1. #1186
  81:26

  Reacties
  1.867
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Allah

  Sa'd bin Abu Waqqas (May Allah be pleased with him) reported:
  Messenger of Allah (ﷺ) said, "Allah loves a slave who is pious, free of all wants and the unnoticed."

  -
  Sa'd bin Abu Waqqas (moge Allah tevreden met hem zijn) meldde:
  Boodschapper van Allah (ﷺ) zei: "Allah houdt van een slaaf die vroom is, vrij van alle behoeftes en de onopgemerkte."
  -

  (Riyad as-Salihin, Book 1, Hadith 597, [Muslim])
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 2. #1187
  81:26

  Reacties
  1.867
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about People

  'Iyad bin Himar (May Allah be pleased with him) reported:
  Messenger of Allah (ﷺ) said, "Allah has revealed to me that you should humble yourselves to one another. One should neither hold himself above another nor transgress against another."

  -
  'Iyad bin Himar (Moge Allah tevreden met hem zijn) meldde:
  Boodschapper van Allah (ﷺ) zei: "Allah heeft mij geopenbaard dat u zich nederig moet opstellen naar elkander. Men moet zichzelf niet boven een ander plaatsen en ook niet overtreden tegen een ander."
  -

  (Riyad as-Salihin, Book 1, Hadith 602, [Muslim])
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 3. #1188
  81:26

  Reacties
  1.867
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about The Prophet

  Anas (May Allah be pleased with him) reported:
  I never felt any piece of velvet or silk softer than the palm of the Messenger of Allah (ﷺ), nor did I smell any fragrance more pleasant than the smell of Messenger of Allah (ﷺ). I served him for ten years, and he never said 'Uff' (an expression of disgust) to me. He never said 'why did you do that?' for something I had done, nor did he ever say 'why did you not do such and such' for something I had not done.

  -
  Anas (moge Allah tevreden met hem zijn) meldde:
  Ik heb nooit een stuk fluweel of zijde gevoeld dat zachter was dan de palm van de Boodschapper van Allah (ﷺ), noch ruikte ik een geur die prettiger was dan de geur van Boodschapper van Allah (ﷺ). Ik diende hem tien jaar lang en hij zei nooit 'Uff' (een uiting van afkeer) tegen me. Hij zei nooit 'waarom heb je dat gedaan?' voor iets dat ik had gedaan, en hij zei nooit 'waarom deed je dit en dat niet' voor iets dat ik niet had gedaan.
  -

  (Riyad as-Salihin, Book 1, Hadith 622, [Al- Bukhari, Muslim])
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 4. #1189
  81:26

  Reacties
  1.867
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Virtue

  Nawwas bin Sam'an (May Allah be pleased with him) reported:
  I asked Messenger of Allah (ﷺ) about virtue and sin, and he said, "Virtue is noble behaviour, and sin is that which creates doubt and you do not like people to know about it."

  -
  Nawwas bin Sam'an (Moge Allah tevreden met hem zijn) meldde:
  Ik vroeg Boodschapper van Allah (ﷺ) over deugd en zonde, en hij zei: "Deugd is nobel gedrag, en zonde is dat wat twijfel creëert en je houdt er niet van dat mensen het weten."
  -

  (Riyad as-Salihin, Book 1, Hadith 624, [Muslim])
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 5. #1190
  81:26

  Reacties
  1.867
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Behaviour

  Abu Hurairah (May Allah be pleased with him) reported:
  A bedouin urinated in the mosque and some people rushed to beat him up. The Prophet (ﷺ) said: "Leave him alone and pour a bucket of water over it. You have been sent to make things easy and not to make them difficult."

  -
  Abu Hurairah (moge Allah tevreden met hem zijn) meldde:
  Een bedoeïen urineerde in de moskee en sommige mensen haastten zich om hem te slaan. De Profeet (ﷺ) zei: "Laat hem met rust en giet er een emmer water overheen, jullie zijn gezonden om dingen gemakkelijk te maken en niet om ze moeilijk te maken."
  -

  (Riyad as-Salihin, Book 1, Hadith 636, [Al-Bukhari])
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 6. #1191
  81:26

  Reacties
  1.867
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Sincerity

  Abu Ya'la Ma'qil bin Yasar (May Allah be pleased with him) reported:
  Messenger of Allah (ﷺ) said, "Any slave whom Allah makes him in charge of subjects and he dies while he is not sincere to them, Allah will make Jannah unlawful for him."

  Another narration is: Allah's Messenger (ﷺ) said, "He who does not look after his subjects with goodwill and sincerity, will be deprived of the fragrance of Jannah."

  A narration in Muslim is: Messenger of Allah (ﷺ) said, "A ruler who, having control over the affairs of the Muslims, does not strive diligently for their betterment and does not serve them sincerely, will not enter Jannah with them."

  -
  Abu Ya'la Ma'qil bin Yasar (moge Allah tevreden met hem zijn) meldde:
  Boodschapper van Allah (ﷺ) zei: "Elke slaaf die Allah tot verantwoordelijke maakt over onderdanen en hij sterft terwijl hij niet oprecht naar hen is, Allah zal Jannah onwettig voor hem maken."
  Een andere overlevering is: Allah's Boodschapper (ﷺ) heeft gezegd: 'Hij die niet met goedwillendheid en oprechtheid voor zijn onderdanen zorgt, zal beroofd worden van de geur van Jannah.'
  Een overlevering in Muslim is: Boodschapper van Allah (ﷺ) zei: "Een heerser die, met controle over de zaken van de moslims, niet ijverig streeft naar hun verbetering en hen niet oprecht dient, zal Jannah niet binnengaan met hen."
  -

  (Riyad as-Salihin, Book 1, Hadith 654, [Al-Bukhari, Muslim])
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 7. #1192
  81:26

  Reacties
  1.867
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Rulers

  'Aidh bin 'Amr (May Allah be pleased with him) reported:
  I visited 'Ubaidullah bin Ziyad and said to him: "Dear son, I heard Messenger of Allah (ﷺ) saying, 'The worst of rulers are those who treat their subjects harshly. Beware, lest you should be one of them."'

  -
  'Aidh bin' Amr (Moge Allah tevreden met hem zijn) meldde:
  Ik bezocht 'Ubaidullah bin Ziyad en zei tegen hem: 'Beste zoon, ik heb de Boodschapper van Allah (ﷺ) horen zeggen: 'De slechtste heersers zijn degenen die hun onderdanen streng behandelen. Pas op, voordat je een van hen zult zijn.' '
  -

  (Riyad as-Salihin, Book 1, Hadith 657, [Al-Bukhari])
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 8. #1193
  81:26

  Reacties
  1.867
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Advice

  Abu Dharr (May Allah be pleased with him) reported:
  Messenger of Allah (ﷺ) said to me, "O Abu Dharr, I see that you are weak and I like for you what I like for myself. Do not rule over (even) two persons, and do not manage an orphan's property."

  -
  Abu Dharr (moge Allah tevreden met hem zijn) meldde:
  Boodschapper van Allah (ﷺ) zei tegen mij: "O Abu Dharr, ik zie dat u zwak bent en ik wil voor u wat ik wil voor mezelf: regeer niet over (zelfs) twee personen en beheer het eigendom van een wees niet."
  -

  (Riyad as-Salihin, Book 1, Hadith 675, [Muslim])
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 9. #1194
  MVC Lid

  Reacties
  2.121
  03-01-2019

  Citaat Geplaatst door Token Bekijk reactie
  Today’s Beautiful Hadith is about Advice

  Abu Dharr (May Allah be pleased with him) reported:
  Messenger of Allah (ﷺ) said to me, "O Abu Dharr, I see that you are weak and I like for you what I like for myself. Do not rule over (even) two persons, and do not manage an orphan's property."

  -
  Abu Dharr (moge Allah tevreden met hem zijn) meldde:
  Boodschapper van Allah (ﷺ) zei tegen mij: "O Abu Dharr, ik zie dat u zwak bent en ik wil voor u wat ik wil voor mezelf: regeer niet over (zelfs) twee personen en beheer het eigendom van een wees niet."
  -

  (Riyad as-Salihin, Book 1, Hadith 675, [Muslim])
  Groen.!

 10. #1195
  81:26

  Reacties
  1.867
  04-01-2017

  Citaat Geplaatst door ShrifDjelQbilla Bekijk reactie
  Groen.!
  Dank je wel.


  Today’s Beautiful Hadith is about Spending

  Abu Hurairah (May Allah be pleased with him) reported:
  The Prophet (ﷺ) said, "Two angels descend every morning, and one says: 'O Allah, give him who spends something, in place of what he spends.' The other one says: 'O Allah, give destruction to him who withholds".

  -
  Abu Hurairah (moge Allah tevreden met hem zijn) meldde:
  De Profeet (ﷺ) zei: "Twee engelen dalen elke ochtend af en één zegt: 'O Allah, geef hem die iets uitgeeft iets in plaats van wat hij uitgeeft.' De andere zegt: 'O Allah, geef hem die achterhoudt de vernietiging'.
  -

  (Riyad as-Salihin, Book 1, Hadith 295, [Al-Bukhari, Muslim])
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 11. #1196
  81:26

  Reacties
  1.867
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Conduct

  'Aishah (May Allah be pleased with her) said:
  The conduct of the Prophet (ﷺ) was entirely according to the Qur'an.

  -
  'Aishah (moge Allah tevreden met haar zijn) zei:
  Het gedrag van de Profeet (ﷺ) was geheel volgens de Koran.
  -

  (Riyad as-Salihin, Book 19, Hadith 1847, [Muslim])
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 12. #1197
  81:26

  Reacties
  1.867
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Remembrance of Allah

  Abu Hurairah and Abu Sa'id Al-Khudri (May Allah be pleased with them) reported:
  The Messenger of Allah (ﷺ) said, "When a group of people assemble for the remembrance of Allah, the angels surround them (with their wings), (Allah's) mercy envelops them, Sakinah, or tranquillity descends upon them and Allah makes a mention of them before those who are near Him."

  -
  Abu Hurairah en Abu Sa'id Al-Khudri (moge Allah tevreden met hen zijn) berichtten:
  De Boodschapper van Allah (ﷺ) zei: "Wanneer een groep mensen bijeenkomt ter herinnering aan Allah, omringen de engelen hen (met hun vleugels), (Allah's) genade omhult hen, Sakinah, of rust daalt neer op hen en Allah maakt een melding van hen bij degenen die in Zijn buurt zijn."
  -

  (Riyad as-Salihin, Book 16, Hadith 1448, [Muslim])
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 13. #1198
  81:26

  Reacties
  1.867
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Muslims

  'Abdullah bin 'Amr bin Al-'As (May Allah be pleased with them) reported:
  The Messenger of Allah (ﷺ) said, "A (true) Muslim is one from whose tongue and hand the Muslims are safe; and a Muhajir (Emigrant) is he who leaves the deeds which Allah has prohibited."

  -
  'Abdullah bin' Amr bin Al-'As (Moge Allah tevreden met hen zijn) meldde:
  De Boodschapper van Allah (ﷺ) zei: "Een (ware) moslim is iemand van wiens tong en hand de moslims veilig zijn, en een Muhajir (emigrant) is hij die de daden verlaat die Allah heeft verboden."
  -

  (Riyad as-Salihin, Book 18, Hadith 1565, [Al-Bukhari, Muslim])
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib

 14. #1199
  81:26

  Reacties
  1.867
  04-01-2017

  Today’s Beautiful Hadith is about Advice

  'Abdullah bin Mas'ud (May Allah be pleased with him) reported:
  Messenger of Allah (ﷺ) said, "There will be discrimination after my death and there will be other matters that you will disapprove." He was asked: "O Messenger of Allah! What do you command us to do when we are encountered with such happenings?" He answered, "Give what is due from you and supplicate to Allah for your rights."

  -
  'Abdullah bin Mas'ud (Moge Allah tevreden met hem zijn) meldde:
  Boodschapper van Allah (ﷺ) zei: "Er zal discriminatie zijn na mijn dood en er zullen andere zaken zijn die u zult afkeuren." Hij werd gevraagd: "O Boodschapper van Allah! Wat beveel je ons te doen als we met dergelijke gebeurtenissen worden geconfronteerd?" Hij antwoordde: "Geef wat je verschuldigd bent en smeek bij Allah om je rechten."
  -

  (Riyad as-Salihin, Book 1, Hadith 670, [Al- Bukhari, Muslim]
  Be like a flower that gives its fragrance even to the hand that crushes it.
  - Ali ibn Abi Talib