------------------------------------------------------

 10. #10
  MVC Premium

  Reacties
  1.317
  26-01-2003

  MVC Premium MVC Premium
  De voortreffelijkheden van het vasten op ‘Aashoeraa-e
  De profeet heeft gezegd: “Ik hoop dat Allah het vasten op de dag van ‘Aashoeraa-e als een verzoening zal zien voor het jaar dat voorbij is gegaan.” [1]

  Dit is de beloning van Allah, de Verhevene: voor het vasten op één dag, schenkt Hij ons vergiffenis voor de zonden, die we in een heel jaar tijd hebben verricht.

  Op welke dag valt ‘Aashoeraa-e?
  An-nawawi zei: ‘Aashoeraa-e en Taasoe’aa-e zijn twee verlengde namen [de klinkers zijn verlengd] zoals dit in Arabische boeken is vastgesteld. Onze metgezellen zeiden: ‘Aashoeraa-e is op de 10de dag van Moeh’arram en Taasoe’aa-e valt op de 9de dag. Dit is onze mening en de mening van de meerderheid van de geleerden. Dit is de duidelijk mening van de ah’adieth en dit is tevens wat we begrijpen uit de algemene formuleringen. Het is tevens hetgeen wat gebruikelijk zo wordt verstaan door de geleerden van de taal.[2]

  ‘Aashoeraa-e is een islamitische naam wat niet eens bekend was in de tijd van de djaahielieyyah. [3]

  Ibn ‘Qoedaamah heeft gezegd: “‘Ashoeraa-e valt op de 10de dag van Moeh’arram. Dit is de mening van Sa’ied ibn Al Moesayyieb en Al-H’asan. Het is overgeleverd dat Ibn ‘Abbaas zei: “de profeet gebood ons om ‘Aashoeraa-e, op de 10de dag van Moeh’arram, te vasten.’ [4]

  Het is overgeleverd dat Ibn ‘Abbaas zei: ‘de negende’ en hij heeft overgeleverd dat de profeet gewoon was om de negende te vasten.[5] ‘Ataa-e heeft overgeleverd dat de profeet zei: ‘vast de 9de en de 10de en wees niet zoals de Joden.’

  Als we dit goed interpreteren, betekent het dus dat het op basis van deze overleveringen Moestahab (aangeraden) is om te vasten op de 9de en de 10de. Dit is wat Imaam Ahmad zei en het is tevens de mening van Ishaaq.

 11. #11
  MVC Premium

  Reacties
  1.317
  26-01-2003

  MVC Premium MVC Premium
  Het is moestahaab om op Taasoe’aa-e te vasten, naast ‘Ashoorah
  ‘Abd Allaah ibn ‘Abbaas zei: “toen de boodschapper van Allah op ‘Aashoeraa-e vastte en de moslims gebood om ook te vasten, zeiden zij ‘O boodschapper van Allah, het is een dag die vereerd wordt door de joden en christenen.’ De boodschapper van Allah zei, ‘Als ik leef tot het volgende jaar, inshaa-e llaah, zullen we de 9de ook vasten. Het was echter zo, dat de profeet overleed voordat de volgende jaar kwam.” [1]

  Waarom is het Moestahabb om te vasten op Taasoe’aa-e?
  An Nawawi zei: “de geleerden – onze metgezellen en anderen- hebben verschillende redenen genoemd over waarom het moestahabb is om te vasten op Taasoe’aa-e, een van deze redenen is dat de intentie achter dit vasten is om onszelf af te scheiden van de Joden, die alleen de 10de dag vasten. Dit is de mening die overgeleverd is door ibn ‘Abbaas…

  Het meest sterke argument, is dat wij onszelf moeten onderscheiden van de mensen van het Boek. Sheikh Al-Islaam Ibn Taymieyyah zei: “de profeet verbood het imiteren van de mensen van het Boek in vele overleveringen. Een voorbeeld is hoe onze profeet met betrekking tot ‘Aashoeraa-e sprak: ‘als ik tot volgende jaar zal leven, dan zal ik zeker vasten op de 9de dag.”[2]

  Regels met betrekking tot het vasten op de dag van ‘Aashoeraa-e en niet Taasoe’aa-e
  Sheikh Al-Islaam zei: “het vasten op de dag van ‘Aashoeraa-e is een vergiffenis voor een heel jaar, en het is niet makroeh (afkeurenswaardig) om alleen die dag te vasten…” [3]

  In Toeh’fat al-Moeh’taadj door Ibn H’adjar al-Haytami, wordt gezegd: ‘er is niets mis met het zich beperken tot het vasten op ‘Aashoeraa-e.’ [4]


  --------------------------------------------------------------------------------

 12. #12
  MVC Premium

  Reacties
  1.317
  26-01-2003

  MVC Premium MVC Premium
  Het vasten op ‘Aashoeraa-e, zelfs al is het op zaterdag of vrijdag
  At-Tah’aawie zei: “de boodschapper van Allah gebood en spoorde ons aan, om te vasten op ‘Aashoeraa-e. Hij heeft niet gezegd dat als het op zaterdag valt, we niet hoeven te vasten. Dit is het bewijs, dat het vasten van ‘Aashoeraa-e op alle dagen van de week toegestaan is. In onze ogen – En Allah Weet het beste- is het zo, dat als het niet toegestaan is om op zaterdag te vasten, dat wij dan deze dag niet vereren op een wijze zoals de joden dit doen…[1]

  De auteur van al-Minhaadj zei: “het is afkeurenswaardig (makroeh) om alleen te vasten op een vrijdag…’

  ‘Het is echter niet langer makrooh als je een dag toevoegd aan de vrijdag, zoals dit bewezen is in verscheidene overleveringen. Een persoon mag wel vasten op een vrijdag, als het samenvalt met zijn gewoonlijke dagen waarop hij vast, of hij mag ook vasten indien het betrekking heeft op het vervullen van een eed, of als hij een verplichte vastdag (die hij gemist had) inhaalt.’

  Al-bahooti zei: “het is makrooh om een zaterdag uit te zonderen om te vasten, aangezien de h’adieth van ‘Abdoellaah ibn Bishr, die overgeleverd is van zijn zuster, zegt: “vast niet op een zaterdag, tenzij het gaat om verplichte vastdagen.’ (Overgeleverd door Ahman met een goede keten en tevens door Al-H’aakiem, die hierover zei: “volgens de voorwaarden van Boekhaarie, en omdat het een dag is die wordt vereerd door de joden. Het uitzonderen van deze dag is dus gelijk aan imitatie… Behalve wanneer een vrijdag of zaterdag samenvalt met een dag waarop de moslim gewoonlijk vast, zoals bijvoorbeeld dat het samenvallen met de dag van ‘Arafah of ‘Aashoeraa-e. Indien een persoon gewoon was om te vasten op deze gelegenheden, is het niet makroeh om te vasten op een vrijdag of zaterdag, omdat de gewoontes van een persoon een zekere gewicht hebben.” [2]

  Wat moet men doen, als er verwarring is over het begin van de maand?
  Ah’mand zei: “als er verwarring is over het begin van de maand, dan dient met drie dagen te vasten, om er zeker van te zijn dat men op de 9de en 10de dag gevast heeft.” [3]

  Als een persoon niet zeker weet wanneer Moeh’arram begonnen is, en hij wil er zeker van zijn dat hij de 10de vast, dan dient hij aan te nemen dat Dhoel-H’idjjah 30 dagen was en op de 9de en de 10de te vasten. Degene die er zeker van wenst te zijn dat hij de 9de vast, dient op de 8ste ook te vasten. In dat geval wordt het dus zo beschouwd dat Dhoel-H’idjjaah 29 dagen lang was en is hij ervan verzekerd dat hij Taasoe’aa-e en ‘Aashoeraa-e gevast heeft.

 13. #13
  MVC Premium

  Reacties
  1.317
  26-01-2003

  MVC Premium MVC Premium
  Vasten op ‘Aashoeraa-e – dit brengt vergiffenis voor wat?
  Al-Imaam An-Nawawi zei: “het brengt vergiffenis voor alle kleine zonden, d.w.z.het brengt vergiffenis voor alle zonden, behalve de grote.”

  Vervolgens zei hij: Het vasten op de dag van ‘Arafah brengt vergiffenis voor twee jaar en het vasten op de dag van ‘Aashoeraa-e brengt vergiffenis voor één jaar…” [1]

  Sheikh Al-Islaam Ibn Taymiyyah zei: “reinheid (tahaarah), het gebed (salaat) en het vasten in Ramadaan, op ‘Arafah en ‘Aashoeraa-e brengen alleen vergiffenis voor de kleine zonden.” [2]

  “Sommige mensen zijn echter verleid en vertrouwen te veel op zaken als het vasten op de dag van ‘Arafah en ‘Aashoeraa-e. Sommigen onder hen zeggen zelfs: “het vasten op ‘Aashoeraa-e zal de zonden van een heel jaar goedmaken en het vasten op de dag van ‘Arafah zal extra beloningen brengen.”

  Sommige mensen denken dat de religie een spel is en treffen allerlei zondes en hebben in gedachten dat ook al treffen zij zondes, deze vergeven worden door het vasten van een aantal dagen. Over zulke mensen zei Ibn Al-Qayyim: “deze personen zijn misleid en weten niet dat het vasten in Ramadan, het verrichten van de vijf gebeden belangrijker zijn dan het vasten op de dag van ‘Arafah en ‘Aashoeraa-e. Deze personen dient te weten, dat deze handelingen namelijk het treffen van zonden. Zij moeten niet denken dat bijvoorbeeld door het vasten, de zonden tussen de ramadaan en de eerstvolgende ramadaan uitgewist zullen worden, tussen de eerste djoemoe’ah en de volgende etc. Deze handelingen kunnen de kleine zonden alleen uitwissen, indien men wegblijft van de grote zonden…

  Tussen de misleidde mensen zijn er ook personen die denken dat zijn goede daden verreweg meer in aantal zijn... Deze persoon denkt dit doordat hij geen aandacht besteedt aan zijn slechte daden of nagaat wat zijn slechte daden zijn. Hij herinnert slechts de goede daden die hij verricht heeft en hij vertrouwt hierop. Dit kan in feite vergeleken worden met de persoon die vergiffenis van Allah zoekt met zijn tong, door 100 keer ‘Soebh’aana llaah’ (Glorieus is Allah) te zeggen en vervolgens gaat roddelen over moslims, hun eer aantast en een dag lang spreekt over datgene dat Allah niet tevreden maakt.

  Deze persoon denkt altijd aan de voortreffelijkhedenen van zijn tasbieh’aat (d.w.z. het zeggen van “Soebh’aana llaah”) en tahlielaat (het zeggen van: ”laa ilaha illa Allah” –“er is geen god dan Allah”), maar besteed geenszins aandacht aan datgene dat overgeleverd is over een persoon die roddelt, liegt, anderen belasterd of zonden pleegt met zijn tong. Deze mensen zijn volledig misleid.” [3]


  --------------------------------------------------------------------------------

 14. #14
  MVC Premium

  Reacties
  1.317
  26-01-2003

  MVC Premium MVC Premium
  Bida’ [1] op de dag van ‘Aashoeraa-e
  Sheikh Al-Islaam Ibn Taymieyyah werd ondervraagd over de handelingen die men verricht op de dag van ‘Aashoeraa-e. Voorbeelden zijn: het dragen van koh’l, het nemen van een bad (ghoesl), het dragen van henna, handen schudden met elkaar, het koken van graankorrels (h’oeboeb), het tonen van blijdschap etc. Was er iets van dit allemaal overgeleverd van de profeet in een autentieke h’adieth of niet? Als niets hiervan is overgeleverd in overleveringen, kunnen deze handelingen dan bestempeld worden als bida’? Het rouwen en huilen, een lofrede houden en klagen, het reciteren op een vreemde manier en het verscheuren van hun gewaden. Hebben al deze handeling een basis in de Qor-aan en Soennah?

  Ibn Taymiyyah antwoordde: Alle Lof zij Allah, Heer der Werelden. Niets van dit allemaal is overgeleverd in een sah’ieh’ h’adieth van de profeet of van zijn metgezellen. Geen enkele imaam van de moslims adviseerde één van deze handelingen, noch één van de vier imaams, nog iemand anders. Geen enkele betrouwbare geleerde heeft iets van dit alles geadviseerd, hetzelfde geldt voor de Boodschapper van Allah, de Sah’aabah en de Tabi’ien. In geen enkele sah’ieh of da’ief h’adieth, in geen enkele boeken van de Sah’ieh, as-Soenan of Moesnads is hierover iets overgeleverd. Geen enkele hadieth was bekend hierover gedurende de beste eeuwen, maar later zijn wel overleveringen aangetroffen waarin gezegd wordt: ‘degene die koh’l op zijn ogen doet op de dag van ‘Aashoeraa-e zal niet leiden aan oogziektes dat jaar en degene die een bad (ghoesl) neemt op de dag van ‘Aashoeraa-e zal niet ziek worden dat jaar,” etc etc. Ook zijn er gefabriceerde overleveringen aangetroffen, die ten onrechte werden toegeschreven aan de profeet. In deze overleveringen wordt gezegd, ‘degene die gul is tegenover de zijn familie op de dag van ‘Aashoeraa-e, Allah zal gul zijn tegenover hem voor de rest van het jaar,” Het overleveren van iets dergelijks komt op hetzelfde neer als liegen…[2]

  We vragen Allah om van ons opvolgers te maken van de soennah van Zijn profeet. Dat hij ons leven vult met het praktiseren van de islaam en laat sterven met volledige geloof. Allah is het bron van het succes. Moge de Zegeningen en vredesgroeten van Allah over Zijn profeet Mohammed, zijn familieleden en metgezellen zijn.


  --------------------------------------------------------------------------------

 15. #15
  MVC Lid

  Reacties
  9.896
  24-10-2002

  Is de exacte datum al bekend