1. #1036
  81:26

  Reacties
  1.441
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Fearing Allah

  Malik related to me from Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha that Anas ibn Malik said, "I heard Umar ibn al-Khattab, when I was going out with him to visit an orchard, say to himself, and there was a wall between him and me and he was inside the garden, 'Umar ibn al-Khattab, amir al-muminin! Well done! Well done! By Allah, fear Allah or he will punish you.' "

  -
  Malik overleverde aan mij van Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha dat Anas ibn Malik zei: "Ik hoorde Umar ibn al-Khattab , toen ik met hem meeging om een boomgaard te bezoeken, tegen zichzelf zeggen, en er was een muur tussen hem en mij, en hij was in de tuin, 'Umar ibn al-Khattab, amir al-muminin! Goed gedaan! Goed gedaan! Bij Allah, vrees Allah of hij zal je straffen.' "
  -

  (Muwatta Malik, Book 56, Hadith 1837)
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 2. #1037
  81:26

  Reacties
  1.441
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Speech

  Malik said, "I heard that al-Qasim ibn Muhammad used to say, 'I have seen the people, (i.e. the companions), and they were not impressed by speech.' " Malik said, "He meant that only action and deeds would be looked at, not words."

  -
  Malik zei: "Ik heb gehoord dat al-Qasim ibn Mohammed altijd zei: 'Ik heb de mensen gezien (d.w.z. de metgezellen) en ze waren niet onder de indruk van spraak.' " Malik zei: "Hij bedoelde dat er alleen naar actie en daden werd gekeken, niet woorden."
  -

  (Muwatta Malik, Book 56, Hadith 1838)
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 3. #1038
  81:26

  Reacties
  1.441
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Thunder

  Malik related to me that Amir ibn Abdullah ibn az-Zubayr would stop speaking when he heard thunder and say, "Glory be to Allah whom the thunder glorifies with His praise and the angels from the fear of Him." (Subhana-aladhee yusabihu ar-radu bi hamdihi wa mala'ikatu min khiyfatihi.) Then he would say, "This is a severe warning to the people of the earth."

  -
  Malik vertelde mij dat Amir ibn Abdullah ibn az-Zubayr zou stoppen met spreken wanneer hij het hoorde donderen en zou zeggen: "Glorie zij Allah die de donder verheerlijkt met Zijn lof en de engelen, uit de angst voor Hem." (Subhana-aladhee yusabihu ar-radu bi hamdihi wa mala'ikatu min khiyfatihi.) Toen zei hij: "Dit is een ernstige waarschuwing voor de mensen op aarde."
  -

  ‎سُبْحَانَ الَّذِي يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ

  (Muwatta Malik, Book 56, Hadith 1839)
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 4. #1039
  81:26

  Reacties
  1.441
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Praise

  Yahya related to me from Malik from his paternal uncle, Abu Suhayl ibn Malik from his father that Kab al-Ahbar said, "If you want to know what a slave has with his Lord, then look at whatever good praise follows him."

  -
  Yahya overleverde mij van Malik van zijn vaderlijke oom, Abu Suhayl ibn Malik van zijn vader dat Kab al-Ahbar zei: "Als je wilt weten wat een slaaf met zijn Heer heeft, kijk dan naar wat voor goede lof hem volgt."
  -

  (Muwatta Malik, Book 47, Hadith 1640)
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 5. #1040
  81:26

  Reacties
  1.441
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Good Character

  Yahya related to me from Malik that he had heard that the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, said, "I was sent to perfect good character."

  -
  Yahya vertelde me van Malik dat hij had gehoord dat de Boodschapper van Allah, (moge Allah hem zegenen en vrede schenken), zei: "Ik was gezonden om het goede karakter te perfectioneren."
  -

  (Muwatta Malik, Book 47, Hadith 1643)
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 6. #1041
  81:26

  Reacties
  1.441
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Advice

  ‘Abdullah bin Salam said:
  “When the Prophet (ﷺ) came to Al-Madinah, the people rushed to meet him, and it was said: ‘The Messenger of Allah (ﷺ) has come! The Messenger of Allah (ﷺ) has come! The Messenger of Allah (ﷺ) has come!’ Three times. I came with the people to see him, and when I saw his face clearly, I knew that his face was not the face of a liar. The first thing I heard him say was when he said: ‘O people! Spread (the greeting of) Salam, feed others, uphold the ties of kinship, and pray during the night when people are sleeping, and you will enter Paradise with Salam.”

  -
  'Abdullah bin Salam zei:
  "Toen de Profeet (ﷺ) naar Al-Medina kwam, snelden de mensen hem tegemoet en er werd gezegd: 'De Boodschapper van Allah (ﷺ) is gekomen! De Boodschapper van Allah (ﷺ) is gekomen! De Boodschapper van Allah (ﷺ) is gekomen!' Drie keer. Ik kwam met de mensen om hem te zien, en toen ik zijn gezicht duidelijk zag, wist ik dat zijn gezicht niet het gezicht van een leugenaar was. Het eerste wat ik hem hoorde zeggen was toen hij zei: 'O mensen! Verspreid (de groet van) Salam, voed anderen, haal de familiebanden aan en bid gedurende de nacht wanneer mensen slapen, en je zult het Paradijs binnengaan met Salam. "
  -

  (Sunan Ibn Majah, Sahih Darussalam, Book 29, Hadith 3374)
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 7. #1042
  81:26

  Reacties
  1.441
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Games

  Yahya related to me from Malik from Musa ibn Maysara from Said ibn Abi Hind from Abu Musa al-Ashari that the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, said, "Whoever plays games of dice has disobeyed Allah and His Messenger. "

  -
  Yahya vertelde mij van Malik van Musa ibn Maysara van Saïd ibn Abi Hind van Abu Musa al-Ashari dat de Boodschapper van Allah, moge Allah hem zegenen en vrede schenken, zei: "Degene die dobbelspelletjes speelt is Allah en Zijn Boodschapper ongehoorzaam geweest. "
  -

  (Muwatta Malik, Book 52, Hadith 1756)
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 8. #1043
  81:26

  Reacties
  1.441
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Character

  Yahya related to me from Malik that Muadh ibn Jabal said, "The last advice the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, gave me when I put my foot in the stirrup was that he said, 'Make your character good for the people, Muadh ibn Jabal!' "

  -
  Yahya vertelde me van Malik dat Muadh ibn Jabal zei: "Het laatste advies dat de Boodschapper van Allah, moge Allah hem zegenen en vrede schenken, mij gaf toen ik mijn voet in de stijgbeugel hield was dat hij zei: 'Maak je karakter goed voor de mensen, Muadh ibn Jabal! ' "
  -

  (Muwatta Malik, Book 47, Hadith 1636)
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 9. #1044
  81:26

  Reacties
  1.441
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Disease

  Malik related to me that he heard that the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, said, "If there is a remedy that will reach the disease, then cupping will reach it."

  -
  Malik vertelde me dat hij gehoord had dat de Boodschapper van Allah, moge Allah hem zegenen en vrede schenken, zei: "Als er een remedie is die de ziekte zal bereiken, dan zal cupping die bereiken."
  -

  (Muwatta Malik, Book 54, Hadith 1792)
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib